Wideoszkolenie: Zarządzanie kryzysowe

Jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego i obronności? Co zmienia w pracy urzędnika gminy ustawa o obronie ojczyzny? Jakie zmiany przewiduje ustawa o ochronie ludności? Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe lub obronność

Uwaga! Szablony planów i procedur! Jak dobrze prowadzić i aktualizować dokumentację?
W ramach naszego wideoszkolenia poznają Państwo zasady tworzenia i aktualizowania planów i procedur z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności. Otrzymają Państwo gotowe szablony planów i procedur oraz dowiedzą się, w jaki sposób je zastosować w prowadzonej dokumentacji - co przyczyni się do skrócenia czasu ich tworzenia od podstaw oraz pomoże w szybkiej aktualizacji obecnych planów i procedur. Rozwiejemy również Państwa wątpliwości związane z ustawą o obronie ojczyzny i o ochronie ludności. Powiemy o działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego w kontekście niebezpieczeństwa ataku bronią atomową.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Niebezpieczeństwo ataku bronią atomową, a działania w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury w konkretnych sytuacjach kryzysowych?
 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Jak często należy aktualizować dokumentację akcji kurierskiej?
 • Z czym wiąże się wprowadzenie stanu wyjątkowego? Co zmienia w funkcjonowaniu samorządów?
 • Kontrole dokumentacji dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności - kto i jakie dokumenty sprawdza?
 • Jakie upoważnienia powinien mieć pracownik, aby móc przetwarzać dokumenty „zastrzeżone”?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Szablony planów i procedur zarządzania kryzysowego w gminie
 • Instruktaż stopni alarmowych
 • Wskazówki do tworzenia dokumentacji akcji kurierskiej
 • Załączniki do dokumentacji akcji kurierskiej
 • Wskazówki do tworzenia planu ewakuacji I, II i III stopnia

Szczegółowy program szkolenia:

Wybrane pytanie, które padły podczas ostatnich szkoleń:

 • Czy możemy omijać stanowiska kierowania komend powiatowych PSP odnośnie dysponowania jednostkami OSP?
 • Jaka jest podstawa prawna do powoływania rzeczoznawców?
 • Jak teoria ma się do stanu realnego zagrożenia? Czy w przypadku realnego zagrożenia ktokolwiek będzie wypełniał karty, sprawdzał plany?
 • Czy nowa legislacja będzie miała wpływ na plan operacyjny i załączniki do planu?
 • Czy możemy szkolić i wymieniać członków formacji obrony cywilnej lub aktualizować plan OC?
 • Czy można zlikwidować przestarzałe formacje? Jeśli tak, to nas jakiej podstawie?
 • Czy można usunąć formacje obrony cywilnej?
 • Co z kartami wcielenia do formacji OC?
 • Kto wcześniej był dysponowany do klęsk żywiołowych?
 • Czy powinniśmy mieć opracowane wszystkie plany każdego stopnia?
 • Czy istniejące dotychczas formacje obrony cywilnej nie mają na ten moment podstaw, by funkcjonować?
 • Jakie upoważnienia powinien mieć pracownik, aby móc przetwarzać dokumenty „zastrzeżone”?
 • Jak często należy aktualizować dokumentację akcji kurierskiej?
 • Jeśli mamy zarządzenie wójta z zeszłego roku odnośnie stałej dyżury na podstawie starej ustawy, to czy zarządzenie trzeba teraz zmienić na podstawie nowej ustawy?
 • Jak należy archiwizować dokumentację o klauzuli „zastrzeżone”?
 • Czy obrona cywilna nadal istnieje w samorządach?
 • Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której gmina musi posiadać plan obrony cywilnej wraz z planami ewakuacji?
 • Czy gmina powinna posiadać schrony lub inne budynki ochronne? Jak zapewnić schronienie mieszkańcom w przypadku braku takich miejsc?
 • Czy plany obrony cywilnej można zarchiwizować?
 • Jaką podstawę prawną stosować do aktualizacji składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania?
 • Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?
 • Czy należy przeprowadzić oględziny w terenie w przypadku braku zgłoszenia się stron postępowania we wskazanym terminie? Czy od razu nałożyć decyzję?


          1. Zarządzanie kryzysowe - jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację? Kiedy i w jaki sposób posługiwać się środkami z rezerwy finansowej? Jak reagować przy wprowadzeniu stopni alarmowych?

