Wideoszkolenie: Wymiana pieców i dopłaty do węgla

Przyjmowanie i wprowadzanie korekt w deklaracjach dot. źródeł ciepła oraz dodatku węglowego. Obowiązki i działania gmin w walce o czyste powietrze, współpraca z WFOŚ i GW i nowe profity a wymiana pieców i panele fotowoltaiczne w gminach. Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza” oraz jakich dokumentów należy wymagać od mieszkańców składających wnioski o dofinansowanie? Jakie obowiązki spoczywają na gminach w związku z uchwałą antysmogową?


Wideoszkolenie skierowane jest do wydziałów ochrony środowiska w urzędach miast i gmin, do osób zajmujących się przyjmowaniem i korektą deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz wniosków o dodatek węglowy jak również dla wszystkich jednostek samorządowych, które na co dzień zajmują się wykonywaniem obowiązków związanych z realizacją programów, m.in. "Czyste Powietrze", "Ciepłe Mieszkanie" czy "Moje Ciepło"

Zapraszamy gminy, w których są już wprowadzone programy ekologiczne oraz te, które zastanawiają się nad ich wprowadzeniem i skorzystaniem z dofinansowania do pieca i instalacji fotowoltaicznej

Jak postępować w przypadku notorycznych zmian deklaracji? - praktyk podpowie
Weryfikowanie deklaracji w sytuacjach, kiedy właściciele mieszkań nie są zameldowani w budynku, na który składają deklarację, bądź mają kilka mieszkań, nadal jest problematyczne. Podczas naszego szkolenia, na przykładach z codziennej pracy omówimy, jak sobie radzić, jeśli na jeden adres złożono kilka deklaracji; co zrobić z osobami, które ogrzewają dom gazem, peletem, drewnem i/lub olejem opałowym. Pomożemy pracownikowi upewnić się, komu przysługuje dodatek, a komu się on nie należy i jak radzić sobie w nietypowych przypadkach. Wyjaśnimy, jak zapobiegać wyłudzeniom oraz jak reagować na przypadki sztucznego dzielenia gospodarstw domowych. Podpowiemy też, jak radzić sobie z brakami w CEEB. Pracownik z UM w Sosnowcu podpowie, jak radzić sobie z nietypowymi sytuacjami w codziennej pracy, pokaże sposoby rozwiązywania trudności na konkretnych przykładach, co ułatwi wykonywanie obowiązków i pomoże zaoszczędzić mnóstwo czasu i nerwów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Przypadek: Zostało zgłoszone inne źródło ciepła ale po usłyszeniu, że będzie przyznawana dotacja na węgiel, wpływa inna deklaracja ze zmianą na tzw. kopciucha. Jak postąpić w takim przypadku?
 • Przypadek: Jest jeden dom, ale pod tym samym adresem mieszkają dwie rodziny. Korzystają z dwóch pieców. Komu przysługuje dotacja na węgiel? Jak rozwiązywać konflikty, jeśli obie rodziny chcą uzyskać dotację?
 • Osoba mieszka w bloku, ma budynek jednorodzinny, który jest pustostanem. Składa na niego deklarację. A w adresie zamieszkania podaje dom zamiast bloku. Czy można przyjąć taką deklarację?
 • Została złożona deklaracja z kotłem gazowym, a za jakiś czas wpłynęła nowa deklaracja od tej samej osoby z kotłem na paliwo stałe wraz z węglem, aby został przyznany dodatek węglowy. Obydwie zostały wprowadzone. Która ze złożonych deklaracji jest ważna?
 • Jakie są nowe profity i obowiązki dla gmin, które współpracują WFOSiGW w zakresie Czystego Powietrza? Kiedy w kolejnych regionach Polski będzie można składać wnioski na domy wielorodzinne?
 • Fotowoltaika: Czym kierować się przy wyborze instalacji, rozliczenia nadwyżek energii elektrycznej. Konieczność utylizacji po 25 latach instalacji? Kto ponosi koszty utylizacji? Zawsze jak firmy przedstawiają ofertę, mówią, że koszty się zwracają po jakimś czasie. Czy jest to prawda? Co z utylizacją?
 • Jak oszacować kwotę dofinansowania w programie Ciepłe Mieszkanie? Dofinansowanie pomp ciepła w nowo budowanych budynkach - program „Moje Ciepło”. Kolejna zmiana - Czyste Powietrze Plus

