Wideoszkolenie: Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie

Zasady poprawnego prowadzenia ewidencji – aktualizowanie danych, wykreślenie na wniosek i z urzędu, podstawa do odmowy wpisu. Jak ewidencjonować pola biwakowe?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się prowadzeniem ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych i ich kategoryzacją

O ewidencji opowie praktyk z UM w Zielonej Górze!
Podczas szkolenia prowadzący - praktyk, dostarczy Państwu wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie w urzędzie miasta i gminy. Prowadzący wyjaśni, jak tworzyć i co powinny zawierać karty rejestracyjne, jakie zapisy powinny znaleźć się w uchwale rady w związku z polami biwakowymi. Na szkoleniu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania w oparciu o liczne przykłady: jakie podmioty można wpisać do ewidencji, czy rolnik może wynajmować domek letniskowy w innej lokalizacji niż siedziba gospodarstwa oraz jak kontrolować nieuczciwe działania ze strony przedsiębiorców i rolników. Podczas spotkania mogą Państwo zadawać pytania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to by, dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie elementy powinna zawierać ewidencja, aby była prowadzona w sposób poprawny? Jakie dane powinna zawierać karta ewidencji? Czy należy dokonywać wpisu również do CEIDG i GUS? Procedura archiwizacji dokumentacji prowadzonej ewidencji
 • Gdzie rolnik może prowadzić agroturystykę? Czy może być to gospodarstwo domowe lub budynek gospodarczy?
 • Kto może być gestorem obiektu turystycznego w Polsce? Jakie obowiązki ma gestor oraz czym różni się gestor od właściciela lub od osoby odpowiedzialnej za obiekt, w odniesieniu do przepisów budowlanych?
 • Jak zarejestrować w ewidencji nazwy wykorzystywane do pozycjonowania np. na Bookingu? Czy w ewidencji gminnej mogą pojawić się obiekty takie jak condohotele lub aparthotele?
 • Co powinien zawierać wniosek o wpis do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie? Jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku?
 • Na jakiej podstawie można odmówić wpisu do ewidencji? PRZYKŁAD: właścicielami domu są mąż i zona. Mąż wynajmuje 5 pokoi z tego domu, żona wynajmuje 5 pokoi (jako osobni przedsiębiorcy). Zarówno kobieta, jak i mężczyzna dokonali wpisu do ewidencji na ten sam adres. Jak odnieść się do takiej sytuacji? Czy można odmówić wpisu?
 • Jakie wymogi musi spełnić pole biwakowe? Jaka jest kategoryzacja pól biwakowych? PRZYKŁAD: we wniosku obiekt został nazwany polem namiotowym z możliwością przyłączenia przyczep kempingowych. Czy można wpisać go do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie taki obiekt? Czy obiekt powinien być wpisany do innej ewidencji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja wykreślenia z ewidencji
 • Decyzja zaszeregowania pola biwakowego
 • Karta ewidencyjna
 • Wezwanie do złożenia aktualizacji
 • Wezwanie do złożenia wniosku
 • Wszczęcie postępowania z urzędu
 • Wygłoszenie obiektu
 • Wzór prowadzenia ewidencji
 • Zaświadczenie o wpisie
 • Zaświadczenie o aktualizacji wpisu
 • Podstawy prawne

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

  • Czy założenie karty ewidencyjnej obiektu wpisuje się do wykazu kart ewidencyjnych, oddzielnego dla każdego z rodzajów innych obiektów? Czy to oznacza, że ma być osobny wykaz kwater agroturystycznych, osobny pokoi gościnnych, zajazdów itd.?
  • Czy w każdym przypadku wymagana jest opinia sanepidu?
  • Czy jeśli osoba wynajmuje pokoje, to należy wpisać to do ewidencji? Czy rejestrujemy najem długoterminowy?
  • Czy na pewno bon turystyczny obowiązuje do końca roku?
  • Czyli powinniśmy we wniosku umieścić zgodę na publikację obiektu?
  • Jaki jest zakres oświadczeń?
  • Czy data wpisu jest datą rozpoczęcia działalności? Czy wniosek nie przewiduje daty? Czy rozporządzenie mówi o dacie rozpoczęcia? Jeśli na wniosku nie mamy zawartego terminu rozpoczęcia działalności, to czy możemy przyjąć, że rozpoczęcie następuje z dniem wpisania do ewidencji i będzie to poprawnie?
  • Do urzędu wpłynął wniosek o wpis do ewidencji domku letniskowego, złożony przez firmę handlowo-usługową. Jakie procedury ze strony gminy obowiązują w takiej sytuacji, jakie opłaty czy wniosek powinien trafić do działalności gospodarczej? Czy powinniśmy wydać zaświadczenie o wpisie, gdyż działalnością zajmuje się inna osoba?
  • Czy osoba fizyczna musi być rolnikiem?
  • Co zrobić z nazwami, które są zastrzeżone, a mimo wszystko są używane przez osoby prowadzące obiekty noclegowe? Czy ww. osoby powinny zmienić nazwę np. Pensjonat...?
  • Czy potrzebne są dokumenty poświadczające tytuł prawny do nieruchomości?
  • Kto może zgłosić obiekt do ewidencji, czy tylko właściciel, czy również może tego dokonać również zarządca lub dzierżawca?
  • Czy może być podana dużo wcześniejsza data rozpoczęcia działalności niż złożony wniosek? Co, jeżeli data rozpoczęcia prowadzenia usług hotelarskich jest wcześniejsza niż sam wpis do ewidencji? Co w przypadku, gdy okaże się, że na wniosku data rozpoczęcia działalności będzie wcześniejsza niż zgłoszenie do ewidencji? Czy data rozpoczęcia działalności jest obowiązkowa na wniosku?
  • Czy możemy wydać informację o wpisie do ewidencji, a na prośbę zaświadczenie?
  • Czy poprawne jest wydanie zaświadczenia przy pierwszym wpisie? Czy to błąd, jeśli od razu wydajemy?
  • Czy zaświadczenie wydaje się na wniosek strony? Z przepisów nie wynika, że wpis potwierdza się zaświadczeniem
  • Czy złożenie samego wniosku do ewidencji daje postawę do wydania zaświadczenia?
  • Czy skoro wydajemy zaświadczenie na wniosek, to jak można wymagać od kogoś, żeby wpłacił l17 zł za wydanie zaświadczenia, skoro nie składa takiego żądania?
  • Co z wpisem do ewidencji w GUS?
  • Przedsiębiorca wpisał do CEIDG PKD 55.20. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Nie został złożony wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie w UM. Czy powinniśmy poprosić przedsiębiorcę o złożenie takiego wniosku?
  • PRZYKŁAD: osoba X ma gospodarstwo rolne, w ramach którego posiada dwa budynki o dwóch różnych adresach. Złożyła dwa wnioski o wpis. Czy powstają dwie agroturystyki czy jedna o dwóch adresach? Wydajemy jedno zaświadczenie czy dwa?
  • Co w przypadku, gdy data rozpoczęcia prowadzenia usług hotelarskich jest wcześniejsza niż sam wpis do ewidencji?
  • Pod jakim numerem JRWA rejestruje się obiekty noclegowe?
  • Kto wysyła informacje do POT - osoba wynajmująca, gmina czy urząd miasta prowadzący rejestrację?
  • PRZYKŁAD: pani X chce złożyć wniosek o wpis do ewidencji agroturystyk. Jest rolnikiem i spełnia wszystkie wymagania, ale budynek, w którym chciałaby prowadzić agroturystykę przepisała na syna. Syn w akcie notarialnym wpisał dożywotnie użytkowanie całości tej nieruchomości Pani X. Czy taki akt notarialny jest wystarczający do wpisu czy Pani X powinna posiadać np. umowę dotyczącą użytkowania budynku przepisanego na syna?
  • Czy potwierdzenie przyjęcia wniosku musimy wydać obligatoryjnie?
  • PRZYKŁAD: mamy kilkanaście takich sytuacji, że pod jednym adresem stoi budynek np. trzypiętrowy. Mamy trzy zgłoszenia na ten sam adres, z trzema wpisami w CEIDG, trzech usługodawców, z których każdy obsługuje inne piętro. Czy należy robić trzy oddzielne karty ewidencyjne, skoro mamy trzech operatorów hotelarskich, którzy oświadczyli, że każdy ma inne piętro. Czy poprawnie jest, jeśli pod jednym adresem jest kilku właścicieli, ale każdy z nich ma inne pokoje? Czy to dobrze, że mamy dwie karty?
  • Czy mamy obowiązek robić "kampanię", żeby osoby wynajmujące zgłaszały się do nas, w celu wpisania do ewidencji? Bo na chwilę obecną mamy wrażenie, że wiele osób w mieście i miastach pobliskich o tym nie wie. Czy ciąży na nas jako urzędzie taki obowiązek?
  • Czy zaświadczenie jest terminowe?
  • Czy jeśli właścicielem jest ktoś inny niż osoba zarządzająca, to czy jedna i druga osoba może wymagać zaświadczenia?
  • Czy wpis musimy zrobić w ciągu 30 dni?
  • Jeśli spółka składa wniosek, to wydajemy zaświadczenie imiennie?
  • PRZYKŁAD: przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 (w innym obiekcie), przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jak to się ma do daty rozpoczęcia działalności, wskazanej w przykładowym zaświadczeniu? Czy data rozpoczęcia może być wcześniejsza niż data wpisu? W jaki sposób należy prowadzić karty ewidencyjne, jeśli pierwszy właściciel nie chce prowadzić już działalności i przejmuje ją druga osoba? Czy pierwszy musi zakończyć działalność i powinniśmy założyć nową kartę, czy można to zrobić za pomocą aktualizacji i dokonać zmiany właściciela?
  • Czy w razie nieprzedstawienia zaświadczeń, przedsiębiorca powinien być wypisany z urzędu na podstawie par. 18 ust. 2, pkt 4?
  • Czy gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji obiektów? Nie wystarczy samo zgłoszenie przedsiębiorcy do CEIDG?
  • Czy obiekty, które nie są zgłoszone powinniśmy zobligować do wpisania? Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby rozpocząć prowadzenie takiej ewidencji?
  • Co robimy w przypadku wykreślenia z ewidencji? Wydajemy decyzję czy zaświadczenie?
  • Czy możemy decyzją samoistnie wykreślić obiekt, który już nie działa i nie mamy kontaktu z gestorem?
  • Czy możemy do naszej ewidencji wpisać pola namiotowe? Kempingi są rejestrowane u marszałka
  • Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 i art. 37 ww. ustawy, zgodnie z art. 43 ust. 1 podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • PRZYKŁAD: jak przypisywać obiekt do konkretnego rodzaju? Mamy obiekt a w nim restaurację. Na górze obiektu oraz w budynku obok znajdują się pokoje gościnne. Wcześniej w budynku był hotel/motel. Marszałek wykreślił obiekt a teraz został złożony wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez wójta i ujęliśmy to jako rodzaj obiektu „pokoje gościnne”. Czy to prawidłowe?
  • Czy na koniec działalności obiektu wystawiamy zaświadczenie?
  • Skoro mamy sprawdzać adres to co powinniśmy zrobić, jeśli mamy dwa wnioski pod jednym adresem - 10 pokoi wynajmuje córka, a 12 ojciec. W jaki sposób mamy założyć kartę? Co należy zrobić?
  • Co w przypadku, jeżeli obiekt zaprzestał działalności i nie zostało to zgłoszone? Brak kontaktu z właścicielem
  • Co w przypadku, jeśli właściciel zmarł, a syn wyjechał do innego kraju i nie ma z nim kontaktu? Jak wykreślić taki obiekt? Decyzją czy notatką służbową?
  • Co zawiera wykaz kart ewidencyjnych?
  • Czy możemy udostępnić imię i nazwisko osoby fizycznej oraz adres obiektu? A miejsce zamieszkania o ile wyrazi zgodę?
  • Co z liczbą pokoi do 5, kto może wpisać się do ewidencji gminnej? Od czego zacząć weryfikację osoby, która przyjdzie do urzędu?
  • Jak postępujemy z obiektami, które stanowią samowolę budowlaną, ale jednocześnie gestor oświadcza, że jego obiekt spełnia wszystkie normy, o których już wielokrotnie była mowa?
  • Jak sprawdzić, że dana osoba jest rolnikiem?
  • Czy osoba fizyczna mieszkająca na wsi może otworzyć kwatery agroturystyczne, czy tylko rolnik ma uprawnienia do prowadzenia obiektu agroturystycznego?
  • Czy prawidłowe jest dokonanie na jednym wpisie ośrodka wypoczynkowego, skoro we wniosku wskazane jest, że będą wynajmowane pokoje oraz domki letniskowe, czy lepiej rozbić to na dwa wpisy?
  • Czy w naszej ewidencji dzielimy obiekty wg. typu obiektu? Niektórzy stosują podział na np. domki letniskowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne itp. Natomiast w ewidencji elektronicznej GUS jest podział obiektów na obiekty zbiorowego zagospodarowania, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne - jak do tego podejść?
  • Jak klasyfikować mieszkanie/ apartament wg kategoryzacji GUS?
  • PRZYKŁAD: deweloper wybudował na jednej działce 20 budynków typu domek letniskowy i zaczął to sprzedawać. Aktualnie działka ma 42 współwłaścicieli, którzy figurują jako właściciele odrębnych lokali. Wpłynęły do nas trzy różne wnioski od trzech osób na ich lokale/domki. Czy mimo wspólnego adresu zakładamy trzy różne karty?
  • Czy dom pielgrzyma, działający przy bazylice, powinien być wpisany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie?
  • Czy w przypadku pól biwakowych potrzebna jest decyzja?
  • Jak postępujemy w sytuacji, gdy stare wpisy pól biwakowych nie mają decyzji o kategoryzacji?
  • Jak postępujemy w przypadku glampingów?
  • Co w przypadku, kiedy właściciel obiektu jest poszukiwany listem gończym? Czy możemy wykreślić taki obiekt z ewidencji?
  • Jak postępujemy w przypadku obiektu, który nie funkcjonował przez rok i tak bardzo się zniszczył, że nie nadaje się do funkcjonowania. Czy można zrobić np. dokumentację zdjęciową?
  • Jeżeli na działce znajdują się dwa budynki, każdy jest nazwany inaczej, prowadzi je fundacja, to wydajemy dwie karty czy jedną?
  • Czy należy weryfikować bazę z ofertami w sieci i wzywać ludzi?
  • W ewidencji są obiekty zgłoszone w 2006 roku. W wielu przypadkach są nieaktualne dane. Czy powinniśmy wystąpić do właściciela o ich aktualizacje?
  • Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś przychodzi ze zrzutami ekranu oferty internetowej, że nie ma w obiekcie takiej liczby pokoi, pomimo aktualizacji danych na stronie?
  • Co robimy w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgłosi się przed rozpoczęciem świadczenia usług?
  • Czy kwatery pracownicze klasyfikuje się jako inne obiekty świadczące usługi hotelarskie?
  • Co znaczy „nieodpłatne pokoje noclegowe?”
  • Czy wpisujemy do ewidencji kwatery dla pracowników?
  • Jak powinna przebiegać kontrola obiektu świadczącego usługi hotelarskie?
  • Jeżeli dom weselny posiada pokoje do wynajęcia, to czy powinniśmy go wpisać w ewidencji jako zajazd?
  • Jeśli w obiekcie znajduje się 8 pokoi, ale nie ma całodziennego wyżywienia, to czy możemy potraktować ten obiekt jako inny obiekt świadczący usługi hotelarskie? Czy należy go traktować jako pensjonat?
  • Czy prowadzone w szkole schronisko młodzieżowe powinno być wpisane do ewidencji?
  • Czy oprócz zgłoszenia obiektów w GUS i udostępnienie tych danych na stronie urzędu, powinniśmy jeszcze gdzieś udostępniać informacje dotyczące tych obiektów?
  • W jaki sposób potwierdzamy przyjęcie wniosku, jeżeli zgłaszający nie życzą sobie potwierdzenia przyjęcia wniosku za 17 zł? Czy wystarczające jest potwierdzenie wpłynięcia na kopii?
  • W jakiej formie dokonuje się wykreślenia obiektu z ewidencji? Czy na wniosek gestora?
  • Które obiekty są zwolnione z podatku od nieruchomości?
  • Czy przeprowadzając kontrolę obiektu budowlanego powinniśmy mieć ze sobą pozwolenie?
  • Czy wymagana jest zgoda sanepidu dla nowo wpisywanych osób?
  • Czy domek turystyczny lub domek letniskowy jest rodzajem obiektu?
  • Co zrobić po otrzymaniu pisma od wojewody, że obiekt zmienił zaszeregowanie na pensjonat, a my nie mamy wpisu?
  • Co zrobić w sytuacji, gdy zmienił się właściciel obiektu?
  • Czy odmowa ma mieć formę decyzji?
  • Czy musi zostać założona nowa karta w przypadku, gdy wnioskodawca, który wcześniej miał zgłoszony obiekt do ewidencji gminnej, po pewnym czasie ma kolejny obiekt, ale pod innym adresem?
  • Rolnik, który obecnie jest już na emeryturze przepisał gospodarstwo rolne na córkę. Obecnie agroturystykę w gospodarstwie dziadka chce prowadzić wnuczka, ale nie jest rolniczką ani właścicielką gospodarstwa. W obiekcie mieszka tylko dziadek. Co zrobić w tej sytuacji? Czy powinniśmy ponownie przepisać gospodarstwo rolne na dziadka? Czy czynność prawna powinna mieć formę aktu notarialnego i formalnie przez dziadka będzie prowadzona agroturystyka?
  • Mamy dwa wpisy. Jeden z 2007 roku, a drugi z 2003. Oba są nieaktualne. Należy wysłać pismo czy udać się na kontrolę?
  • Ile czasu ma przedsiębiorca na zgłoszenie obiektu do ewidencji?
  • Jak wygląda wykreślenie obiektu z urzędu? Czy wystarczy wpis tylko w karcie, że z danym dniem jest wykreślony?
  • Przedsiębiorstwo wynajmuje domki oraz pokoje, ale nie zgłasza tego do ewidencji. Czy powinniśmy wyszukać w CEIDG tych, którzy mają kod pd55.20 lub pd55.30?
  • Czy na wykreślony numer można ponownie wpisać obiekt?
  • Czy należy informować wnioskodawcę pismem, że zostały naniesione zmiany, które zgłosił?
  • Jaki dokument o pole biwakowe w zakresie spełniania wymogów budowlanych powinien dołączyć wnioskodawca? Czy powinien mieć książkę budowlaną?
  • Czy po uzyskaniu decyzji trzeba wymagać nowego wniosku o wpisanie do ewidencji? Czy pole biwakowe wpisujemy z urzędu bez wniosku?
  • Czy wykreślenie ma formę wniosku lub decyzji?
  • Czy rolnik powinien przedstawić zaświadczenie, że posiada gospodarstwo rolne?
  • Jeśli zmienia się właściciel obiektu, to czy poprzedni właściciel musi złożyć wniosek o wykreślenie?
  • Zgłoszenie powinno nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia usług. Co w przypadku, gdy przedsiębiorca działa od lat i teraz stwierdza, że nie wiedział wcześniej o wpisie do ewidencji?
  • Czy wiadomo, kiedy mogą być wdrożone planowane zmiany w przepisach?
  • W jaki sposób dokonać ocenę pola?
  • Jaka jest podstawa prawna przyjęcia uchwały?


                                                                                1. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie? Pomocne wskazówki

                                                                                • Jakie są wytyczne prawidłowości prowadzenia ewidencji? Na co zwracać uwagę, aby ewidencja była prowadzona w sposób poprawy?
                                                                                • Jakie elementy powinna zawierać ewidencja?
                                                                                • Czy wymagać od przedsiębiorcy REGONU podczas wpisu do ewidencji?
                                                                                • Czy dane z ewidencji mogą być ogólnodostępne dla turystów, np. jako baza noclegowa?
                                                                                • Prowadzenie elektronicznej bazy obiektów świadczących usługi hotelarskie – jak wdrożyć elektroniczną bazę? Czy firma zewnętrzna może wdrożyć taką bazę na stronie urzędu?
                                                                                • Czy należy dokonywać wpisu do CEIDG? Czy w CEIDG wystarczy wpisać kod PKD? Czy adresy muszą być wpisane do prowadzenia danej działalności gospodarczej?
                                                                                • Czy należy prowadzać dane z ewidencji do programu GUS?
                                                                                • Czy można udostępniać GUS dane przedsiębiorców/rolników?
                                                                                • Czy ewidencje obiektów innych niż hotelarskie należy umieszczać na BIP-ie lub stronie gminy?


                                                                                2. Jak prowadzić ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie? Wpływ wniosku do urzędu, wydawanie zaświadczeń o wpisie, odmowa wpisu do ewidencji, aktualizacja danych, wykreślenie z ewidencji. Omówienie przykładów związanych ze wpisem do ewidencji


                                                                                2.1 Co powinien zawierać wniosek oraz jak weryfikować prawdziwość podanych w nim danych?

                                                                                • Co powinien zawierać wniosek o wpis do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?
                                                                                • Czy nazwa firmy, miejsce noclegów, miejsce zamieszkania właściciela firmy powinny być we wpisie i we wniosku?
                                                                                • Jakie załączniki powinny być załączone do wniosku?
                                                                                • Czy wniosek powinien zawierać załącznik dot. pouczenia o składaniu nieprawdziwych informacji?
                                                                                • Czy można przyjąć wniosek o wpis w formie ustnej? Jakie są zagrożenia związane ustnym składaniem wniosków?


                                                                                2.2 Kartoteka, karty rejestracyjne oraz archiwizacja dokumentacji prowadzonej podczas ewidencji

                                                                                • Co powinny zawierać kartoteki przy ich zakładaniu?
                                                                                • Przykładowa karta ewidencji. Co powinny zawierać karty rejestracyjne/ewidencji?
                                                                                • Procedura archiwizacji dokumentacji prowadzonej ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
                                                                                • Czy numery należy zapisywać kolejno z zaznaczeniem roku? Czy co roku należy zaczynać od nowego numeru?

                                                                                3. Zadania gminy w związku z prowadzeniem ewidencji

                                                                                • Czy gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję, jeśli przedsiębiorcy nie składają wniosków o wpis?
                                                                                • PRZYKŁAD: gmina nie prowadzi własnej ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, natomiast korzysta z ewidencji prowadzonej przez urząd marszałkowski? Czy urząd również musi prowadzić własną ewidencję, czy może korzystać z ewidencji marszałkowskiej?
                                                                                • Jakie są zadania gminy w związku z prowadzeniem ewidencji zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych?
                                                                                • Czy urząd ma prawo domagać się wpisu do ewidencji przez przedsiębiorcę na podstawie ewidencji działalności gospodarczej?
                                                                                • W jakich wydziałach powinna być prowadzona ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?
                                                                                • Do czego zobowiązany jest urząd w związku z ewidencją obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?
                                                                                • Jakie możliwości/prawa ma urząd w związku z ewidencją obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?
                                                                                • Do jakich zapisów z ustaw należy się stosować podczas prowadzenia ewidencji?


                                                                                3.1 Jakie nazwysą dopuszczalnew ewidencji innych obiektów?

                                                                                • Czy można wpisać do ewidencji nazwę obiektu z członem nazwy - hotel/ motel/ pensjonat/ schronisko?
                                                                                • Czy w ewidencji może pojawić się obiekt taki jak condohotel lub aparthotel?
                                                                                • Jak zarejestrować w ewidencji nazwy wykorzystywane do pozycjonowania np. na Bookingu?
                                                                                • Jak przypisać adres, kiedy domek letniskowy go nie ma? Czy ma być to numer działki?
                                                                                • Czy przedsiębiorca ma obowiązek oznaczyć odpowiednio pokoje gościnne w gospodarstwie domowym?
                                                                                • Czy na wójcie/burmistrzu spoczywa obowiązek kontrolny obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie?
                                                                                • Czy gmina może weryfikować dane o obiekcie poprzez np. strony internetowe (noclegowe), przez które przedsiębiorcy oferują zakwaterowanie?


                                                                                3.2 Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji

                                                                                • Czy osoba, która nie jest przedsiębiorcą, ale jest firmą zarządzającą apartamentami, może dostać zaświadczenia o wpisie do ewidencji? Jakie dane powinny znaleźć się na takim zaświadczeniu?
                                                                                • Czy przed wydaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji danych?
                                                                                • Czy urząd może wydłużyć „termin ważności” zaświadczenia o wpisie do ewidencji? W jaki sposób wystawiać zaświadczenia, aby obejmowały one termin dłuższy niż 3 miesiące?
                                                                                • Kto jest obciążony w przypadku, jeśli obywatel realizuje bon w miejscu, które nie jest wpisane do ewidencji? Czy ZUS powinien sprawdzać słuszność przyjęcia bonu turystycznego?
                                                                                • Czy przy wpisie do ewidencji należy wydać decyzję? Czy tylko potwierdzenie przyjęcia wniosku? Czy należy wydawać na wniosek zaświadczenie o wpisie do ewidencji, czy przy każdy wpisie do ewidencji?
                                                                                • Czy na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji powinna być podbita urzędowa pieczątka i podpis urzędnika?


                                                                                4. Omówienie powyższych zagadnień na przykładach

                                                                                • Jak rozpatrzyć wniosek osoby, która prowadzi obiekt jedynie w sezonie letnim, natomiast w formie ciągłej i zorganizowanej? Czy wpisać taki obiekt do ewidencji?
                                                                                • Jak rozpatrzyć wniosek osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, ale nie ma gospodarstwa? Czy wpisać taki obiekt do ewidencji?
                                                                                • PRZYKŁAD: przedsiębiorca składa wniosek o wpis pojedynczego apartamentu. Cz jeżeli złoży wnioski na kilka apartamentów w różnych odstępach czasu, to należy ewidencjonować te obiekty w wspólnej karcie rejestracyjnej, czy każdorazowo zakładać kolejną kartę?
                                                                                • Jak wprowadzić do ewidencji dane o przedsiębiorcy, jeżeli wniosek składa sp. z o.o. (jest kilku właścicieli)? Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wystawia się imiennie na każdego właściciela, czy może na nazwę spółki? Czy rodzaj spółki ma wpływ na wpis do ewidencji ? Czy istnieją jakieś zależności?
                                                                                • PRZYKŁAD: osoba wnioskująca o wpis, jedynie wydzierżawi działkę (nie jest jej właścicielem). Kto powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji? Czy osoba, która wydzierżawia powinna uzyskać zgodę na wpis osoby dzierżawiącej działkę?
                                                                                • Czy należy zatwierdzić wniosek osoby, która prowadzi prywatne, nieodpłatne pokoje noclegowe (dla pracowników)? Czy w świetle przepisów nie jest to obiekt, który świadczy usługi hotelarskie? Jak rozpatrzyć taki wniosek?
                                                                                • Czy rejestrować apartamenty, gdzie wniosek składa firma zarządzająca, a nie właściciel apartamentu?
                                                                                • Odpowiedzialność za budynek - kto inny jest właścicielem budynku, kto inny prowadzi w nim działalność gospodarczą. Kto w tej sytuacji odpowiada za obiekt turystyczny i uzyskuje przychody zgodnie z przepisami? Jaka jest odpowiedzialność firmy/osoby, która nie jest właścicielem budynku, a zobowiązuje się do przestrzegania przepisów poprzez wpis do ewidencji? Czy wpisu powinien dokonać właściciel czy osoba, która dzierżawi?
                                                                                • PRZYKŁAD: przedsiębiorca zgłosił do ewidencji 2 apartamenty. Z ustaleń na stronie internetowej oraz wywiadu z sąsiadami wynika, ze przedsiębiorca ma 10 apartamentów, z których 8 nie jest zgłoszonych do ewidencji. Co można zrobić w tym przypadku, aby wszystkie apartamenty zostały uwzględnione we wniosku?
                                                                                • PRZYKŁAD: czy domek połączony z trzech budynków, gdzie każdy budynek ma własny numer traktować jako jeden obiekt, czy trzy obiekty?
                                                                                • Jak wpisywać obiekty prywatne, ale lecznicze (nie jest to sanatorium, ale świadczące usługi lecznicze)? Czy należy kierować ich do innej ewidencji np. NFZ? Czy komercyjne świadczenie usług leczniczych jest podstawą do wpisu do ewidencji (jeżeli również świadczą usługi noclegowe)?
                                                                                • Apartamenty – jak wpisywać apartamenty? Jest jeden budynek, w którym są budynki mieszkalne (prywatne), ale również w tym samym budynku są apartamenty. W jaki sposób wpisywać je do ewidencji?
                                                                                • Czy rejestrować apartamenty, gdzie na jednej powierzchni jest kilka firm zarządzających?
                                                                                • Noclegi krótkotrwałego zakwaterowania mogą być prowadzone w hotelach robotniczych. Czy taki hotel robotniczy można zarejestrować w ewidencji? Czy należy przekazać taki obiekt do urzędu marszałkowskiego?
                                                                                • Jak wprowadzić do ewidencji dwóch przedsiębiorców, którzy prowadzą osobną działalność pod jednym adresem?
                                                                                • Czy pracownik urzędu ma obowiązek informowania o konieczności dokonania wpisu przez przedsiębiorców, którzy mogą prowadzić obiekty?
                                                                                • Czy jeśli zmienia się właściciel obiektu to starego wpis wykreślamy z urzędu? Czy poprzedni właściciel musi złożyć wniosek o wykreślenie?
                                                                                • PRZYKŁAD: nazwa przedsiębiorstwa to "domki u Jagi" przy ulicy XYZ 3; na działce są trzy domki. Czy każdy domek musi mieć kolejny numer porządkowy? Czy domki muszą być wpisane oddzielnie do ewidencji?

                                                                                5. Podmioty, które mogą wpisać się do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie – jakie mają obowiązki?


                                                                                5.1 Przedsiębiorcy

                                                                                • Jakie wymogi powinien spełniać przedsiębiorca, aby dokonać wpisu do ewidencji?
                                                                                • Jakie druki oświadczenia muszą złożyć przedsiębiorcy przed wpisem do ewidencji?
                                                                                • Ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzi wydział działalności gospodarczej, który prowadzi również ewidencję działalności gospodarczej i ma informację, że ktoś prowadzi działalność świadczącą usługi hotelarskie, natomiast nie jest wpisany do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. Co należy zrobić z takimi osobami? Jak reagować? Jak postąpić w takiej sytuacji?

                                                                                5.2 Rolnicy

                                                                                • Co oznacza status rolnika?
                                                                                • Czy rolnik musi mieć wykształcenie rolnicze?
                                                                                • Czy podczas wpisu brać pod uwagę hektar fizyczny, czy przeliczeniowy?
                                                                                • Czy emerytowany rolnik również ma status rolnika?
                                                                                • Gdzie rolnik może prowadzić agroturystykę? Czy może być to gospodarstwo domowe? Czy może to być budynek gospodarczy?
                                                                                • Czy rolnik może wynajmować domek letniskowy w innej lokalizacji, czy jedynie w siedzibie gospodarstwa?
                                                                                • Czy liczba pokoi ma znaczenie w przypadku rolnika, który prowadzi agroturystykę?
                                                                                • Czy agroturysta powinien prowadzić książkę meldunkową?
                                                                                • Czy rolnik może wnioskować o wpis jeżeli posiada grunty w innej gminie?


                                                                                5.3 Inne przypadki

                                                                                • PRZYKŁAD: niektóre obiekty funkcjonują bez działalności gospodarczej, inne funkcjonują ze wpisem do centralnej ewidencji bądź w formie spółki. Ustawa mówi, że świadczyć usługi może przedsiębiorca lub rolnik, natomiast niektóre osoby nie prowadzą tego w formie działalności. Czy osoba, która zgłasza do urzędu skarbowego podatek zryczałtowany i posiada numer NIP, może prowadzić obiekt, który wpisany jest do ewidencji? Czy wymogiem jest prowadzenie obiektu w formie nieciągłej i niezorganizowanej?
                                                                                • Czy osoba fizyczna, która prowadzi obiekt świadczący usługi hotelarskie może wpisać się do ewidencji?
                                                                                • PRZYKŁAD: sytuacja dot. wpisu do ewidencji przez jednego wnioskodawcę jako spółka (wpis apartamentów) oraz jako rolnik (wpis pola namiotowego) Czy taka osoba może wnioskować o wpis do ewidencji? Jak rozpatrzyć taki przypadek?


                                                                                6. Zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

                                                                                • Jakie to są obiekty inne niż hotelarskie?
                                                                                • Co to jest obiekt hotelarski w rozumieniu ustawy?
                                                                                • Kto to jest gestor obiektu? Kto może być gestorem obiektu turystycznego w Polsce? Gdzie znaleźć w przepisach informacje na ten temat?
                                                                                • Jakie obowiązki ma gestor?
                                                                                • Czym się różni gestor od właściciela lub od osoby odpowiedzialnej za obiekt w odniesieniu do przepisów budowlanych?
                                                                                • Co oznacza najem krótkotrwały? Jakie kryteria powinny zostać spełnione w związku z najmem krótkotrwałym?


                                                                                7. Obiekty podlegające ewidencji – wymogi odnośnie obiektu oraz odbiór budynku przez sanepid/straż pożarną/ nadzór budowlany; nazwy, oznakowanie i kontrola obiektów; podatek od obiektu


                                                                                7.1 Jakie wymogi muszą spełniać obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, aby móc wpisać je do ewidencji?

                                                                                • W jaki sposób sprawdzić, czy obiekt fizycznie istnieje?
                                                                                • Czy do ewidencji niezbędna jest opinia sanepidu?
                                                                                • Czy można wymagać załącznika do wniosku potwierdzającego odbiór obiektu przez sanepid/straż pożarną/ nadzór budowlany?
                                                                                • PRZYKŁAD: czy wymagana jest opinia sanepidu, kiedy przedsiębiorca/agroturystyk ma tylko jeden pokój? Czy zgodne z prawem będzie dokonanie wpisu bez odbioru sanepidu?
                                                                                • Skargi/ zgłoszenia o złym stanie obiektu/łamaniu przepisów prawa przez właściciela itp. Jeżeli do urzędu wpływa skarga na dany obiekt, to czy urząd ma obowiązek zgłosić sprawę na policję, straż pożarną, do sanepidu? Czy leży to po stronie osoby, która zgłasza skargę?
                                                                                • Czy do wniosku wymagane są minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie?
                                                                                • Czy należy wpisać obiekt do ewidencji jeżeli osoba prowadząca obiekt wynajmuje pokoje dla pracowników, ale nie swoich?


                                                                                7.2 Odmowa wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

                                                                                • Czy można odmówić wpisania do ewidencji?
                                                                                • Na jakiej podstawie można odmówić przedsiębiorcy/rolnikowi wpisania do ewidencji?
                                                                                • Na jakiej podstawie odmówić osobom fizycznym wpisu do ewidencji? Jaka jest podstawa prawna odmowy wpisu do ewidencji?
                                                                                • PRZYKŁAD: właścicielami domu są dwie osoby np. mąż i zona. Dom nie jest podzielony na połowy. Maż wynajmuje 5 pokoi z tego domu i żona wynajmuje 5 pokoi z domu (jako osobni przedsiębiorcy). Zarówno kobieta, jak i mężczyzna dokonali wpisu do ewidencji na ten sam adres. Jak odnieść się do takiej sytuacji? Czy można odmówić wpisu?
                                                                                • Czy należy wydawać decyzję przy odmowie? SKO to zakwestionowało. Wpis jest czynnością materialną techniczna i przysługuje skarga do sadu administracyjnego


                                                                                7.3 Aktualizacja danych przez przedsiębiorców/rolników

                                                                                • Jakie dokumenty powinny być przedłożone w trakcie aktualizacji danych w ewidencji?
                                                                                • Czy przedsiębiorca powinien zgłaszać do ewidencji: remont obiektu, aktualizacje liczby pokoi? Jak weryfikować takie zmiany?
                                                                                • Jak ewidencjonować obiekty, których właściciel się zmienia? Czy wystarczy nanieść korektę?
                                                                                • Co obiektami, które są wpisane do ewidencji od 20 lat, natomiast dane o nich nie są aktualizowane?


                                                                                7.4 Wykreślenie z ewidencji na wniosek oraz z urzędu

                                                                                • Czy wykreślenie z rejestru następuje z urzędu, jeżeli ktoś przez rok nie prowadzi działalności?
                                                                                • Jak weryfikować to, czy ktoś nie prowadził działalności przez rok? Jakie uprawnienia ma osoba, która prowadzi ewidencję do weryfikacji takich informacji?
                                                                                • PRZYKŁAD: przedsiębiorca, który wpisał się do ewidencji, powinien powiadomić wójta/burmistrza, że należy wykreślić go z ewidencji (jeżeli nie prowadzi już działalności). Co robić, jeżeli taki przedsiębiorca nie zgłosi tego, aby wykreślić go z ewidencji? Czy urząd na własną decyzję może wykreślić przedsiębiorcę z ewidencji?

                                                                                8. Pole biwakowe – ewidencja, kategoryzacja oraz porównanie

                                                                                • Czy „nazwa” pole biwakowe powinno być uregulowane uchwałą rady?
                                                                                • Jakie wymogi musi spełnić pole biwakowe?
                                                                                • Jaka jest kategoryzacja pól biwakowych?
                                                                                • Jakich dokumentów wymagać od przedsiębiorcy, który chce wpisać do ewidencji pole biwakowe?
                                                                                • Jakie są różnice między polem biwakowym, polem namiotowym a kempingiem?
                                                                                • Jaka jest procedura kategoryzacji pola namiotowego? Wszczęcie procedury, wydawanie decyzji
                                                                                • PRZYKŁAD: we wniosku obiekt został nazwany polem namiotowym z możliwością przyłączenia przyczep kempingowych. Czy można wpisać taki obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie? Czy obiekt powinien być wpisany do innej ewidencji?
                                                                                • Czy wszystkie załączniki podane we wniosku muszą zostać dostarczone?
                                                                                • Czy należy wpisać obiekt do ewidencji jeżeli osoba prowadząca obiekt wynajmuje pokoje dla pracowników, ale nie swoich?


                                                                                9. Planowane zmiany w przepisach, dotyczące ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

                                                                                • Dlaczego tak ważne jest uregulowanie ustawy o usługach hotelarskich oraz dyrektywy o usługach cyfrowych odnośnie turystycznego najmu krótkoterminowego?
                                                                                • Czego będą dotyczyć planowane zmiany w przepisach prawa dotyczące prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie?

                                                                                Prowadzący

                                                                                Grzegorz Stodolny - główny specjalista w Biurze Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej w UM Zielona Góra. Praktyk z 19 letnim stażem w administracji publicznej. Od prawie 20 lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej, a od 11 lat Centralną Ewidencją I Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 6 lat zajmuje się ewidencją innych obiektów hotelarskich, wdrażając w 2016 roku nowe Karty Usług Publicznych oraz nowe wnioski i karty ewidencyjne. Chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniami z kolegami i koleżankami z Biura oraz innych Urzędów na terenie województwa i nie tylko. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Zarzadzanie i Marketing, od wielu lat współpracujący z ministerstwem do spraw gospodarki (liczne udziały w szkoleniach, seminariach i webinarach, konsultacjach) – stacjonarnie i online. Ponadto od wielu lat wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym, Biurem Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędem Marszałkowskim oraz Organizacjami wspierającymi przedsiębiorców (Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowym oraz Lubuskim Funduszem Pożyczkowym) – aktywnie zaangażowany w zakresie współorganizacji i prowadzenia szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć własną firmę.

                                                                                Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

                                                                                Terminy szkoleń


                                                                                od 499.00
                                                                                01 marca 2023
                                                                                od 499.00
                                                                                21 kwietnia 2023
                                                                                od 499.00
                                                                                08 sierpnia 2023
                                                                                od 499.00
                                                                                23 listopada 2023

                                                                                Podobne szkolenia