Wideoszkolenie: Bezpieczne place zabaw

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw w gminie? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań? Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placów zabaw? Czy sposób oddzielenia siłowni i placu zabaw jest uregulowany konkretnymi wymogami?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw

Praktyk z UM Włocławek odpowie na wszystkie Państwa pytania!
Powiemy m.in. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o siłowniach zewnętrznych. A ponadto podpowiemy jak przygotować urządzenia do sezonu zimowego oraz jakie działania można podjąć aby mogły jak najdłużej służyć mieszkańcom. Poruszymy również kwestię kontroli oraz otrzymacie Państwo również gotowe protokoły dotyczące różnych rodzajów tej procedury Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie konsekwencje ponosi pracownik urzędu za zaniedbania/niespełnienie wymogów bezpieczeństwa w razie wypadku na placu zabaw? Odpowiedzialność karna
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i chronić osoby zarządzające?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw? Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Piaskownice - jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinien przebiegać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Formularz rejestracji wypadku
 • Protokół kontroli funkcjonalnej
 • Protokół kontroli regularnej
 • Protokół kontroli okresowej
 • Protokół przekazania terenu budowy

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli w roku 2024 przypada nam 5-letnia kontrola i kontrola roczna, to czy wykonujemy jedną, czy dwie kontrole?
 • Czy protokół z kontroli rocznej i pięcioletniej wpisujemy do książki budowlanej?
 • Czy skwer lub siłowania plenerowa powinny mieć założone książki budowlane?
 • Czy książki obiektu są obowiązkowe dla placów zabaw?
 • Czy książka obiektu budowlanego potrzebna jest też do street workout i skate parków?
 • W dwóch sołectwach są place zabaw, na których piasek jest na całej powierzchni placu zabaw. Czy jest obowiązek dosypywania piasku co roku? Jak często wymieniać piasek w piaskownicach?

2. Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które musi spełniaćplac zabaw? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

 • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
 • Jakie konsekwencje może ponieść gmina, jeśli nie zapewni codziennej dezynfekcji placu zabaw?
 • Czy zamieszczenie wytycznych przeciwepidemicznych na placu zabaw jest obligatoryjne?
 • Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?
 • Co w przypadku, gdy place nie są ubezpieczone?
 • Kto powinien posiadać polisę OC - właściciel placu zabaw czy zarządca ?
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?
 • Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?
 • Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?
 • Jeśli na urządzeniu jest ograniczenie wagowe, jak weryfikować osoby z niej korzystające?
 • Czy najlepiej wydać formularz osobie poszkodowanej, która zgłosi się bezpośrednio do administratora?
 • Czy taki formularz rejestracji wypadku można zamieścić na stronie gminy?
 • Czy ewentualne wypadki na siłowni zewnętrznej zgłaszać podobnie jak na placu zabaw?
 • Czy któraś z gmin ma monitorowane place zabaw?

3. Jak na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
 • Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?
 • Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?
 • Od kiedy mają obowiązywać elektroniczne książki obiektów budowlanych?
 • Czy prowadzenie książki placu zabaw jest obowiązkowe?
 • Jakie rozwiązanie w zakresie książki placu zabaw nakazuje przyjąć dobrą praktykę? Czy zgodnie z rozporządzeniem ministra, czy raczej wersji uproszczonej udostępnionej przez producenta?
 • Czy kontrola roczna wynika wprost z ustawy Prawo budowlane?
 • Czy w protokole z kontroli rocznej wystarczy, że kontrola jest przeprowadzona na podstawie Prawa budowlanego? Czy powinna być norma PN-EN 1176?
 • Czy kontrola roczna to tylko zalecenie?
 • Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?
 • Czy w okresie zimowym wymagane są przeglądy zimowe?
 • Czy w okresie zimowym potrzebne są regularne kontrole?
 • Czy kontrolę regularną można zlecić wykonawcy utrzymującemu czystość i naprawy?
 • Czy kontrolę regularną może przeprowadzać wykonawca - zewnętrzna firma sprzątająca?
 • Czy firma, która wykonała plac zabaw, może narzucić swoje osoby do przeprowadzania serwisu/kontroli corocznej jeszcze na etapie zawierania umowy?
 • Co w przypadku placów zabaw na terenach wiejskich? Czy kontrole codzienne może wykonywać sołtys? Czy w takiej sytuacji zarządcą jest gmina czy sołtys?
 • Czy kontrola regularna musi być obowiązkowo raz w tygodniu? Czy może być raz na dwa tygodnie albo przy okazji odbioru odpadów z placu zabaw?
 • Czy kontrola funkcjonalna może być wykonywana raz na 3 miesiące?
 • Czy kontrola podstawowa wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi stanowi przedłużenie certyfikatu?
 • Jeżeli wykonujemy kontrolę okresową roczną, która w protokole zawiera informację o każdym urządzeniu z osobna wraz z dokumentacją zdjęciową i usterkami do zrobienia, to czy jest obowiązek zrobienia kontroli podstawowej?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę na jednym dokumencie: plac zabaw i siłownia? Czy powinny być osobne kontrole?
 • Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?
 • Co robić, gdy urządzenie się zepsuje - czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?
 • Co zrobić, jeśli plac zabaw został oddany do użytku niedawno 1-2 lata temu, a firma nie zawsze spieszy się z naprawami?
 • Gwarancja placów zabaw jest zazwyczaj określona na tyle, na ile przedstawia ją dana firma. Czy są inne przepisy to regulujące?
 • Jeśli firma daje gwarancję np. 5 lat na plac zabaw, to należy rozumieć, że wszystkie elementy zabawowe są objęte tym okresem gwarancyjnym?
 • Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?
 • Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?

