Wideoszkolenie: Windykacja opłat za wodę

Jak prowadzić windykację opłat za wodę w przypadku śmierci właściciela? Skąd pozyskać dane o dłużniku? Jakie są skuteczne metody ściągania należności za wodę? Czy należy naliczać koszty za ponowne podłączenie do wody? Jak pisać wnioski do sądu o postępowaniu windykacyjnym?

od 469.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę

Jak skutecznie ściągnąć należności po osobie zmarłej?
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub wyprowadzają się i nie ma informacji gdzie takich osób szukać. Poruszymy kwestie zmarłych odbiorców, którzy nie uregulowali rachunków, a ktoś bez umowy dalej mieszka w nieruchomości i nie opłaca faktur za wodę. Wyjaśnimy, jak pisać wnioski do sądu o postępowanie windykacyjne; co ile czasu należy wysyłać powiadomienia, czy można odciąć wodę bez zawiadomienia i w jakich przypadkach można tak zrobić.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co w momencie kiedy firma uregulowała zaległe FV, ale nie płaci naliczonych rekompensat 40 euro?
 • Co robimy z przyłączem jeśli użytkownik umiera? Czy szukamy spadkobierców jeśli posesja jest uzbrojona w wodę i są opłaty stałe? Czy powinny być naliczane opłaty stałe?
 • Jaki jest okres przedawnienia płatności wody, ścieków?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jakie są koszty blokowania ścieków?
 • Co w przypadku osób, które nie opłacają faktur za wodę i sprzedadzą dom? Co, jeśli nowy właściciel chce podpisać umowę z ZGK? Czy można podpisać z nim nową umowę? Od kogo w takim wypadku ściągnąć należności? Szukać jeszcze poprzedniego właściciela, czy ściągnąć należności od nowego właściciela?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika? Skąd pozyskać numer PESEL? Jak współpracować z wydziałem Ewidencji Ludności?
 • Czy można naliczać opłaty za ponowne podłączenie do wody? Jakie przepisy to regulują?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
 • wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, Wójt, Burmistrz, Prezydent / Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • ugoda
 • protokół o nieściągalności wierzytelności
 • wniosek o wyjawienie majątku
 • zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jak radzić sobie z problematycznymi dłużnikami? Jakie są skuteczne metody ściągania należności?