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku o zaświadczenie i wzór zaświadczenia o dochodach wymagane do podwyższonego finansowania programu „Czyste Powietrze"
 • Przykład certyfikatu jakości węgla

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:


 • W jaki sposób wprowadzać złożone korekty deklaracji w przypadku, gdy w pierwszej deklaracji nie były odznaczone pozycje dotyczące zainstalowanego źródła ciepła eksploatowanego, czy nie zaznaczono funkcji tego źródła, a także liczby źródeł? Czy należy złożyć nową deklarację, czy też można nanieść te poprawki w edycji deklaracji?
 • Czy jeżeli ktoś przychodzi zmienić dane w deklaracji, tj. wpisać właściciela, ponieważ nie było podanej takiej informacji, zaznaczyć, czy piec jest używany, klasę kotła, to w takim przypadku wypełnia 2 deklaracje?
 • Co zrobić, jeżeli ktoś złożył deklarację sam i pomylił numer domu?
 • Czy w przypadku zmiany właściciela budynku nowy właściciel musi złożyć deklarację na siebie?
 • Co w przypadku osób, które zmieniają deklarację, gdzie mają zaznaczone samo drewno, a chcą dopisać węgiel ze względu na dodatek węglowy? Czy muszą złożyć nowy wniosek czy można to zrobić za pomocą edycji?
 • Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku, gdy właścicielami budynku byli rodzice, ojciec zmarł, a spadkobiercami jest matka wraz z dziećmi?
 • Została złożona deklaracja z kotłem gazowym, a za jakiś czas wpłynęła nowa deklaracja od tej samej osoby z kotłem na paliwo stałe wraz z węglem, aby został przyznany dodatek węglowy. Obydwie zostały wprowadzone. Która ze złożonych deklaracji jest ważna?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ktoś złożył deklarację na początku stycznia, widnieje ona w systemie, ale zapomniał o tym fakcie i przyniósł kolejną w późniejszym terminie. W deklaracji różnią się wprowadzone informacje. Czy należy wprowadzić obie deklarację czy je edytować?
 • Co z osobami, które dopisują fikcyjną kozę, aby dostać dodatek węglowy?
 • Osoba w deklaracji zaznaczyła kocioł na paliwo stałe, ale okazało się, że jest to kuchnia z piecem, a zmiana na nią widnieje już po dniu 11 sierpnia. Czy w takim przypadku należy się tej osobie dodatek węglowy?
 • Co w przypadku, gdy w pierwszej deklaracji w styczniu była zaznaczona kuchnia z piecem, a teraz po weryfikacji przy dodatku węglowym powinna być kuchnia węglowa?
 • Co zrobić w przypadku, gdy jest jeden budynek, ale mieszkają 2 rodziny i każda z nich mówi, że ma własną część? Co w przypadku, gdy w systemie jest nr budynku 47 i są tam dwa lokale, zostały złożone dwie deklaracje, w których wpisano nr budynku 47, a OPS teraz weryfikując zarzucił, że jest jeden adres i nie mogą wypłacić dodatku? Właściciele dostarczyli teraz akt notarialny, w którym są wyszczególnione dwa lokale i każdy jest przypisany odrębnej osobie. W jaki sposób mają wypełnić deklarację? Czy należy wskazać, że dotyczy ona jednego lokalu i podać nr lokal 1 lub 2? Czy wystarczy edytować deklarację?Co w przypadku osób, które zmieniają deklaracje, gdzie mają zaznaczone samo drewno, a chcą dopisać węgiel ze względu na dodatek węglowy?
 • Czy istnieje pojęcie "zarządcy" dla budynku jednorodzinnego?
 • Co z usunięciem jedynego źródła ciepła w budynku, jeśli poprzednia deklaracja była złożona z zainstalowanym i eksploatowanym kotłem węglowym?
 • Na jakiej podstawie archiwizujemy wnioski?
