Wideoszkolenie: Ochrona przed hałasem

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Postępowanie w przypadku skarg na hałas - krok po kroku. Jak i kiedy prowadzić pomiary hałasu? Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu? Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej? Czy powinny być zwroty finansowe za kolejne pomiary? Jak wydawać decyzję ograniczające emisję hałasu? Co powinna zawierać umowa z firmą, która wykonuje pomiary? Czy istnieją dotacje na proces wykonywania pomiaru?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach powiatowych, osóbzajmujących się hałasem.

Powiemy o procedurze wykonywania pomiaru hałasu, która stanowi dla Państwa wiele problemów
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z hałasem w środowisku i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu, czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją, czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu?
 • Czy należy wszcząć postępowanie w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu?
 • [PRZYKŁAD] Ludzie chcą, by pomiar hałasu był przeprowadzany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz i używa głośnych maszyn), a jednak należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która tworzy hałas, może się przygotować – jak to rozwiązać? Czy zawsze należy zawiadomić o pomiarze?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe?
 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren na którym się znajdują należy też do usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu. Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak po zmianach będzie wyglądał „Program ochrony środowiska przed hałasem”?


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich szkoleń:

 • Przedsiębiorca prowadzący zakład usług leśnych pozyskuje drewno w lesie, następnie na działce w centrum miasta piłuje drewno na klocki opałowe. Mieszkańcy miasta skarżą się na hałas. SKO wyznaczyło starostę do rozwiązania sprawy. Przedsiębiorca nie jest właścicielem działki, ponieważ należy ona do Skarbu Państwa.
  • Jeżeli po kontroli okaże się, że przedsiębiorca dysponuje tytułem prawnym do działki, to czy w przypadku użytkowania dwóch pilarek spalinowych spełnia funkcję zakładu, a co za tym idzie możliwe będzie wydanie decyzji na podstawie przepisu art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska?
  • Co w przypadku, gdy osoba nie będzie miała tytułu prawnego do działki? Czy należy wydać w tym przypadku decyzję w oparciu o przepis art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska?
  • Co w przypadku, gdy okaże się, że jest posiadaczem samoistnym od 30 lat tej działki? Czy wówczas spełni funkcję zakładu?
 • Jakie środki prawne ma zastosować organ, aby mógł przeprowadzić pomiar hałasu w wyznaczonym terminie?
 • Jak skonstruować orzeczenie ewentualnej decyzji z przepisu art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska, aby wyeliminować lub zmniejszyć uciążliwość hałasową, a jednocześnie, aby była realna możliwość wyegzekwowania zapisów decyzji?
 • Czy pomiary muszą być zawsze połączone z kontrolą? Czy muszą odbywać się na zwykłej wizji lokalnej lub w innym terminie umówionym z osobą emitującą hałas?
 • Czy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli wysyłamy do zakładu, czy również do skarżącego?
 • Co w przypadku, gdy chcemy nałożyć przegląd na zarządzającego linią kolejową? Co, jeżeli mieszkańcy dalej będą się skarżyć?
 • Do starosty wpłynęło pismo z WIOŚ ze skargą od mieszkańców na budowę oraz działania prowadzone na strzelnicy. W czasie postępowania PINB wydał decyzję nakazującą legalizację obiektu oraz bezzwłoczne usunięcie stanu zagrożenia poprzez zaprzestanie działań o charakterze strzeleckim. Na tej podstawie starosta wystosował pismo do mieszkańców, że po ustaniu stanu zagrożenia podejmie działania zmierzające do ustalenia możliwości przeprowadzenia pomiarów hałasu. Na postanowienie złożono zażalenie do WINB, który wydał postanowienie prostujące poprzednie PINB, w którym nakazał legalizację strzelnicy oraz nałożył obowiązek wstrzymania dalszej budowy strzelnicy. W uzasadnieniu odniósł się do stanu zagrożenia, że nie istnieje i PINB źle zinterpretował i taki zapis nie powinien się znaleźć. Jakie działania ma podjąć w takiej sytuacji starosta? Co odpisać mieszańcom, żeby nie było przekroczenia terminów zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego? Kiedy podjąć próby pomiarów?
 • Jakie dokumenty należy dostarczyć w przypadku likwidacji zakładu? W jakim trybie kończymy postępowanie?

1.Jak prawidłowo podchodzić do spraw związanych z ochroną przed hałasem? Jakie są kompetencje starostw w tym zakresie? Jak krok po kroku ma przebiegać postępowanie w przypadku skarg na hałas?

• Co robić w sytuacji, gdy normy są dotrzymane, a ludzie dalej się skarżą?

• Skąd starostwo ma pobierać pieniądze na wykonywanie pomiarów, na opłacenie laboratorium?

• Jak wybrnąć z sytuacji, jeżeli zlecamy przez organ pomiary hałasu i one nie wykazują przekroczeń, a ludzie dalej się skarżą?

• Hałas emisji dzwonów kościelnych - jak do tego podejść?

• Czy dzwon kościelny na wieży to instalacja?

• Czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją? Jak podejść do takiego problemu?

• Czy powinno być jakieś uwarunkowanie co do tego, jak wysoko powinny znajdować się dzwony na wieży kościelnej?

• Czy dzwony na wieży muszą mieć żaluzje, aby było trochę ciszej?

• Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe? Budżet ustala się rok wcześniej. Pieniądze odłożone na “Skargi i opłaty” - te pieniądze można wykorzystywać na pomiary czy nie?

• Jak prowadzić kontrole w zakładach i jakie dane zbierać podczas postępowania?

• Jak zdobywać akredytacje na pomiar?

• Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?

• Jak reagować na skargi? Od razu zlecać pomiary czy patrzeć na przeglądy?

• Jak zakończyć sprawę, jeśli z przeglądu wynika, że nie ma przekroczeń, ale skargi dalej są?

• Kiedy powinny być badania hałasu czy przed postępowaniem, czy po?

• Ustalenie „stanu faktycznego” by ustalić, jaka jest dopuszczalna głośność. Czy starostwo powinno samo ustalić dopuszczalną głośność, czy należy wystąpić o to do danej gminy? Która ścieżka jest prawidłowa?

• Co w przypadku, gdy dojdzie do całej procedury pomiaru i normy nie są przekroczone?. Czy odpowiedzialność biorą za to osoby skarżące ? Czy organ ponosi koszty?

• Czy na każdy wniosek należy do razu rozpocząć postępowanie i zlecać badania?

• [PRZYKŁAD] Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś pisze skargę, że zwierzęta się stresują ze względu na pobliski pokaz sztucznych ogni w domu weselnym? Czy należy wykonać pomiary, a może zabronić w danym domu weselnym organizowania pokazu sztucznych ogni?

• Czy tylko starostwo może zlecić wykonanie pomiaru, czy samo przedsiębiorstwo też?

• Kiedy należy wszcząć postępowanie, w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu ?

• Czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru?

• W jaki sposób wójt może pomóc w tematyce wykonywania pomiaru? Czy sam może dogadać się z firmą wykonująca pomiar?

• [PRZYKŁAD] Jakie działanie powinno się podjąć przy hałasie kolejowym ?

• [PRZYKŁAD] Mieszkańcy zgłaszają problem, że jest hałas przy drogach powiatowych i gminnych. Co starostwo ma dalej z tym robić? Jak to procedować?

• [PRZYKŁAD] Bardziej ekonomiczne jest dla starostwa używanie dmuchawy do liści, jednak ludzie skarżą się na jej hałas. Co można zrobić w takiej sytuacji?

• Czy starosta może przekazać skargę od mieszkańca do sanepidu, by oni przeprowadzili badanie? W jakiej sytuacji można wdrożyć takie działanie?

• [PRZYKŁAD] Co zrobić w związku ze skargami mieszkańców o występującym hałasie ze strzelnicy? Czy strzelnice wymagają przeglądu? Czy wymagają decyzji dotyczącej hałasu?

• Czy w każdym przypadku muszą być wykonywane pomiary np. w momencie, w którym sąsiad oskarża sąsiada, że jest hałas?

• Jak prawidłowo zweryfikować zgłoszenie, by wiedzieć, że jest potrzebny pomiar?

• Czy należy wykonać pomiar w momencie, gdy ktoś zgłosi skargę na hałas z kościoła, ale okazuję się, że mieszka kilometr od kościoła? Logiczne, że mieszkając koło kościoła, musi zaakceptować hałas.

• [PRZYKŁAD] Właściciel budynku posiada w nim wentylatory i dzierżawi najemcom lokale, które się tam znajdują. Pojawiają się skargi na hałas z wentylatorów. Kto ponosi odpowiedzialność? Właściciel budynku czy konkretni najemcy?

2. Proces wykonywania pomiaru hałasu – jaka jest procedura? Kto powinien prowadzić taki pomiar?

• Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru?

• Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu?

• Czy starosta może przyjąć pomiary hałasu zrobione przez zakład? Czy starostwo musi samodzielnie zrobić swoje pomiary, nie używając tamtych?

• Czy sanepid może przeprowadzać badanie hałasu?

• Jak zmierzyć poziom hałasu na wysokościach? Czy należy wykształcić się w tematyce ”badań wysokościowych”?

• Jak przewieść drabinę na mierzenie hałasu na wysokości?

• [Przykład] Ludzie skarżą się na paralotniarzy. Jak zbadać hałas przez nich wytwarzany?

• Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej?

• Czy pomiary powinny być robione podczas spotkań z zainteresowanymi ludźmi?

• Czy w sytuacji, gdy strony sporu nie zgadzają się z wynikami pomiarów, to należy ponownie powtórzyć badanie hałasu ?

