Wideoszkolenie: Inwentaryzacja CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych – instrukcja obiegu dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy. Jak powinna przebiegać inwentaryzacja CUW w samorządowych instytucjach kultury, a jak w jednostkach oświaty? Jakie są kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych?

od 569.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników centrów usług wspólnych, urzędów miast i gmin zajmujących się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i placówek oraz dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem centrum usług wspólnych w gminie

Sprawdzone zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
Podczas szkolenia omówione zostaną procedury dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez centra usług wspólnych. Powiemy, jak krok po kroku przygotować się do inwentaryzacji, podzielić zadania, określić skład komisji, harmonogram inwentaryzacji oraz najczęstsze błędy i nieprawidłowości, aby otrzymali Państwo rzetelną i kompleksową wiedzę z tego zakresu. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy jeśli w polityce wewnętrznej jest zapis, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacza), to czy musi on nadal podlegać ewidencji, nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?
 • Jak powołuje się zespoły spisowe? Czy komisja inwentaryzacyjna może być również zespołem spisowym?
 • Kto wydaje zarządzenie do protokołu zniszczeń wyposażenia szkoły? Czy do zbiorów bibliotecznych dodajemy wartościowo bezpłatne podręczniki z ministerstwa?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji? Czy obowiązkiem jest mieć dla każdej jednostki osobne instrukcje inwentaryzacyjne?
 • Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły, czy inwentaryzację przeprowadzają dyrektorzy?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Umowa o wolontariat

Szczegółowy program szkolenia:

Kto może przeprowadzać inwentaryzację? Jak powołuje się zespoły spisowe?

 • Kto wydaje zarządzenie o terminie inwentaryzacji: dyrektor CUW czy dyrektor szkoły?
 • Czy te same osoby mogą być w komisji inwentaryzacyjnej i w zespołach spisowych?
 • Czy dyrektor CUW może zawrzeć pisemne porozumienie z dyrektorem szkoły odnośnie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania członków komisji spisowej?
 • Czy dyrektor szkoły może powołać komisję ze swoich pracowników i przeprowadzić inwentaryzację, a do CUW-u dostarczyć tylko arkusze spisowe?
 • Kto ma przeprowadzić spis z natury: pracownicy, obsługa szkoły czy pracownicy CUW?
 • Czy pracownicy księgowości mogą przeprowadzać inwentaryzację w szkole?
 • Czy pracownik CUW może zrobić inwentaryzację poza godzinami pracy na umowę zlecenia, czy ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację w godzinach pracy?
 • Kto powinien powoływać komisję? Czy powinien zrobić to dyrektor CUW, czy dyrektor szkoły, czy powołują razem?
 • Kto może być członkiem komisji z CUW, jeżeli jest czterech pracowników: dyrektor, główny księgowy, księgowy, specjalista ds. płac?
 • Czy te same osoby mogą być w komisji inwentaryzacyjnej w kilku jednostkach?
 • Czy komisja inwentaryzacyjna może być również zespołem spisowym?
 • Czy podczas inwentaryzacji w bibliotece musi być obecna bibliotekarka, czy nie musi jej być?
 • Czy w przypadku śmierci dyrektora i przejęciu obowiązków przez p.o. dyrektora w szkole, należy przeprowadzić inwentaryzację?
 • Czy mogą być umowy wolontariackie?
 • Gdzie powinny znajdować się księgi - w szkołach czy w CUW-ie?
 • Jak inwentaryzować zbiory biblioteczne?
 • Czy w inwentaryzacji przeprowadzanej raz na 4 lata księgozbiór jest wykazywany w jednej kwocie na arkuszu?
 • Czy obowiązkiem jest mieć dla każdej jednostki osobne instrukcje inwentaryzacyjne?
 • PRZYKŁAD: z dniem 1 września gmina przekazuje stowarzyszeniu szkołę podstawową. W drodze umowy gmina ma przekazać majątek do nieodpłatnego użytkowania. Czy dyrektor CUW powinien wydać zarządzenie w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i szkoła powinna najpierw przekazać majątek gminie z dniem 31 sierpnia? Czy z dniem 1 września gmina przekazuje dopiero majątek stowarzyszeniu?
 • Kto wydaje zarządzenie do protokołu zniszczeń wyposażenia szkoły?
 • Czy do zbiorów bibliotecznych dodajemy wartościowo darmowe podręczniki z ministerstwa?
 • Kto powinien podpisywać czeki? Czy może/powinien robić to dyrektor?
 • Analityki prowadzone w szkole - konto 0.13, książka inwentarzowa 221, odpłatności
 • Czy powinna być jedna polityka rachunkowości dla szkoły?
 • Jak mogą pomóc nowe techniki: kodownice, metkownice, programy?
 • Czy bibliotekarka może być w komisji powołanej do zbiorów bibliotecznych?
 • Biblioteki 0.13, 0.14 – kwestia odpisywania podręczników
 • PRZYKŁAD: od 1 stycznia na podstawie porozumienia CUW przejmuje bibliotekę publiczną i dom kultury. W jaki sposób powinno się przejąć zgromadzone zbiory?
 • PRZYKŁAD: raz na 2 lata przeprowadzamy inwentaryzację pozostałych środków trwałych, natomiast środków trwałych raz na 4 lata - czy jest to prawidłowe?
 • Jak się powołuje zespoły spisowe?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?

Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

 • Czy można zrobić arkusz spisowy w ten sposób, że pobiera się ten arkusz i w nim zawiera się informację, że przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z załącznikiem nr 1, ale bez czytników?
 • Czy można komputerowo zrobić załącznik w Excelu (bo tak jest łatwiej liczyć)? Czy jednak musi być to nanoszone ręcznie na arkusz spisowy?
 • Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacza), to czy musi to nadal podlegać ewidencji, nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?
 • W jaki sposób należy zinwentaryzować laptopy? Czy należy je inwentaryzować na arkuszach spisu z natury co roku? Jeżeli tak, to co w przypadku laptopów przekazanych do zdalnej nauki uczniom na podstawie umowy użyczenia?
 • Kto powinien robić spisy?
 • Czy powinny być robione zerowe arkusze spisu z natury, jeżeli chodzi o stan magazynu środków żywnościowych, czy wystarczy sam protokół potwierdzający stan zerowy magazynu?
 • Czy na arkuszach spisu z natury należy przeprowadzić inwentaryzację pustych druków ścisłego zarachowania - arkuszy spisu z natury?
 • Co w sytuacji, gdy zamówiony jest różny asortyment - czy koszty należy dzielić proporcjonalnie?
 • Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz, czy można wybrać próg? Czy do ilościówki też wpisujemy rzeczy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł, to są już pozostałe środki trwałe?
 • Gdzie można odnaleźć aktualny podział księgi inwentarzowej (działy, konto i treść)? - konto 013
 • Czy ilościówka to każda zakupiona rzecz?
 • PRZYKŁAD: w szkole będzie utworzone publiczne przedszkole. Jak przeliczać koszty na jednego ucznia?

Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?

 • Jakie są podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji?
 • Jaki jest cel inwentaryzacji?
 • Jakie są metody inwentaryzacji?
 • Jakie są typy i rodzaje inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku?
 • Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji? Spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe
 • Jakie są czynności przygotowawcze?
 • Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji?
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych
 • Etapy prac inwentaryzacyjnych:
 • organizacja inwentaryzacji
 • kontrola przebiegu inwentaryzacji
 • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?


Inwentaryzacja – najważniejsze informacje dla pracowników CUW

 • Jaki powinien być podział obowiązków pracowników?
 • Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?
 • Co w przypadku, gdy CUW ma tylko jednego pracownika?
 • Kto powinien stworzyć instrukcję obiegu dokumentów?
 • Czy CUW może robić zamówienia publiczne w imieniu innych jednostek?
 • Kto wycenia inwentaryzację?
 • Kwestia rozliczania, przepisywanie konkretnych rzeczy
 • Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?
 • Czy instrukcja inwentaryzacyjna powinna być w szkole, czy powinna być wspólna?
 • Jeśli inwentaryzację przeprowadzałyby szkoły, to czy pracownicy powinni przekazywać informację do CUW-u celem części finansowej?
 • Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy na zakup artykułów do szkoły, czy musi to zrobić dyrektor CUW-u?
 • Czy szkoły powinny akceptować politykę rachunkowości i instrukcję inwentaryzacyjną?
 • Czy jeśli obsługujemy 5 szkół, to tworzymy 5 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, które podpisują odpowiednio dyrektorzy szkół?


Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35 letnim doświadczeniem zawodowym, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem, w tym 6 lat dyrektor szkoły, a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW. Z wykształcenia nauczyciel matematyki


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 569.00
28 listopada 2022
od 569.00
10 stycznia 2023

Podobne szkolenia