Wideoszkolenie: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Jak przygotować się do zmian prawnych od września 2022 roku? Co nowego wprowadza ustawa Karta Nauczyciela? Jak będzie wyglądała planowana, nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli? Wyjaśnienia dotyczące zmian w zakresie planu nauczania. Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny


Szkolenie skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów liceów ogólnokształcących

Uwaga! Powiemy o zmianach w ustawie Karta Nauczyciela!
Rzeczywistość oświatowa się zmienia. Pojawiają się nowe wytyczne, zmiany ustawie Karta Nauczyciela a także ustalane są nowe procedury awansu zawodowego. Wprowadzane są regulacje prawne, które niejednokrotnie są źle sprecyzowane i niejasne. W związku z tym na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, w tym śledzenie wszystkich najnowszych przepisów i interpretacji. Nasz praktyk szczegółowo opowie o najważniejszych informacjach z zakresu prawa oświatowego. Aby uwolnić Państwa czas pomijamy wstępy i czytanie paragrafów, oferujemy tylko gotowe rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września?
 • Jak obsadzić i liczyć etaty, 1/12 etatu, co ma wchodzić w wymiar tego etatu?
 • Jakie dokumenty są wymagane, aby rzetelnie potwierdzić dorobek nauczyciela?
 • Zmiany w ramowych planach nauczania
 • Jakie kwalifikacje powinien mieć specjalista?
 • Ze względu na zmiany przepisów, która z dokumentacji w szkole zostaje bez zmian a którą trzeba zmieniać?
 • Jak skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Po szkoleniu dyrektorzy/wicedyrektorzy otrzymają szereg przykładowych dokumentów do wykorzystania w swojej pracy. Wśród najważniejszych z nich znajdą się:

 • plan nadzoru na rok szkolny 2022/2023
 • przykładowe arkusze kontroli oraz obserwacji możliwe do wykorzystania w celu prowadzenia efektywnego nadzoru pedagogicznego
 • przykłady uchwał rady pedagogicznej niezbędne do podjęcia w ramach sierpniowego zebrania rady pedagogicznej


Szczegółowy program szkolenia:

1. Zmiany w ramowych planach nauczania

 • Kto może uczyć przedmiotu historia i teraźniejszość?
 • Czy dla nauczycieli historii lub wiedzy o społeczeństwie będą kursy doszkalające?
 • Jak mają wyglądać kursy doszkalające? Gdzie i kiedy mają się odbywać?
 • Czy “i” można interpretować jako “lub” w przedmiocie historia i teraźniejszość?
 • Jak będzie wyglądała siatka godzin nauczania tego przedmiotu?
 • Co się zmieni w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa?
 • Kto będzie mógł przeprowadzić zajęcia w zakresie przysposobienia obronnego (EDB)?
 • Jak w praktyce powinny wyglądać te zajęcia?
 • Jak dostosować miejsce do zrealizowania zajęć?
 • Czy trzeba nawiązywać jakaś współpracę ze strzelnicą w ramach zajęć z obsługi broni?
 • Co zrobić, jeśli w pobliżu nie ma strzelnicy?
 • Jak zorganizować zajęcia, aby były bezpieczne i spełniały wymogi?
 • Czy szkoła może starać się o dofinansowanie na zakup sprzętu do przeprowadzenia zajęć?
 • Jak będzie wyglądała siatka godzin nauczania tego przedmiotu?
 • Jakie są przesłanki zawieszenia zajęć przez dyrektora?
 • Jakie są sposoby bądź techniki prowadzenia zajęć na odległość?

2. Jakie zmiany są planowane w ustawie Karta Nauczyciela?

 • Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września?
 • Jak obsadzić i liczyć etaty, 1/12 etatu, co ma wchodzić w wymiar tego etatu?
 • Jak zdefiniować stopień „nauczyciela początkującego”?
 • Czy będzie obowiązek wprowadzenia sztywnych i ustalonych godzinowo konsultacji dla rodziców i dzieci?
 • Kim powinien być „mentor”, który ma wspierać nauczyciela na samym początku?
 • Na jakich zasadach będzie się można starać o skrócenie czasu przygotowawczego do zawodu nauczyciela?
 • Na czym polega „świadczenie na start” dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole?
 • Kto i na jakich zasadach może się starać o „świadczenie na start” dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole?

3. Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli – szczegółowe omówienie planowanych zmian

 • Jakie dokumenty są wymagane, aby rzetelnie potwierdzić dorobek nauczyciela?
 • Które stopnie awansu planuje się zlikwidować i co zaproponowano w ich miejsce?
 • Czy nadal obowiązywać będzie ocena dorobku zawodowego nauczyciela?
 • Czy nauczycielom dyplomowanym można zaproponować jeszcze jakąś ścieżkę awansu bądź rozwoju?
 • Co można zyskać za osiągnięcie statusu nauczyciela dyplomowanego, czy warto się starać?
 • Jaki jest wpływ oceny pracy na awans zawodowy nauczycieli?

4. Zatrudnianie specjalistów w szkołach od 1 września 2022 r. Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce szkolnej

 • Jak zdefiniować pedagoga specjalistę?
 • Jakie kwalifikacje powinien mieć specjalista?
 • Jak policzyć etat dla specjalisty?
 • Jak określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych ?
 • Jak wygospodarować miejsce dla specjalisty w szkole?
 • Jaki jest limit dzieci na jednego specjalistę?
 • Jak radzić sobie z brakami kadrowymi?
 • Jak obsadzić i liczyć etaty?
 • Co ma wchodzić w wymiar etatu?

5. Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

 • Czy zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli różnego stopnia?
 • Czy będzie przysługiwało więcej dni wolnego na opiekę nad członkami rodziny?
 • W jaki sposób teraz będzie trzeba przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Jakie zmiany będą obowiązywały w zasadach nawiązywania umów o pracę?
 • Czy nastąpią zmiany w szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy?

6. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023

 • Wnioski z nadzoru oraz sprawozdanie z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego
 • Przykład uchwały dotyczącej wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły
 • Plan nadzoru wraz z przykładami narzędzi możliwych do wykorzystania przy kontroli oraz obserwacji
 • Wpływ polityki oświatowej na kształt planu nadzoru na rok 2022/23
 • Ze względu na zmiany przepisów, która z dokumentacji w szkole zostaje bez zmian a którą trzeba zmieniać?
 • Nowe dokumenty placówki a także procedury i regulaminy po zmianach przepisów

7. Młodzież z Ukrainy w polskiej szkole

 • Fundusz pomocy Ukrainie - czy można wykorzystać fundusz do wsparcia uczniów?
 • Jak poradzić sobie z zamieszaniem w dokumentach, kiedy dziecko zostaje zapisane do szkoły, po czym nie przychodzi i z rodzicami nie ma kontaktu? Gdzie to zgłaszać i jak reagować?
 • Jakie są wytyczne odnośnie postępowania z dziećmi z Ukrainy?
 • Czy można skierować dziecko ukraińskie do przychodni specjalistycznej/psychologicznej?
 • Czy można nie klasyfikować takiego ucznia z 1 lub 2 przedmiotów?
 • Czy można przepisywać oceny takiemu uczniowi?
 • Co, jeśli nie ma dokumentów takiego ucznia?
 • Czy od września wciąż powinny funkcjonować oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy?
 • Czy można nie przepuścić młodzieży z Ukrainy do następnej klasy? Na jakiej podstawie?
 • Co zrobić, żeby dziecko z Ukrainy pomimo zaległości przeszło do następnej klasy?
 • Co robić z polskimi dziećmi, które nie zdały do następnej klasy, ale nie mają możliwości powtarzania, bo klasy są już zapełnione, między innymi dziećmi z Ukrainy?
 • Czy jest obowiązek organizowania im dodatkowych lekcji z języka polskiego?
 • Z jakich środków opłacać dodatkowe lekcje polskiego?

8. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny. Zadania dyrektora oraz nauczycieli

 • Plan zebrania
 • Jakie informacje trzeba przekazać w trakcie zebrania?
 • Czy warto zaprosić eksperta biegłego np. w prawie pracy, aby omówić zmiany czy lepiej będzie jak dyrektor będzie o tym mówił?
 • Kompetencje rady pedagogicznej związane z rozpoczęciem roku szkolnego
 • Jak dobrze zorganizować nowy rok szkolny, aby niczego nie pominąć?
 • Jak powinno wyglądać podsumowanie rady?
 • Przykłady uchwał rady pedagogicznej koniecznych do podjęcia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 • Jak skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy?


Prowadzący

Agnieszka Wierzchowska - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, wcześniej Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego. Ze szkołą związana od 2003 r., funkcję dyrektora liceum pełni od 2013 r. Ukończyła również studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UMK w Toruniu, a także wiele kursów doskonalących. Aktywna tutorka, a także zwolenniczka idei oceniania kształtującego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia