Wideoszkolenie: Płace w urzędach miast i gmin

Płace w urzędach miast i gmin: jakie są zasady naliczania i wypłat wynagrodzeń? Jak poprawnie nalicza się składniki wynagrodzeń – wynagrodzenia urlopowe, dodatki, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe i zasiłki?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziału Kadr i Płac, w szczególności do osób zajmujących się płacami

Uwaga! Gotowy regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
Praktycy – praktykom! Podczas warsztatów poznają Państwo zasady tworzenia list płac, które są zgodne z aktualnymi przepisami. Nasz prelegent podpowie, jak poprawnie dokonywać rozliczeń składek ZUS, aby nie dopuścić do naruszenia przepisów prawa. Na każde zagadnienie znajdujące się w poniższym szczegółowym programie uzyskają Państwo odpowiedź popartą praktycznymi przykładami, dzięki czemu poszerzą Państwo swoją wiedzę. Podczas wideoszkolenia otrzymają Państwo kompletną dokumentację płacową do wykorzystania w codziennej pracy. W trakcie wideoszkolenia mają Państwo możliwość zadawania pytań od początku spotkania – proszę korzystać z tej możliwości. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki pracownika urzędu w procedurze naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom tak, aby nie doprowadzić do naruszenia przepisów? Dokumentacja płacowa
 • W jaki sposób ustalać wysokość dodatków do wynagrodzenia (dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek za pracę w wolne dni)?
 • Jakie są zasady przy naliczaniu zasiłków chorobowych i macierzyńskich?
 • Listy płac w przypadku ½/ ¼ etatu oraz z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło – przykładowa lista płac
 • Jak poprawnie ustalić i obliczyć podstawę do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Jak powinno być to wykazane na liście płac?
 • Uwaga! Konkretne rozwiązania, które dotyczą sytuacji rozliczeniowych – gotowe wzory dokumentów
 • Dużo przykładów, wiedza przekazana w jasny i klarowny sposób, stała pomoc i współpraca oraz materiały dostosowane do aktualnego stanu prawnego!

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Rekompensata za godziny nadliczbowe i za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych oraz umieszczanie w umowach o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe. - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników - przykład
 • Zaświadczenie płatnika składek
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
 • Zastępcza asygnata zasiłkowa

Szczegółowy program szkolenia:

Wynagrodzenia i listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac?
 • Jak zastosować w praktyce nowe przepisy dotyczące płac?
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki,
 • Wyjaśnienie zasad prawidłowego naliczania płac krok po kroku,
 • Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty?
 • Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych (na przykładzie gotowego wzoru)
 • W jaki sposób dokonywać przeliczania etatu?
 • Jak rozliczać czas pracy w przypadku ½ i ¼ etatu?
 • Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracownika po pracach z UP – czy dokonywać naliczania funduszu pracy?
 • Jak powinno rozliczać się podatek w przypadku osoby do 26 roku życia ze względu na różne formy umów?
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia?
 • Jakie kwoty wynagrodzenia są dopuszczalne i wolne od potrąceń? Zastosowanie w różnych przypadkach
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy (tzw. wysługę lat) w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia,
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca – czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia: czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO?

Urlopy i rozliczanie czasu pracy

 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy kierowców?
 • Jak poprawnie rozliczać czas pracy kierowcy, który wozi pracowników jednostki samorządowej poza godzinami swojej pracy?
 • Jak rozliczać nadgodziny oraz pracę w dni wolne?
 • Jak wyliczyć dodatek w przypadku godzin nadliczbowych?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w sobotę?
 • Jak rozliczać nadgodziny przypadające w sobotę, niedzielę i święta, które dla pracowników są dniami wolnymi od pracy?
 • W jaki sposób należy rozliczać pracę kierownictwa (skarbnika oraz sekretarza) w godzinach nadliczbowych?
 • Jak poprawnie wyliczyć ekwiwalent urlopowy?
 • Które składniki wchodzą w ekwiwalent urlopowy?
 • Jak jest rozliczany ekwiwalent w przypadku śmierci pracownika?
 • Czy premie i nagrody są wliczane do wynagrodzenia urlopowego?
 • W jaki sposób rozliczać urlop wychowawczy?

Dodatki do wynagrodzenia a składki – wyliczanie i odprowadzanie

 • Którym składkom podlega pracownik?
 • Jakie składki względem pracownika są obowiązkowe?
 • Dochód z działalności osobistej – jak prawidłowo oskładkować umowy z pracownikami i zleceniobiorców?
 • Spis powszechny: czy składki od wynagrodzeń mają być oskładkowane?
 • Dodatek spisowy czy powinien być oskładkowany?
 • W jaki sposób prawidłowo wyliczać i wypłacać inkaso dla sołtysów?
 • Prowizja za inkaso dla sołtysów – czy może być też umowa zlecenia dla sołtysów?
 • Czy od nagród spisowych trzeba odprowadzać składki?
 • Gdzie występować po interpretację przepisów dotyczących rozliczania nagród spisowych?
 • Jak wyliczać dodatek specjalny pracowników samorządowych w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?
 • Jak uwzględnić dodatek specjalny w przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 20 lutego, a dodatek przysługiwał do końca stycznia?
 • Jak wyliczać dodatek funkcyjny?
 • Jak poprawnie wyliczyć i wypłacić dodatek funkcyjny, jeśli zmienia się on w ciągu miesiąca?
 • Jak wliczać 13 do podstawy wymiaru zasiłku?
 • Jak obliczyć trzynastkę wynagrodzenia na podstawie obowiązujących przepisów?
 • Co bierze się pod uwagę do wyliczania podstawy13?
 • Czy wlicza się wysługę chorobową do podstawy 13?
 • Jak ustalić składniki płacowe do podstawy trzynastki?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zasiłki i emerytura: wymiary, obliczanie; zasiłki a wynagrodzenie

 • Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłku?
 • Jak prawidłowo obliczyć wysokość zasiłku?
 • Jakie są zasady naliczeń przy zmianie wymiaru etatu?
 • Czy w przypadku zasiłków należy do podstawy wynagrodzenia wliczać nagrody?
 • Kiedy zasiłek nie jest wypłacany, a kiedy proporcjonalnie pomniejszany?
 • Jak naliczać wynagrodzenia chorobowe?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe od podstaw?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczeniu podstawy wynagrodzenia chorobowego?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe w przypadku nowych pracowników?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego w przypadku np.: umowy zlecenia?
 • Czy obowiązuje okres 30 dni ubezpieczenia chorobowego dla osoby pracującej z UP?
 • Jakie są zasady przy naliczaniu zasiłków chorobowych i macierzyńskich?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (gotowe wzory)?
 • Jakie regulacje dotyczące ciężarnych pracownic obowiązują względem aktualnych przepisów?
 • W której kolumnie uzupełnić składniki w zaświadczeniu Z-3, aby uzyskać zasiłek?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Czy korekty zasiłku dokonuje się po wyliczeniu wynagrodzenia, czy dopiero w następnym miesiącu?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?
 • Kiedy najkorzystniej jest przejść na emeryturę?
 • Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z przejściem na emeryturę (oprócz dokumentacji i ekwiwalentu)?
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych – komu się należy?

ZUS - zaświadczenia, sprawozdania oraz formularze

 • Jak wykonać sprawozdanie Z-6? Instrukcja krok po kroku
 • Jak wypełniać zaświadczenie Z-3?
 • Sprawozdanie Z-12 a struktura wynagrodzenia – jak poradzić sobie ze zmianą etatu w sprawozdaniu? W programie są dobrze wprowadzone dane, a w GUS błędy jako 1 etat bez cząstek – jak rozwiązać ten problem?
 • Jakie są zasady wyliczeń w przypadku formularza Rp-7?
 • Jak wykonywać korekty za kilka lat wstecz?
 • Jak tworzyć dokumenty korygujące w Płatniku?
 • Jak dokonywać weryfikacji w programie Płatnik?
 • Kontrola PIP i ZUS – jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli?
 • Jak naliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – ZUS i US - początkowo również wynagrodzeniami oświaty, prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie.

W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych.

W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
18 listopada 2021

Podobne szkolenia