Wideoszkolenie: Wymiana pieców

Obowiązki i działania gmin w walce o czyste powietrze, współpraca z WFOŚ i GW i nowe profity a wymiana pieców i panele fotowoltaiczne w gminach. Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza” oraz jakich dokumentów należy wymagać od mieszkańców składających wnioski o dofinansowanie? Jakie obowiązki spoczywają na gminach w związku z uchwałą antysmogową?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie skierowane jest do wydziałów ochrony środowiska w Urzędach Miast i Gmin, oraz wszystkich jednostek samorządowych, którym zależy na poprawie jakości powietrza, wymianie pieca na nowy, wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej w gminie i pomocy mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania. Zapraszamy te gminy, w których są już wprowadzone programy ekologiczne oraz te, które zastanawiają się nad ich wprowadzeniem i skorzystaniem z dofinansowania do pieca i instalacji fotowoltaicznej.

Nasza prelegent opowie o programie "Moje ciepło", który ruszył 29 kwietnia 2022 r. dot. dofinansowania w formie dotacji pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych!
W wielu miejscowościach w Polsce nadal większość źródeł ciepła stanowią „kopciuchy”, czyli pozaklasowe piece węglowe, które dymią i powodują, że w chłodniejsze dni trudno jest oddychać. Niestety świadomość istnienia prawa nakazującego wymianę kopciuchów jest niewielka. Co więcej, już niebawem NFOŚiGW, jak i wojewódzkie fundusze nie udzielą już dopłaty do kotła opalanego węglem. Dlatego zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi praktyk z UM Sosnowiec! Zebraliśmy obawy i wątpliwości innych gmin w tym temacie i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Jakie są nowe profity i obowiązki dla gmin, które współpracują z WFOSiGW?
  • Kiedy w kolejnych regionach Polski będzie można składać wnioski na domy wielorodzinne?
  • Fotowoltaika: Czy to jest oficjalne, że po 25 latach trzeba będzie zutylizować instalację? Kto ponosi koszty utylizacji? Zawsze jak firmy przedstawiają ofertę, mówią, że koszty się zwracają po jakimś czasie. Czy jest to prawda? Co z utylizacją?
  • Jakie są możliwości dofinansowania z różnych źródeł? (Mój prąd/Czyste powietrze/z Urzędu Marszałkowskiego/…)
  • Jakie zmiany będą w dofinansowaniach i Prawie konsumentów? Jak to wpłynie na kolejną edycję programu "Mój Prąd"?
  • Jakie są zasady prowadzenia kontroli wykonywania obowiązków wynikających z uchwał antysmogowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz kontroli wykonania zadań objętych dofinansowaniem
  • Kiedy wymiana pieca zgodnie z prawem budowlanym wymaga pozwolenia/decyzji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Wzór wniosku o zaświadczenie i wzór zaświadczenia o dochodach wymagane do podwyższonego finansowania programu „Czyste Powietrze"
  • Przykład certyfikatu jakości węgla

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie zmiany nastąpiły w programie „Czyste Powietrze”?

• Częstotliwość zmian regulaminu – kwestia problematyczna

• Jakie są planowane nowe regulacje?

• Do kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pieca na węgiel?

• Jakie są nowe profity i obowiązki dla gmin, które współpracują z WFOSiGW?

Jak budować świadomość i kompetencje w jednostkach obsługujących mieszkańców? (budownictwo jednorodzinne, administracja)

• Kiedy budynki wielorodzinne będą objęte dofinansowaniem?

• Kiedy w kolejnych regionach Polski będzie można składać wnioski na domy wielorodzinne?

• Co to jest centralna baza emisyjności budynków (CEEB) i jakie obowiązki z niej wynikają?

Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza”?

• Jakie są zasady korzystania z programów z udziałem środków zewnętrznych?

• Jakie są korzyści i trudności wynikające z korzystania z różnych programów?

• Jak promować wśród mieszkańców udział w różnych projektach?

Jakie są typy i źródła ogrzewania?

• Jakie są obowiązujące wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów urządzeń grzewczych? (certyfikaty, normy, oznakowanie produktów …)

• Kiedy wymiana pieca zgodnie z prawem budowlanym wymaga pozwolenia/decyzji?

• Przepisy antysmogowe stanowione przez sejmiki województw, proponowane zmiany do uchwał antysmogowych

• Kontrole wymagań uchwał antysmogowych, w szczególności obowiązek wymiany starych pieców

• Jakie są rodzaje pieców?

• Jakie wymagania dla kominków, pieców kaflowych stawiają uchwały antysmogowe

• Na czym polega redukcja zanieczyszczeń przy danym źródle ciepła?

• Jakie piece brać pod uwagę?

• Jakie wymogi muszą spełniać?

• Omówienie klas energetycznych

• Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców?

• Jak odczytywać tabliczki znamionowe?

• Odnawialne źródła energii OZE

• Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa?

Instalacje fotowoltaiczne w jednostkach samorządu terytorialnego

• Co to jest fotowoltaika? Jak działa, ile jest energii przekazywanej do sieci, jaki jest czas gwarancji na instalację?

• Jak jest pozyskiwana energia?

• Jak jest rozliczana energia z zakładem energetycznym?

• Jakie są możliwości dofinansowania z różnych źródeł? (Mój prąd/Czyste powietrze/z Urzędu Marszałkowskiego/…)

• Czy to jest oficjalne, że po 25 latach trzeba będzie zutylizować instalację? Kto ponosi koszty utylizacji? Zawsze jak firmy przedstawiają ofertę, mówią, że koszty się zwracają po jakimś czasie. Czy jest to prawda? Co z utylizacją?

• Jeśli na gruntach są montowane panele, to jak często trzeba kosić przestrzenie pomiędzy panelami? Czy to ma wpływ na energię? Jeśli dookoła jest trawa, krzaki?

• Jak będzie z przesyłem energii wykorzystanej i niewykorzystanej po zmianie w przepisach?

• Na co trzeba zwrócić uwagę pod kątem umieszczenia instalacji?

• Jak wygląda procedura składania wniosków przez mieszkańców i podpisywania umów?

• Jak powinny wyglądać zapisy w umowach z mieszkańcami? Co należy w nich ująć?

• Jak przygotować umowy do podpisania z mieszkańcami?

• Jakie pytania najczęściej pojawiają się od mieszkańców?

• Jakie przewidziane są zmiany będą w ustawie?

• Jak komunikować się z mieszkańcami w zakresie zmian?

• Jakie zmiany będą w dofinansowaniach i Prawie konsumentów? Jak to wpłynie na kolejną edycję programu "Mój Prąd"?

Zasady prowadzenia kontroli wykonywania obowiązków wynikających z uchwał antysmogowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz kontroli wykonania zadań objętych dofinansowaniem

• Jak ma wyglądać kontrola w gminach, gdzie nie ma straży gminnej?

• Kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli i na jakiej podstawie?

• Co powinno się znaleźć w protokole z kontroli?

Jak pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie?

• W jaki sposób udostępniać wnioski o dofinansowanie?

• Jakie wymogi muszą spełniać mieszkańcy?

• Jakie dokumenty i treści są wymagane od mieszkańców do wniosków o dofinansowanie?

Omówienie podwyższonego poziomu dofinansowania w programie “Czyste powietrze”

• Czy gmina powinna zajmować się wyliczaniem dochodów, czy MOPS?

• Skąd brać zaświadczenie o dochodach?

• Jak przygotować się w samorządach do wydawania zaświadczeń o dochodach?

• Jak wyliczyć dochód do wniosku?

• Co brać pod uwagę podczas wydawania zaświadczeń?

• Co w sytuacji jeśli nie wszystkie dochody są opodatkowane?

• W jaki sposób sprawdzać kryterium podstawowego dofinansowania (100 tys.zł)?

• Jakie są progi dochodowe?

• Czy bierze się pod uwagę dochód jedynie wnioskodawcy?

• Czy w przypadku współwłasności wnioskodawcą jest 1 osoba, czy 2?

• Jak wyliczyć koszty kwalifikowane – czy należy wpisać we wniosku, te, które były planowane czy te z faktury?

• Co z osobami, które mieszkają za granicą? Jak należy traktować ich dochód?

• Wzory wniosków o dofinansowanie, wniosek o płatności w ramach programu priorytetowego – który wniosek należy wypełnić?

Jak mieszkańcy powinni składać wnioski do gminy?

• W jaki sposób należy kontaktować się z mieszkańcami podczas pandemii?

• Jak obsługiwać interesantów w dobie koronawirusa gdy trzeba jednak takie wnioski przyjmować?

• Kto ma zajmować się poszczególnymi obowiązkami w urzędzie? Jak wyznaczyć obowiązki dla pracowników?

• Jak wypełniać wnioski wydawane przez gminy? Gdzie można zapytać w przypadku trudności?

• Jak prawidłowo należy sprawdzać wnioski?

• Jak mają wyglądać faktury do rozliczeń? Co musi tam być zapisane?

Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa kiedy właściciel mieszka za granicą?

• Jak uświadamiać mieszkańców odnośnie warunków, które spełniają dofinansowanie? (czasami firmy wykonawcze przekręcają informacje, wprowadzają w błąd)

• Jak osoby starsze mogą przesyłać dokumenty jeśli nie mają nikogo do pomocy, mieszkają sami, a takie sprawy jak e-mail po prostu je przerastają?

• Jak budować świadomość mieszkańców?

Prowadzący

Anna Dębiec- od 1991r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aktualnie Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stanowisku kierownika referatu ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie zajmuje się tematyką ochrony powietrza, zarówno w zakresie udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami, jak również kontroli, rozpatrywania skarg i wniosków, a także współpracy przy opracowywaniu programów ochrony środowiska i raportów z ich realizacji, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (opracowywanie regulaminów udzielania dotacji z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej), jak również sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla woj. śląskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
05 lipca 2022
od 439.00
20 września 2022

Podobne szkolenia