Wideoszkolenie: E-doręczenia i ePUAP w urzędzie

Jak wdrożyć e-usługi i e-Doręczenia w urzędzie? Kompleksowe omówienie funkcjonalności oraz pracy na platformie ePUAP. Przykłady wdrożenia EOD i EZD w urzędzie i integracji z innymi programami i systemami. Transformacja cyfrowa - wdrożenie EZD RP jako bezpłatnego systemu dla urzędów

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za cyfryzację w urzędzie oraz sekretarzy, informatyków, administratorów profili urzędów na platformie ePUAP, pracowników wdrażających EZD i EOD
Przygotujemy Państwa urząd na wprowadzenie e-Doręczeń! Na czym będzie polegał nowy model komunikacji elektronicznej w administracji?
Podczas szkolenia nasz Ekspert nauczy Państwa praktyki zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie za pomocą e-PUAPu oraz systemu klasy EZD. Udział w szkoleniu dostarczy eksperckiej wiedzy z zakresu opracowywania jednolitych normatywów kancelaryjno-archiwalnych, wdrażania systemu klasy EZD i przygotowaniu jego integracji z innymi systemami. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się i otrzymać najlepsze gotowe rozwiązania z zakresu cyfryzacji urzędu, wprowadzenia e-Doręczeń oraz EZD RP to szkolenie właśnie dla Państwa!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinien wyglądać obieg dokumentów przy użyciu ePUAPu? Czy punkt obsługi interesanta powinien pełnić rolę punktu podawczego? Dekretacja- rozsyłanie na inne wydziały.
 • Jak odszukać skrzynkę na ePUAPie, na którą chcemy wysłać wiadomość? Dlaczego nie można znaleźć skrzynki np. komornika, biura rachunkowego?
 • Przykłady cyfryzacji różnych procedur administracyjnych – budownictwo, zamówienia publiczne, egzekucja, USC, sprawy meldunkowe, cyfryzacja oświaty. Przykładowe serwisy administracji publicznej: obywatel.gov.pl, [email protected], ikp.pl
 • Ustawa o e-doręczeniach – nowy model komunikacji elektronicznej w administracji; baza adresów elektronicznych – co ona oznacza dla urzędu? Usługa rejestrowanego doręczenia i usługa hybrydowa – kiedy będą stosowane, jakie wyjątki?
 • Szyfrowanie i odszyfrowywanie pism urzędowych w formie elektronicznej – w jaki sposób należy szyfrować i odszyfrowywać pisma urzędowe?
 • Jak przebiega proces uzyskiwania certyfikatu potrzebnego do przeprowadzenia integracji systemu EZD i EOD z ePUAPem? Czy należy wystosować wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki o wydanie certyfikatu do systemu dziedzinowego?
 • W jaki sposób przechowywać dokumentację, która jest w formie elektronicznej? Czy należy drukować taką dokumentację i przekazywać w sposób tradycyjny do archiwum zakładowego? Czy połowiczne działanie EZD zobowiązuje do archiwizowania w sposób podwójny?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Regulamin E-doręczeń z Poczty Polskiej
 • Wniosek o nadanie uprawnień do ePUAPu
 • Instrukcja obsługi platformy ePUAP dla nowych pracowników
 • Wniosek o przyłączenie do węzła krajowego
 • Wniosek do Centralnego Ośrodka Informatyki o wydanie certyfikatu do systemu dziedzinowego


Szczegółowy program szkolenia:

1.E-doręczenia i cyfryzacja urzędu miasta i gminy

E-doręczenia

 • Jakie są założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Czym jest Bazy Adresów Elektronicznych (BAE)?
 • Różnice między Publiczną a Kwalifikowaną Usługą Rejestrowanego Doręczenia (PURDE/ KURDE)
 • Zasady świadczenia Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH)
 • Nowe adresy i skrzynki do doręczeń elektronicznych
 • Jakie są obowiązki podmiotu publicznego w zakresie wdrożenia doręczeń elektronicznych?
 • Jak e-doręczenia wpłyną na pracę urzędu?
 • Nowe rozwiązania w KPA i OP w zakresie komunikacji elektronicznej od 5.10.2021 r.
 • Zastosowanie art 39 3 KPA w kontekście przepisów kancelaryjnych.

