Szkolenie: Inwentaryzacja CUW

Inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych przez CUW – instrukcja obiegu dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy. Jak powinna wyglądać inwentaryzacja CUW w samorządowych instytucjach kultury a jak w jednostkach oświaty? Jakie są kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Centrum Usług Wspólnych, Urzędów Miast i Gmin zajmujących się obsługą ekonomiczno - administracyjną szkół i placówek oraz dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w gminie.

Instrukcja obiegu dokumentów!
Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się jak przeprowadzić inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych a prowadząca po kolei, szczegółowo odpowie na pytania zawarte w programie.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

  • Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?
  • Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?
  • Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły czy przeprowadzają inwentaryzację dyrektorzy?
  • Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji?
  • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
  • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Instrukcja obiegu dokumentów

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?
• Jakie są podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji?

• Jaki jest cel inwentaryzacji?

• Jakie są metody inwentaryzacji?

• Jakie są typy i rodzaje inwentaryzacji?

• Jakie są terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku?

• Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji? : spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe

• Czy dopuszczalne jest korzystanie z arkuszy spisu wygenerowanych w programie księgowym? ( arkusz generuje nazwy inwentaryzowanych przedmiotów)?

• Jakie są czynności przygotowawcze?

• Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji.

Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Etapy prac inwentaryzacyjnych:

• organizacja inwentaryzacji

• kontrola przebiegu inwentaryzacji

• dokumentacja inwentaryzacyjna

Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?

Szczegółowy program szkolenia: Inwentaryzacja – najważniejsze informacje dla pracowników CUW

• Jaki powinien być podział obowiązków pracowników?

• Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?

• Co w przypadku gdy CUW ma tylko jednego pracownika?

• Kto powinien stworzyć instrukcję obiegu dokumentów?

• Czy CUW może robić zamówienia publiczne w imieniu innych jednostek?

• Kto wycenia inwentaryzację?

• Kwestia rozliczania, przepisywanie konkretnych rzeczy

• Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?

• Czy instrukcja inwentaryzacyjna powinna być w szkole czy powinna być wspólna?

• Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły czy przeprowadzają inwentaryzację dyrektorzy?

• Jeśli inwentaryzację przeprowadzałyby szkoły to czy pracownicy powinni przekazywać informację do CUWu celem części finansowej?

• Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy na zakup artykułów do szkoły czy musi to zrobić dyrektor CUW?

• Czy szkoły powinny akceptować politykę rachunkowości i instrukcję inwentaryzacyjną?

• Kto powinien przeprowadzać inwentaryzację jednostek – CUW czy szkoły?

• Kto powinien powoływać komisję? Czy powinien zrobić to dyrektor CUW, dyrektor szkoły czy może mieszany jeśli taki jest?

• Kto powinien podpisywać czeki? Czy może powinien robić to dyrektor?

• Analityki prowadzone w szkole – konto 0.13, książka inwentarzowa 221, odpłatności

• Jak wycenić książki, które były wpisane bez wartości?

• Czy jeśli szkoła zgłasza że ma sprzęt do kasacji a CUW powołuje komisję kasacyjną i to ona sporządza protokół kasacji, czy komisja może składać się z pracowników szkoły?

• Gmina prowadzi szkołę ponadpodstawową na mocy porozumienia z powiatem. Dostaje

• na prowadzenie szkoły dotację z powiatu. Jak przeprowadzić inwentaryzację?

• Czy powinna być jedna polityka rachunkowości dla szkoły?

• Jak ma wyglądać rozliczenie inwentaryzacji? Czy wystarczy protokół końcowy, czy dział księgowości sporządza zestawienie wszystkich inwentaryzowanych pozycji z podaniem nr arkusza?

• Kierownik CUW zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół o wyznaczenie osób do zespołów inwentaryzacyjnych, a kto podpisuje umowy zlecenia z tymi pracownikami? Dyrektor szkoły czy kierownik CUW?

• Jak mogą pomóc nowe techniki jak kodownice, metkownice, programy?

• Czy podczas inwentaryzacji w bibliotece musi być obecna bibliotekarka czy nie musi jej być?

• Czy bibliotekarka może być z komisji powołanej do zbiorów bibliotecznych?

• Biblioteki 0.13, 0.14 – kwestia odpisywania podręczników

• Czy należy robić środki trwałe i czy należy kontrolować wyposażenie?

• Jak się powołuje zespoły spisowe?

• Jeżeli CUW jest wydziałem UM czy w zespołach spisowych mogą być inni pracownicy urzędu nie tylko naszego wydziału?

• Czy w zespołach spisowych mogą być również nauczyciele?

• Czy komisja inwentaryzacyjna może by również zespołem spisowym?

• Czy dyrektor CUW zgłasza komisję inwentaryzacyjna A zespół spisowy to osoby nie będące pracownikami CUW?

• Czy można pominąć opinię radcy prawnego w protokole komisji inwentaryzacyjnej sporządzonej na koniec inwentaryzacji?

• Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?

• Jak kwalifikować koszty dostawy, przesyłki?

• Co w sytuacji gdy zamówiony jest różny asortyment – czy koszty należy dzielić proporcjonalnie?

• Przykład: jest 5 takich samych telewizorów to wiadomo ale jeśli jest różny asortyment a jeden koszt przesyłki? Jak to wychodzi?

• Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz czy można wybrać próg? Przykład: czy do ilościówki też wpisujemy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł to są już pozostałe środki trwałe?

• Czy ilościówka to każda zakupiona rzecz?

• Czy można arkusz spisowy zrobić w ten sposób, że pobiera się ten arkusz i w nim zawiera się informację, że przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z załącznikiem nr 1 ale bez czytników?

• Czy można komputerowo zrobić załącznik w Excelu (bo jest tak łatwiej liczyć)? Czy jednak musi być to nanoszone ręcznie na arkusz spisowy?

• Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacz) to czy musi to nadal podlegać ewidencji nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?

• Ewidencja druków w formie elektronicznej może tez być prowadzona odrębnie dla każdej szkoły?

• Kto powinien robić spisy?

Prowadzący

Ewa Pręt - od 1.07. 2000 r. dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, a od 1.01.2016 r. dyrektor przekształconego Zespołu w Centrum Usług Wspólnych. Od 1999 r. pracownik do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim w Drezdenku; od 1991 r. pełniła funkcję dyrektora szkoły. Z wykształcenia nauczyciel matematyki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą oraz marketingu.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
08 grudnia 2020

Podobne szkolenia