Wideoszkolenie: Windykacja opłat za wodę

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak prowadzić windykację opłat za wodę w przypadku śmierci właściciela? Skąd pozyskać dane o dłużniku? Jakie są skuteczne metody ściągania należności za wodę? Czy należy naliczać koszty za ponowne podłączenie do wody? Jak pisać wnioski do sądu o postępowaniu windykacyjnym?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz urzędów miast i gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę

Jak skutecznie ściągnąć należności po osobie zmarłej?
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub wyprowadzają się i nie ma informacji, gdzie takich osób szukać. Poruszymy kwestie zmarłych odbiorców, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Wyjaśnimy, jak pisać wnioski do sądu o postępowanie windykacyjne; co ile czasu należy wysyłać powiadomienia, czy można odciąć wodę bez zawiadomienia i w jakich przypadkach można tak zrobić Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postępujemy w przypadku, kiedy firma uregulowała zaległe FV, ale nie płaci naliczonych rekompensat 40 euro?
 • Co robimy z przyłączem, jeśli użytkownik umiera? Czy szukamy spadkobierców, jeśli posesja jest uzbrojona w wodę i są opłaty stałe? Czy powinny być naliczane opłaty stałe?
 • Jaki jest okres przedawnienia płatności wody, ścieków?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jakie są koszty blokowania ścieków?
 • Co w przypadku osób, które nie opłacają faktur za wodę i sprzedadzą dom? Co, jeśli nowy właściciel chce podpisać umowę z ZGK? Czy można podpisać z nim nową umowę? Od kogo w takim wypadku ściągnąć należności? Szukać poprzedniego właściciela czy ściągnąć należności od nowego?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem ewidencji ludności?
 • Czy można naliczać opłaty za ponowne podłączenie do wody? Jakie przepisy to regulują?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, wójt, burmistrz, prezydent / powiatowy inspektor sanitarny
 • Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • Pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • Ugoda
 • Protokół o nieściągalności wierzytelności
 • Wniosek o wyjawienie majątku
 • Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy w wiadomości sms można podać kwotę zadłużenia?
 • Co w przypadku, gdy klient nie chce zapłacić odsetek od należności? Jaka jest podstawa umorzenia odsetek?
 • Kiedy możemy odciąć dłużnikowi dopływ wody?
 • Jak zapewnić zastępczy pobór wody?
 • Czy po odcięciu wody trzeba zostawić klientowi informację o dokonaniu tej czynności?
 • Czy jest określona prawnie odległość lub lokalizacja zastępczego poboru wody?
 • Czy konieczne jest wskazanie godzin użytkowania zastępczego punktu poboru?
 • Co w sytuacji, gdy pomiędzy wezwaniem do zapłaty a terminem 21 dni klient wpłacił 1 zł, choć ma dług w wysokości 1500 zł?

Zawieranie umów z odbiorcami:

 • Co rozumiemy pod pojęciem kontrahent?
 • Czym jest pisemne potwierdzenie o korzystaniu z wody?
 • Co w sytuacji, gdy do zakładu zgłosi się nowy właściciel w celu zawarcia umowy na dostawę wody, a ostatni odczyt wody w tej nieruchomości był dwa lata wcześniej, ponieważ poprzedni właściciel nie chciał udostępnić inkasentowi wodomierza do odczytu? Czy wystawiamy fakturę za ostatnie dwa lata na poprzedniego właściciela? Nie znamy adresu do wysłania faktury. Co zrobić, gdy nowy właściciel przychodzi dopiero po roku od podpisania umowy zakupu lokalu? Mieszkanie zostało sprzedane rok temu, ale cały czas jest zamieszkiwane przez poprzedniego właściciela i od momentu sprzedaży przestał płacić za rachunki. Nowy właściciel dopiero po roku podpisał umowę i nie chce spłacić długu twierdząc, że nie należy do niego. Kto jest zobowiązany zapłacić długi? Czy w tej sytuacji możemy odciąć wodę?
 • Co robić w przypadku braku odbiorcy? Co w sytuacji, gdy najemca mieszkania rozwiązał umowę na dostarczanie wody z powodu wyprowadzki, a w tymczasem zamieszkał nowy lokator, który nie pojawił się w spółce, żeby podpisać umowę, a inkasent widzi zużycie na wodomierzu? Na kogo powinniśmy wystawić fakturę za zużytą wodę? Czy faktura może zostać wystawiona na właściciela?
 • Co w sytuacji, gdy przychodzi nowy właściciel, ma protokół zdawczo-odbiorczy, ale nie mamy już aktualnych danych do starego właściciela? Gdzie i w jaki sposób powinno się wysłać fakturę rozliczając konto? W jaki sposób ustalić adres?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nie wiadomo kto jest właścicielem, nie ma podpisanej umowy, a w lokalu używana jest woda? Co w sytuacji, gdy nikt nie jest zameldowany, a jest zużycie wody i nie można w żaden sposób zamknąć przyłącza? Co w sytuacji, gdy właściciel jest nieosiągalny, wyjechał za granicę, nie ma z nim kontaktu? W mieszkaniu bardzo często zmieniają się lokatorzy, zostawiając zadłużenie. Nie ma możliwości podpisania z nimi umów, ponieważ nikt się nie zgłasza, a nie ma możliwości odcięcia wody?
 • Co w przypadku, gdy umowa nie została rozwiązana od półtora roku, a jest nowy właściciel? Faktury zostały wystawiane zgodnie z umową, a zakład dowiedział się
 • o zmianie właściciela dopiero teraz, w związku z dwiema niezapłaconymi fakturami. Jak rozliczyć poprzedniego i nowego właściciela?
 • Zgłosił się nowy podpisać umowę, a zadłużenie jest na poprzedniego właściciela. Kto powinien zapłacić? Czy musimy zawrzeć umowę z nowym właścicielem, bez uregulowania zadłużenia poprzedniego?
 • Czy nowy nabywca nie powinien zainteresować się zadłużeniem na nieruchomości?
 • Czy przy przepisywaniu umowy na nowego właściciela możemy prosić o wgląd do aktu notarialnego?
 • Czy do zawarcia umowy odbiorca usług jest zobowiązany do podania nr KW? Czy możemy wymagać od odbiorcy usług numeru KW w celu podpisania umowy?
 • Jest czterech współwłaścicieli nieruchomości. Czy umowa musi być zwarta ze wszystkimi współwłaścicielami i czy wszyscy muszą ją podpisać? Czy płacić musi tylko jeden współwłaściciel, jeżeli tylko on tam mieszka?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy osoba nie ma tytułu prawnego do lokalu? Co wpisać we wniosku ? Na jakiej podstawie została zawarta umowa?
 • Czy możemy odmówić najemcy zawarcia umowy, jeżeli umowa jest zawarta z właścicielem?
 • Czy właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę zawarcie umowy z najemcą lokalu?
 • W jaki sposób pozyskać dane nabywców, jeśli oni sami nie chcą się zgłosić
 • i zawrzeć umowy, a odciąć wody się nie da?
 • Jeżeli po wysłaniu pisma z informacją o podpisaniu nowej umowy i wygaśnięciu starej osoba nadal się nie zgłosi, to czy mamy prawo odciąć wodę?
 • Czy właściciel może wypowiedzieć umowę bez opłaconych faktur?
 • Jak zachować się jeśli dojdzie do takiej sytuacji?
 • Czy poprzedni właściciel musi rozwiązać umowę z przedsiębiorstwem? Czy ona wygaśnie z dniem sprzedaży nieruchomości?
 • Czy przy rozwiązaniu umowy odbiorca powinien zapłacić odsetki?
 • Co w przypadku, gdy właścicielem przyłącza jest MPWIK?
 • Co w przypadku przekształcenia ZGK w spółkę z o.o.?

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

 • Mamy zgodę od odbiorcy na przesyłanie faktur drogą mailową. Czy możemy mailem wysłać wezwanie do zapłaty? Czy musimy wysyłać wezwanie dodatkowo w formie papierowej listem poleconym? Czy można wysłać upomnienie e-mailem?
 • Czy wysyłając fakturę drogą elektroniczną konieczne jest przesłanie faktury w formie papierowej?
 • Jaka jest różnica pomiędzy wystawieniem duplikatu a ponownym wydrukowaniem tej samej faktury VAT?
 • Jak długo można wystawiać prognozy?

Monity telefoniczne, ponaglenia, wezwania do zapłaty procedury z tym związane:

 • Czy windykacja telefoniczna osób fizycznych jest dozwolona?
 • Czy w przypadku monitów telefonicznych, dla potwierdzenia tego faktu powinniśmy prowadzić rejestr tych rozmów? Czy można udostępnić informację o zadłużeniu przez telefon? Jak zidentyfikować właściciela? Czy w wiadomości sms można podać kwotę zadłużenia?
 • W jakich odstępach czasowych wysyłać powiadomienia o braku wpłat?
 • Pismo zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale było dwukrotnie awizowane z informacją, że adresata nie zastano w domu. Co w takiej sytuacji? Czy pismo uważamy za dostarczone? Czy uznajemy za doręczone wezwanie, jeśli było dwukrotnie awizowane? Co w sytuacji, gdy po dwóch wezwaniach do zapłaty klient dalej nie spłacił zaległości? Czy kierujemy sprawę do sądu czy lepiej rozpocząć procedurę odcięcia wody?
 • Co w sytuacji, gdy wysłaliśmy zawiadomienie do dłużnika o odcięciu wody, ale dłużnik nie odebrał tego pisma?
 • Co w sytuacji, gdy gmina wysyła wezwania do zapłaty za dostawę wody otrzymując potwierdzenie odbioru, a wezwanie nadal pozostaje niezapłacone? Czy gmina składa pozew do sądu? Gmina jako osoba prawna posiada zdolność sądową
 • Jeżeli po wysłaniu wezwania do zapłaty przez następne dwa okresy rozliczeniowe nie były wystawione faktury, ponieważ nie było możliwości odczytu wodomierza, to czy możemy w takim przypadku zamknąć przyłącze wodociągowe?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera wezwania do zapłaty, jeżeli było podwójne awizo? Czy na podstawie takiego wezwania sąd wyda nakaz zapłaty?
 • Z jakich przepisów wynika konieczność wysyłki w formie papierowej za potwierdzeniem odbioru?

Naliczanie kosztów ponaglenia:

 • Czy wskazane jest doliczać do wezwania koszty ponaglenia 8,80 zł? Czy spółką może naliczać koszty upomnienia? Co musimy zrobić, aby móc doliczyć do wezwania koszty wysyłki upomnienia? Czy 8,80 zł jako koszt upomnienia jest odgórnie określony w ustawie?
 • Czy zakład budżetowy musi naliczać koszty upomnienia?
 • Czy jeśli w umowie nie mamy informacji o naliczaniu kosztów za upomnienie czy należy w wezwaniu je naliczać, na co powołać jeśli klient się nie zgadza? Co, jeśli opłaty za wysłanie upomnienia nie przewidziano w umowie? Co, jeśli jest zapis w umowie, że koszt upomnienia ponosi odbiorca, ale nie ma w jakiej wysokości? W jaki sposób naliczyć koszty upomnienia? Czy wysyłając wezwanie do zapłaty mamy prawo do naliczania kosztów? Jaka jest podstawa prawna do tego? Czy ustalić wysokość kosztów upomnienia, gdy upomnienie dostarcza pracownik?
 • Obowiązek pokrycia szkody wynikającej ze zwłoki dłużnika w postaci kosztów wysłania upomnienia?
 • Co w przypadku, gdy klient nie chce zapłacić odsetek od należności?
 • Jaka jest podstawa umorzenia odsetek?

Opłaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniomw transakcjach handlowych:

 • Co w przypadku jeśli ZGK uznaje osobę za dłużnika, a później okazuje się, że faktura do takiej osoby nie dotarła ?
 • Co w przypadku, gdy odbiorca nie otrzymał faktury VAT? Czy jeżeli faktura nie dotarła wcześniej mamy prawo naliczać odsetki?
 • Co w momencie kiedy firma uregulowała zaległe FV, ale nie płaci naliczonych rekompensat 40 euro ? Czy za niezapłacone euro można zrobić pozew sądowy, pomimo zapłaconych faktur?
 • Czy informacja o naliczeniu kwoty 40 euro musi być zawarta w umowie?
 • Czy w przypadku osób fizycznych koszty rekompensaty trzeba wpisać w regulaminie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego? Dla przedsiębiorców mamy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Windykacja dłużników we wspólnotach mieszkaniowych:

 • Co w przypadku, gdy jest umowa wielolokalowa, rozliczamy oddzielnie główny wodomierz i z podliczników (w mieszkaniach) poszczególnych odbiorców (najemców) i jeden z najemców nie płaci za faktury? Nie można się z nim porozumieć, ale też nie można odciąć wody fizycznie, ponieważ pozbawilibyśmy wody innych odbiorców. Niestety nie mamy umowy z tym klientem, ponieważ mieszka w wynajętym mieszkaniu po zmarłej mamie, z którą została zawarta umowa? Odbiorcą był najemca lokalu, umowa z nami i z właścicielem wygasła. Na wodomierzu wciąż jest pobór. Czy ścigać właściciela lokalu?
 • Co, jeżeli najemca nie płaci? jak odciąć wodę?
 • Powstała duża wspólnota i nigdy nie miała powołanego zarządu ani zarządcy. Powstają różnice między wodomierzem głównym, a poszczególnymi wodomierzami w lokalach. Kogo obciążać za różnicę w zużyciu? Czy dzielimy wg udziałów?
 • Jak postąpić z lokatorem, który nie chce wymienić wodomierza lokalowego po legalizacji, a nie mamy zarządcy w budynku?
 • Co w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa nie ma zarządcy? Z kim podpisać umowę, jeżeli nie ma zarządcy?
 • Co w sytuacji, gdy wspólnota nie odpowiada, a umowa jest na odbiorcę?
 • Czy umowę można podpisać tylko z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej czy należy zawrzeć osobne umowy z każdym z lokatorów i osobno z zarządcą? Czy zarządca może zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, jeżeli posiada upoważnienie do reprezentowania wspólnoty? Czy tylko zarząd może zawrzeć tylko taka umowę?
 • Co z osobami, które mieszkają w bloku i nie płacą opłaty abonamentowej?
 • Co z zadłużeniem, gdy było mieszkanie komunalne i zostało przydzielone innemu lokatorowi?
 • Od kogo żądać spłaty, jeżeli w wynajmowanym mieszkaniu został dług a najemca nie rozwiązał umowy? Od kogo żądać spłaty – najemcy, czy właściciela?
 • Jak prowadzić postępowanie windykacyjne, gdy osoba, która użytkowała wodę wyprowadza się, a ma niezapłacone faktury?
 • Odbiorca zawarł umowę, ale nie udostępnia inkasentowi wodomierza. Nie ma faktury, więc zalega z opłatami. Korzysta z wody. Brak z nim kontaktu. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Co, jeśli odbiorca nie wpuszcza inkasenta na posesję, aby odczytał licznik?
 • Co w przypadku rozmrożenia wodomierza? Czy gmina może obciążyć właściciela kosztami wymiany? Czy potrzebna jest do tego ekspertyza wodomierza?
 • Co w przypadku, jeśli w budynku mieszka rodzina wielopokoleniowa, umowa jest na osobę niewypłacalną i nikt tam nie płaci rachunków? Czy opłaty można ściągać od innych mieszkańców budynku? Jak to zrobić?
 • Co, jeśli umowa podpisana jest na męża, a nieruchomość należy do małżeństwa?
 • Czy windykacja wtedy dotyczy też żony? Jeżeli pozew skierowany jest do jednego z małżonków - nakaz na jednego z małżonków, bo tak została zawarta umowa, to co z solidarną odpowiedzialnością małżonków?

Skuteczne i tanie przerwanie biegu przedawnienia:

 • Czy zakład budżetowy może rozkładać zaległości na raty?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli jednostka medyczna nieopłacanie bieżących faktur, ponieważ spłaca ugodę?
 • Kontrahent posiada zaległości, złożył wniosek o rozłożenie na raty. Uznał swoje zadłużenie. Przerywa to bieg przedawnienia. Od kiedy powinniśmy liczyć rozpoczęcie biegu w przypadku, gdy nie spłacono tych rat?
 • Jak pisać umowy ugodowe? Co w takich umowach powinno być zawarte?
 • Czy zakład może przyjmować spłaty długu w ratach? Czy zasądzone kwoty można rozłożyć na raty?
 • Jakie są skutki zawarcia ugody? Czy ugoda wstrzymuje naliczanie odsetek? Czy są jakieś prawne widełki co do pierwszej raty? Czy w ugodzie mogą być faktury starsze, niż wymagalne, skoro dłużnik oświadcza, że dług przyjmuje? Czy możemy wymagać spłaty całości zadłużenia przed ponownym podłączeniem? Jak ustalić raty?
 • Dłużnik wystąpił o ugodę. W dniu zawarcia umowy dłużnik spłacił część zadłużenia. Wcześniej był pozew, zajęcie przez komornika. Nie zdążyliśmy wycofać pozwu, a kolejna rata nie została już spłacona. Co w takiej sytuacji?
 • Zawezwanie do próby ugodowej i mediacja już nie przerywają biegu przedawnienia

Postępowanie upadłościowe i likwidacyjne:

 • Co, jeśli odbiorca ogłosił upadłość konsumencką?
 • Jak długo syndyk prowadzi postępowanie? Kiedy możemy spodziewać się informacji czy odzyskamy jakieś pieniądze?
 • Czy syndyk ma obowiązek spłacać bieżące faktury? Jak mobilizować syndyka do spłaty zadłużenia firmy?
 • Jak zachować się w przypadku firmy, która ogłosiła upadłość, została zlikwidowana, ale ma nieopłacone rachunki? Gdzie w takim wypadku wysyłać zawiadomienia? Jak odnaleźć właściciela firmy?

Nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków:

 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy? Jeżeli ktoś korzysta z usług, ale nie podpisał umowy, to na kogo wystawimy fakturę?
 • Czy informację o zamknięciu ścieków trzeba również zgłosić do sanepidui wójta/ burmistrza/ prezydenta tak jak w przypadku zamknięcia wody? Czy o zamknięciu za bezumowne korzystanie wody lub ścieków należy zawiadomić sanepid lub urząd?
 • Jak windykować osoby, które mają podpisaną umowę, a jak windykować osoby, które umowy podpisanej nie mają? Jakie są różnice i co można zrobić w każdym z takich przypadków?
 • Czy możemy wszcząć windykację, jeżeli odbiorca nie ma umowy na wodę?
 • Co robić w przypadku osoby, która miała płacone rachunki tylko za wodę, a za ścieki nie, a okazuje się, że do ścieków też była podłączona? Jak ściągnąć należności od takiej osoby za ścieki?
 • Czy wystawiona faktura na kontrahenta, który nie ma z nami podpisanej umowy, jest dokumentem, na który możemy powołać się w sądzie?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel twierdzi, że nie ma przyłącza i nie chce wpuścić pracownika ZGK, aby sprawdzić, czy faktycznie mówi prawdę?
 • Czy pracownik ma prawo wejść na posesję podczas nieobecności właściciela, aby zakręcić wodę lub gdy odmawia nam wejścia na nieruchomość? Co, jeśli zasuwa jest na terenie prywatnym? Czy pod nieobecność właściciela można wejść na teren posesji? Czy można odciąć wodę bez obecności odbiorcy? Co w przypadku, gdy umowa nie jest podpisana z odbiorcą? Czy mamy prawo wejść na posesję i zakręcić wodę?
 • Na jakiej podstawie zmusić odbiorcę do założenia licznika do tej pory obciążamy go z ryczałtu, ale tylko za domowników. Uprawia on warzywa na sprzedaż i twierdzi,że podlewa je z własnej studni ale podejrzewamy, że korzysta z wody z wodociągu?
 • Odbiorca posiada własne ujęcie wody i dostarcza ścieki. Jest rozliczany na podstawie ryczałtu. Nie zgadza się na instalację wodomierza na koszt ZGK. Jak rozwiązać problem, aby rozliczyć go na podstawie rzeczywistych zużyć?
 • Czy można popierać opłatę za usługę zaplombowania wodomierza dodatkowego do wody bezpowrotnie zużytej?

Jak odciąć wodę i/lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne zgodnie z prawem:

 • Jaka jest procedura odcięć wody? Jakie dokumenty należy mieć aby odciąć wodę? Czy o planowanym odcięciu wody zawiadamiamy urząd gminy i sanepid? Czy wysłanie informacji o terminie odcięcia wody do wójta i sanepidu musi być za potwierdzeniem odbioru? Czy po odcięciu wody powinno się nadal naliczać opłatę abonamentową?
 • Czy gmina jako podmiot dostarczający wodę może odciąć wodę, jeżeli się tym zajmuje?
 • Co w sytuacji, jeśli dłużnik nie spłaci zadłużenia – najpierw kierujemy sprawę do sądu i odcinamy wodę? Czy mamy do wyboru sąd albo odcięcie wody? Co pierwsze –odcięcie wody czy pozew sądowy? W jednym liście możemy wysłać dwa wezwania?
 • Jakie terminy należy zachować przed odcięciem?
 • Jeżeli nie odetniemy wody 21 dnia, to musimy wysłać nowe zawiadomienie?
 • Kiedy można odciąć wodę? Jakich zasad należy przestrzegać przy odcinaniu wody?
 • Kiedy możemy odciąć dłużnikowi dopływ wody?
 • Jak zapewnić zastępczy pobór wody?
 • Czy po odcięciu wody trzeba zostawić klientowi informację o dokonaniu tej czynności?
 • Kiedy nie można odcinać wody? Czy za niezapłaconą notę odsetkową można wstrzymać dostawy wody?
 • Jak zapewnić źródło zastępcze z dostępem do wody po jej odcięciu? Czy za pobraną wodę z zastępczego punktu obciążamy dłużnika?
 • Czy jest określona prawnie odległość lub lokalizacja zastępczego poboru wody?
 • Ustawa mówi: "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu." Gdzie jest mowa o tym, że nie można pobierać opłaty za tę wodę? Czy pobieramy opłatę za pobór wody w punkcie zastępczym?
 • Czy konieczne jest wskazanie godzin użytkowania zastępczego punktu poboru?
 • Czy należy naliczać dodatkowe opłaty za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej? Jak je naliczać i na jakiej podstawie? Jaka jest podstawa prawna za odłączenie wody i ponowne podłączenie?
 • Jaka jest podstawa prawna za odłączenie wody i ponowne podłączenie?
 • 5 lat temu obciążaliśmy za ponowne otwarcie wody, jednak UOKiK podważył zasadność wystawiania faktur. Czy są przesłanki, aby obciążać odbiorcę za ponowne włączenie do sieci po uregulowaniu należności?
 • Jak wygląda procedura odbierania należności od osoby, której odcięło się wodę?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jak to zrobić? Jakie koszty związane są z procedurą blokowania ścieków? Jakie są opłaty za zamknięcie przyłącza?
 • Jaki jest schemat działań przy blokowaniu ścieków? Kto wykonuje blokadę ścieków?
 • Jak zachować się gdy wezwanie do zapłaty wraca nieotwarte?
 • Co jeśli powiadomienie o planowanym odcięciu wody wraca nieotwarte?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera pisma o odcięciu, wysłanego z potwierdzeniem? Jeśli klient nie odbiera korespondencji, to czy możemy odciąć mu wodę? Czy ponaglenie dwukrotnie awizowane uznajemy za dostarczone?
 • Co w przypadku nieodebrania korespondencji? Czy można odciąć wodę?
 • Czy jeśli list z upomnieniem był awizowany i wrócił bez otwierania to czy można uznać, że wiadomość została przekazana?
 • Czy wezwania do zapłaty muszą mieć potwierdzenie odbioru?
 • Czy można wysłać dłużnikowi zawiadomienie do pracy? Czy należy w tym celu otrzymać dodatkową zgodę dłużnika?
 • Kiedy zacząć wysyłać powiadomienia o braku wpłat za wodę? Jakie przepisy to regulują?
 • Czy częściowa zapłata kwoty z wezwania wstrzymuje windykację. Wstrzymanie usług dostawy wody?
 • Co w sytuacji, gdy pomiędzy wezwaniem do zapłaty a terminem 21 dni klient wpłacił 1 zł, choć ma dług w wysokości 1500 zł?
 • Proszę o wskazanie wyroków sądowych dot. odcięcia wody w przypadku częściowych płatności w pełnych okresach obrachunkowych
 • Odcięcie dostawy wody równa się z rozwiązaniu umowy? Czy w protokole zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego można umieścić zapis, że wraz z zamknięciem rozwiązuje się umowa?
 • Czy możemy żądać opłaty za ponowne podłączenie wody? Czy jest ustalona kwota za montaż i demontaż wodomierza lub przyłącza? Czy gmina powinna pobierać opłaty za odcięcie wody? Czy ZUK może naliczać opłaty za odcięcie wody? Czy musimy mieć zawarte w regulaminie naliczanie kosztów?
 • Na jakiej podstawie zwracamy koszty za odcięcie i ponowne uruchomienie? Czy wystawiamy fakturę? Czy możemy naliczać opłaty za odcięcie i ponowne przyłączenie do wody?
 • Czy za odcięcie wody należy wystawić fakturę?
 • W jaki sposób zmobilizować mieszkańca do zapłaty zadłużenia, jeżeli odłączyliśmy mu wodę i wystąpił z wnioskiem o ponowne podłączenie?
 • Na jakiej podstawie można zdemontować licznik w przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkiwana?
 • Czy możemy trwale zlikwidować przyłącze w przypadku notorycznego wieloletniego zadłużenia i bezskutecznej egzekucji?

Wodomierze przedpłatowe w jakiej sytuacji można je montować:

 • Jak używać systemów wodomierzy przedpłatowych, aby nie kolidowało to z ustawą i przepisami?
 • Czy można używać systemów marki AMPS? Czy można ich używać bez dokumentacji uprawniającej do odcięcia wody? Czy można zmusić odbiorcę do przyjęcia wodomierza przedpłatowego?
 • Mamy dłużników, których nie można odciąć, bo nie ma zasuwy, a nie dopuszczają do licznika. Czy można na stałe zamontować licznik przedpłacony?

Terminy przedawnienia, umorzenie należności:

 • Termin płatności a termin wymagalności?
 • Po jakim czasie dług się przedawnia? Kiedy można umorzyć postępowanie?
 • Jest odcięta woda, kontrahent nie zapłacił do dnia dzisiejszego. Prawdopodobnie korzysta z prywatnego ujęcia tj. studnia. Kwota zadłużenia nie jest duża. Czy sprawę należy skierować do Sądu? Czy są inne możliwości zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem?
 • Czy należności z umowy na odprowadzanie ścieków przedawniają się po 2 latach Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu? Czy wymagalność w przypadku ścieków to też 2 lata wówczas, gdy wystawiamy fakturę wstecz? Ile wynosi okres przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży usług na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków? Czy okres przedawnienia za usługi wod.-kan. trwa 3 lata
 • Po jakim czasie dług się przedawnia? Kiedy można umorzyć postępowanie?
 • W jaki sposób odpisać zaległości w przypadku przedawnienia? Na jakiej podstawie to zrobić? Jakieś dokumenty wewnętrzne zrobić?
 • Co, jeśli następuje umorzenie zaległości (podanie o umorzenie)? Czy umarzamy tylko kwotę główną? Czy naliczamy od razu odsetki od tej kwoty i również je odpisujemy? Czy wykazujemy to w sprawozdaniach kwartalnych? Czy takie umorzenie to pomoc de minimis, przy której trzeba wystawić zaświadczenie o pomocy i wykazać w programie SHRIMP?
 • Po przejęciu wody od związku międzygminnego niektóre przekazane stany liczników są z lat ubiegłych. Czy można naliczyć koszty za wodę, jeżeli przejęliśmy takich odbiorców?
 • Czy fakturę wystawiona w lipcu 2022r. za okres rozliczeniowy od kwietnia 2020r. do lipca 2022r. należy uważać jako roszczenie przedawnione?
 • Czy faktura wystawiona z bieżącą datą, za okres rozliczeniowy od 2019r. do 2022 jest przedawniona?

Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji ? Jak pisać wnioski do sądui komornika dotyczące windykacji ? Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji ? Na co trzeba zwracać uwagę:

 • Jakie są procedury, którymi należy się kierować podczas windykacji?
 • Do jakiego stopnia może posunąć się pracownik ZGK w postępowaniu windykacyjnym, aby ciągle postępował zgodnie z prawem?
 • Jak prowadzić sprawy windykacyjne, aby nie generować dużych kosztów, a odzyskiwać pieniądze za wodę? Jak zminimalizować koszty egzekucji?
 • Jak można prowadzić windykację bez ingerencji sądu? Kiedy sprawę należy przekazać do sądu i komornika?
 • Jak przekazać sprawę do sądu? Jak pisać wnioski do sądu, aby sąd nie umorzył postępowania windykacyjnego? Jak pisać wnioski do sądu i komornika dotyczące windykacji?
 • Czy zakład jako jednostka budżetowa może samodzielnie przekazywać sprawy do komornika i sądu?
 • Czy kurator daje możliwość uzyskania nakazu?
 • Co w sytuacji, gdy postępowanie sądowe jest w toku?
 • Czy nastąpiły zmiany w pracy komorników? Jak przekazywać sprawę windykacyjną do komornika? Co zrobić, gdy nakaz wraca od komornika z umorzonym postępowaniem, a kierownik zakładu nie wyraża zgody na odcięcie wody?
 • Sądowe wyjawienie majątku
 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika
 • Wyjawienie majątku w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku
 • Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
 • Ponowny wniosek o wyjawienie majątku
 • Czy możemy udzielić informacji o wysokości długu osobie trzeciej? Co w przypadku, gdy dłużnik żyje, ale jest w ciężkiej sytuacji materialnej, a osoba trzecia chce poznać kwotę długu i spłacić za niego?
 • W jaki sposób zmusić dłużnika do uregulowania zaległości, jeżeli ma odciętą wodę, nie spłaca zadłużenia, a na koncie ma wyrok sądowy?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy komornik nie znajduje dłużnika, a wiemy, że ten mieszka w lokalu, tylko nie odbiera poczty? Czy możemy sami doręczyć nakaz, jeżeli komornik nie doręczył, bo nie może znaleźć dłużnika? Wiemy, że dłużnik przebywa w danym miejscu w godzinach wieczornych oraz w weekend. Czy takie doręczenie będzie skuteczne?
 • Co może być dowodem, że dłużnik mieszka po tym adresem? Co w sytuacji, gdy osoby zamieszkujące nieruchomość nie są zameldowane i nie możemy stwierdzić ich tożsamości?
 • Co robić w przypadku osoby, która jest właścicielem i na fakturze widnieją jej dane, a okazuje się, że osoba ta przebywa za granic ? Jak ściągnąć od takiej osoby należności? Jak znaleźć taką osobę? Gdzie zacząć jej szukać? Gdzie wysyłać zawiadomienia w przypadku takiej osoby?
 • Jeśli klient jest niewypłacalny to czy dług można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Są nakazy zapłaty, komornik uznał dochodzenie za bezskuteczne i umorzył postępowanie. Właściciel nieruchomości wyprowadził się. Przyłącze kanalizacyjne zostało zamknięte. Przyszedł syn właścicieli, który nie jest właścicielem, żeby zawrzeć umowę i pisemnie zgodził się spłacić dług matki. W tej chwili nie płaci rat zadłużenia matki, porozumienie wygasło. Czy możemy zamknąć przyłącze kanalizacyjne z powodu długu matki, który zobowiązał się spłacać?
 • Dłużnik został zgłoszony do komornika ze względu na brak możliwości wyegzekwowania długu, który został później umorzony. Pracownik w dokumentach nie odnotował faktu umorzenia długu i dalej próbował odzyskać pieniądze z umorzonych faktur. W obecnej sytuacji mamy umorzenia długów z 2017 roku, po części spłacone. W jaki sposób pozbyć się umorzonych zaległości?

Jakie są regulacje prawne prowadzenia windykacji po osobach zmarłych?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik umiera, a mieszkał sa ?
 • Czy gmina może wejść na teren nieruchomości i zabezpieczyć wodomierz przed zimą, jeżeli właściciele nie żyją i nie ma żadnych spadkobierców?
 • Czy wystawiać faktury na osobę zmarłą, jeżeli nie uzyskamy żadnej informacji o jej zgonie? Wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie aktu zgonu. Czy naszym obowiązkiem jest wystąpienie do gminy o akt zgonu?
 • Co w przypadku, gdy mieszkanie jest własnością gminy, a spadkobiercy nie spłacają zadłużenia?
 • Jak postępujemy w przypadku niewielkich zadłużeń? Czy opłaca się poszukiwać spadkobierców? Czy należy czekać aż zadłużenie się przedawni?
 • Czy po śmierci odbiorcy możemy montować wodomierze przedpłatowe?
 • Co w przypadku, gdy jest 5 spadkobierców, sprawa spadkowa w toku, a jeden z nich chce zawrzeć umowę na wodę? W takim przypadku potencjalny odbiorca winien uzyskać zgodę pozostałych spadkobierców na podpisanie umowy
 • Co w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku?
 • Co w przypadku, gdy osoba trzecia chce uregulować zadłużenie po osobie zmarłej? Brak spadkobierców, postępowanie spadkowe w trakcie
 • Ile czasu ma nowy odbiorca, aby zgłosić spadkobiercę przyłącza?
 • Jest spadkobierca, od 3 lat będący właścicielem nieruchomości po zmarłym i unika kontaktu w celu podpisania nowej umowy, ale płaci faktury wystawione na zmarłego. Co w takiej sytuacji? Jeżeli po wysłaniu pisma z informacją o podpisaniu nowej umowy i wygaśnięciu starej osoba nadal się nie zgłosi, to czy mamy prawo odciąć wodę?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nie żyje, a zostali najemcy?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik zmarł, a żona przebywa za granicą i nie posiada żadnej własności?
 • Nadpłata za pobór wody u osoby, która już nie żyje. Nadpłata powstała w 2016 roku, brak informacji o spadkobiercach. Co można zrobić z taką nadpłatą?
 • Zmarł odbiorca. Opłaty uiszczał MOPS i jest nadpłata na koncie. Czy można dopłatę zwrócić na konto syna, który zamieszkuje lokal po śmierci ojca?
 • Co zrobić, gdy właściciel, który podpisał umowę z ZGK nie płaci rachunków i umiera?
 • Od kogo wtedy ściągnąć należności? Od spadkobierców Czy wtedy można odciąć wodę bez zawiadamiania skoro właściciel nie żyje? Co w przypadku, gdy ktoś mieszka w nieruchomości i nie zgłasza się do podpisania umowy, nie płaci rachunków?
 • Czy należności można ściągnąć od kogoś z rodziny? Jak postępujemy w sytuacji, gdy mamy podejrzenie, że odbiorca zmarł? Czy czekamy aż pojawi się spadkobierca, a faktury dalej wystawiamy na zmarłego?
 • Czy w przypadku dochodzenia zapłaty od spadkobierców wysyłamy do nich wezwanie do zapłaty, wystawione na osobę zmarłą? Wysyłamy wezwanie na adres lokalu bez wpisywania imion i nazwisk
 • Jak znaleźć spadkobierców? Gdzie szukać spadkobierców i informacji na ich temat?
 • Co jeśli spadkobierców nie ma? Co jeśli spadkobierca mieszka w lokalu, ale nie poinformował ZGK o tym, że właściciel nie żyje, korzysta z wody i nie płaci rachunków, a faktury są ciągle wystawiane na zmarłego już właściciela?
 • Klient zmarł w styczniu. Chcemy rozliczyć za okres grudzień-luty. Na kogo wystawić fakturę? Na zmarłego, domownika czy obecnego właściciela pod warunkiem, że zgodzi się na pokrycie tych należności?
 • Czy można umorzyć dług jeśli jest niski, a właściciel zmarł?
 • W jakich przypadkach można umorzyć?
 • Co, jeśli właściciel nieruchomości miał długi za wodę i zmarł? Od kogo ściągnąć należności? Co jeśli jest kilku spadkobierców? Od kogo ściągać należności?
 • Czy należności można ściągnąć już wtedy, gdy toczy się postępowanie spadkowe?
 • Co z odbiorcami, którzy zmarli a nie podpisali umowy?
 • Jeśli w umowie nie posiadamy zapisu „z chwilą śmierci odbiorcy umowa wygasa”, to czy nadal mamy prawo odciąć dopływ wody? Który przepis prawny mówi, że mamy prawo do odcięcia w przypadku śmierci dłużnika?
 • Obowiązuje nas trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Właściciel zmarł a jego córka rozwiązała umowę. Czy możemy z bieżącą datą rozwiązać umowę, czy musimy odczekać 3 miesiące?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika, który się wyprowadził?
 • Skąd pozyskać numer PESEL? Na jakiej podstawie możemy zwrócić się do gminy o udzielenie informacji o numerze PESEL odbiorcy i w jaki sposób możemy uzyskać jego akt zgonu? Czy gmina musi udzielić nam informacji o spadkobiercach lub o osobach zameldowanych pod danym adresem? Na podstawie jakiego przepisu prawnego można się starać o takie informacje?
 • Jakie jeszcze informacje można uzyskać z gminy oprócz numeru PESEL?

Prowadzący

Jan Kurowski - praktyk; od 2014r. pracuje na stanowisku specjalisty koordynatora do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu windykacji i obsługi klienta. Prelegent posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/548

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
05 października 2023
od 549.00
28 listopada 2023

Podobne szkolenia