          • Podział obowiązków – kto i za co jest odpowiedzialny? Jakie są organy nadrzędne? Kto i kiedy wykonuje czyje polecenia?
          • Jak efektywnie się komunikować z innymi podmiotami?
          • Zastosowanie środków łączności w praktyce - jak posługiwać się środkami łączności radiotelefonicznej między urzędnikami, a służbami ratowniczymi?
          • Kto przejmuje kontrolę nad MOPS-em w sytuacji kryzysowej?
          • Skąd pozyskać środki finansowe?
           • Tworzenie rezerwy z budżetu gminy? Ile powinna wynosić rocznie?
           • Jak rozpoznać sytuację kryzysową aby móc skorzystać ze środków rezerwy?
           • Jak skutecznie skorzystać z rezerwy finansowej?
           • Na co można przeznaczyć rezerwę finansową w 1. etapie?
          • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
          • Jak informować obywateli o zdarzeniach kryzysowych? Jak uspokoić ludność?
          • Stałe dyżury – jak mają wyglądać, ile powinny trwać - 6, 12 czy 24h?
          • Jak skutecznie przeprowadzić akcję kurierską? Na podstawie jakiego rozporządzenia jest przeprowadzana?
           • Dokumentacja akcji kurierskiej. Jakie dokumenty są jawne, a jakie tajne?
           • Koszty i ich zwrot - do kogo się można o nie zwrócić?
          • Od czego należy zacząć przygotowując plany i procedury zarządzania kryzysowego?
          • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury podczas takich sytuacji jak:
           • wichury
           • gradobicia
           • podtopienia
           • ostre mrozy
           • susze
           • wymrożenia zbóż
           • problemy z owadami
           • ASF/dziki
           • odławianie zwierzyny leśnej w związku z kolizjami drogowymi
           • zatrucia wodociągu E.Coli
           • dostarczanie wody w warunkach specjalnych
           • braki prądu
           • cyberataki
           • informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
          • Jak monitorować lokalne zagrożenia? Na co zwrócić uwagę?


          2. Jakie są założenia projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej? Jak stworzyć plany ewakuacji?

          • Plany i procedury jakie będą obowiązywać
           • Na podstawie jakich dokumentów prawnych lub poleceń będzie można je tworzyć?
           • W jaki sposób napisać je przystępnie dla każdego?
           • Jak to dobrze zrobić od podstaw?
           • Jak szybko i prawidłowo je zaktualizować?
           • Jakie są sposoby skutecznego ich wdrażania?
          • Plany ewakuacji I, II i III stopnia:
           • W jakiej kolejności kogo i co ewakuować?
           • Na co powinna zwrócić uwagę gmina miejska, a na co wiejska?
          • Magazyny obrony cywilnej:
           • Co powinno się w nich znaleźć?
           • Na kim leży obowiązek zakupu wyposażenia magazynu?
          • Projekt ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej
           • Zarządzanie kryzysowe – na czym będzie polegać?
           • Czym jest SI OMNIBUS?
           • Kto będzie odpowiadał za zadania zarządzania kryzysowego?
           • Stany według projektu ustawy
           • „Stan pogotowia”
           • „Stan zagrożenia”
           • „Stan klęski żywiołowej”
           • Krajowy System Ratowniczy – zadania
           • Kto będzie odpowiadał za organizację obrony cywilnej?
           • Obrona cywilna w świetle projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej
           • Jak będzie wyglądać finansowanie na ochronę ludności?
          • Schrony dla ludności:
           • Jak szybko i skutecznie schronić ludność?
           • Jak informować obywateli o naturalnym schronie?


          3. Obronność – jak dobrze pełnić swoje funkcje i obowiązki podczas stanu wyjątkowego? Jak odnieść się do kwestii świadczeń rzeczowych i osobistych?

          • Z czym wiąże się wprowadzenie stanu wyjątkowego? Jak funkcjonują wtedy samorządy?
          • Plany tworzenia stanowiska zapasowego – jak je stworzyć?
          • Świadczenia rzeczowe i osobiste – postępowanie
           • W jaki sposób informować obywateli? Jak ich do tego przygotować? Jak tłumaczyć ludziom konieczność oddania samochodu dla wojska?
           • Jak uświadamiać społeczeństwo? Jak zachęcać ludzi do działalności charytatywnej - pomocy jako wolontariusz?


          4. Kontrole – jakie jednostki kontrolują plany i procedury? Jak dobrze przygotować swoją dokumentację?

          • Kto kontroluje dokumentację dot. z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, a kto związaną z obronnością?
          • Jakie dokumenty są kontrolowane najczęściej i najdokładniej? Na które plany i procedury należy zwrócić uwagę?
          • Na jakie elementy dokumentacji zwraca się uwagę najczęściej?
          • Jak przygotować się do kontroli?


          5. Niebezpieczeństwo ataku bronią atomową, a działania w zakresie zarządzania kryzysowego

          • Plan dystrybucji jodku potasu
          • Na co zwrócić uwagę przy opracowaniu planu
          • Wydawać czy podawać jodek potasu?
          • Jak zorganizować dystrybucję na terenie całej gminy? Co należy mieć przygotowane?


          6. Ustawa o obronie ojczyzny - co powinien o niej wiedzieć pracownik urzędu gminy?

          • Jaki jest kierunek zmian?
          • Jak je interpretować?
          • Czy zmiany będą również dotyczyć poziomu gmin?

          Prowadzący

          Katarzyna Sadowskakierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze; od 2009 r. związana z samorządem, najpierw, przez 3 lata, jako strażnik straży miejskiej; od 10 lat pracuje w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Również niemal od 10 lat pełni funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W swojej codziennej pracy zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, OSP oraz ochroną informacji niejawnych. Obecnie również koordynuje i realizuje zadania dotyczące przyjmowania i zakwaterowania uchodźców. Ukończyła studia w zakresie języka polskiego o specjalności: komunikacja społeczna i medialna oraz studia podyplomowe na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP”

          Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

          Terminy szkoleń


          od 499.00
          14 marca 2023
          od 499.00
          09 maja 2023
          od 499.00
          04 lipca 2023
          od 499.00
          29 sierpnia 2023
          od 499.00
          17 października 2023
          od 499.00
          05 grudnia 2023

          Podobne szkolenia