E-usługi

 • Co to są e-usług? Jakie e-usługi może świadczyć urząd? Jakie są poziomy jeśli chodzi o świadczenie e-usług w urzędzie (5poziomów)?
 • Przełączanie systemów do węzła krajowego – jak powinien wyglądać wniosek o przyłączenie węzła krajowego?
 • Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie cyfryzacji. Czy urząd ma jakiejś obowiązki/działania do zrealizowania? Czy cyfryzacja/informatyzacja jest jedynie wolą urzędu?
 • Przykłady cyfryzacji różnych procedur administracyjnych (e-budownictwo, zamówienia publiczne, oświata)
 • Sposób wysyłki korespondencji, a system zarządzania dokumentacją.
 • Paczka administracyjna (eADM) – czym jest i jak ją stosować?
 • E-nadawca – w jaki sposób działa i jak wpływa na pracę urzędu


2. Przyszłość urzędu w systemie EZD i EOD – różnice, etapy i przykłady wdrożenia, integracja z innymi programami

Różnice między obiegiem tradycyjnym, EOD i EZD

 • Porównanie - jakie są różnice pomiędzy obiegiem tradycyjnym, EOD i EZD? Na czym polegają różnice oraz jak wpływają na pracę w urzędzie?
 • Jakie są możliwości łączenia tradycyjnej formy wspomaganej przez system?
 • Jakie są plany odnośnie wdrożenie tego samego systemu EZD dla samorządów?
 • EZD RP – co zakłada projekt? Co kogo jest kierowany? Jaki jest harmonogram prac?
 • Jakie są wymagania przed wdrożenie systemu EOD lub EZD w urzędzie?
 • Czy wdrożenie EZD lub EOD, jako systemu uzupełniającego obieg dokumentów w urzędzie powinno być poprzedzone rozporządzeniem prezydenta miasta lub burmistrza?
 • Czy wprowadzając system EZD lub EOD urząd powinien spełniać normy i/lub warunki z certyfikatu ISO? Jakie warunki powinny zostać wówczas spełnione?

EOD - jak przebiega proces wdrażania EOD w urzędzie?

 • Jakie są wymagania powinny zostać spełnione przed wdrożeniem EOD?
 • Jakie są etapy wdrożenia systemu EOD w urzędzie i na czym one polegają?
 • Przykładowy plan wdrożenia EOD do urzędu
 • Jakie są zadania urzędu podczas wdrażania systemu EOD?
 • Przykładowy obieg dokumentów w systemie EOD
 • Dekretacja dokumentacji elektronicznej – przebieg procesu dekretacji

EZD – jak przebiega proces wdrażania EZD w urzędzie?

 • Jakie są wymagania powinny zostać spełnione przed wdrożeniem EZD?
 • Jakie są etapy wdrożenia systemu EZD w urzędzie i na czym one polegają?
 • Przykładowy plan wdrożenia EZD do urzędu
 • Na co zwracać uwagę podczas wdrożenia systemu EZD przez firmę zewnętrzną?
 • Czy podczas wdrażania systemu EZD urząd może na nim pracować?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania EZD?
 • Przykładowy obieg dokumentów w systemie EZD

Jak zintegrować systemy EOD i EZD z innymi programami i systemami?

 • Jak przebiega proces uzyskiwania certyfikatu potrzebnego do przeprowadzenia integracji systemu EZD i EOD z ePUAPem? Czy należy wystosować wniosek co Centralnego Ośrodka Informatyki o wydanie certyfikatu do systemu dziedzinowego?
 • Jak należy przeprowadzić integrację systemu EOD z ePUAPem?
 • Integracja systemu EOD na wejściu i wyjściu oraz potwierdzeniach z ePUAPem
 • Aktualizacja, wprowadzenie mechanizmów dużych plików przy zintegrowanym systemie EOD z ePUAPem
 • Jak należy przeprowadzić integrację systemu EZD z ePUAPem?
 • Czy w zależności od oprogramowania integracja będzie wyglądać inaczej?
 • W jaki sposób odbywa się odbiór i wysyłka dokumentów poprzez EOD/EZD zintegrowane z ePUAPem?
 • Czy mała wydajność ePUAP wpływa na prace systemu EOD/EZD, który jest zintegrowany z platformą?
 • Czy aktualizacje w programie do EOD/EZD wpływają na integrację z ePUAPem?