 • Jeśli ktoś złożył deklarację w ustawowym terminie przed 30.06, a później wymienił piec, to musi ponownie złożyć deklarację?
 • Jakie są opłaty za wydanie kopii deklaracji za potwierdzeniem z oryginałem?
 • Czy mieszkańcy korzystający z ogrzewania ze spółdzielni mieszkaniowej a niemający źródła ogrzewania też muszą złożyć deklarację?
 • Osoba mieszka w bloku, ma budynek jednorodzinny, który jest pustostanem. Składa na niego deklarację. A w adresie zamieszkania podaje dom zamiast bloku. Czy można przyjąć taką deklarację?
 • Jak postępować w przypadku notorycznych zmian deklaracji? Co ze zmianami z domów jednorodzinnych na budynki wielorodzinne?
 • Czy osoba, która złożyła deklarację B i zamieszkuje na stałe w pewnego rodzaju domku letniskowym, ma kominek (pali węglem i drewnem), to czy przysługuje jej prawo do ubiegania się o dodatek węglowy?
 • Kogo można uznać za zarządcę budynku? Czy zarządca jest tylko w przypadku bloków i spółdzielni?
 • Jak postępować w przypadku, gdy deklaracja zawiera w budynku 4 źródła ciepła alternatywne do wyboru, m.in. węgiel i wnioskuje o dodatek węglowy. Jak postępować w takich sytuacjach?
 • Czy przy korekcie dotyczącej dodania innego paliwa, np. węgla wystarczy opcja edycji w systemie przez administratora i złożenie pisemnego oświadczenia przez właściciela budynku o złożonej korekcie danego dnia, czy konieczne jest dodanie nowej deklaracji?
 • Kto będzie kontrolować posiadanie pieca w budynku?
 • Czy osoba, która złożyła deklarację B i zamieszkuje na stałe w pewnego rodzaju domku letniskowym, ma kominek (pali węglem i drewnem), to czy przysługuje jej prawo do ubiegania się o dodatek węglowy?
 • W jaki sposób uwidocznić, że zmiany w deklaracjach są wprowadzane przez petenta a nie przez urzędników, ponieważ na wydruku deklaracji widnieje imię i nazwisko urzędnika?
 • Jak postępować w przypadku, gdy deklaracja zawiera w budynku 4 źródła ciepła alternatywne do wyboru, m.in. węgiel i wnioskuje o dodatek węglowy. Jak postępować w takich sytuacjach?
 • Czy gmina może wysłać upomnienie do właściciela budynku o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB?
 • Czy w przypadku braku straży miejskiej lub straży gminnej upoważniony przez burmistrza pracownik urzędu może w wyniku kontroli nałożyć grzywnę z tytułu niedostosowania się do zapisów uchwały antysmogowej?
 • Czy jest możliwe, aby dostać dodatek węglowy i kupić węgiel od PGG?
 • W jaki sposób przyjmować korekty deklaracji CEEB? Czy na tym samym druku formularza A, tylko z zaznaczeniem "korekta"
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy ktoś na resztę kosztów przedsięwzięcia zaciągnął kredyt?
 • Czy w programie Ciepłe Mieszkanie mogą wziąć udział beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania?
 • Czy program Ciepłe Mieszkanie można łączyć z innymi np. lokalnymi programami dofinansowania?
 • Ciepłe Mieszkanie - czy istnieje obowiązek likwidacji pieca i dodatkowo kominka, czy kominek może zostać rekreacyjnie?
 • Czy dokumenty przyłączenia do sieci ciepłowniczej określają takie warunki, jak w przypadku sieci gazowej?
 • Czy WFOŚiGW narzucił czas na realizację przedsięwzięcia po złożeniu wniosku do gminy, czy raczej jest to kwestia wewnętrznych ustaleń gminy i wpisania tego do regulaminu?
 • Czyste powietrze – czy beneficjent nie dostaje dofinansowania, jeśli budynek ma podłączenie do gazu? Przy wypełnianiu wniosku jest możliwość zaznaczenia
 • Czy na jeden lokal można otrzymać dofinansowanie na źródło ciepła i na stolarkę okienną?
