Wideoszkolenie: Podatek od środków transportowych

Jak wyliczyć DMC zespołu pojazdów? Zwolnienie z podatku – jakie pojazdy można uznać za specjalne i jak je weryfikować? Postępowanie w przypadku zaległości - śmierć podatnika i odpowiedzialność osób trzecich. Jak ustalać właściwość miejscową organu - spółki wielozakładowe i osoby fizyczne

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się wymiarem podatku od środków transportowych

Praktyk powie, jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów!
Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o wymiarze podatku w środkach transportowych. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów? Ekspert na przykładach wytłumaczy skomplikowane zagadnienia, dzięki czemu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty podatek na każdy miesiąc? Jak ustalić raty podatku jeżeli deklaracja została złożona w sierpniu? Kiedy należy zapłacić podatek?
 • Jak przebiega postępowanie w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego przywrócenie?
 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli podmiotem nie jest osoba fizyczna lub osobna prawna. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy można obciążyć podatkiem współmałżonka osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która złożyła deklarację w przypadku braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Odpowiedzialność osób trzecich. Co należy zrobić, jeżeli spółka została zlikwidowana a zaległości w podatku zostały?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja określająca wysokość podatku od środków transportowych
 • Wzór postanowienia o wszczęciu postępowania
 • Wzór wezwania do złożenia deklaracji
 • Wzór wezwania do złożenia korekty i wyjaśnień


Szczegółowy program szkolenia:

1. Podmioty a obowiązek podatkowy – kto ma obowiązek zapłacić podatek?

 • Kto jest podatnikiem w podatku od środków transportowych. Na kogo założyć kartę kontową w przypadku spółki cywilnej?. Czy spółka cywilna może być płatnikiem podatku?
 • [PRZYKŁAD] Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą złożyła deklarację. Czy można obciążyć podatkiem współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy można przyjąć deklarację osoby, która jest zameldowana w innej gminny?
 • Czy należy sprawdzać adres zamieszkania osoby, która składa deklarację?
 • Czy wymagać faktury zakupu/umowy zakupu auta w momencie naliczania podatku? Czy taki dowód zakupu potwierdza powstanie obowiązku podatkowego?
 • [PRZYKŁAD] Spółka będąca właścicielem pojazdów “znika”, a w gminie nadal zarejestrowane są na nią środki transportowe, to co należy zrobić w takiej sytuacji? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy?
 • [PRZYKŁAD] Samochód został sprzedany do innej gminy, nie został on przerejestrowany. Gmina nie miała informacji, że samochód jest sprzedany. Czy w takiej sytuacji powinna naliczyć podatek w miesiącach, kiedy podatnik nie miał już samochodu?
 • [PRZYKŁAD] Pani X złożyła deklarację na samochód zarejestrowany na firmę, w której była prezesem natomiast nie przerejestrowała samochodu. Na kogo naliczyć podatek?
 • [PRZYKŁAD] Firma została sprzedana, natomiast w umowie nabycia firmy nie było samochodu, który ciągle był zarejestrowany na firmę, która została sprzedana. Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy w przypadku zakupu nowego pojazdu trzeba złożyć nową deklarację? Jakie są przyczyny składania deklaracji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca sprzedaje pojazd, to musi wypełnić deklarację od nowa? Czy wystarczy złożyć korektę deklaracji?
 • Jeżeli osoba złożyła deklarację w lutym, a w marcu dokupuje nowe auta to musi złożyć nową deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku kiedy podatnik sprzedał auto/ kupił auto/ zakończył działalność?
 • Co w przypadku kiedy samochód został skradziony? Czy wówczas naliczanie podatku wstrzymuje się?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Czy syndyk lub komornik sądowy są podatnikiem podatku od środków transportowych?


2. Współwłasność środka transportowego

 • Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku, kiedy występuje współwłasność środka transportowego?
 • Kto ma płacić podatek w przypadku współwłasności? Co jeśli jedna ze stron nie płaci?
 • Kto ma składać deklarację w przypadku współwłasności banku i osoby fizycznej? Na której ze stron spoczywa odpowiedzialność opłacenia podatku?
 • Czy jeżeli osoba fizyczna zapłaci swoją część podatku to bank powinien zapłacić drugą część?


3. Właściwość miejscowa organów - unikanie odpowiedzialność przez podatników

 • Podatnik melduje się czasowo w innej gminie. Czy wtedy może składać deklarację w innej gminie?
 • Na jakiej podstawie można zmienić miejsce składania deklaracji podatku od środków transportowych?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • [PRZYKŁAD] Inne gminy mają niższe stawki podatku od środków transportowych. Podatnicy z gminy XXX odprowadzają podatek w innych gminach. Jak egzekwować od mieszkańców, aby płacili podatki w gminie, w której mieszkają?
 • Czy podatnicy powinni płacić podatek w gminie, gdzie jest siedziba firmy? Czy w miejscu zamieszkania?
 • Gdzie powinny płacić podatek spółki wielozakładowe?
 • Gdzie należy składać deklarację, jeżeli współwłaściciele pojazdów mieszkają w różnych gminach?


4. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • [PRZYKŁAD] Podatnik na deklaracji wpisuje inną datę niż ta, która przychodzi na dokumentach ze starostwa z wydziału komunikacji. Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Od kiedy naliczać podatek od środków transportowych? Czy od momentu zakupu pojazdu? Czy od momentu zarejestrowania go?
 • Opodatkowanie środków transportowych w ciągu roku
 • Czy rozbijanie płatności na raty jest ustawowo określone?
 • Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty? Czy podzielić go na dwie raty? Czy proporcjonalnie do miesięcy?
 • Czy podatek może być opłacony w jednej racie?
 • Co w przypadku kiedy ktoś zakupi pojazd w lipcu? Jak wtedy rozłożyć raty podatku?
 • Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty podatek na każdy miesiąc? Jak ustalić raty podatku jeżeli deklaracja została złożona w sierpniu? Kiedy należy zapłacić podatek?
 • [PRZYKŁAD] Deklaracja jest składana w maju a pojazd kupiony w lutym. Czy należy pobierać odsetki za miesiące, kiedy podatnik nie złożył deklaracji? W jakiej wysokości pobierać odsetki? Na jaki dzień rejestrować takiego podatnika w systemie?


5. Przedmiot podlegający opodatkowaniu i przysługujące zwolnienia

 • Wyliczenie dopuszczalnej masy całkowitej
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 • Czy przy wyliczaniu dmc należy liczyć wyższą ładowność pojazdu?
 • Od czego uzależniona jest dmc?
 • Czy w dowodach rejestracyjnych jest informacja o dmc?
 • Czy pracownik urzędu ma obowiązek określać dmc pojazdu?
 • Samochody sprowadzane z zagranicy a podatek od środków transportowych
 • Od jakiego momentu obowiązuje podatek od samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Jak opodatkować pojazdy kupione za granicą?
 • Czy stawki podatku powinny być inne dla samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Podmioty zwolnione z podatku od środków transportowych
 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy wymagać zaświadczenia o tym, że ktoś jest rolnikiem, żeby zwolnić tę osobę z obowiązku podatkowego?
 • Pojazdy specjalne
 • Jakie pojazdy można uznać za pojazdy specjalne?
 • Czy pojazdy specjalne są zwolnione z podatku?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z podatku pojazdy specjalne?
 • Jak weryfikować to, że pojazd jest pojazdem specjalnym?
 • Czy dowód rejestracyjny będzie wystarczającym dokumentem do określenia tego, że pojazd jest specjalny?
 • Czy można wymagać decyzji od starostwa na potwierdzenie, że pojazd jest specjalny?
 • Czy podatnicy, którzy mają samochody ciężarowe mogą zmienić ich klasyfikacje na pojazdy specjalne? Samochód ciężarowy jest wykorzystywany jako pojazd rolniczy.
 • Czy przyczepy wykorzystywane do celów rolniczych są zwolnione z podatku? Na jakich zasadach można zwolnić z opodatkowania przyczepę wykorzystywaną do celów rolniczych?
 • Jak zakwalifikować naczepę do cumowania łodzi? Czy pobierać podatek od takiej naczepy?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?


6. Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie

 • Co to jest czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie pojazdu do ruchu ?
 • Jak przebiega postępowanie w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego przywrócenie?
 • Czy na wycofanie czasowe podatnik powinien złożyć deklarację?
 • Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie. [PRZYKŁAD] Jeżeli dowód rejestracyjny nie został zabrany, to czy podatnik ma obowiązek w takiej sytuacji zapłacić podatek od środków transportowych?


7. Zwroty i zaległości w podatku od środków transportowych

 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku zaległości w płaceniu podatku?
 • Czy osoba, która zalega z płaceniem podatku może wystąpić o przedawnienie? Czy urząd może stwierdzić przedawnienie? Czy w takiej sytuacji należy liczyć 5 lat od naliczenia zaległości przez urząd, czy 5 lat od powstania w zaległości?
 • Odpowiedzialność osób trzecich. [PRZYKŁAD] Co należy zrobić, jeżeli spółka została zlikwidowana a zaległości w podatku zostały?
 • Jak wygląda postępowanie windykacyjne w przypadku nieopłacenia podatku? Czy ściąganie zaległości należy do zadań urzędu gminy, czy urzędu skarbowego?
 • Jak zrobić zastaw na samochód w przypadku zaległości? Od jakiej kwoty można robić zastaw? Gdzie uzyskać informację odnośnie zastawianego samochodu?
 • [PRZYKŁAD] Podatnik zmarł i był tzw. “słupem” w posiadaniu środków transportowych. Od 10 lat nie żyje, a nadal figuruje jako właściciel. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygasić obowiązek w związku ze śmiercią podatnika i przenieść obowiązek na inną osobę?
 • Czy od spadkobierców można ściągać zaległości w sytuacji kiedy osoba, która zmarła prowadziła działalność w spółce cywilnej? Czy można przenieść zaległości na spadkobierców?
 • [PRZYKŁAD] Podatnik zmarł, nie ma spadkobierców - jak wygląda postępowanie zmierzające do wyegzekwowania zaległości zmarłego podatnika, który nie ma spadkobierców?
 • Co w przypadku kiedy spadkobiercy zrzekają się spadku po podatniku, który nie płacił podatku?


8. Kontrola w podatku od środków transportowych

 • Co najczęściej kontroluje RIO? Na co RIO zwraca uwagę podczas kontroli?
 • Jak kontrole z RIO patrzą na to, że w deklaracjach nie wypełnia się wszystkich kolumn (np. o zanieczyszczeniu itp.)?


Prowadzący

Helena Nowak - Kierownik Referatu ds. wymiaru podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z podatkami i opłatami lokalnymi w tym z podatkiem od środków transportowych, W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad system opodatkowania środków transportowych w Gminie Kraków. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na Wydziale Zarządzania ze specjalizacją w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
21 listopada 2022

Podobne szkolenia