Wideoszkolenie: Rekultywacja gruntów

Jak powinien wyglądać wniosek o zakończeniu rekultywacji? Co powinien zawierać? Kto powinien ustalać kierunek rekultywacji? Do czego kwalifikować , np. usunięcie pagórka? Co powinien zawierać projekt rekultywacji? Czy bez ustalania kierunku rekultywacji można podjąć decyzje o jej zakończeniu? Kto ponosi koszty opłacenia opinii rzeczoznawców? Jak wygląda sprawa finansowania ? Niewykonanie rekultywacji, przez sprawcę degradacji i zmiana właściciela, jakie są narzędzia prawne w tym zakresie?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników starostw powiatowych i urzędów na prawach powiatu zajmujących się rekultywacją gruntów.

Szczegółowe omówienie kategorii rekultywacji. Co powinno znaleźć się we wniosku o zakończenie rekultywacji? Rekultywacje wykonane bez zezwolenia - postępowanie, konsekwencje, sankcje
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów i zawarliśmy je w programie szkolenia. Szkolenie rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie między innymi zakończenia rekultywacji, które stanowią nie lada wyzwanie. Praktyczne warsztaty umożliwią Państwu sprawne rozwiązanie wszystkich istniejących problemów w tej tematyce. Dowiedzą się Państwo również: jak powinien wyglądać wniosek o zakończeniu rekultywacji? Co powinien zawierać? Kto powinien ustalać kierunek rekultywacji? Do czego kwalifikować , np. usunięcie pagórka? Co powinien zawierać projekt rekultywacji? Na te i inne pytania odpowie nasza doświadczony prelegent! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia.​

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wykonania rekultywacji w jej ramach, w miejscu wykopu robi staw?
  • Jakie są kategorie rekultywacji?
  • Jakie są narzędzia prawne w zakresie: niewykonania rekultywacji przez sprawcę degradacji i zmiany właściciela?
  • Co powinno znaleźć się we wniosku o zakończenie rekultywacji?
  • Kto powinien wymagać opinii rzeczoznawców o utracie wartości użytkowej gruntów w przypadku działalności wydobywczej? Czy należy wymagać opinii, jeśli decyzji o rekultywacji jest wydawana przed eksploatacją?
  • Rekultywacje wykonane bez zezwolenia, postępowanie i strony praktyczne, czy istnieją i jakie są konsekwencje od strony sankcji?
  • Czy stwierdzenie ograniczenia wartości użytkowej gruntów przez dwóch biegłych zawsze jest niezbędne?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zakończenie rekultywacji, nowa koncesja i egzekwowanie rekultywacji

• Co powinno znaleźć się we wniosku o zakończenie rekultywacji?

• Jak skłonić osobę zobowiązaną do rekultywacji do wywiązania się ze zobowiązania, jeśli jeszcze tego nie zrobiła?

• Jak skutecznie przeprowadzić zakończenie rekultywacji?

• Co zrobić w sytuacji, gdy upłynął okres rekultywacji, a osoba zobowiązana do jej wykonania nadal próbuje wydobyć złoże i składa wniosek o kolejną koncesję?

• Czego należy wymagać podczas zakańczania rekultywacji? W jaki sposób kontrolować jej zakończenie?

• Jakie rodzaje sankcji wyróżniamy?

• Jak należy postępować w przypadku rekultywacji wykonanej bez zezwolenia? Czy można korzystać z sankcji, a jeśli tak, to jakich?

• Co zrobić z osobą, która nie wywiązuje się z przeprowadzenia rekultywacji poeksplotacyjnej, gdy grunty objęte rekultywacją miały klasę V i VI?

• W jaki sposób ponaglać osobę zobligowaną do rekultywacji?

• W jaki sposób urzędnik może bronić się przed egzekucją administracyjną rekultywacji?

• Jak wygląda egzekucja administracyjna rekultywacji? W jaki sposób postępować gruntami w klasach I-III gdy termin przeprowadzenia rekultywacji zostanie przekroczony?

• Na co zwracać uwagę w przypadku decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną? W jaki sposób odebrać tę decyzję?

• Co robić w sytuacji, gdy rekultywacja trwa dłużej niż 5 lat? Jak rozpatrywać takie przypadki? Niektórzy piszą rozpatrzenia np. surowiec jest przerabiany w innych kopalniach, jak naliczać kary gdy są słabe mineralne gruntu?

• Jakie dokumenty są potrzebne, aby uznać rekultywacje za zakończoną ?

• Jak naliczyć opłaty karne, jeżeli rekultywacja dotyczyła gruntów klas niechronionych ? Jak wyegzekwować zakończenie tej rekultywacji ? Czy obowiązek egzekucji istnieje gdy grunty są niechronione?

2. Utrata właściwości użytkowych gruntów oraz opinie rzeczoznawców

• Czy opinia rzeczoznawców jest wymagana w przypadku wydobycia kruszywa i braku wartości użytkowej gruntu?

• Czy stwierdzenie ograniczenia wartości użytkowej gruntów przez dwóch biegłych jest zawsze niezbędne?

• Kto ponosi koszty opłacenia opinii rzeczoznawców? Jak wygląda kwestia finansowania ?

• Kto powinien wymagać opinii rzeczoznawców o utracie wartości użytkowej gruntów w przypadku działalności wydobywczej? Czy należy wymagać opinii, jeżeli decyzja o rekultywacji została wydana przed eksplantacją?

• Czy każdy "stopień utraty" wartości gruntów powinien mieć komplet decyzji?

• Co powinna zawierać opinia rzeczoznawcy?

• Czym jest "stopień utraty"?

• W jakim celu wydaje się decyzje ustalające stopień ograniczenia nieruchomości ?

• Czy przy każdej rekultywacji musi być wydana opinia dwóch rzeczoznawców?

• Kto może być rzeczoznawcą?

3. Rekultywacje odpadami, terminy oraz nietypowe sytuacje

• Czym jest projekt rekultywacji?

• Jakie są kategorie rekultywacji?

• Jak powinny wyglądać decyzje rekultywacyjne?

• Jakie są terminy rekultywacji?

• Jakie są rodzaje rekultywacji?

• Czy można przedłużyć termin rekultywacji? Czy jest to termin bezwzględny?

• Jakich dokumentów należy wymagać od inwestorów?

• Co zrobić w sytuacji gdy właściciel terenu, na którym występuje zagłębienie występuje o wydanie decyzji zobowiązującej do rekultywacje?

• Jak przeprowadzać rekultywację zdegradowanych gruntów po kopalniach gazu? Czy istnieje wymóg przedkładania przez wnioskodawcę analizy badań po wykonaniu robót związanych z poszukiwaniem węglowodorów do starostwa?

• Jak wygląda proces rekultywacji terenów poprzemysłowych?

• Do czyich obowiązków należy prowadzenie dokumentacji rekultywacji?

• Jak postępować w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wykonania rekultywacji w jej ramach, w miejscu wykopu robi staw?

• Czym są grunty zdewastowane, a czym są grunty zdegradowane?

• Czy urzędnicy muszą wymagać projektu rekultywacji, jeśli go nie zatwierdzają?

• Czy w przypadku gdy grunty są niekorzystnie przekształcone przez działalność prowadzoną na danym terenie 50 lat temu, można uznać za rekultywację naturalną zarośnięcie działki przez okres jej nieużytkowania?

• Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgłosił rozpoczęcia eksploracji, a została wydana przez marszałka koncesja na rekultywację użytków rolnych? Jak w takim wypadku radzić sobie z inwestorami?

• Jak postępować w sytuacji, gdy odbywa się wydobycie, a firma nie występuje o kierunek rekultywacji? W jaki sposób egzekwować postępowanie, jeśli zamiast firmy o kierunek rekultywacji wystąpi starostwo?

• Jaki tryb postępowania przyjąć w przypadku rekultywacji starych wyrobisk?

• Co należy robić w przypadku połączenia rzeki z wyrobiskiem? Jakie organy powiadomić? Jaki kierunek powinien być obrany i kto go ustala? Do jakiej kategorii przypisać wyrobisko jest rekultywowane odpadami?

• Jak regularnie przeprowadzać kontrole? np. od razu przy wydaniu koncesji firma dostaje decyzję o rekultywacji, to ten termin będzie za jakieś 30/40 lat, czy starostwo co roku ma sprawdzać przez 40 lat, co jest zrobione, co roku zbierać informacje dotyczącej koncesji wydobycia i na tej podstawie, te podmioty odrzucają coroczne kontrole

• Co robić w przypadku, gdy po uzyskaniu opinii od organów opiniujących okazało się, że kierunki są niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego?

• Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie ujawnia użytku „K”, czyli kopalny (zmiana przeznaczenia) i występują niezgodności?

• Co zrobić w sytuacji, w której był zakład górniczy, wokół były pola i lasy, teraz chcą tam po rekultywacji zrobić osiedle i co po rekultywacji należy stosować? Jaką ustawę?

• Czy niwelowanie gruntów rolnych podlega rekultywacji?

• Zostało kupione wyrobisko bez koncesji i nowi właściciele złożyli wniosek o kierunek rekultywacji, na jakiej podstawie urzędnik może zezwolić na rekultywacje, kto powinien się tym zająć? Starostwo czy Marszałek? Osoba jest właścicielem, ale nie przeprowadziła rekultywacji, kto powinien ją wykonać?

• Czy gdy przedsiębiorca składa wniosek o kierunku rekultywacji, jest zobligowany dostarczyć jakąś rekultywację?

4. Rekultywacja różnymi rodzajami odpadów

• Jakie odpady mogą być stosowane do rekultywacji bez zabezpieczenia roszczeń?

• Problematyka rekultywacji przy użyciu odpadów, tutaj wchodzą decyzje na przetwarzanie odpadów itd., jak weryfikować?

