Wideoszkolenie: Płace w urzędach miast i gmin

Płace w urzędach miast i gmin: jakie są zasady naliczania i wypłat wynagrodzeń? Jak poprawnie nalicza się składniki wynagrodzeń – wynagrodzenia urlopowe, dodatki, nadgodziny, wynagrodzenia chorobowe i zasiłki?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziału Kadr i Płac, w szczególności do osób zajmujących się płacami

Uwaga, rewolucja w płacach!
Po rozmowach z ponad setką pracowników zajmującymi się płacami w gminach - stworzyliśmy szkolenie, które pomogło już wielu pracownikom uporać się z wynagrodzeniami, ubezpieczeniami, dodatkami i składkami. Wielu Pracowników odpowiedzialnych za płace w Urzędach Miast i Gmin zgłaszało nam, że potrzebują szkolenia z płac, które poprowadzi praktyk. Podejmując współpracę z prowadzącymi bardzo mocno zwracamy uwagę na ich wiedzę, kompetencje i doświadczenie praktyczne. Zdarza się, że niektórzy prelegenci konkurencyjnych szkoleń specjalnie dają możliwość zadawania pytań dopiero na końcu spotkania, ponieważ boją się omawiania trudnych spraw. Wtedy często odpowiadają na kilka najłatwiejszych pytań, a trudne pomijają. My umożliwiamy zadawanie pytań już od samego początku spotkania.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac? (w tym miejscu chcemy zasugerować zmiany – głównie w zasiłkach od 2022 r. a szczegółowo omówić je w dziale 3 – Zasiłki)
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki (wzbogacone o grafikę)
 • ZMIANY W ZASIŁKACH od 2022 r. – omówienie zmian dot. płatników składek
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (gotowe wzory)?
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca – czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia: czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Rekompensata za godziny nadliczbowe i za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych oraz umieszczanie w umowach o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe. - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników - przykład
 • Zaświadczenie płatnika składek
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
 • Zastępcza asygnata zasiłkowa

Szczegółowy program szkolenia:

Wynagrodzenia i listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie:

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac? (w tym miejscu chcemy zasugerować zmiany – głównie w zasiłkach od 2022 r. a szczegółowo omówić je w dziale 3 – Zasiłki),
 • Jak zastosować w praktyce przepisy dotyczące płac? (w tym miejscu chcemy wskazać przepisy na których płace pracują – do których odnosimy się w dalszej części szkolenia)
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki (wzbogacone o grafikę)
 • Wyjaśnienie zasad prawidłowego naliczania płac krok po kroku,(słowne i graficzne wskazanie procesów takich jak: składniki, składki, podatek, zasiłki itp. – które będą szczegółowo omawiane w dalszej części szkolenia w odpowiednich działach)
 • Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty? (w tym miejscu chcemy przedstawić Państwu praktyczne przykłady wyliczeń)
 • Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych(na przykładzie gotowego wzoru - dokument niezwykle istotny – jego zapisy wpływają np. na składniki zaliczane do podstawy zasiłku – omówienie konkretnych zapisów i ich konsekwencji)
 • W jaki sposób dokonywać przeliczania etatu – skutki płacowe?
 • Którym składkom podlega pracownik? (wskazanie i omówienie)
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych – komu się należy(gdzie szukać interpretacji i wskazówek?)
 • Jak naliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia? (początek prezentacji przedstawia graficznie komu płacimy w urzędzie tj. pracownik, zleceniobiorca, osoba wykonująca „cokolwiek” na innej podstawie itd. – i tu też trzeba się na chwilkę zatrzymać nad wszystkimi innymi niż pracownicy)
 • Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracownika po pracach z UP – czy dokonywać naliczania funduszu pracy?
 • Jak powinno rozliczać się podatek w przypadku osoby do 26 roku życia ze względu na różne formy umów?(tuż za składkami ważny aspekt to podatek dochodowy i w tym miejscu chcemy omówić różne źródła przychodu osoby do 26 roku życia)
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia?(to kolejny ważny element codzienności płacowej)
 • Jakie kwoty wynagrodzenia są dopuszczalne i wolne od potrąceń? Zastosowanie w różnych przypadkach
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca – czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia: czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?

Dodatki do wynagrodzenia a składki – wyliczanie i odprowadzanie:

 • Jakie składki względem pracownika są obowiązkowe?
 • Dodatek stażowy (omówienie okresów zaliczanych do pracowniczego stażu pracy)
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy (tzw. wysługę lat) w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia
 • Dodatek funkcyjny,(w tym miejscu nawiązanie do zapisów regulaminu – ponieważ jest pewna dowolność zapisów)
 • Dodatek specjalny (omówienie dodatków periodycznych i nieperiodycznych oraz finansowanych z innych źródeł)
 • Nagrody(rodzą sporo pytań – szczególnie w kontekście zaliczania do podstawy zasiłku – tzw. „bezpieczne” zapisy w regulaminie)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne(ustalanie prawa do „trzynastki” oraz składniki wynagrodzenie będące podstawą wyliczeń)
 • Dochód z działalności osobistej a składki i podatek (np. udział w komisjach, członkostwo w gminnym biurze spisowym)
 • W jaki sposób prawidłowo wyliczać i wypłacać inkaso dla sołtysów?
 • Prowizja za inkaso dla sołtysów – czy może być też umowa zlecenia dla sołtysów?

Zasiłki i emerytura: wymiary, obliczanie, zasiłki a wynagrodzenie chorobowe:

 • ZMIANY W ZASIŁKACH od 2022 r. – omówienie zmian dot. płatników składek
 • Ustalanie prawa do zasiłku – okresy wyczekiwania,
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków(np. po zmianie etatu itp. – praktyczne narzędzia)
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków – składniki wynagrodzenia (dodatki, nagrody, trzynastka),
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek od podstaw?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek w przypadku nowych pracowników?
 • Zasiłek a wynagrodzenie chorobowe,
 • Wysokość zasiłków – z uwzględnieniem zmiany przepisów,
 • Kiedy zasiłek nie jest wypłacany, a kiedy proporcjonalnie pomniejszany?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku np.: umowy zlecenia?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (gotowe wzory)?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Czy korekty zasiłku dokonuje się po wyliczeniu wynagrodzenia, czy dopiero w następnym miesiącu?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?
 • Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z przejściem na emeryturę (oprócz dokumentacji i ekwiwalentu („dobre praktyki”)?

ZUS - zaświadczenia, sprawozdania, formularze oraz kontrole dot. płac:

 • Zaświadczenie ZUS Z-3 (w trakcie zatrudnienia i po zakończonym stosunku pracy)
 • Sprawozdania GUS dot. płac (Z-03 i Z-06 – omówienie – jak się przygotować?)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 (omówienie – jak wypełnić np. w przypadku osiągnięcia 30-to krotności podstawy wymiaru składek ?)
 • Jak wykonywać korekty za kilka lat wstecz?
 • Kontrola PIP, ZUS i RIO – jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – ZUS i US - początkowo również wynagrodzeniami oświaty, prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie.

W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych.

W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
13 czerwca 2022

Podobne szkolenia