3. Podpisy elektroniczne w urzędzie – rodzaje, weryfikacja, aktywacja i unieważnienie

 • Rodzaje podpisów elektronicznych oraz certyfikatów
 • Jak weryfikować podpisy elektroniczne oraz certyfikaty
 • Czy weryfikatory online są odpowiednie do potwierdzenia podpisu xml?
 • Podpisy i weryfikacja dokumentów na potrzeby zamówień publicznych powinna odbywać się poprzez przeglądarkę na platformie ePUAP? Czy integracja EOD/EZD umożliwia taką weryfikację?
 • Podpis elektroniczny oraz inne formy podpisu dokumentu elektronicznego
 • Potwierdzenie certyfikatem kwalifikowanym – obsługa wtyczek oraz działanie komponentów. Z czego wynikają problemy podczas odczytywania danych certyfikatu lub wykonywania podpisu? W jaki sposób używać podpisu certyfikatem kwalifikowanym?
 • Jak aktywować, odnowić lub unieważnić podpis elektroniczny?


4. Platforma ePUAP w codziennej pracy urzędu – zarzadzanie kontem podmiotu, konfiguracja skrzynki, publikacja usług, tworzenie i wysyłanie wiadomości, dodawanie załączników, UPO, UPD, UPP, profil zaufany oraz awaryjność na platformie ePUAP

Zarządzanie kontem podmiotu:

 • Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego – w jaki sposób przedłużyć i aktywować certyfikat?
 • Zakładanie konta urzędu na ePUAPie
 • Jakie są rodzaje kont na ePUAPie?
 • Logowanie na ePUAPie
 • Wytłumaczeni działania platformy ePUAP – zakładki oraz funkcjonalność platformy
 • Omówienie opcji – w szczególności: przycisk załatw sprawę; wersja robocza; wyszukiwanie odbiorcy
 • Jak powinien wyglądać obieg dokumentów przy użyciu ePUAPu? Czy punkt obsługi interesanta powinien pełnić rolę punktu podawczego? Wysyłka do sekretarza – dekretacja- rozsyłanie na inne wydział

Rola administratora w ePUAPie

 • Kto może być administratorem? Czy administratorów może być kliku?
 • Jakie uprawnienia posiada administrator?

Nadawanie i odbieranie uprawnień w ePUAPie

 • Czy pracownik urzędu musi złożyć wniosek o nadanie mu uprawnień do ePUAPu? Do kogo powinien kierować wniosek?
 • Jak tworzyć organizację/grupę w ePUAPie?
 • Wysyłanie zaproszeń do organizacji i nadawanie uprawnień pracownikom urzędu na platformie ePUAP
 • Akceptowanie zaproszeń do organizacji
 • Odbieranie uprawnień przez administratora na platformie ePUAP
 • Czy tylko administrator może nadawać i odbierać uprawnienia?

Konfiguracja skrzyni na ePUAPie

 • W jaki sposób prawidłowo skonfigurować skrzynkę w ePUAPie?
 • Jak skonfigurować prawidłowo stanowisko do podpisów elektronicznych?
 • Konfiguracja i ustawienie skrzynki nki na ePUAP

Publikacja usługi elektronicznej na ePUAP

 • W jaki sposób publikować usługi, które świadczy urząd? Kto może je publikować?
 • W jaki sposób publikować formularze i kto może je publikować?
 • Co należy zrobić kiedy nie ma dostępnych usług, które urząd chce świadczyć w formie elektronicznej? aby je przypisać do urzędu? Czy klient powinien składać wówczas pisma ogólne poprzez skanowanie dokumentów i podpisanie ich profilem zaufanym?

Odszukiwanie skrzynek w ePUAPie

 • Jak odszukać skrzynkę, na którą chcemy wysłać wiadomość?
 • Co jeśli skrzynki nie udaje się znaleźć?
 • Dlaczego nie można znaleźć skrzynki np. komornika, biura rachunkowego?

Tworzenie i wysyłanie wiadomości poprzez ePUAP

 • W jaki sposób rozpocząć nową wiadomość?
 • Jak należy wysyłać korespondencję poprzez ePUAP do klienta zewnętrznego i wewnętrznego?
 • W jaki sposób wysłać sprawozdanie poprzez ePUAP?
 • Czy można wysyłać wiadomości poprzez ePUAP bezpośrednio z wydziału? Czy prawidłową procedurą jest wysłanie w pierwszej kolejności wiadomości na skrzynkę podawczą? Od czego zależy odbieg dokumentacji w tym przypadku?

Oddawanie załączników w ePUAP

 • Jak dołączyć plik do wiadomości?
 • W jaki sposób załączyć więcej załączników do wiadomości na ePUAP, aby nie robić tego pojedynczo?
 • Jak dodać poprawnie załącznik do głównego dokumentu?
 • Jak należy zabezpieczyć kontener na dane w wiadomości?
 • Jak dodać kilka plików bez korzystania z repozytorium?
 • [PRZYKŁAD] Plik nie chce się załączyć, pojawia się błąd, który zawiesza cały program. W jaki sposób przesyłać większe pliki? Jak można unikać sytuacji, kiedy system przestaje działać?

Przekazywanie wiadomości do klientów zewnętrznych i wewnętrznych poprzez ePUAP

 • W jaki sposób przekazać wiadomość z Urzędu Wojewódzkiego do np. Starostwa? Jak przekazać taka wiadomość z załącznikami oraz podpisem?
 • [PRZYKŁAD] Jeżeli sąd prosi o przesłanie dokumentów, które wpłynęły przez ePUAP, to urząd ma problem z przesłaniem paczki. Urząd musi robić to w krokach: pobrać xml, pobrać pliki załączone, ewentualnie wizualizacje xml w pdf oraz sprawdzić czy xml jest dobrze podpisany. Jak przekazać taką paczkę (poświadczając, że to jest oryginał)? Osoba nie podpisała pliku tylko xml. W jaki sposób należy podpisywać pisma, które są przekazywane? Czy pismo przewodnie xml oraz każdy załącznik muszą zawierać podpis?

Podpisywanie dokumentów w ePUAPie

 • Jakie są rodzaje podpisów na ePUAPie?
 • Jak podpisywać dokumenty wybranymi rodzajami podpisów?
 • Podpis przez profil zaufany

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Co to jest UPO i do czego służy?
 • Co powinno zawierać UPO?
 • Gdzie znaleźć UPO?
 • Jak należy odbierać wiadomości poprzez ePUAP?
 • Odbieranie dokumentów przez kancelarie i przesyłanie ich do referatów przez ePUAP– Czy wiadomości odbierane poprzez ePUAP powinny od razu trafiać do referatów/wydziałów, czy może powinny najpierw trafić na skrzynkę podawczą? Od czego zależy odbieg dokumentacji w tym przypadku?
 • Czy należy prowadzić katalog spraw odebranych w wersji papierowej?

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia a Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia

 • Co to jest UPP i do czego służy? Gdzie znaleźć UPP?
 • Czy UPP nie generuje się przy osobach prywatnych na ePUAPie? W jaki sposób można sprawdzić doręczenie wiadomości do klienta zewnętrznego poprzez skrzynkę ePUAP?
 • Co to jest UPD i do czego służy? Gdzie znaleźć UPD?
 • Co należy zrobić jeśli pismo nie zostało odebrane przez użytkownika? Jakie są procedury oraz postępowanie?

Awaryjność ePUAPu – jak radzić sobie z awaryjnością platformy?

 • Jak sobie radzić kiedy platforma nie działa z powodu przeciążenia? Jakie są możliwości, aby poprawić efektywność pracy na tej platformie? Sposoby rozwiązania problemu
 • Jak zabezpieczyć dokumenty oraz wykonaną prace na platformie, aby nie utracić jej w przypadku awarii?


Prowadzący

Karol Ciechoński– wieloletni praktyk w zakresie zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Lublin. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad obiegiem korespondencji w urzędzie oraz przestrzeganiem przepisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Jest administratorem funkcjonującego w urzędzie systemu klasy EZD i bierze czynny udział w dostosowywaniu systemu do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej – integracje z innymi systemami dziedzinowymi i platformą ePUAP. Uczestniczył w opracowaniu jednolitych normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla ponad 150 miejskich jednostek oświatowych, a następnie we wdrożeniu w nich systemu klasy EZD i przygotowaniu jego integracji z innymi systemami oświatowymi. Także tu pełni funkcję administratora systemu klasy EZD. W swojej pracy specjalizuje się w szeroko rozumianej e-administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad komunikacji elektronicznej i zastosowaniu podpisów elektronicznych – prowadzi szkolenia w tym zakresie dla pracowników i opracowuje instrukcje. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja archiwistyka, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
27 października 2022
od 409.00
08 grudnia 2022

Podobne szkolenia