 • Czy należy uzyskać zapewnienie/informację z gazowni, tak jak w przypadku zapewnienia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej w perspektywie 12 miesięcy?
 • Właściciele budynków gospodarczych tj. kurników, złożyli deklarację B celem rejestracji w CEEB. Budynki usytuowane są jako jedyne na działce i nie posiadają nadanego numeru budynku, ale posiadają piec. Czy należy rejestrować taką deklarację? Bez nadanego numeru budynku nie jest to możliwe
 • W jaki sposób wypłacić dodatek 3000 (który jeszcze nie wszedł w życie) na węgiel, jeżeli w deklaracji CEEB podał piec kaflowy? Po wprowadzeniu go do systemu, po podaniu pieca mamy zakładkę z podaniem danych osobowych, a nie tym czym się pali i po wydrukowaniu takiej deklaracji nie ma informacji o rodzaju opału
 • Jeżeli zmienił się właściciel budynku, na który została złożona deklaracja oraz wprowadzona do systemu, to czy powinna być złożona druga deklaracja z aktualnymi danymi właściciela budynku?
 • Jeśli mieszkaniec wskazuje piec kaflowy i gazowy, oba eksploatuje, to skąd mamy wiedzieć, który jest głównym źródłem ogrzewania? Jak mamy zweryfikować, które źródło ogrzewania jest główne, skoro w deklaracji nie ma takiej pozycji?
 • Jeśli mamy przypadek, że rodzice nie żyją, nie ma postępowania spadkowego, to czy można wnioskować o dodatek węglowy? Kto może wnioskować o ten dodatek? Jest dwóch spadkobierców, jeden pomieszkuje
 • Co zrobić, jeżeli właściciel budynku pomylił nr porządkowy budynku (deklaracja została wprowadzona do systemu), a następnie właściciel złożył kolejną deklarację z prawidłowym nr budynku?
 • Jeżeli jest budynek wielolokalowy np. czterolokalowy i jest tylko jeden piec węglowy, to czy dodatek węglowy jest jeden dla wszystkich właścicieli lokali, skoro np. trzech zaznaczyło lokalną sieć ciepłowniczą?
 • Czy zaświadczenie nie jest konieczne? Czy jest jakiś konkretny wzór zaświadczenia? Czy wystarczy tylko wydruk z CEEB wprowadzonej już deklaracji do systemu?
 • Kto będzie kontrolował źródła ciepła w gospodarstwach?
 • Jeśli są dwie rodziny a jeden właściciel, to komu przysługuje dodatek węglowy?
 • Na podstawie czego wydajemy deklarację z systemu?
 • Co w przypadku, gdy postępowanie spadkowe nie zostało uregulowane, osoba mieszkająca w budynku zgłosiła źródła ciepła i spalania paliw jako zarządzająca, pomimo że nie powinna, bo nie jest właścicielem, a teraz będzie chciała złożyć wniosek o dodatek węglowy
 • Czy gmina może wydawać wydruki CEEB, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? Duży zamęt robią kopalnie, które żądają identyfikator bądź deklaracje CEEB
 • Została złożona deklarację na budynek mieszkalny, a na tej działce znajduje się jeszcze jeden budynek mieszkalny, na który z dniem dzisiejszym, tj. 03.08.2022 r. został nadany drugi nr porządkowy budynku. Jak powinna wyglądać procedura złożenie deklaracji, jeżeli źródła ciepła zostały uwzględnione w dwóch budynkach na jednej deklaracji (źródła ciepła są zainstalowane w jednym budynku mieszkalny oraz drugim budynku mieszkalnym przed 1 lipca 2022 r.)
 • Kto będzie kontrolował źródła ciepła i nakładał kary? Od kiedy nakładać kary? Czy uwzględniać czynny żal?
 • Czy kontrole będą prowadzone przed wydaniem dodatku węglowego?
 • PRZYKŁAD: pani złożyła deklarację na dwa budynki. W kopalni powiedziano jej, że dostanie 5 ton węgla na jedno nazwisko. Teraz chce złożyć deklarację na jeden z budynków, ale podać inne nazwisko. Co robimy w takiej sytuacji?
