Wideoszkolenie: Kontrole upraw maku i konopi

Kontrole upraw maku i konopi. Jakie są różnice między kontrolą uprawy maku a konopi? Jakie inne organy należy powiadomić o kontroli? Co zrobić w przypadku, gdy rolnik sprzedaje ziemię, na której jest już wysiew? Jakie decyzje można wydawać po zmianie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


!!NOWOŚĆ!!


W odpowiedzi na zapytania naszych Klientów zajmujących się wydawaniem decyzji dotyczących uprawy maku i konopi, kontrolujących takie uprawy oraz spodziewających się kontroli swoich działań związanych z taką hodowlą, powstało to niepowtarzalne wideoszkolenie!

UWAGA!!! Kontrola wysianych upraw zbliża się wielkimi krokami!
Czy wydajesz decyzje dotyczące uprawy maku i konopi co roku? A może pierwszy raz stoisz przed tym wyzwaniem? Niezależnie od okoliczności zapraszamy Cię na wideoszkolenie, w trakcie którego Ekspertka przeprowadzi Cię krok po kroku przez całą procedurę kontroli wysianych upraw. Podpowie również, na co zwracać uwagę w przypadku skupów przyjmujących te rośliny. Nasza Prelegentka omówi także zmiany w ustawie, które obowiązują od tego roku

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw - wpływ na zadania związane z uprawą maku i konopi
 • Jak egzekwować wszystkie obostrzenia, które są nałożone na uprawę maku i konopi?
 • Czy punkt skupu maku i konopi na terenie gminy trzeba gdzieś zgłaszać?
 • Na co należy położyć szczególny nacisk w trakcie kontroli uprawy?
 • Jak sporządzić sprawozdanie z kontroli?
 • Jak przygotować się do kontroli z Urzędu Wojewódzkiego/urzędu marszałkowskiego?
 • Czy rolnik musi mieć kontrakt na odbiór plonów?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • Protokół pokontrolny
 • Oświadczenie o magazynowaniu
 • Oświadczenie o odpowiedzialności
 • Rejestr zezwoleń

Szczegółowy program szkolenia:

1.Zadania urzędów związane z uprawą maku i konopi po zmianach przepisów

 • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw - wpływ na zadania związane z uprawą maku i konopi – rola KOWR
 • Czy trzeba zabezpieczać hektary pod obsiew w obliczu wprowadzonych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii?
 • Jakie są ograniczenia dotyczące przyznawania ilości hektarów pod siew w świetle nowej ustawy?
 • Jak egzekwować wszystkie obostrzenia, które są nałożone na uprawę maku i konopi?
 • Jakie są kryteria przyznawania pozwolenia na uprawę na własny użytek?
 • Jakie wymagania musi spełniać rolnik, który uprawia mak lub konopie (zasady przechowywania i zabezpieczania plonów)?
 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik sprzedaje ziemię, na której jest już wysiew?
 • Z jakimi organami należy współpracować?
 • Kiedy należy zawiadomić policję?
 • Czy można przekazać policji dane osobowe rolnika?
 • Jak można zweryfikować, co się stało ze zbiorami?
 • Jak wygląda skup tych roślin?
 • Skup maku i konopi – najważniejsze informacje
 • Czy punkt skupu na terenie gminy trzeba gdzieś zgłaszać?
 • Czy jest obowiązek zgłoszenia punktu skupu do urzędu wojewódzkiego?
 • Które odmiany maku i konopi są dopuszczone do siewu?

2. Kontrole – jak je przeprowadzać? Jakie organy są zobowiązane do pomocy? Jak ma przebiegać?

 • Ile razy w roku należy przeprowadzać kontrole?
 • Jak przeprowadzać takie kontrole?
 • Jaki jest zakres kontroli rolnika?
 • Na co należy położyć szczególny nacisk w trakcie kontroli uprawy?
 • Jakie są różnice między kontrolą uprawy maku a konopi?
 • Komu należy zgłosić konieczność przeprowadzenia kontroli?
 • Czy trzeba informować rolnika o zamiarze kontroli?
 • Jak należy poinformować rolników o zamiarze kontroli?
 • Kto powinien przeprowadzać kontrole rolnika uprawiającego mak/konopie?
 • Czy policja powinna brać udział w takiej kontroli?
 • Jakie inne organy należy powiadomić o kontroli?
 • Czy trzeba tworzyć zespół kontrolujący? Jeżeli tak, to kto ma wchodzić w jego skład?
 • Czy w czasie kontroli można wymagać od rolnika faktur ze skupu, żeby sprawdzić, ile plonu sprzedał?
 • Co zrobić w przypadku, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jakiego rodzaju nieprawidłowości można wykryć w czasie kontroli?
 • Jak sporządzić sprawozdanie z kontroli?
 • Jakie organy poinformować o wyniku kontroli?
 • Czy można przeprowadzić taką kontrolę zza biurka?
 • Jak przeprowadzić kontrolę w terenie?
 • Jak kontrolować zakupione przez rolnika nasiona?
 • Czy są sytuacje, kiedy nie trzeba przeprowadzać kontroli?
 • Jak sprawdzić, czy faktycznie cały zbiór został legalnie sprzedany?
 • Jak sprawdzić, co się stało ze słomą po konopi?
 • Jak przygotować się do kontroli z Urzędu Wojewódzkiego?
 • Jakie dokumenty należy przygotować w przypadku kontroli urzędu marszałkowskiego?

3. Rodzaje maku i konopi – rozpoznawanie. Zakres działań urzędu mających na celu propagowanie takich upraw

 • Jakie odmiany można wysiewać?
 • Jak rozpoznać różne rodzaje maku i konopi?
 • Jak można informować rolników o możliwości takiej uprawy?
 • Dlaczego rolnicy nie chcą decydować się na uprawę maku lub konopi?
 • Czy urząd może informować o możliwości takich upraw?

4. Dodatkowe dokumenty wymagane od rolnika – kiedy należy ich wymagać? Jak sprawdzać ich autentyczność?

 • Jak powinna wyglądać całość dokumentacji takich upraw?
 • Jakie dokumenty i w jakim czasie powinien dostarczyć rolnik?
 • Jak sprawdzić klasyfikację środków siewnych?
 • Jak zweryfikować autentyczność certyfikatu?
 • Jak sprawdzić autentyczność certyfikatu?
 • Kiedy rolnik musi przedstawić fv?
 • Kiedy należy okazać etykiety?
 • Jak działa kontraktacja? Czego wymagać?
 • Czy rolnik musi mieć kontrakt na odbiór plonów?
 • Na jakie uprawy można podpisać umowę kontraktacji?
 • Kiedy należy przedstawić umowę na odbiór plonu?
 • W którym momencie należy wymagać przedstawienia etykiet?
 • Umowa kontraktacji - wykaz upraw
 • Jak wygląda poprawna umowa z firmą odbierającą plony?
 • Jak zweryfikować umowę z firmą odbierającą plony?
 • Na co urzędnik powinien zwrócić uwagę w przypadku takiej umowy?

5. Jakie decyzje można wydawać po zmianie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Co zrobić w przypadku, gdy rolnik zasiał mniej, niż deklarował?
 • Co zrobić, gdy rolnik zgłosił chęć uprawy na innej powierzchni, a teraz chce na innej?
 • Czy uprawa w ogródku /ogródku działkowym wymaga pozwolenia (chodzi o dosłownie jeden rządek na malutkiej działce)?


Prowadzący

Agnieszka Goral – od 2014 r. pracuje na stanowisku ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym w przedmiocie wydawania zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierunek – ochrona środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia