Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań?

od 359.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw, oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw

Praktyk z UM Włocławek odpowie na Państwa wszystkie pytania!

Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście ich montażu oraz nadzoru i konserwacji

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:


  • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw? Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
  • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
  • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
  • Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
  • Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami, zwłaszcza tymi połączonymi z placami zabaw? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?
  • Jak dobrać odpowiednie podłoże według normy PN-EN 1177?
  • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?

Szczegółowy program szkolenia:


1) Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które plac zabaw musi spełniać? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

• Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?

• Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?

• Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?

• Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?

• Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?

• Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?

• Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?


2) Jak na podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

• Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

• Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?

• Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?

• Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?

• Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?

• Co robić, gdy urządzenie się zepsuje – czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?

• Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?

• Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?


3) Projektowanie placu zabaw – jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

• Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?

• Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?

• Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?

• Projekt strefy bezpieczeństwa – jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?

• Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?

• Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?

• Rodzaje nawierzchni bezpiecznych – które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?

• Norma PN-EN 1176 – czego dotyczy?

• Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?

• Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?

• Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?

• Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?

• Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić, czy projekt placu spełnia wymogi?

• Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B – jak się je stosuje?

• Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?

• Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?

• Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?

• Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?

• Co ile trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?

• Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie – czy mogą być takie ogrodzenia?

• Komu można udostępnić plac zabaw?

• Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?

• Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?

• Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?


4) Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

• Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią – ujęcie praktyczne?

• Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?

• Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?

• Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?

• Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?

• Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?

• Jakie urządzenia powinny się znajdować?

• Jak wygląda konserwacja takich siłowni?

• Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?


5) Regulamin placu zabaw – jak napisać dobry regulamin?

• Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?

• Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?

• Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?Prowadzący

Dawid Chrzanowski– Pracownik samorządowy. Od 2014 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 5 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 359.00
07 sierpnia 2020