 • Czy jeśli ktoś nie ma odebranego budynku, a już działa np. pompa ciepła, to powinien to zgłosić?
 • Deklaracja została złożona najpierw przez właściciela budynku (wprowadzona do systemu), a za kilka dni została złożona przez osobę, która twierdzi, że zarządza budynkiem (osoba ta wynajmuje budynek). Użytkownik zgłosił, że w budynku znajduje się dodatkowo inne źródło ciepła poza tym, które zostało zgłoszone przez właściciela. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy musi być czynny żal do deklaracji złożonej po terminie?
 • Bardzo dużo osób przychodzi do nas i prosi o zaświadczenie o rodzaju ciepła stosowanego u niech w domu - czy chodzi o wydruk z CEEB, czy faktycznie mamy wydawać zaświadczenie, że ich deklaracja jest w systemie?
 • Jeśli nie zmieniamy deklaracji, tylko osoba składa drugą, a my ją wprowadzamy, np. z kotłem na węgiel, to drukujemy aktualnie wprowadzoną deklarację dla przewoźnika węgla?
 • Jeśli jest czynny żal, to czy mieszkaniec musi powoływać się na jakiś artykuł?
 • Co w sytuacji, gdy deklaracja jest złożona w systemie, a mieszkaniec założył nowe źródło ciepła, ogrzewające tylko wodę? Złożyć nową deklarację czy tylko edytować i dodać źródło lub nie robić nic?
 • Co zrobić, jeżeli deklaracja została złożona przez właściciela budynku, który miał wprowadzone, że opala węglem, paliwami węglopochodnymi oraz drewnem kawałkowym (deklaracja wprowadzona do systemu), a teraz zgłasza, że opala tylko węglem i paliwami węglopochodnymi. Czy właściciel ma złożyć kolejną deklaracją?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy właściciele domków letniskowych poskładali deklaracje A?
 • Jeśli ktoś dzwoni i pyta czy dany budynek jest zgłoszony, wskazuje nazwę ulicy i numer budynku, to możemy udzielić mu takiej informacji, czy ochrona danych na to nie pozwala?
 • Jeżeli mamy budynek wielorodzinnych (5 lokali), to ile dodatku węglowego będzie się należało mieszkańcom?
 • Jeżeli są zgłoszone dwa źródła ciepła w jednym budynku, to czy dodatek węglowy będzie się należał na dwa źródła?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wniosek o dodatek węglowy zostanie złożony przez np. Annę Kowalską, w systemie CEEB deklaracja będzie na budynek, a osobą która ją złożyła jest np. Adam Nowak? Co, jeśli wniosek o dodatek złoży i Adam Nowak i Anna Kowalska?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy współwłaściciel, który nie złożył deklaracji przyjdzie po nią?
 • Jeśli w budynku pod jednym numerem funkcjonują cztery odrębne gospodarstwa domowe, to dostaje ten, kto pierwszy złoży deklarację?
 • Co ze wspólnotami? Jeśli w bloku są 4 mieszkania własnościowe, to czy dodatek dostaną wszystkie 4 gospodarstwa?
 • Na jakiej podstawie prawnej można nadać MOPS-owi uprawnienia do CEEB?
 • Co w przypadku, gdy postępowanie spadkowe nie zostało uregulowane, osoba mieszkająca w nim zgłosiła źródła ciepła i spalania paliw jako zarządzająca, pomimo że nie powinna, bo nie jest właścicielem, a teraz będzie chciała złożyć wniosek o dodatek węglowy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy na jednej działce trzy domy, będące odrębnymi gospodarstwami, mają jeden numer, właściciel złożył jedną deklarację, powinien 3, ale nie może. Co możemy zrobić?
 • Jaka jest kara dla urzędnika, który przeoczył termin i nie wprowadził deklaracji w ciągu wymaganych 30. dni?


