Wideoszkolenie: Karta Dużej Rodziny

KDR – Jak radzić sobie w sytuacjach problematycznych? W jaki sposób wpisywać w program rodziny patchworkowe? Czy KDR należy się rodzinom zastępczym? W jaki sposób weryfikować rodziców pozbawionych praw rodzicielskich? SI KRD – co robić w przypadku błędów systemu? Jakie są konsekwencje przekroczenia uprawnień urzędnika wydającego KDR?

od 379.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND skierowane do osób zajmujących się procedurą Karty Dużej Rodziny

Omówimy zbliżające się zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Podczas naszego wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą wydawania Karty Dużej Rodziny. Podpowiemy jakie dodatkowe dokumenty wymagamy od rodzin zastępczych, jakie są obecnie systemy do weryfikacji danych osobowych i w jaki sposób weryfikować rodziców pozbawionych praw rodzicielskich. Powiemy również jakie zmiany czekają nas w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Karta Dużej Rodziny a rodziny zastępcze i adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Czy należy wpisywać we wniosek zmarłych członków rodziny? Dzieci martwo urodzone - czy wchodzą w poczet dużej rodziny?
 • Co powinno się robić z KDR tradycyjnymi nieodebranymi przez wnioskodawcę, które utraciły ważność? Problem archiwizacji wniosków a nieodebrane KDR
 • Dokładne omówienie funkcji systemu SI KDR- jak wprowadzać nowe wnioski? Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku?
 • Rodzina patchworkowa – w jaki sposób wpisywać w program? Gdzie można poszukiwać danych, skoro ludzie należący do tych rodzin najczęściej są rozwiedzeni?
 • Ochrona danych osobowych przy obsłudze zadań związanych z KDR
 • Przepisy ustawy covid a przyznawanie kart obcokrajowcom, osobom niepełnosprawnym i rodzinom zastępczym

Szczegółowy program szkolenia:

1. W jaki sposób przyjmować wnioski i wydawać karty efektywnie? Dobre praktyki w pracy z procedurą Karty Dużej Rodziny.

 • Ustalanie uprawnień: dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”, rodzice ograniczeni i pozbawieni władzy rodzicielskiej, opiekunowie prawni i osoby niepełnosprawne.
 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku?
 • Składanie wniosku przez osobę niebędącą członkiem rodziny. Czy ta forma jest dopuszczalna?
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.

2. Karta Dużej Rodziny a zmiana w ochronie danych osobowych. Co powinien wiedzieć urzędnik?

 • Obowiązek gromadzenia danych. Brak jasnych przepisów co do gromadzenia danych w procedurze Karty Dużej Rodziny po wejściu RODO. Czy urzędnik ma obowiązek przechowywania dowodów osobistych, kopie aktów urodzenia w procedurze?
 • Dane osobowe - jak je sprawdzić i potwierdzić zgodność?
 • RODO a weryfikacja danych osobowych i gromadzenie kopii przedłożonych dokumentów. Osoby uprawnione do weryfikacji danych osobowych. Procedury pozwalające na zweryfikowanie danych osobowych.
 • Archiwizacja danych osobowych w formie papierowej. Jak długo należy przechowywać dane?
 • W jaki sposób należy zachować ostrożność w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej? Czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procedurze KDR. Czy należy klientowi przedstawić taką zgodę, informującą, w jakim celu dane będą przetwarzane i kto będzie ich administratorem?

3. Program do obsługi procedury KDR – kwestie nieoczywiste wyjaśnione przez praktyka

 • Obsługa programu z ministerstwa. Omówienie najczęściej występujących kwestii spornych.
 • Elektroniczny wniosek, kompletowanie załączników, prawidłowe formaty. Na co warto zwrócić uwagę?
 • Jak radzić sobie z systemem SI KDR?
 • Luki i defekty systemu SI KDR - przykłady rozwiązań krok po kroku.
 • Aplikacja mKDR - co zrobić gdy petent ma problemy z zalogowaniem się lub nie widzi kart? Jak odzyskać hasło, gdzie szukać pomocy?
 • PESEL istotą weryfikacji członka rodziny. Co zrobić gdy go nie nadano?
 • Iluletnie dziecko może mieć kartę na swoim telefonie? Czy przysługuje karta elektroniczna kilkudniowemu/kilkumiesięcznemu dziecku?
 • Wprowadzanie rodziny do programu. PRZYKŁAD: w rodzinie rodzi się dodatkowe dziecko; w czasie wprowadzania dziecko się dodaje, jednak rodzina powiela się w systemie. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Rodzina patchworkowa – w jaki sposób wpisywać w program? Gdzie można poszukiwać danych, skoro ludzie należący do tych rodzin najczęściej są rozwiedzeni?
 • Co zrobić, gdy według ustawy danej osobie należy się karta za darmo, jednak system traktuje ją jako duplikat i nalicza dodatkowe kwoty? W konsekwencji urzędnikowi wychodzi nieścisłość w sprawozdaniu – czy można ją jakoś poprawić?

4. Kwestie sporne w procedurze

 • Karta Dużej Rodziny a rodziny adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty? Rodziny zastępcze – czym powinien kierować się urzędnik, jeżeli chce rozpocząć procedurę wydania Karty Dużej Rodziny?
 • PRZYKŁAD: rodzina pełniąca pieczę zastępczą na 7 dzieci zgłasza się z wnioskiem o Kartę Dużej Rodziny. Pani składająca wniosek informuje, że część dzieci jest przeznaczona do adopcji, jednak nie ma jeszcze dokładnych informacji, które dzieci i ile z nich zostanie adoptowane, nie wie też, jak długo będzie trwała procedura. Czy pracownik ma prawo wydać Kartę, skoro rodzina spełnia wymogi?
 • W jaki sposób weryfikować, że dana osoba nie ma odebranych praw rodzicielskich, które uniemożliwiają jej, zostanie beneficjentem Karty Dużej Rodziny?
 • Jak wygląda procedura wydawania Karty Dużej Rodziny dla cudzoziemców? Kiedy możemy wydać taką Kartę, a kiedy nie powinniśmy? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych. Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś zgłosił się w danej gminie do procedury KDR, potem wyprowadził się z danego miasta i jej nie odebrał; czy możemy wydać drugą Kartę w nowym miejscu zamieszkania klienta? Jeżeli tak, to czy należy poinformować tę wcześniejszą gminę? Jeśli nie, to co powinniśmy zrobić, aby w obiegu nie było 2 takich samych kart?
 • Rodziny patchworkowe a Karta Dużej Rodziny. Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko wychowywane jest przez rodzica, który posiada inny adres zamieszkania. Jeśli rodzic poda inny adres niż adres matki dziecka (po to, żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny) system nie pozwoli na wystawienie karty. Czy istnieje jakaś możliwość, żeby i tak wystawić Kartę? PRZYKŁAD: dana rodzina składa wniosek w dwóch gminach – w jednej, gdzie mieszka jej część i w drugiej (rodzina patchworkowa) Która gmina powinna zająć się wydaniem Karty Dużej Rodziny? W jaki sposób powinien wyglądać obieg dokumentów w takim przypadku?
 • Problem z korzystaniem z Kart na stacji sieci Orlen. Często zdarza się tak, że petenci informowani są, że karta jest nieaktywna, karta nie jest jednak ani czipowana ani nie posiada paska magnetycznego, więc nie ma jak być aktywna. Co zrobić w takiej sytuacji, gdy petent wraca do urzędu, twierdząc, że ma złą kartę? Jak można mu pomóc?
 • Problemy z partnerami Karty Dużej Rodziny. W czasie zakupów oficjalni partnerzy karty nie honorują elektronicznej wersji karty. Czy jeśli urzędnikowi klienci zgłaszają takie problemy, ma on w obowiązku podjąć jakieś działanie względem partnera karty?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy zmieniają się dane osobowe w procedurze Karty Dużej Rodziny. Załóżmy, że przychodzi do nas klientka, która rozstała się z mężem. Sąd przyznał jej opiekę nad dzieckiem, kobieta zmienia nazwisko. Czy należałoby zawiesić anulować kartę dużej rodziny? Czy może należy wystawić kartę na nowe nazwisko, zostawiając tamtą w systemie?

Prowadzący

Pracownik Urzędu Miasta jednego z miast wojewódzkich, który wydał jedną z pierwszych Kart Dużej Rodziny w Polsce, zajmujący się polityką prorodzinną i społeczną. Prelegent zajmował się studium merytorycznym oraz studium wykonalności we wprowadzeniu jednej z pierwszych miejskich Kart Dużej Rodziny w Polsce. Program nagradzany zarówno w Polsce jak i Europie. Prace nad programem były przykładem i kierunkiem do wprowadzenia obecnej Karty Dużej Rodziny

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
02 lipca 2021
od 379.00
05 sierpnia 2021
od 379.00
17 września 2021
od 379.00
05 listopada 2021
od 379.00
29 grudnia 2021

Podobne szkolenia