Wideoszkolenie: Programy zdrowotne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie programy zdrowotne powinna realizować gmina? Jakie są dobre praktyki i rozwiązania, gdy brakuje środków na realizację programów? W jaki sposób uzasadniać potrzeby wdrożenia programów zdrowotnych? Jak zapraszać mieszkańców do uczestnictwa w programach i osiągnąć dużą frekwencję?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników UM, UMiG, UG, SP i OPS zajmujących programami opartymi na Ustawie o zdrowiu publicznym

Omówimy zmiany w Narodowym Programie Zdrowia i podstawowe założenia Narodowej Strategii Onkologicznej!
Podczas szkolenia dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, aby sprawnie realizować programy profilaktyki zdrowotnej. Nasz prelegent opowie, jak tworzyć program zdrowotny w praktyce, jak go realizować oraz promować. Wyjaśni, skąd można pozyskać fundusze i jak uporać się ze sprawozdaniami. Omówi także tryb zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz zmiany w Narodowym Programie Zdrowia. Praktyk, który jest pracownikiem urzędu — rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące programów zdrowotnych oraz ProfiBazy — co z pewnością ułatwi i przyśpieszy wykonywanie codziennych obowiązków. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak napisać program zdrowotny w praktyce? Jak go analizować? Na co zwracać uwagę?
 • Czy gmina ma pełną dowolność wyboru realizatora? Czy nie ma przeciwwskazań, żeby przy programach wieloletnich wybierać go corocznie?
 • Jak skontrolować gminny program zdrowotny?
 • Co minimalnie powinien zawierać program, żeby realizować ustawę?
 • Jak finansować programy polityki zdrowotnej? Skąd czerpać środki? Jakie są możliwości?
 • Jak przypisywać realizowane działania do ogólnego programu zdrowotnego? Czy w ogóle istnieje obowiązek wpisywania tych danych?
 • Czy Gminny Program Profilaktyki uwzględnia ProfiBazy?

Szczegółowy program szkolenia:

NOWOŚCI — omówienie:

 • trybu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
 • zmian w Narodowym Programie Zdrowia i podstawowe założenia Narodowej Strategii Onkologicznej


Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji:

 • Czy gmina ma pełną dowolność wyboru realizatora? Czy nie ma przeciwwskazań, żeby przy programach wieloletnich wybierać go corocznie?
 • Czy Gminny Program Profilaktyki uwzględnia ProfiBazy?
 • Czy kampania przeciw pijanym kierowcom będzie właściwa do ProfiBazy?
 • Jakie są możliwości waloryzowania ustalonej ceny?
 • Jaki miernik wyznaczyć w HPV w przypadku ogólnej populacji, a nie badanej (zaszczepionej) grupy?
 • Czy każdy realizowany przez gminę program zdrowotny musi być opiniowany przez AOTMiT? Czy możemy się starać o dofinansowanie NFZ, jeżeli nie mamy opinii?
 • Czy w przypadku wzrostu kosztów jednostkowych i niemożliwości zwiększenia budżetu, można zmniejszyć liczbę beneficjentów?
 • Czy w ramach środków można sfinansować zajęcia kulturalne - warsztaty dla seniorów (ogólnodostępne), realizowane przez instytucje podległe, np. bibliotekę?
 • Które programy są realizowane najczęściej?
 • Realizacja rehabilitacji medycznej na podstawie umowy z POZ. Czy jest zasadność realizacji takiego działania?
 • Czy co roku trzeba przedstawić stan zaszczepienia mieszkańców? Komu należy to przedstawić — Radzie Miejskiej czy NFZ?
 • Jak określić liczbę odbiorców korzystających z utworzonej ścieżki rowerowej lub siłowni zewnętrznej?
 • Czy należy określić czas realizacji zadań przez miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych?
 • Co z programem profilaktyki, jeżeli gmina ma status uzdrowiska?

1. Jak tworzyć program zdrowotny w praktyce?

 • Jak napisać program zdrowotny w praktyce? Jak go analizować? Na co zwracać uwagę?
 • Jak wyznaczać cele w programach zdrowotnych?
 • Jak należy określić dany problem badawczy przy tworzeniu programu?
 • Jak pisać programy dla małej gminy przy uwzględnieniu jej możliwości?
 • Skąd czerpać dane do tworzenia programu? Co powinno się w nim znaleźć?
 • W jaki sposób oszacować potrzeby społeczeństwa? Sposoby badania rynku, lokalne sondaże itp.
 • Co minimalnie powinien zawierać program, żeby realizować ustawę?
 • Podejmowanie uchwał przez radę miejską odnośnie programów zdrowotnych


2. W jaki sposób realizować program zdrowotny?

 • Jakie są zadania gmin na podstawie Ustawy o zdrowiu publicznym?
 • Jak organizować konkursy?
 • Czy konkursy na PPZ ogłasza się co roku?
 • Czy konkurs na program wieloletni ogłaszamy co roku?
 • Jak skontrolować gminny program zdrowotny?
 • Co należy do obowiązków gminy? Jak się w tym rozeznać?
 • Jak powinny wyglądać umowy o świadczenie usług zdrowotnych?
 • Jak przesłać program do zaopiniowania?
 • Na czym polega opiniowanie programów przez agencję? Jak powinno prawidłowo przebiegać?
 • Co robić, kiedy po zgłoszeniu programu agencja wyda negatywną opinię? Jak tego uniknąć?
 • Czy istnieje obowiązek brania udziału w działaniach nie mających charakteru ustawowego? Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
 • Jak sobie poradzić w sytuacji kolidujących terminów?


3. Jak promować program?

 • Jak dobrze zorganizować kwestie marketingowe związane z zachęceniem mieszkańców do wzięcia udziału w programach?
 • Jak powinna wyglądać dobra reklama? Proces tworzenia krok po kroku
 • Jak efektywnie prowadzić kampanię informacyjną za pomocą środków masowego przekazu?
 • Jak przygotowywać treści internetowe?


4. W jaki sposób finansować program?

 • Jak finansować programy polityki zdrowotnej? Skąd czerpać środki? Jakie są możliwości?
 • Skąd pozyskiwać fundusze na bieżąco? W jaki sposób to robić?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy okaże się, że na dany program jednak nie ma środków, bądź są one niewystarczające? Do kogo się zwrócić?
 • Jak wykorzystywać środki z opłat małpkowych? Na co można je przeznaczyć?
 • Czy pieniądze z "małpek" można przeznaczyć na terapię, ponieważ czas oczekiwania jest bardzo długi? Czy pieniądze z "korkowego’’, bądź z "małpek’’ można przeznaczyć na inne programy zdrowotne dla mieszkańców?
 • Środki korkowe - jak je wykorzystać? Jakie są możliwości ich wykorzystania?
 • Jak ubiegać się o dofinansowania z budżetu województwa, państwa lub budżetu unijnego?
 • Jak gminy z niskim dochodem mają efektywnie realizować program? Co zrobić w sytuacji, gdy środki przeznaczone na jego realizację są niewystarczające?
 • Jak powinno wyglądać rozliczanie z dofinansowań? Na co zwracać uwagę?
 • Kto ma obowiązek finansowania badań udostępnionych bezpłatnie lokalnej ludności?


5. Jak radzić sobie ze sprawozdawczością?

 • Jak często wypełniać sprawozdania?
 • Gdzie tworzyć sprawozdania?
 • Jak prawidłowo zdawać sprawozdanie?
 • Jak wyegzekwować sprawozdanie od jednostek podległych gminie?
 • Co z zakresu sprawozdawczości należy do samorządów?
 • Jak przypisywać realizowane działania do ogólnego programu zdrowotnego? Czy w ogóle istnieje obowiązek wpisywania tych danych?
 • Jak precyzować zagadnienia w sprawozdaniach?
 • Aktualizacja sprawozdań krok po kroku
 • Jak sporządzać sprawozdania w ProfiBazie?
 • Jak uzupełniać sprawozdania w ProfiBazie?
 • ProfiBaza - jak unikać usuwania sprawozdań przez ten system?
 • Profi Baza - jak tworzyć bazę działań? Jak wprowadzać do niej dane?
 • Jak segregować sprawozdania w ProfiBazie?
 • Jak zapisywać sprawozdania w ProfiBazie?
 • Jak zaklasyfikować działania w ProfiBazie? Według jakiego wzoru to robić? Słowniczek pojęć
 • ProfiBaza - jak napisać sprawozdanie, żeby system go nie odrzucał?
 • Sprawozdawczość - co należy do samorządów?
 • Jakie zadania powinny znajdować się w ramach ProfiBazy?
 • Jak nanosić korektę na sprawozdanie w ProfiBazie?
 • ProfiBaza - jak ustawić w niej priorytety?
 • Sprawozdawczość - jak mała gmina, realizująca zadania ogólne, ma wybrać kategorie w bazie, która jest sprecyzowana?
 • PARPA - jak prawidłowo sporządzać sprawozdaniaw jej ramach?
 • Jak poruszać się po ProfiBazie z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego?

Prowadzący

Małgorzata Gromadzka - od 2014 roku pracuje w Urzędzie Miasta Biłgoraj. Jest odpowiedzialna za politykę zdrowotną tj. tworzenie programów polityki zdrowotnej m.in. programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Biłgoraja powyżej 60 roku życia na lata 2018-2026 oraz Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2021. Jest również odpowiedzialna za koordynację działań zdrowotnych na terenie gminy w zakresie m.in. profilaktyki czerniaka, szczepień ochronnych, współpracy z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną, działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania COVID-19, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia, sprawozdawczość w zakresie działań zdrowotnych na terenie gminy. Dodatkowo nadzoruje wszystkie jednostki pomocy społecznej w mieście i odpowiedzialna jest za nadzór nad żłobkami.

Od 2009 roku jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W latach 2017-2019 piastowała funkcję Przewodniczącej Rady. Natomiast od 2021 roku jest przewodniczącą Rady Rejonowej Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Biłgoraju. Jest odpowiedzialna za koordynację i organizowanie terenowych akcji poboru krwi w powiecie biłgorajskim. Od 2021 roku została powołana do pełnienia funkcji członka Rady ds. Polityki Senioralnej Województwa Lubelskiego. Od 2020 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorców, rolników, naukowców, organizacji pozarządowych. Samorządowiec i działacz społeczny. W 2014 roku ukończyła Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, wydział prawa i administracji, na kierunku prawo.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
30 listopada 2023

Podobne szkolenia