Jakie zmiany nastąpiły w programie „Czyste Powietrze”?

 • Częstotliwość zmian regulaminu – kwestia problematyczna
 • Jakie są planowane nowe regulacje?
 • Do kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pieca na węgiel?
 • Jak pogodzić deklarację i dotację z programem “czyste powietrze”?
 • Jakie są nowe profity i obowiązki dla gmin, które współpracują z WFOSiGW?


Obowiązujące i planowane regulacje prawne w zakresie możliwości zakupu węgla po niższych niż obowiązujące cenach (dopłaty do węgla).

 • Jakie nowe obowiązki nakłada na urzędnika ustawa wprowadzająca dodatek węglowy?
 • Ustawa gwarantująca ceny węgla i zwiększenie jego dostępności dla gospodarstw domowych - omówienie problematycznych sytuacji
 • Kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do zakupu węgla?
 • Dodatki osłonowe do paliw.


Jak budować świadomość i kompetencje w jednostkach obsługujących mieszkańców? (budownictwo jednorodzinne, administracja)

 • Kiedy budynki wielorodzinne będą objęte dofinansowaniem?
 • Kiedy w kolejnych regionach Polski będzie można składać wnioski na domy wielorodzinne?
 • Centralna baza emisyjności budynków (CEEB) - Jak poprawnie wprowadzać deklaracje oraz korekty?
 • Kto może złożyć deklarację? Czy musi to być tylko właściciel czy może być zarządca?
 • Co grozi za złe złożenie deklaracji lub złożenie przez niewłaściwą osobę?
 • Czy jeżeli ktoś nie złożył deklaracji ale wyrazi czynny żal i złoży ją po terminie to czy urzędnik może nałożyć karę? Jaki wpływ ma na to KPA?
 • Od czego będzie zależała wysokość kary?
 • Jak wygląda procedura złożenia deklaracji jeśli jest kilku właścicieli jednej nieruchomości?
 • Jak określić klasę kotła jeśli tabliczka jest zniszczona?
 • Kto powinien zgłosić deklarację jest trwa sprawa spadkowa?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy deklarację składa najemca mieszkania?
 • Czy może deklarację złożyć administrator budynku? Czy administrator może starać się o dofinansowanie węgla?
 • Jak należy zgłaszać niemieszkalne budynki ze źródłem ciepła np garaże, altany, wędzarnie itp?
 • Przypadek: Opuszczony budynek, niezamieszkały mający źródło ciepła, ale nikt z niego nie korzysta. Czy należy zgłosić?
 • Czy kuchnia kaflowa powinna być zaznaczona jako miejscowe ogrzewanie czy centralne?
 • Jeśli piec kaflowy służy do ogrzewania wody w garnku to czy należy zaznaczyć, że pełni funkcję ogrzewania wody?
 • Czy kolektory słoneczne lub kaloryfery należy podawać w konkretnej posiadanej ilości czy jako 1 źródło ciepła?
 • Czy można wprowadzać niepełne deklaracje?
 • Jak ująć w deklaracji fotowoltaikę?
 • Jak zareagować, kiedy ma się świadomość, że ktoś skłamał w deklaracji i podał złą klasę kotła?
 • Przypadek: Czy jeśli jest nowo wybudowany budynek, już posiadający źródło ciepła, ale nie ma jeszcze nadanego numeru domu. Jak należy postąpić?
 • Jak tłumaczyć petentom sposób w jaki dobrze wypełnić wniosek?
 • Jak szybko weryfikować poprawność wniosków?
 • Jak weryfikować dane podane w deklaracji? Telefonicznie czy może kontrola w terenie?
 • Jak kontrolować źle wypełnionej deklarację?
 • Jakie mogą być kary za złożenie fałszywej deklaracji?
 • Wydawanie potwierdzeń złożenia deklaracji potrzebne do zakupu opału :
 • Jak sprawnie wypełnić wniosek z wpisu do Centralnej Ewidencji?
 • Jak usprawnić wyszukiwanie wpisu w Centralnej Ewidencji?
 • Czy wydawanie takich potwierdzeń jest odpłatne?
 • Przypadek: Rozeszła się informacja, że za złożenie deklaracji będzie wydawany węgiel - ludzie zaczęli składać wnioski - każdy z domowników licząc, że wraz z ich większą ilością otrzymają większą pulę węgla. Jak zapobiegać takim sytuacjom?
 • Czy wpisywać dane od domownika jeśli gospodarstwo domowe zostało już zgłoszone?
 • Jak się zachować jeśli dane pomiędzy domownikami tego samego gospodarstwa się różnią?
 • W jaki sposób skorygować dane? Czy wyzwać do poprawy? Czy zrobić kontrolę?
 • Jak wprowadzać zmiany w deklaracjach?
 • Przypadek: Zostało zgłoszone inne źródło ciepła ale po usłyszeniu, że będzie przyznawana dotacja na węgiel, wpływa inna deklaracja ze zmianą na tzw kopciucha. Jak postąpić w takim przypadku?
 • Przypadek: Jest jeden dom ale mieszkają dwie rodziny na tym samym adresie. Korzystają z 2 piecy. Komu przysługuje dotacja na węgiel? Jak rozwiązywać konflikty kiedy obie rodziny chcą uzyskać dotację?
 • Jak postąpić w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji? Czy można wzywać mieszkańca do poprawy?
 • Przypadek: Co zrobić jak ktoś po złożeniu deklaracji zmieni piec?
 • Jak pogodzić deklaracje z programem osłon czy dotacji na węgiel?
 • Czy kontrole będą przebiegały na zasadzie chodzenia od domu do domu i sprawdzanie klas kotłów?
 • Jakie obowiązki zostaną nałożone na urzędników związane z wejściem ustawy dot. cen węgla?
 • Czy kominek jest eksploatowany jak jest używany raz w roku? Jak dobrze zaznaczyć eksploatację?
 • Jak zachęcać mieszkańców do składania deklaracji?
 • Jak postępować kiedy program zdubluje budynki?