 • Jakie są skuteczne metody ściągania należności od osób, które nie płacą rachunków?
 • Co zrobić, gdy właściciel, który podpisał umowę z ZGK nie płaci rachunków i umiera? Od kogo wtedy ściągnąć należności? Od spadkobierców Czy wtedy można odciąć wodę bez zawiadamiania skoro właściciel nie żyje? Co w przypadku, gdy ktoś mieszka w nieruchomości i nie zgłasza się do podpisania umowy, nie płaci rachunków? Czy należności można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Co w sytuacji, jeśli dłużnik nie spłaci zadłużenia – najpierw kierujemy sprawę do sądu i odcinamy wodę? Czy mamy do wyboru sąd albo odcięcie wody?
 • Czy za pobraną wodę z zastępczego punktu obciążamy dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jak znaleźć spadkobierców? Gdzie szukać spadkobierców i informacji na ich temat? Co jeśli spadkobierców nie ma? Co jeśli spadkobierca mieszka w lokalu, ale nie poinformował ZGK o tym, że właściciel nie żyje, korzysta z wody i nie płaci rachunków, a faktury są ciągle wystawiane na zmarłego już właściciela?
 • Czy można umorzyć dług jeśli jest niski, a właściciel zmarł? W jakich przypadkach można umorzyć?
 • Co, jeśli właściciel nieruchomości miał długi za wodę i zmarł? Od kogo ściągnąć należności?
 • Co jeśli jest kilku spadkobierców? Od kogo ściągać należności? Czy należności można ściągnąć już wtedy, gdy toczy się postępowanie spadkowe?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nie wiadomo kto jest właścicielem, nie ma podpisanej umowy, a w lokalu używana jest woda?
 • Co z zadłużeniem, gdy było mieszkanie komunalne i zostało przydzielone innemu lokatorowi?
 • Od kogo żądać spłaty, jeżeli w wynajmowanym mieszkaniu został dług a najemca nie rozwiązał umowy ? Od kogo żądać spłaty – najemcy, czy właściciela?
 • Jeśli klient jest niewypłacalny to czy dług można ściągnąć od kogoś z rodziny?
 • Gdzie szukać informacji na temat dłużnika, który się wyprowadzi? Skąd pozyskać numer PESEL?
 • Co robić w przypadku osoby, która miała płacone rachunki tylko za wodę, a za ścieki nie, a okazuje się, że do ścieków też była podłączona? Jak ściągnąć należności od takiej osoby za ścieki?
 • Czy informację o zamknięciu ścieków trzeba również zgłosić do sanepidu i wójta/ burmistrza/ prezydenta tak jak w przypadku zamknięcia wody?
 • Jak zachować się w przypadku firmy, która ogłosiła upadłość, została zlikwidowana, ale ma nieopłacone rachunki? Gdzie w takim wypadku wysyłać zawiadomienia? Jak odnaleźć właściciela firmy?
 • Jest odcięta woda, kontrahent nie zapłacił do dnia dzisiejszego. Prawdopodobnie korzysta z prywatnego ujęcia tj. studnia. Kwota zadłużenia nie jest duża. Czy sprawę należy skierować do Sądu ? Czy są inne możliwości zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem?
 • Kontrahent posiada zaległości, złożył wniosek o rozłożenie na raty. Uznał swoje zadłużenie. Przerywa to bieg przedawnienia. Od kiedy powinniśmy liczyć rozpoczęcie biegu w przypadku, gdy nie spłacono tych rat?
 • Co robić w przypadku osoby, która jest właścicielem i na fakturze widnieją jej dane, a okazuje się, że osoba ta przebywa za granicą? Jak ściągnąć od takiej osoby należności? Jak znaleźć taką osobę ? Gdzie zacząć jej szukać? Gdzie wysyłać zawiadomienia w przypadku takiej osoby?
 • Jak prowadzić sprawy windykacyjne, aby nie generować dużych kosztów, a odzyskiwać pieniądze za wodę? Jak zminimalizować koszty egzekucji?
 • Co w przypadku jeśli ZGK uznaje osobę za dłużnika, a później okazuje się, że faktura do takiej osoby nie dotarła?
 • Co, jeśli umowa podpisana jest na męża, a nieruchomość należy do małżeństwa? Czy windykacja wtedy dotyczy też żony?
 • Co w przypadku, jeśli w budynku mieszka rodzina wielopokoleniowa, umowa jest na osobę niewypłacalną i nikt tam nie płaci rachunków? Czy opłaty można ściągać od innych mieszkańców budynku? Jak to zrobić?
 • Jak prowadzić postępowanie windykacyjne, gdy osoba, która użytkowała wodę wyprowadza się, a ma niezapłacone faktury
 • Czy właściciel może wypowiedzieć umowę bez opłaconych faktur? Jak zachować się jeśli dojdzie do takiej sytuacji?
 • Na jakiej podstawie można zdemontować licznik w przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkiwana?

2. Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Jak pisać wnioski do sądu i komornika dotyczące windykacji? Kiedy można odciąć wodę? Jakie są regulacje prawne dotyczące windykacji? Na co trzeba zwracać uwagę?

 • Jakie są procedury, którymi należy się kierować podczas windykacji?
 • Jakie są regulacje prawne prowadzenia windykacji po osobach zmarłych?
 • Kiedy można odciąć wodę? Jakich zasad należy przestrzegać przy odcinaniu wody?
 • Jak zapewnić źródło zastępcze z dostępem do wody po jej odcięciu?
 • Czy należy naliczać dodatkowe opłaty za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej? Jak je naliczać i na jakiej podstawie?
 • Jak wygląda procedura odbierania należności od osoby, której odcięło się wodę?
 • Jak windykować osoby, które mają podpisaną umowę, a jak windykować osoby, które umowy podpisanej nie mają? Jakie są różnice i co można zrobić w każdym z takich przypadków?
 • Jak można prowadzić windykację bez ingerencji sądu? Kiedy sprawę należy przekazać do sądu i komornika?
 • Jak przekazać sprawę do sądu? Jak pisać wnioski do sądu, aby sąd nie umorzył postępowania windykacyjnego?
 • Do jakiego stopnia może posunąć się pracownik ZGK w postępowaniu windykacyjnym, aby ciągle postępował zgodnie z prawem? Zawsze należy działać etycznie z poszanowaniem dłużnika?
 • Jak pisać umowy ugodowe? Co w takich umowach powinno być zawarte? Czy zakład może przyjmować spłaty długu w ratach?
 • Jakie są procedury w blokowaniu ścieków? Jak to zrobić? Jakie koszty związane są z procedurą blokowania ścieków?
 • Jaki jest schemat działań przy blokowaniu ścieków ? Kto wykonuje blokadę ścieków?
 • W jakich odstępach czasowych wysyłać powiadomienia o braku wpłat?
 • Jak zachować się gdy wezwanie do zapłaty wraca nieotwarte? Co jeśli powiadomienie o planowanym odcięciu wody wraca nieotwarte?
 • Czy jeśli list z upomnieniem był awizowany i wrócił bez otwierania to czy można uznać, że wiadomość została przekazana?
 • Czy można wysłać dłużnikowi zawiadomienie do pracy? Czy należy w tym celu otrzymać dodatkową zgodę dłużnika?
 • Kiedy zacząć wysyłać powiadomienia o braku wpłat za wodę? Jakie przepisy to regulują?
 • Jak używać systemów wodomierzy przedpłatowych, aby nie kolidowało to z ustawą i przepisami?
 • Czy można używać systemów marki AMPS? Czy można ich używać bez dokumentacji uprawniającej do odcięcia wody?
 • Po jakim czasie dług się przedawnia? Kiedy można umorzyć postępowanie?
 • Czy nastąpiły zmiany w pracy komorników? Jak przekazywać sprawę windykacyjną do komornika?
 • Sądowe wyjawienie majątku
 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika
 • Wyjawienie majątku w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku
 • Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
 • Ponowny wniosek o wyjawienie majątku

3. Przerwanie biegu przedawnienia skutecznie i tanio

 • Czy zakład budżetowy musi naliczać koszty upomnienia?
 • Czy jeśli w umowie nie mamy informacji o naliczaniu kosztów za upomnienie czy należy w wezwaniu je naliczać, na co powołać jeśli klient się nie zgadza?
 • Co w momencie kiedy firma uregulowała zaległe FV, ale nie płaci naliczonych rekompensat 40 euro?
 • Zawezwanie do próby ugodowej i mediacja, już nie przerywają biegu przedawnienia
 • Obowiązek pokrycia szkody wynikającej ze zwłoki dłużnika w postaci kosztów wysłania upomnienia?
 • Termin płatności a termin wymagalności?
 • Co w przypadku, gdy odbiorca nie otrzymał faktury VAT?
 • Jakie są skutki zawarcia ugody?
 • Co robić w przypadku braku odbiorcy?
 • Czy częściowa zapłata kwoty z wezwania wstrzymuje windykację. Wstrzymanie usług dostawy Odcięcie dostawy wody równa się z rozwiązaniu umowy?
 • Czy możemy żądać opłaty za ponowne podłączenie wody?
 • Proszę o wskazanie wyroków sądowych dot. odcięcia wody w przypadku częściowych płatności w pełnych okresach obrachunkowych?
 • Na jakiej podstawie zmusić odbiorcę do założenia licznika do tej pory obciążamy go z ryczałtu, ale tylko za domowników. Uprawia on warzywa na sprzedaż i twierdzi że podlewa je z własnej studni ale podejrzewamy, że korzysta z wody z wodociągu?
 • Jak skutecznie przerwać bieg przedawnienia (tanio i skutecznie)?

Prowadzący

Jan Kurowski praktyk od 2014r., pracuje na stanowisku – specjalisty koordynatora do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko Specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikacja radcowska - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu prowadzenia windykacji oraz obsługi klienta.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 469.00
05 października 2022
od 469.00
28 listopada 2022

Podobne szkolenia