Wideoszkolenie: Płace w urzędach miast i gmin

Naliczanie wynagrodzeń w urzędach miast i gmin po zmianach przepisów. Jak obliczać kwotę wolną od podatku i zasiłki w przypadku różnych rodzajów umów? W jakich przypadkach można zastosować zwolnienie z Funduszu Pracy? Czy inkasentów należy zgłaszać do ZUS i naliczać im składkę zdrowotną?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziału Kadr i Płac, w szczególności do osób zajmujących się płacami.

Uwaga: omówimy PIT-11 i PIT-2
Prowadzenie listy płac oraz wyliczanie wynagrodzeń wymaga dużej wiedzy oraz uważności w śledzeniu zmian w przepisach. Na pracownikach wydziału płac spoczywa duża odpowiedzialność. Aby ułatwić Państwu pracę przygotowaliśmy warsztaty, podczas których nasz prelegent - praktyk - posiadający wieloletnie doświadczenie, opowie o aktualnym stanie prawnym oraz omówi nietypowe przypadki, które mogą pojawić się w codziennej pracy. Podczas szkolenia jest możliwość zadawania pytań już od pierwszych minut spotkania!

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozszerzony katalog zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • Problematyczne składniki wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego i „trzynastki”
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o prace na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Konsekwencje zmian w Kodeksie pracy - uprawnienia rodzicielskie w kontekście wynagrodzeń i zasiłków związanych z macierzyństwem

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Rekompensata za godziny nadliczbowe i za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych oraz umieszczanie w umowach o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe. - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników - przykład
 • Zaświadczenie płatnika składek
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
 • Zastępcza asygnata zasiłkowa

Szczegółowy program szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników (w poszczególnych blokach tematycznych):

 • Czy w regulaminach można zrobić zapis o premiach?
 • Czy zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy w przypadku osób do 26 r.ż. jest opodatkowany?
 • Czy liczenie 3 lata wstecz dodatku stażowego odbywa się na wniosek pracownika czy z urzędu?
 • Co w przypadku, gdy zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku? Czy może w tym czasie pracować?
 • Czy można od razu wypłacić 13 po zmarłym pracowniku?
 • Czy zgłaszamy inkaso sołtysów do składki zdrowotnej powyżej 6000?
 • Czy wszystkim pracownikom dajemy do wypełnienia nowy PIT-2?
 • Czy w PIT-11, w części E wiersz 3 wpisujemy wszystkie przychody powyżej 60/65 r.ż., bez względu na to czy ktoś przeszedł już na emeryturę, czy nie?
 • W której rubryce PIT-11 należy wpisać dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane po ustaniu zatrudnienia osoby, która przeszła na emeryturę?
 • Czy osoba otrzymującą przychody z tytułu komisji alkoholowej lub inkaso może od stycznia 2023 złożyć PIT-2 z kwotą zmniejszającą podatek?
 • W październiku pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie - od 3.10 do 31.10, 29 dni. 1.10 i 2.10 wypada w sobotę i niedzielę, które są dla nas dniami wolnymi od pracy. Jak mamy zapłacić za ten miesiąc?
 • Czy do 13. nominalnej, będącej podstawą do wynagrodzenia chorobowego, należy wliczać godziny nadliczbowe?
 • Co w przypadku, kiedy zleceniobiorca nie poinformował nas o przejściu na emeryturę i przez 9 miesięcy był rozliczany tylko na składce zdrowotnej?
 • Czy osobie z przeniesienia po urlopie rodzicielskim nie naliczam FP?
 • Jak naliczyć koszty procesowe dla byłego radcy prawnego?
 • Jak potrącić z karty przedpłaconej?
 • Czy można potracić z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy bez ograniczenia minimalnego za jego zgodą?
 • Czy opodatkowujemy ,,bony" z ZFSS?
 • Czy na wniosek można potrącać z macierzyńskiego potrącenia dobrowolne?
 • Jak ustosunkować się do zajęcia komorniczego diety radnego? Czy diety radnych są w jakikolwiek sposób zwolnione z zajęć?
 • Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne. W jednym miesiącu będzie wypłata „13” i wynagrodzenia. Czy należy liczyć osobno potrącenie od „13” i osobno od wynagrodzenia?
 • Czy wypłata dodatku specjalnego z dotacji za zadania militarne i zarzadzanie kryzysowe należy uwzględniać do „13” i chorobowego?
 • Czy w podstawie do chorobowego uwzględniamy nagrodę uznaniową?
 • Czy wynagrodzenie za nadgodziny wchodzi w podstawę?
 • Czy wypłacenie trzynastki w ostatni dzień zatrudnienia jest niezgodne z prawem?
 • Czy pracownikowi na umowie prac interwencyjnych przysługuje „13”?
 • Jak rozliczamy dzień wolny za oddanie krwi?
 • Czy do podstawy „13” wliczamy dodatek z projektu i dodatek za akcyzę?
 • Czy jeśli dodatek z projektu był pomniejszany za czas choroby, to do podstawy trzynastki przyjmujemy go w całości, tak jak w podstawie do chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny za pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy przyznany od 15.03.2022 do 31.05.2022 powinniśmy wliczyć do podstawy?
 • Czy nadgodziny wchodzą w podstawę „13” nominalnej?
 • Czy do podstawy chorobowego wliczamy nagrody z projektu?
 • Czy ryczałt samochodowy wchodzi do podstawy „13’?
 • Czy urlop rehabilitacyjny liczymy do podstawy?
 • Jeśli dodatek specjalny był pomniejszony za czas choroby, to do podstawy trzynastki też przyjmujemy kwotę pomniejszoną, czy dopełniamy ją do całości dodatku?
 • Jeżeli pracownik zatrudniony był przez cały rok, a chorował ponad połowę roku, to nie otrzyma trzynastki?
 • Czy należy sumować inkaso za podatki i za "śmieci"?
 • Czy dieta sołtysa jest łączona z inkasem do limitu?
 • Z jakim kodem ZUS powinien być zgłoszony członek komisji?
 • W którym miejscu w PIT-37 powinien znajdować się podatek członka komisji?
 • Obniżona składka zdrowotna do 2021 roku jest do podatku z całego wynagrodzenia czy tylko do podatku naliczonego z przychodu podlegającego składki zdrowotnej?
 • Czy liczymy koszty przy komisji alkoholowej i przy prowizji 20%?
 • Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek funkcyjny tak samo, jak stażowy?
 • Czy przy zasiłku macierzyńskim dodatek stażowy powinien być płacony obok czy wliczony do podstawy macierzyńskiego?
 • Co w sytuacji, gdy był podział etatu z 1 na 3/4 i 1/4? Czy należy liczyć to jako nowy stosunek pracy? Jak w takiej sytuacji liczyć podstawę?
 • Czy dodatek funkcyjny też wliczamy do podstawy macierzyńskiego?
 • Czy premię uznaniową należy wliczyć do podstawy?
 • Pracownik był zatrudniony jako pomoc administracyjna do 10 października. Od 11 października pracownik ma nową umowę jako podinspektor, ale już bez premii. Podstawa z 11 miesięcy jako pomoc i 1 miesiąc jako podinspektor bez premii. Czy można tę premię wliczyć, jeżeli nie była składnikiem przyznanym za okres bez premii i jest bardzo zaniżone wynagrodzenie do podstawy?
 • Czy nagrodę na DEN wlicza się w podstawę chorobowego?
 • Co w sytuacji, gdy w regulaminie jest konkretny zapis, że nagród nie wliczamy do podstawy? Czy należy zmienić ten zapis?
 • Czy dodatek akcyzowy wypłacony 2 razy w roku stanowi podstawę chorobowego?
 • W którym miejscu wpisać nagrody za osiągnięcia sportowe dla uczniów, które funduje gmina?
 • Czy „szczególne osiągnięcia” muszą być sprecyzowane?
 • Pracownik ma podzielony etat na 0,8 i 0,2 - jak w takiej sytuacji liczyć podstawę chorobowego?
 • Czy opłacamy składki w przypadku, gdy z własnym pracownikiem jest zawarta umowa zlecenie na kwotę 150 zł?
 • Czy podatek zryczałtowany z umowy zlecenia z własnym pracownikiem przekazujemy do US? Czy wystawiamy inny PIT?
 • Czy dodatek unijny uwzględniamy w nagrodzie jubileuszowej?
 • Czy powinna zostać wpisana kwota do wypłaty nagrody jubileuszowej? Czy musimy tylko poinformować, że komuś nagroda się należy?
 • Czy od inkasa należy pobrać składkę zdrowotną?
 • Czy sumujemy dietę sołtysa z inkasem?
 • Czy od przychodu radnego naliczamy składkę zdrowotną?
 • Czy inkasentowi wystawiam PIT-R?
 • Pracownik osiągnął wiek emerytalny i korzysta z ulgi dla seniorów. W dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę nie otrzymał odprawy emerytalnej z powodu braku decyzji z ZUS o przyznaniu/wypłacie emerytury. Odprawę otrzymał po 20 dniach od rozwiązania umowy. Czy w takim przypadku może jeszcze skorzystać z ulgi dla seniorów? Czy powinien mieć już naliczony podatek?
 • Pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego, jest zwolniony z FP. U danego pracodawcy pracuje jeszcze 3 miesiące a następnie zmienia miejsce pracy. Czy nowy pracodawca tez nie nalicza FP?
 • Co w przypadku, gdy jest umowa na 5 miesięcy po 150 zł miesięcznie to jaki podatek?
 • Czy pracownik nabywający prawo do przejścia na emeryturę, który dalej pracuje, musi złożyć oświadczenie o zwolnienie go z podatku, czy pracodawca sam musi pilnować daty urodzenia i robić to z automatu?
 • Czy w przypadku osób zatrudnionych, np. 3/4 etatu, wynagrodzenie mniej niż minimalne, jesteśmy zwolnieni z FP? Czy najbezpieczniej byłoby uzyskać od pracownika oświadczenie, że nie osiąga przychodów z innego źródła?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • Jak rozliczamy kierowcę samochodu asenizacyjnego? Trzeba uwzględnić FEP, pan jest emerytem straży pożarnej, pracuje na umowę o pracę w innym zakładzie pracy, u nas osiąga minimalne zlecenie; ZUS interesuje faktyczna podstawa z miesiąca
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Jaki dokument jest potrzebny, aby udowodnić 30 dni ewidencji?
 • Jest komornik - inny niż alimenty, dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Do minimalnego liczymy zajęcie, a czy grupowe możemy potrącić poniżej minimalnego?
 • Czy jeśli jest PKZP, grupówka, poniżej minimalnego, to możemy potrącić?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • PRZYKŁAD: umowa urząd 7/8, GOK 1/8, biblioteka 1/16. Czy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, na które są świadectwa pracy, można wliczyć do wszystkich instytucji? A te, które były przed 01.04.2012 wliczyć wszędzie? Czy takiemu pracownikowi, zatrudnionemu w kilku jednostkach na cząstki etatu, naliczamy dodatek stażowy w pełniej wysokości, np. 20%, w każdej z tych jednostek?
 • Czy dodatek specjalny przyznany 2 razy, np. w marcu, w lipcu, wyliczyć na tę samą czynność?
 • Czy dodatek specjalny w styczniu, na akcyzę w lutym, na wybory, wliczyć do 13?
 • Jak postępujemy z radnym, sołtysem, otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia czynności społecznych i obywatelskich?
 • Czy podczas urlopu rehabilitacyjnego dodatek stażowy powinien być wliczony do podstawy?
 • Co z sołtysami, którzy są inkasentami podatków? Czy sołtysi powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo że nie są oni powołani lecz wyznaczeni do poboru podatków?
 • Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę. Czy komornik ma prawo zająć to wynagrodzenie, jeśli ktoś jest na zasiłku chorobowym?
 • Zatrudnianie pracownika na roboty publiczne. Pracownik polecony z urzędu pracy, jednak 50 lat osiągnie dopiero za dwa miesiące od podjęcia pracy. Czy w takim przypadku można go zwolnić ze składki na Fundusz Pracy? Od kiedy można zastosować zwolnienie z FP?
 • Nagroda z tytułu dużego zaangażowania pracowników w pracę – czy taką nagrodę należy wliczyć do podstawy zasiłku? Czy można ją pomniejszyć za czas choroby?
 • Pracownik korzysta z ulgi dla seniora, w lipcu odchodzi na emeryturę. Czy w przypadku wypłacenia jubileuszu i odprawy kwoty będą bez podatku, jeśli zmieszczą się w kwocie 85 tys. zł.? Jeśli pracownik w lipcu będzie już emerytem, to czy w późniejszym rozliczeniu będzie musiał oddać podatek?
 • Komisja alkoholowa zgłoszona do ZUS i została pobrana składka zdrowotna. Co zrobić w lipcu, czy wyrejestrować ich z ZUS?
 • Ulgi dla seniora - Kto może skorzystać? Jak je zastosować podczas wyliczania wynagrodzenia?
 • Ulgi dla młodych - Komu przysługują? Jak je uwzględnić podczas wyliczeń?
 • Umowa zlecenia – 30 tysięcy bez podatku; jak traktować zleceniobiorców, jeśli składają wniosek, aby nie liczyć im podatku?
 • Jak poprawnie przeliczać podatek przy drugim progu podatkowym, jeśli w jednym miesiącu jest 12 a w drugim 32%?
 • Zwolnienie podatkowe z zasiłków macierzyńskich
 • Czy jest ustawowy termin na złożenie formularza ZUS RUD?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję przepracowanych godzin, czy wystarczy, że na rachunku będzie wpisana liczba przepracowanych godzin (umowy-zlecenia)?
 • Czy dodatki do wynagrodzeń z kategorii „inne”, np. za projekty, należy dopisać w regulaminie?
 • Czy na „akcyzę” należy robić zlecenie czy dodatek lub jako nagroda? Jak jest prawidłowo?
 • Czy na czas urlopu bezpłatnego obniża się dodatek funkcyjny?
 • Czy dokumenty z pracy za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego?
 • Czy jeżeli osoba była na stażu z PUP kilka lat temu, może domagać się przeliczenia stażu do dodatku stażowego?
 • Czy do podstawy należy wliczać dodatek specjalny wypłacony jednorazowo za zwiększony zakres obowiązków przez 3 miesiące (przejęcie obowiązków nieobecnego pracownika)?
 • Wypadek w drodze do pracy; zasiłek 100 %. Czy wystarczy protokół i uznanie przez pracodawcę, czy wypadek w drodze do pracy musi też zaakceptować ZUS?
 • Problematyka stażowego na macierzyńskim, jak zmienia się podstawa, jeśli zaczynając macierzyński nie było prawa do stażowego, a w trakcie trwania macierzyńskiego jest już nabyte prawo do stażowego. Czy wtedy zmienia się podstawę?
 • Problematyka wynagrodzeń członków Komisji Alkoholowej
 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę – pełen etat oraz umowę zlecenie – czy od obydwu należy płacić FP?
 • Umowa zlecenie zawarta na 5 miesięcy, kwota w umowie to 150 zł, czy pobieramy zaliczkę czy podatek zryczałtowany?
 • Osoba odbyła staż z urzędu pracy w urzędzie gminy i po stażu została zatrudniona na 6 miesięcy w urzędzie. Czy takiej osobie należy liczyć Funduszu Pracy?
 • Czy w przypadku osób z urzędu pracy potrzebne jest zaświadczenie o pozostawaniu 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych, aby nie płacić FP?
 • Czy dodatek specjalny unijny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego lub dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • Czy stażowy za czas choroby wliczamy do podstawy 13-tki?
 • Czy jeśli osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracowała tylko 3 miesiące, a resztę chorowała, czy liczyć trzynastkę proporcjonalnie?
 • Czy do 13 wliczamy jednorazowe nagrody uznaniowe oraz nagrody, które pracownik otrzymał 2 razy w roku oraz dodatki specjalne wypłacane przez 4 miesiące?
 • Nagrody uznaniowe są przyznawane raz lub dwa razy w roku, w różnych kwotach dla różnych pracowników, przy ustalaniu nagród brane są pod uwagę nieobecności związane z chorobą, jednak nagrody nie są obniżane proporcjonalne tylko kwoty są przyznawane wg "uznania", czy takie nagrody należy uwzględniać w podstawie chorobowego? (w regulaminie nie ma zapisu na ten temat)?
 • Czy jeśli chorobowe się kończy, a zaczyna macierzyński, to podstawę przeliczamy jeszcze raz dodając dodatek stażowy?
 • Czy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie posiada decyzji o przyznaniu emerytury, należy potrącić z wynagrodzenia zaliczkę na PIT?
 • Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Otrzymuje wynagrodzenie + 13-tke. Czy należy dokonać zajęcia od obu 50 proc. z zachowaniem kwoty wolnej, czy 13-tke potrącić w całości?
 • Czy dodatek za sprzątanie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego?
 • Jak uwzględnić dodatek stażowy za czas nieobecności usprawiedliwionej, przy wyliczeniu „13”?
 • Czy udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej należy traktować jak działalność wykonywaną osobiście?
 • Co, jeżeli członkiem takiej komisji jest osoba z zewnątrz, tzn. niezatrudniona w urzędzie?
 • Jak postępujemy w przypadku osoby, która miała możliwość zwolnienia ze składki wypadkowej a i tak miała ją naliczoną?
 • Czy osobie wyznaczonej przez premiera do pełnienia funkcji wójta do końca bieżącego miesiąca będzie przysługiwała 13-stka?
 • Czy dodatek specjalny-akcyzowy przyjmujemy do podstawy zasiłku?
 • Czy od inkasa robimy potrącenia komornicze?
 • Czy można zrobić potrącenia komornicze z diety sołtysa za sesje?
 • Czy do ustalenia czy dana umowa zlecenie podlega oskładkowaniu w przypadku kiedy zleceniobiorca ma kilka zawartych umów zleceń liczy się moment zawarcia umowy czy termin zapłaty?
 • Czy zapisem w regulaminie można wprowadzić, że dodatek stażowy należy się również za okres macierzyńskiego i wtedy nie jest wliczany do podstawy?
 • Co z dodatkiem stażowym przy świadczeniu rehabilitacyjnym?
 • Nagroda jubileuszowa wypłacona w lipcu, w sierpniu podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem od lipca. Czy należy naliczyć wyrównanie jubileuszówki?
 • Umowa-zlecenie: podczas kontroli okazuje się, że na podstawie oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę źle były liczone składki (w trakcie trwania umowy zmieniła się sytuacja ubezpieczeniowa). Jak zapobiec takim sytuacjom?
 • Czy zmiana wymiaru etatu w trakcie zatrudnienia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?


Wynagrodzenia i listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie:

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac? - podatki, zasiłki, składka zdrowotna
 • Jak zastosować w praktyce przepisy dotyczące płac?
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki
 • Wyjaśnienie zasad prawidłowego naliczania płac krok po kroku
 • Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty? - przykłady
 • Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych - różne przykłady zapisów, które w istotny sposób wpływają na sposób liczenia składników wynagrodzenia
 • W jaki sposób dokonywać przeliczania etatu – skutki płacowe?
 • Którym składkom podlega pracownik?
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych – komu się należy i gdzie szukać interpretacji i wskazówek?
 • Jak naliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia? Czy coś się zmieni?
 • Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracownika po pracach z UP – czy dokonywać naliczania funduszu pracy?
 • Jak powinno rozliczać się podatek w przypadku osoby do 26 roku życia ze względu na różne formy umów?
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia?
 • Jakie kwoty wynagrodzenia są dopuszczalne i wolne od potrąceń? - zastosowanie w różnych przypadkach
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca – czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia: czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?


Dodatki do wynagrodzenia a składki – wyliczanie i odprowadzanie:

 • Jakie składki względem pracownika są obowiązkowe?
 • Dodatek stażowy - omówienie okresów zaliczanych do pracowniczego stażu pracy
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy (tzw. wysługę lat) w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia
 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek specjalny
 • Nagrody jubileuszowe
  • Omówienie pierwszej nagrody za 20 lat pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dochód z działalności osobistej a składki i podatek (np. udział w komisjach, członkostwo w gminnym biurze spisowym)
 • W jaki sposób prawidłowo wyliczać i wypłacać inkaso dla sołtysów?
 • Prowizja za inkaso dla sołtysów – czy może być też umowa zlecenia dla sołtysów?


Zasiłki i emerytura: wymiary, obliczanie, zasiłki a wynagrodzenie chorobowe:

 • Ustalanie prawa do zasiłku – okresy wyczekiwania,
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków – składniki wynagrodzenia (dodatki, nagrody, trzynastka),
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek od podstaw?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek w przypadku nowych pracowników?
 • Zasiłek a wynagrodzenie chorobowe,
 • Wysokość zasiłków
  • Planowane zmiany wynikające z przepisów prawa pracy
 • Kiedy zasiłek nie jest wypłacany, a kiedy proporcjonalnie pomniejszany?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku np.: umowy zlecenia?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Czy korekty zasiłku dokonuje się po wyliczeniu wynagrodzenia, czy dopiero w następnym miesiącu?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?
 • Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z przejściem na emeryturę?


ZUS - zaświadczenia, sprawozdania, formularze oraz kontrole dot. płac:

 • Zaświadczenie ZUS Z-3 - w trakcie zatrudnienia i po zakończonym stosunku pracy
 • Sprawozdania GUS dot. płac: Z-03 i Z-06 – omówienie – jak się przygotować?
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Jak wykonywać korekty za kilka lat wstecz?
 • Kontrola PIP, ZUS i RIO – jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – ZUS i US - początkowo również wynagrodzeniami oświaty, prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie.

W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych.

W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
06 marca 2023
od 499.00
27 kwietnia 2023
od 499.00
20 czerwca 2023
od 499.00
21 sierpnia 2023
od 499.00
08 listopada 2023

Podobne szkolenia