Jakie są inne programy będące alternatywą dla „Czystego powietrza”?

 • Jakie są zasady korzystania z programów z udziałem środków zewnętrznych?
 • Jakie są korzyści i trudności wynikające z korzystania z różnych programów?
 • Jak promować wśród mieszkańców udział w różnych projektach?


Jakie są typy i źródła ogrzewania?

 • Jakie są obowiązujące wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów urządzeń grzewczych? (certyfikaty, normy, oznakowanie produktów)
 • Kiedy wymiana pieca zgodnie z prawem budowlanym wymaga pozwolenia/decyzji?
 • Przepisy antysmogowe stanowione przez sejmiki województw, proponowane zmiany do uchwał antysmogowych
 • Kontrole wymagań uchwał antysmogowych, w szczególności obowiązek wymiany starych pieców
 • Jakie są rodzaje pieców?
 • Jakie wymagania dla kominków, pieców kaflowych stawiają uchwały antysmogowe
 • Na czym polega redukcja zanieczyszczeń przy danym źródle ciepła?
 • Jakie piece brać pod uwagę?
 • Jakie wymogi muszą spełniać?
 • Omówienie klas energetycznych
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców?
 • Jak odczytywać tabliczki znamionowe?
 • Odnawialne źródła energii OZE
 • Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa?


Instalacje fotowoltaiczne w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Co to jest fotowoltaika? Jak działa, ile jest energii przekazywanej do sieci, jaki jest czas gwarancji na instalację?
 • Jak jest pozyskiwana energia?
 • Jak jest rozliczana energia z zakładem energetycznym?
 • Jakie są możliwości dofinansowania z różnych źródeł? (Mój prąd/Czyste powietrze/z Urzędu Marszałkowskiego/…)
 • Czy to jest oficjalne, że po 25 latach trzeba będzie zutylizować instalację? Kto ponosi koszty utylizacji? Zawsze jak firmy przedstawiają ofertę, mówią, że koszty się zwracają po jakimś czasie. Czy jest to prawda? Co z utylizacją?
 • Jeśli na gruntach są montowane panele, to jak często trzeba kosić przestrzenie pomiędzy panelami? Czy to ma wpływ na energię? Jeśli dookoła jest trawa, krzaki?
 • Jak będzie z przesyłem energii wykorzystanej i niewykorzystanej po zmianie w przepisach?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę pod kątem umieszczenia instalacji?
 • Jak wygląda procedura składania wniosków przez mieszkańców i podpisywania umów?
 • Jak powinny wyglądać zapisy w umowach z mieszkańcami? Co należy w nich ująć?
 • Jak przygotować umowy do podpisania z mieszkańcami?
 • Jakie pytania najczęściej pojawiają się od mieszkańców?
 • Jakie przewidziane są zmiany będą w ustawie?
 • Jak komunikować się z mieszkańcami w zakresie zmian?
 • Jakie zmiany będą w dofinansowaniach i Prawie konsumentów? Jak to wpłynie na kolejną edycję programu "Mój Prąd"?


Zasady prowadzenia kontroli wykonywania obowiązków wynikających z uchwał antysmogowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz kontroli wykonania zadań objętych dofinansowaniem

 • Kto będzie upoważniony , kto może być upoważniony do kontroli pieców w ramach uchwał smogowych, czy takie kontrole będą?
 • Jak ma wyglądać kontrola w gminach, gdzie nie ma straży gminnej?
 • Kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli i na jakiej podstawie?
 • Co powinno się znaleźć w protokole z kontroli?
 • Jak pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie?
 • W jaki sposób udostępniać wnioski o dofinansowanie?
 • Jakie wymogi muszą spełniać mieszkańcy?
 • Jakie dokumenty i treści są wymagane od mieszkańców do wniosków o dofinansowanie?
 • Procedura kontroli - krok po kroku
 • Procedura pobierania próbek do badania - krok po kroku
 • W jaki sposób kontrolować w przypadku braku uprawnień i braku przeszkolenia do pobierania próbek?


Omówienie podwyższonego poziomu dofinansowania w programie “Czyste powietrze”

 • Czy gmina powinna zajmować się wyliczaniem dochodów, czy MOPS?
 • Skąd brać zaświadczenie o dochodach?
 • Jak przygotować się w samorządach do wydawania zaświadczeń o dochodach?
 • Jak wyliczyć dochód do wniosku?
 • Co brać pod uwagę podczas wydawania zaświadczeń?
 • Co w sytuacji jeśli nie wszystkie dochody są opodatkowane?
 • W jaki sposób sprawdzać kryterium podstawowego dofinansowania (100 tys.zł)?
 • Jakie są progi dochodowe?
 • Czy bierze się pod uwagę dochód jedynie wnioskodawcy?
 • Czy w przypadku współwłasności wnioskodawcą jest 1 osoba, czy 2?
 • Jak wyliczyć koszty kwalifikowane – czy należy wpisać we wniosku, te, które były planowane czy te z faktury?
 • Co z osobami, które mieszkają za granicą? Jak należy traktować ich dochód?
 • Wzory wniosków o dofinansowanie, wniosek o płatności w ramach programu priorytetowego – który wniosek należy wypełnić?


Jak mieszkańcy powinni składać wnioski do gminy?

 • Kto ma zajmować się poszczególnymi obowiązkami w urzędzie? Jak wyznaczyć obowiązki dla pracowników?
 • Jak wypełniać wnioski wydawane przez gminy? Gdzie można zapytać w przypadku trudności?
 • Jak prawidłowo należy sprawdzać wnioski?
 • Jak mają wyglądać faktury do rozliczeń? Co musi tam być zapisane?


Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa kiedy właściciel mieszka za granicą?

 • Jak uświadamiać mieszkańców odnośnie warunków, które spełniają dofinansowanie? (czasami firmy wykonawcze przekręcają informacje, wprowadzają w błąd)
 • Jak osoby starsze mogą przesyłać dokumenty jeśli nie mają nikogo do pomocy, mieszkają sami, a takie sprawy jak e-mail po prostu je przerastają?
 • Jak budować świadomość mieszkańców?

Prowadzący

Anna Dębiec- od 1991r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aktualnie Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stanowisku kierownika referatu ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie zajmuje się tematyką ochrony powietrza, zarówno w zakresie udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami, jak również kontroli, rozpatrywania skarg i wniosków, a także współpracy przy opracowywaniu programów ochrony środowiska i raportów z ich realizacji, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (opracowywanie regulaminów udzielania dotacji z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej), jak również sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla woj. śląskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia