Szkolenie: Współpraca z komornikiem

Jak wypracować skuteczny sposób postępowania w egzekucji komorniczej? Jak powinna wyglądać współpraca z komornikiem sądowym, aby przyśpieszyć postępowanie? Katalog efektywnego postępowania egzekucyjnego w oparciu o rzeczywiste sytuacje z gmin

od 399.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do osób, które współpracują z komornikiem podczas postępowania egzekucyjnego. Zapraszamy wydziały podatkowe, egzekucji oraz windykacji

Uwaga! Wideoszkolenie poprowadzi asesor komorniczy
Podczas wideoszkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia zawarte w poniższym programie. Dowiedzą się Państwo, jak wypracować dobrą, skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; jaki jest zakres obowiązków urzędnika we współpracy z komornikiem i czego urzędnik ma prawo wymagać od komornika. Na podstawie rzeczywistych problemów gmin, wyjaśnimy Państwu istotne zagadnienia pojawiające się w trakcie postępowania egzekucyjnego

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:


 • W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
 • Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przez komornika przerywa bieg terminu przedawnienia?
 • Jak powinna wyglądać współpraca urzędnika z komornikiem podczas egzekucji z nieruchomości. Jakie prawa ma urzędnik we współpracy z komornikiem, czego może wymagać od komornika?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej? Jak powinno wyglądać zajęcie wierzytelności, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Co zrobić żeby prowadzić egzekucje we właściwej firmie? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak ściągnąć wierzytelność z dłużnika, który jest za granicą? Jak można znaleźć takiego dłużnika? Jak ustalić miejsce pobytu? Do kogo i jaki złożyć wniosek?
 • Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości o które wnioskuje dłużnik?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • Wzór wniosku o zwieszenie postępowania egzekucyjnego (na wniosek wierzyciela);
 • Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego (na wniosek wierzyciela);
 • Wzór skargi na czynność komornika;
 • Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku;
 • Wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza;
 • Wzór wykazu inwentarza;
 • Wzór pozwu o zapłatę.


Szczegółowy program szkolenia:


1)Postępowanie egzekucyjne – jak skutecznie i szybko je prowadzić?

- Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć a spółka zalega z opłatami, dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak się bronić w takiej sytuacji?

- Jak bronić się przed sytuacją, w której komornik wysyła tytuł wykonalności do gminy z pominięciem postanowienia (który organ jest odpowiedzialny za przeprowadzenie egzekucji), na które gminie przysługuje skarga?

- Co w sytuacji, gdy żaden z komorników nie jest właściwy lub aż kilku posiada właściwość miejscową do egzekwowania długu?

- Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego komornika tytuł wykonawczy a komornik mówi, że to nie on jest właściwym organem i odsyła z powrotem ten tytuł do urzędu?

- Co w sytuacji, gdy umiera dłużnik a nie ma kto spłacać tych długów? Kiedy złożyć wniosek do sądu? Kto będzie pierwszy w kolejce do spłaty takiego długu?

- Jak ściągnąć wierzytelność z dłużnika, który jest za granicą? Jak można znaleźć takiego dłużnika? Jak ustalić miejsce pobytu? Do kogo i jaki złożyć wniosek?

- Jakie pismo złożyć w sytuacji, gdy komornik informuje gminę, że można korzystać ze środka egzekucyjnego(dowiedziano się gdzie pracuje dłużnik, znaleziono jego konto w banku i można ściągnąć wierzytelność)?

- Jak skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty i gdzie powinna złożyć gmina?

* Najważniejsze elementy, które powinien zawierać tytuł egzekucyjny/wykonawczy/klauzula wykonawczości

* Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułu wykonawczego/ egzekucyjnego/klauzuli wykonalności?

* Czy tytuł wykonawczy może być wydany przeciwko współmałżonkowi dłużnika lub na współwłaściciela?

* Co robić w sytuacji, gdy komornik zwróci tytuł wykonawczy i obciąża kosztami postępowania gminę?

* Na jakiej podstawie komornik może odmówić wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

* Czy podczas zgłoszenia wierzytelności do komornika wymagane jest złożenie tytułu wykonawczego?

- Jak wygląda ustalanie właściwości miejscowej przez komornika? Na jakiej podstawie i kto wyda postanowienie, który organ jest właściwy do prowadzenia postępowania?

- Jak wygląda postępowanie egzekucyjne na podstawie umów cywilno-prawnych(dzierżawy, użytkowanie wieczyste)?

- Została wpłacona wierzytelność przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, komornik tego nie odnotował a potem przychodzi następna płatność (zdublowana, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina rzeczywiście powinna odsyłać dłużnika do komornika?

- Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie ma pieniędzy na spłatę wierzytelności – jak można je znaleźć?

- Dłużnik pracuje na czarno, skąd w takiej sytuacji ściągnąć wierzytelność? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?

- Co w sytuacji, gdy komornik wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?

- Jaką kwotę może komornik pobrać z wierzytelności? Ile wynosi kwota wolna od potrąceń?

- Jak wygląda pobieranie wierzytelności na podstawie umowy zlecenie?

- Zajęcie wynagrodzenia – podstawy prawne, jak dobrze to przeprowadzić?

- Co w sytuacji, gdy firma ogłosi upadłość – jak ściągać te należności?

- Na jakiej podstawie komornik może odwołać zajęcie wierzytelności? Jak wygląda to według przepisów?

- Czy komornik może zając nieruchomość obciążaną hipoteką?

- Jak zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym i komornikach sądowych wpłyną na sytuację gminy?

- Czy i jak gmina może pomóc w prowadzeniu egzekucji?

- Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?

- Co zrobić, aby być wśród podmiotów wszczynających egzekucję?

- Jak skutecznie ograniczyć koszty postępowania egzekucyjnego?

- Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

- Jakie koszty ponosi urząd gminy w trakcie postępowania egzekucyjnego?

- Jakie i do kogo gmina może zgłosić uwagi i zażalenia jako wierzyciel?

- W jaki sposób zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika z wniosku gminy? O czym pamiętać? Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

- W jaki sposób umorzyć postępowanie prowadzone przez komornika z wniosku gminy? O czym pamiętać? Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

- Omówienie problematyki związanej z zawieszeniem i umorzeniem postępowania egzekucyjnego

- Charakterystyka sposobów egzekucji stosowanych przez komornika

- Omówienie ograniczeń egzekucji. Wskazanie co nie podlega egzekucji


2) Jak powinna wyglądać dobra współpraca z komornikiem?

- Komornik wysyła zajęcie wierzytelności, należność zostaje spłacona, do gminy nie dociera informacja o umorzeniu postępowania, a w gminie nadal toczy się postępowanie. Co zrobić? Czy komornik ma obowiązek poinformować gminę o takiej sytuacji? Czy gmina ma jakieś narzędzie prawne do egzekwowania informacji od komornika o umorzeniu takiego postępowania? Czy można wyciągnąć konsekwencje z tytułu nie podania do informacji przez komornika do gminy?

- Jak powinna wyglądać współpraca na linii gmina – komornik? Co zrobić żeby była ona bardziej płynna i szybsza?

- Na jakie czynności komornika urzędnikowi przysługuje skarga? Do kogo i gdzie ją złożyć?

- Omówienie najważniejszych obowiązków urzędnika w stosunku do komornika. Jakie są konsekwencje za niedopełnienie tych obowiązków?

- Co zrobić w przypadku, gdy zostały wprowadzone zmiany do tytułu wykonawczego? Czy trzeba informować komornika o takiej sytuacji?

- Co zrobić w sytuacji, gdy komornik zwraca tytuł wykonawczy i obciąża gminę kosztami? Jak gmina może się przed tym uchronić?

- Jak zmobilizować urząd skarbowy/komornika do szybszego i efektywniejszego działania?

- Jakie dokumenty urzędnik musi przekazać komornikowi?

* Jakich nie powinien przekazywać?

* Jakie dokumenty komornik ma obowiązek przekazać urzędnikom?

- Jak wygląda procedura pisania wniosku do sądu o ściągnięcie należności z dłużnika? Jak prawidłowo wypełnić pozew o zapłatę?

- Jakie informacje urząd może uzyskać na temat dłużnika? Jakie pismo wystosować, żeby pozyskać informacje (ile długu ma dłużnik, który w kolejce jest urząd gminy) na temat dłużnika?

- Jakie informacje urzędnik może przekazać o dłużniku?

- Jak wygląda procedura ustalania właściwości przez urząd skarbowy/komornika?

- Jak wygląda podział kosztów komorniczych?

- Czy po rozmowie z komornikiem należy sporządzić notatkę informacyjną?

- Jak polepszyć współpracę z komornikiem w sytuacji, gdy jest już wystawiony tytuł wykonawczy, przychodzi dłużnik i płaci należność?


3) Zbieg egzekucji – jak wygląda postępowanie w takim przypadku? Od czego zacząć?

- Jakie i gdzie złożyć dokumenty?

- Kto jako pierwszy będzie ściągał dług, który wierzyciel?

- W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

- Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości o które wnioskuje dłużnik?

- Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek, jeśli tak, to do kogo go przesłać – do komornika czy urzędu skarbowego?

- Łączenie tytułów egzekucyjnych przez komornika – jak to wygląda? Jak rozliczać połączone koszty?

- Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?


4) Omówienie sposobów zabezpieczania roszczeń cywilnych i administracyjnych

- Hipoteka przymusowa

* Na jakich wierzytelnościach można wymagać wpisu?

* Jakie dokumenty i do kogo należy złożyć aby otrzymać wpis?

*Czy jest wymagalne, że urzędnicy muszą kserować wszystkie upomnienia i zwrotki do tych upomnień?

* Czy urzędnik ma obowiązek wysłać ksero tytułu wykonalności razem ze zwrotkami do sądu? Czy muszą wysyłać ksero i zwrotki tytułu wykonawczego do dłużnika?

* Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?

- Jaki jest najlepszy sposób zabezpieczenia wierzytelności?


5) Przyłączenie się do trwającego postępowania egzekucyjnego

- Czy gminie opłaca się przyłączenie do egzekucji?

- Prognoza kosztów za przyłączenie do egzekucji

- Jak się liczy koszty takiego postępowania?


6) Przedawnienia wierzytelności

- W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia?

- Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?

- Od kiedy się liczy termin przedawnienia?

- Czy trzeba informować, jakie były działania przed przedawnieniem?

- Jak uniknąć przedawnienia? Jak się przed tym zabezpieczyć?

- Czy zastosowanie środka egzekucyjnego przez komornika przerywa bieg terminu przedawnienia?


7) Jak powinna wyglądać poprawnie przeprowadzona egzekucja z nieruchomości? Jak gmina może pomóc w trakcie takiej egzekucji?

- Najważniejsze rady dotyczące tego, jak powinna wyglądać współpraca urzędnika z komornikiem podczas egzekucji z nieruchomości

- Najważniejsze kroki podczas egzekucji z nieruchomości

- Gmina dostaje informacje o licytacji. Nie wiedzą co robić z tym dalej. Jak w takiej sytuacji gmina powinna się zachować? Co gmina ma zrobić, aby być wśród podmiotów wszczynających egzekucję?

- Jak wygląda procedura licytacji komorniczej? Omówienie najważniejszych zasad

- Jak prawidłowo wyliczyć koszty takiej egzekucji?

- Czy jest sens prowadzenia takiej egzekucji?

- Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości przez biegłego?

- Omówienie kolejności zaspokajania wierzytelności

- Jak komornik dzieli pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości?

- Czy gmina i urząd mają udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?

- Czy powinno się dołączyć tytuł wykonalności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości do zgłoszenia wierzytelności?


8) Jak wygląda odpowiedzialność gminy za długi spadkowe?

- Różnice między spisem inwentarza a wykazem inwentarza? WZORY PISM

- Jak się bronić przed egzekucją, kiedy jest tytuł wykonawczy wydany na gminę a nie ma spisu inwentarza?

- Na jakiej podstawie komornik rozpoczyna egzekucję przeciwko gminie, która nabyła spadek?

- Gdzie zaczyna się odpowiedzialność urzędnika za długi spadkowe?

- Jak szybko i skutecznie dochodzić wierzytelności spadkowych?

- Jak skutecznie gmina może chronić się przed ponoszeniem odpowiedzialności za długi spadkowe?

Prowadzący

Marcin Jóźwiak – asesor komorniczy w jednej z łódzkich kancelarii komorniczych. Wcześniej przez kilka lat pracował w Oddziale Spadków i Darowizn w Urzędzie Miasta Łodzi. Podczas pracy w Urzędzie Miasta prowadził kilkaset postępowań spadkowych, w tym sprawy spadkowe, w których aktywa i pasywa wynosiły po kilka milionów złotych. Pełnił również funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi. Ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Łodzi, zdał z wynikiem pozytywnym egzamin komorniczy.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
30 listopada 2020

Podobne szkolenia