• Czy powinny być zwroty finansowe za kolejny powtórzony pomiar hałasu?

• Czy pomiary powtarzane są na czyjś koszt (konkretnie -tej osoby, która nie zgadza się z wynikami)?

• Gdzie ustawić czujnik hałasu?

• W jakich terminach wykonywać pomiary?

• Jak informować właściciela o zamierzonych pomiarach?

• Jak poprawnie zakwalifikować wyniki pomiarów?

• [PRZYKŁAD] Ludzie chcą, by pomiar hałasu był wykonywany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz na głośnych maszynach), a należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która wydaje hałas, może się przygotować. Jak to rozwiązać?

• Kto powinien być obecny podczas wykonywania pomiaru? Czy tylko skarżący, czy też właściciele wszystkich działek, na które ten hałas może potencjalnie oddziaływać ?

• Jak “zmusić” przedsiębiorcę, by włączył wszystkie urządzenia, żeby móc zbadać hałas?

• [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca mówi, że zawsze ma zamknięte okna i drzwi przy pracy. Jak udowodnić, że ma otwarte, jeśli są świadkowie?

• [PRZYKŁAD] Czy powinno się najpierw wszcząć kontrole na podstawie ustawy prawa przedsiębiorców i po miesiącu pojechać zrobić kontrole, a następnie w jej ramach zlecić laboratorium? Czy jest inna krótsza droga, by wykonać pomiary?

• Czy można wszcząć postępowanie i w toku postępowania zlecić laboratorium wykonanie pomiarów?

• W jaki sposób wynajmująca firma może „wymusić” na przedsiębiorcy pokazanie dokumentów i uruchomienie maszyn?

• Czy wykonanie pomiaru można zlecić WIOŚ?

• [PRZYKŁAD] Ktoś wyznaczył konkretny dzień na pomiar, ale pogoda się zmieniła (jest deszczowo). Co zrobić, jeśli zawiadomienie jest już wysyłane wcześniej? Jak to odwołać i zmienić? Co zrobić, gdy umowa z firmą wykonującą pomiar była tylko do określonego czasu?

3.Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze firmy zajmującej się wykonywaniem pomiarów? Jakie zapisy zawrzeć w umowie z taką firmą?

• Co powinna zawierać umowa na wykonywanie pomiarów z firmą?

• W jaki sposób powinien odbywać się wybór firmy? Na co zwracać uwagę?

• Jak wybierać firmę do wykonania pomiarów?

4. Jak prawidłowo wydawać decyzje nakładające obowiązki?

• Jak wydawać decyzję ograniczającą emisję hałasu?

• Po jakim czasie firma, której wydano decyzje o co 2-letnim pomiarze kontroli, może domagać się o zniesienie takiej decyzji? Firma nie przekracza już normy hałasowej, do której musi się dostosować. Jak z takiej decyzji zrezygnować?

• [PRZYKŁAD] Na osobę są skargi, że generuje hałas, ale nie jest nigdzie zarejestrowana jej działalność. Czy taką sprawę należy oddać do gminy i traktować taką osobę jako „osobę fizyczną’’, czy też starostwo powinno się zająć tą tematyką jako „osobą będącą przedsiębiorcą”. Jak podchodzić do osób, które posiadają działalność, ale nie są zarejestrowane?

• [PRZYKŁAD] Decyzje wydawane są dla przedsiębiorców, ale pojawił się przypadek, gdzie stroną postępowania jest osoba fizyczna, ponieważ ma instalację, na którą przedsiębiorca musi mieć zezwolenie. Jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku osoby fizycznej?

5. Klasyfikacja terenu akustycznego w miejscowych planach zagospodarowania

• Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren, na którym się znajdują, należy też do terenu usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu? Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?

6. Co nowego dla starostw wprowadzi „Program ochrony środowiska przed hałasem"?

• Jak ta kwestia będzie wyglądała po zmianie?

• Czy tylko marszałek będzie w tym uczestniczył ?

• Czy starostwo dostanie z tego tytułu nowe obowiązki?

• Czy planować środki finansowe w związku z tym na przyszły rok?

Prowadzący

BEATA KEMPA - od 25 lat związana ochroną środowiska, pracując m.in. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy na stanowisku kierownika referatu Polityki Środowiskowej. Specjalizuje się w ochronie środowiska przed hałasem, prowadząc i nadzorując postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu czy ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Bierze udział w opracowywaniu strategicznej mapy hałasu oraz na bieżąco współpracuje z zarządcami źródeł hałasu w realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem. W latach 2014-2019 członek grupy roboczej ds. hałasu w ramach krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Od 2014 roku wykładowca, na Uniwersytecie WSB Merito, m.in. tematyki związanej z ochroną przed hałasem w przedsiębiorstwie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu kierunku biologia (specjalizacja : biologia środowiska) prawa (specjalizacja : prawo administracyjne) oraz audytor zewnętrzny normy ISO 14001.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia