Wideoszkolenie: Bezpieczne place zabaw

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw w gminie? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań? Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placów zabaw? Wytyczne epidemiczne związane z COVID-19

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland jest skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw, oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw

Praktyk z UM Włocławek odpowie na Państwa wszystkie pytania!
Powiemy m.in. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o siłowniach zewnętrznych i wytycznych epidemicznych. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie konsekwencje ponosi pracownik urzędu za zaniedbania / niespełnienie wymogów bezpieczeństwa w razie wypadku na placu zabaw? Odpowiedzialność karna
 • Pytanie do Prowadzącego: Czy jest Pan w stanie powiedzieć coś o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Jakie nawierzchnie może Pan polecić? Oprócz oczywistych mat i oprócz sypkich materiałów typu kamyczki, korki (dzieci roznoszą je po placu)
 • Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i chronić osoby zarządzające?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw? Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Formularz rejestracji wypadku
 • Protokół kontroli funkcjonalnej
 • Protokół kontroli regularnej
 • Protokół kontroli okresowej
 • Protokół przekazania terenu budowy

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które plac zabaw musi spełniać? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

 • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
 • Wytyczne epidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw
 • Jakie konsekwencje może ponieść Gmina, jeśli nie zapewni codziennej dezynfekcji placu zabaw?
 • Czy zamieszczenie wytycznych przeciwepidemicznych na placu zabaw jest obligatoryjne?
 • Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?
 • Co w przypadku gdy place nie są ubezpieczone?
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?
 • Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?
 • Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?
 • Najlepiej w takim razie wydać taki formularz osobie poszkodowanej, która zgłosi się bezpośrednio do administratora?
 • Czy taki formularz rejestracji wypadku można zamieścić na stronie gminy?

Jak na podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
 • Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?
 • Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?
 • Czy prowadzenie książki placu zabaw jest obowiązkowe?
 • Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?
 • Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?
 • Co robić, gdy urządzenie się zepsuje – czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?
 • Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?
 • Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?

Projektowanie placu zabaw – jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

 • Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?
 • Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?
 • Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?
 • Projekt strefy bezpieczeństwa – jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?
 • Czy strefy bezpieczne nie mogą na siebie nachodzić?
 • Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?
 • Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?
 • Rodzaje nawierzchni bezpiecznych – które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?
 • Czy wymieniając nawierzchnię ze sztucznej trawy na placu zabaw na nową musi ona posiadać certyfikaty czy wystarczy trawa przeznaczona na zewnątrz? Nie stanowi ona podłoża pod urządzeniami?
 • Pytanie do Prowadzącego:Czy jest Pan w stanie powiedzieć coś o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Jakie nawierzchnie może Pan polecić? Oprócz oczywistych mat i oprócz sypkich materiałów typu kamyczki, korki (dzieci roznoszą je po placu).
 • Norma PN-EN 1176 – czego dotyczy?
 • Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?
 • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?
 • Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?
 • Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?
 • Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić, czy projekt placu spełnia wymogi?
 • Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B – jak się je stosuje?
 • Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
 • Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Czy piasek w piaskownicy powinien być cyklicznie wymieniany, ale jako nawierzchnia na całym placu? Czy są jakieś wytyczne?
 • Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?
 • Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?
 • Co ile trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?
 • Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie – czy mogą być takie ogrodzenia?
 • Czy alejka jest odgrodzeniem?
 • Komu można udostępnić plac zabaw?
 • Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?
 • Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?
 • Czy osoba, która ma zdemontować uszkodzony ślizg i zamontować nowy musi mieć uprawnienia budowlane? Czy musi mieć na to protokół?

Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

 • Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią – ujęcie praktyczne?
 • Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw?
 • Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?
 • Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?
 • Jakie urządzenia powinny się znajdować?
 • Jak wygląda konserwacja takich siłowni?
 • Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?
 • Do likwidacji placu zabaw, oprócz przeglądu rocznego, który nakazuje rozbiórkę, należałoby mieć jeszcze dodatkowo ekspertyzę?

Regulamin placu zabaw – jak napisać dobry regulamin?

 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?
 • Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?

Prowadzący

Dawid Chrzanowski– zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 5 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
10 marca 2022
od 399.00
10 maja 2022
od 399.00
14 lipca 2022
od 399.00
16 września 2022

Podobne szkolenia