Wideoszkolenie: Ochrona gruntów rolnych

Co tak naprawdę wchodzi w zabudowę mieszkaniową? Czy powierzchnia pod wyłączenie powinna być podawana co do centymetrów, czy może być zaokrąglona? Jakie są różnice między warunkami zabudowy zagrodowej a mieszkaniowej? Czy i w jakich przypadkach należy wydawać decyzje dwuetapowe? Czy w przypadku zwolnienia do 0,05 ha należy naliczyć za całość, czy tylko za nadwyżkę?

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach powiatowych, osób zajmujących się ochroną gruntów rolnych.

Dokładnie omówimy kwestie związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dzięki czemu będziesz spokojniejszy w momencie wykonywania tego procesu.
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z ochroną gruntów rolnych i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jak prawidłowo należy wyłączyć grunty pod produkcję rolną w zależności od rodzaju danego wyłączenia, czy należy wydawać decyzje dwuetapowo i wiele innych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Czy wyłączenie gruntów klasy 4,5,6 pochodzenia mineralnego powinno być wydawane decyzją, czy może zaświadczeniem?

• Kto powinien oceniać rynkową wartość gruntów?

• Czy do 0,05 ha doliczać podjazd, ogródek, taras przydomowy, czy tylko samą bryłę budynku?

• Kiedy prawidłowo stosować wyłączenie tymczasowe?

• Czy należy wydawać decyzje dwuetapowe? Jak to prawidłowo powinno wyglądać?

• Czy w przypadku zwolnienia do 0,05 ha należy naliczyć za całość, czy tylko za nadwyżkę?

• Jak prawidłowo ustalić sprawcę zgodnie z artykułem 28?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prawidłowo należy wyłączyć grunty pod produkcję rolną w zależności od rodzaju danego wyłączenia? Jakie są terminy związane z wyłączeniem? Czym jest wyłączenie tymczasowe?

a) Zabudowa mieszkaniowa

• Czy powierzchnia pod wyłączenie powinna być podawana co do centymetrów, czy może być zaokrąglona?

• Co wlicza się w 500 metrów?

• Co tak naprawdę wchodzi w zabudowę mieszkaniową?

• Czy w przypadku wyłączenia budynków dla rolników, w momencie gdy nie posiadają budynku mieszkalnego, powinno się brać pod uwagę umorzenie? Czy jest to decyzja płatna?

• Czy do 0,05 ha doliczać podjazd, ogródek, taras przydomowy, czy tylko samą bryłę budynku?

• Przykład: Garaż wolnostojący budowany w tym samym czasie, co mieszkalny i mieszczący się razem w powierzchni 0,05 ha - czy należy naliczać czy zwolnić z art. 12a.?

• [PRZYKŁAD] Drogi budowane do osiedli bądź na razie do jednego domu, ale w przypadku, w którym działki są już podzielone pod na przykład 5 budynków, a droga jest już w środku wydzielona pod osiedlową. Czy ten pierwszy właściciel ma wyłączyć drogę, czy razem wszyscy właściciele działek? Jak wymusić na innych wniosek, jeżeli oni na razie niczego nie budują? Problem jest największy, gdy droga jest współwłasnością wszystkich właścicieli. Jak do tego prawidłowo podejść?

• Czy jeżeli ktoś posiada zabudowę o powierzchni 505 metrów, to też powinien zapłacić?

• Co należy zaliczyć do inwestycji do budynków jednorodzinnych?

• [PRZYKŁAD] Wydział geodezji się sprzecza z wydziałem ochrony środowiska, ponieważ jak ochrona środowiska wyłącza grunt pod budowę, to geodezja twierdzi, że powinni dawać wyłączenia łącznie z terenami zielonymi - czy rzeczywiście powinno to też być wyłączone?

b) Terminy wyłączenia

• Jak ustalić dzień faktycznego wyłączenia?

• Jakie są terminy związane z wyłączeniem?

c) Wyłączenie tymczasowe:

• Kiedy prawidłowo powinno się stosować wyłączenie tymczasowe?

• Czy w ogóle powinno się stosować takie wyłączenie?

d) Wyłączenie pod farmę fotowoltaiczną

• Czy należy w tym przypadku chwilowo wyłączyć grunt, czy jedynie czasowo?

e) Wyłączenie na glebach

• Jak podejść do wyłączenia na glebach organicznych, w momencie gdy u góry znajduję się warstwa mineralna?

f) Wyłączanie BR

• Jak prawidłowo wyłączyć grunty należące pod BR? Czy w ogóle w takim przypadku robi się wyłączenie?

• Czy pod gleby, które maja BR-4a należy składać wnioski o wyłączenie?

g) Wyłączenia gruntów klasy 4,5,6

• W jaki sposób wyłączyć tereny 4,5,6 klasy, w momencie gdy w planie zagospodarowania osoba ma napisane, że taki teren można przeznaczyć tylko pod zabudowę zagrodową ?

• Czy wyłączenie gruntów klasy 4,5,6 pochodzenia mineralnego powinno być wydawane decyzją, czy może zaświadczeniem?

h) Sankcje za nieprawidłowe wyłączenie

• Jak ma przebiegać kontrola w momencie wyłączenia niezgodnego z decyzją lub ustawą? Jak należy wymierzać kary? Jak je stosować?

i) Odrolnienie

• Czym różni się odrolnienie a wyłączenie?

• Jak wyłączenia mają się do osób, które są rolnikami?

2. Czym charakteryzuje się zabudowa zagrodowa? Jakie są różnice między zabudową zagrodową a mieszkaniową?

• Wyjaśnienie Art. 12b „Działalność inna niż rolnicza w zabudowie zagrodowej”

• Jakie są różnice między warunkami zabudowy zagrodowej a mieszkaniowej?

• Co oznacza, że 30 % całkowitej powierzchni gruntu pod zabudową zagrodową - czyli pod budynkami na działce, czy pod B-R?

• Przykład: Na części budynku robią inwentaryzację, a po kilku latach właściciel albo wycofuje się z tej działalności w zagrodzie, albo np. właściciel zmienia się z różnych powodów - co zrobić z tą częścią budynku? Czy ma przywracać do użytkowania rolniczego, cofać użytek do poprzedniego rolnego?

• Jak odnieść się do sytuacji, w której ludzie stawiają ⅔ budynki? Teoretycznie mają być to budynki związane z rolnictwem, ale do mieszkania jest jeden budynek?

3. Czy należy wydawać decyzje dwuetapowo? Jak prawidłowo wydawać decyzje w zależności od zabudowy gruntów?

• Czy należy wydawać decyzje dwuetapowe? Jak to prawidłowo powinno wyglądać?

• Jak uzgadniać decyzje o warunkach zabudowy gruntów 1,3? Pozytywnie czy negatywnie?

• Czy decyzję zezwalającą i naliczenie opłaty rocznej należy wydawać dwutorowo? Najpierw zezwolenia, a po zgłoszeniu faktycznego wyłączenia, dopiero wówczas naliczenie?

• Jeżeli decyzje wydaje się dwutorowo, to w jakiej formie występuje naliczenie? Czy też w formie decyzji, czy jako czynność materialno- techniczna? Przy czym ważne jest, że zmniejsza się należność o aktualną wartość gruntu i w której decyzji należy ją określić?

• W ustawie jest o planie zagospodarowania a decyzje o warunkach zabudowy traktuje się jako plan, mimo że planem nie są - jak do tego podejść?

• Czy zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga zmiany decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej?

• Co zrobić w sytuacji, w której jest decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej w przypadku istniejącej zabudowy powstałej przed wejściem w życie ustawy?

• Czy wpis dotyczący zmiany konturów ewidencji gruntów powinien być zgodny z wcześniejszą decyzją o wyłączenie gruntów?

• Wnioskują osoby o wyłączenie gruntów z produkcji, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, a gminy nie chcą wydawać WZK ,w jaki sposób ocenić czy dana nieruchomość może być przeznaczona na cele rolnicze bez WZK? Jaki jest sposób, by gminy wydały WZK?

4. Jak wygląda kwestia opłaty w przypadku zabudowy o powierzchni 0,05 ha? Co zrobić w momencie braku uiszczania opłat?

• Jak wyglądają opłaty w przypadku 2 i 3 klas?

• Artykuł 28 mówi o naliczaniu kar w przypadku wyłączenia bez decyzji - jak naliczać takie kary? Czy powinno się odejmować cenę rynkową, czy też nie?

• Czy należy naliczać opłaty za utwardzenia przy budynku mieszkalnym?

• Czy należy robić naliczanie, jeśli według informacji z archiwum były dobre klasy?

• Kiedy nalicza się opłaty w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej?

• Co tak naprawdę oznacza, że do 500 metrów wyłącza się bez opłaty?

• W jaki sposób prawidłowo weryfikować ceny rynkowe przy wyłączeniach?

• W przypadku zwolnienia do 0,05 ha należy naliczyć za całość, czy tylko za nadwyżkę?

• Kto jest podmiotem zobowiązanym w sytuacji braku uiszczania opłat?

• Co zrobić w sytuacji braku uiszczania opłat?

• Czy jeśli ktoś posiada zabudowę o powierzchni 505 metrów, to też powinien zapłacić?

• Kto ma ocenić, który teren jest niezbędny i w którym powinno się naliczać opłaty?

5. Jak prawidłowo należy obliczać należności na podstawie danych, które spływają do starostw?

• Jak powinno prawidłowo wyglądać obliczenie należności z danych?

• [PRZYKŁAD] Obliczenia należności z danych, które otrzymują wydziały ochrony środowiska, bo np. niektóre osoby dostarczają akt notarialny i jest ok, ale jak nie ma umowy, to posiłkując się danymi z geodezji, jest kilkanaście wypisów z gruntów, które są z danej miejscowości, ale z innej klasy i nie wiadomo, jak się tym posiłkować. Czy należy to porównywać 1:1? Czy należy jednak rozwiązać to w inny sposób ?

• Jak powinno się prawidłowo obliczać należność zgodnie z nowelizacją: artykuł 13 o kwestii powierzchniowej?

6. W jaki sposób należy ustalić sprawcę?

• Jak prawidłowo ustalić sprawcę zgodnie z artykułem 28?

• Jak odnieść się do sytuacji, w której należy ustalić sprawcę, a nie posiadamy danych właściciela?

7. Kto i w jaki sposób powinien ustalać wartość gruntów?

• Skąd należy brać rynkową wartość gruntów?

• Czy szacunkowy operat powinien wykonać właściciel, czy starostwo?

• Kto powinien oceniać rynkową wartość gruntów?

8. Omówienie niejasności/zmian w ustawie związanej z ochroną gruntów rolnych

• Jakie zmiany są związane z gruntami 3 klasy?

• Jak prawidłowo analizować zapis art. 7 ust. 2a „ położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”?

• Co zmieniło się w ustawie gospodarce nieruchomościami?

• Kiedy zgodnie z artykułem 14 występuje obowiązek zdjęcia próchniczej?

• Czy zapis ust. 1 „ustalenia planu zakazują” czytać, że wprost ma widnieć zakaz takich inwestycji? Jeżeli wnioskodawca spełniający pozostałe warunki wystąpi o biogazownię na terenie oznaczonym R tereny rolne bez możliwości zabudowy, czy na tym terenie (skoro wprost nie ma, że się zakazuje) może wybudować biogazownię?

Prowadzący

Mgr Piotr Jankowski- Jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Śremie, w którym zajmuje się praktycznymi aspektami ochrony gruntów rolnych, ograniczaniem i pozbawianiem praw do nieruchomości, a także gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wykształcenie administracyjne.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
18 grudnia 2023

Podobne szkolenia