4. Projektowanie placu zabaw - jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

 • Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?
 • Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?
 • Czy wodne place zabaw powinny powstawać tylko przy np. basenach, czy można tworzyć je także np. w centrum miasta?
 • Czy jest przepis określający, że plac zabaw musi być na każdym osiedlu, w każdym parku miejskim? Chodzi o nasycenie placami w poszczególnych dzielnicach miasta
 • Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?
 • Projekt strefy bezpieczeństwa - jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?
 • Czy strefy bezpieczne nie mogą na siebie nachodzić?
 • Czy jest jakaś podstawa prawna, z której wynika, że strefy mogą na siebie nachodzić? Zleciliśmy kontrolę roczną firmie zewnętrznej, która w sprawozdaniu zarzuciła nam, że strefy nachodzą na siebie
 • Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?
 • Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?
 • Rodzaje nawierzchni bezpiecznych - które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?
 • Czy nawierzchnia bezpieczna może być położona tylko w strefach bezpieczeństwa?
 • Czy wymieniając nawierzchnię ze sztucznej trawy na placu zabaw na nową musi ona posiadać certyfikaty, czy wystarczy trawa przeznaczona na zewnątrz, która nie stanowi podłoża pod urządzeniami?
 • Czy przy uszkodzeniu nawierzchni wylewanej można zdjąć tylko górną warstwę i dać nową czy należy wymienić ją w całości?
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Czy ścieżki sensoryczne kwalifikują się place jako plac zabaw?
 • Czego dotyczy Norma PN-EN 1176?
 • Czy wymieniając uszkodzony element np. wspinaczkę linkową na zestaw zabawowy na nowe urządzenie, nadal będzie spełniało wymagania normy PN-EN 1176?
 • Czy w drewnianej zabawce typu ważka można wymienić główny element drewniany - belkę - nie stosując elementów od producenta? Czy bezpieczniej będzie usunąć całą zabawkę i kupić nową?
 • Czy do remontu placu zabaw konieczne jest stosowanie farb z atestem, przeznaczonych dla użytku przez dzieci? Czy nie ma takiej konieczności?
 • Na ile stosowanie norm jest wiążące dla urzędników?
 • Czy polska norma jest obligatoryjna czy stanowi tylko dobrą praktykę?
 • Czy polska norma ma również odniesienie w zakresie boisk sportowych i siłowni?
 • Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?
 • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?
 • Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?
 • Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?
 • Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić czy projekt placu spełnia wymogi?
 • Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B - jak się je stosuje?
 • Strefa upadku - HIC współczynnik upadku - jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
 • Do jakiej wysokości amortyzuje upadek mata przerostowa?
 • Piaskownice - jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Czy piasek w piaskownicy powinien być cyklicznie wymieniany, ale jako nawierzchnia na całym placu? Czy są jakieś wytyczne?
 • Jak postępujemy z wymianą piasku, który stanowi nawierzchnię bezpieczną?
 • W jaki sposób można zacieniać place zabaw np. piaskownice dla osób z nich korzystających i otoczenia?
 • Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?
 • Czy każdy plac zabaw musi być wyposażony w kosz na śmieci?
 • Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?
 • Jak często trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?
 • Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie - czy mogą być takie ogrodzenia?
 • Czy ogrodzenie placu zabaw, na którym jest piaskownica to wymóg konieczny?
 • Czy alejka jest odgrodzeniem?
 • Komu można udostępnić plac zabaw?
 • Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?
 • Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?
 • Czy osoba, która ma zdemontować uszkodzony ślizg i zamontować nowy musi mieć uprawnienia budowlane? Czy musi mieć na to protokół?

5. Siłownie zewnętrzne - jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

 • Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią - ujęcie praktyczne
 • Czy sposób oddzielenia siłowni i placu zabaw jest uregulowany konkretnymi wymogami? Czy przestrzeń musi być oddzielona za pomocą ogrodzeń?
 • Jeśli istnieje mini siłownia zewnętrzna przy placu zabaw, to też obejmują ją przepisy jak pełną siłownię zewnętrzną?
 • Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw?
 • Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?
 • Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?
 • Jakie urządzenia powinny znajdować się w siłowniach zewnętrznych?
 • Jak wygląda konserwacja takich siłowni?
 • Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?
 • Czy do likwidacji placu zabaw, oprócz przeglądu rocznego, który nakazuje rozbiórkę, należałoby mieć jeszcze dodatkowo ekspertyzę?

6. Regulamin placu zabaw - jak napisać dobry regulamin?

 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?
 • Czy treść regulaminu placu zabaw jest określony ustawowo?
 • Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?
 • Co dokładnie obejmuje zakaz wprowadzania psów?
 • Czy wytyczne z sanepidu powinny być zawieszone na regulaminach?
 • Na terenie gminy zamiast słowa „regulamin” używamy „zasady korzystania z placu zabaw”. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z normami?

Prowadzący

Dawid Chrzanowski-zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 8 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
12 marca 2024
od 599.00
06 maja 2024
od 599.00
03 czerwca 2024
od 599.00
06 sierpnia 2024
od 599.00
08 listopada 2024

Podobne szkolenia