• Co z wystąpieniem odpadów radioaktywnych? Tereny po odpadach hutniczych z prawdopodobieństwem wystąpienia np. głowic nuklearnych (kiedyś stacjonowały tam wojska radzieckie)

• Hałdy piachu, które były pozostałością po wydobyciu i służyły jako rekultywacja odpadami, a z drugiej strony były traktowane jako materiał i jest rozbieżność podejścia do sprawy i była decyzja, że to nie jest materiał pełnowartościowy, co robić? Jakie działania podjąć?

• Porekultywacyjne gospodarowanie odpadami, chęci pozyskania szlak, wtórna rekultywacja, co robić?

5. Nielegalna eksploracja

• W jakim terminie, w jaki sposób, jakie dokumenty powinny być złożone, jak prowadzić postępowanie w przypadku nielegalnego wydobywania? Jak powinna przebiegać rekultywacja takich terenów?

• Cała procedura rekultywacji nielegalnej eksploracji, Jak do tego podejść? Jakie decyzje powinno się wydawać?

• Czy nielegalne wydobycia można podpiąć pod przepisy gospodarki przemysłowej? Co zrobić na gruntach z nielegalną eksportacją? Jakie postępowania wprowadzić? Czy można to nazwać przemysłem?

• Urząd górniczy prowadził postępowanie w sprawie nielegalnego wydobycia legaliny bez koncesji, to zostało zakończone i teraz jak starosta powinien się zachować? Co z rekultywacją?

6. Kierunki rekultywacji

• Do czego kwalifikować, np. usunięcie pagórka?

• Kierunki i w jaki sposób np. można określić kierunek ze względu na dokumenty?

• Jakie są rodzaje i kierunki rekultywacji? W jaki sposób ma to być udokumentowane, dlaczego jest taki kierunek, a nie inny?

• Kto powinien ustalać kierunek rekultywacji w przypadku, gdy jest wyznaczona rekultywacja kopalni i zasypywanie odpadami i np. wcześniej nie było mowy, żeby urząd górniczy uzgadniał kierunki rekultywacji, gdy pojawiała się woda, teraz jest zmiana, że jest możliwe, że te wyrobiska nie podlegają prawu o stanie wodnym

• Zmiana kierunku z leśnego na rolny, dwie opinie: jedna negatywna, jedna pozytywna i jak to rozstrzygnąć, w jakim kierunku pójść?

7. Nowy właściciel gruntu lub znikająca na rynku firma

• Co zrobić, jeżeli zmarła osoba zobowiązana do rekultywacji, a była to osoba fizyczna? Co zrobić w trybie prawnym? Jakie działania podjąć?

• Firma, która dokonała degradacji nie istnieje, w latach 70. była nałożona rekultywacja, obowiązek nadal trwa, a firma, która była zobowiązana, już nie istnieje, co robić?

• Kto powinien rekultywować teren, gdy następuje zmiana właściciela, ale on nie spowodował dewastacji?

• Jakie czynności podjąć, jeżeli nie został ustalony sprawca degradacji? Jak powinno przebiegać finansowanie, z jakich środków? Jak to powinno przebiegać? Jeśli nie został wyznaczony sprawca, jeżeli nie ma środków na rekultywację, jak to powinno być zrekultywowane?

• Kto powinien być odpowiedzialny za ustalenie podmiotów postępowania? Wnioskodawcy i właściciel gruntów? Czy również właściciele nieruchomości sąsiednich?

• Co zrobić, jeżeli osoba zobowiązana do rekultywacji nie wykonuje tego obowiązku, a w międzyczasie zawiera akt notarialny, ciągle zmienia się właściciel nieruchomości, jak procedury te powinny wyglądać?

• Osoba, która uzyskała koncesję, dzierżawi grunt i zakończyła wydobywanie, koncesja wygasła i powinna być rekultywacja i właściciel gruntu wycofał dzierżawę, zabronił wejścia na grunt, a teraz przychodzi i wymaga ustalenia kierunku rekultywacji na osobę, która miała koncesję, czy bez ustalenia kierunku można od razu robić zakończenie, bo rekultywacja została przeprowadzona?

• Niewykonanie rekultywacji przez sprawcę degradacji i zmiana właściciela, jakie są narzędzia prawne w tym zakresie?

• Przedsiębiorca się przekształcił, a poprzedni nie wykonał rekultywacji, teraz jest wyznaczony inny kierunek i teraz wyrósł tam las, zmienił się zarząd, wnioskowali o zmianę - czy starostwo może zmienić w takim przypadku kierunek rekultywacji, jeżeli jest inny przedsiębiorca?

• Postępowanie administracyjne, procedura, jak wyegzekwować rekultywacje, gdy firmy znikają z rynku?

• Czy urzędnicy mogą przenieść obowiązek rekultywacji?

• Co zrobić, gdy dana osoba ma obowiązek rekultywacji i sprzedała działkę innej osobie, czy nowa osoba może prowadzić rekultywację? Czy na podstawie decyzji rekultywacyjnej może się starać o decyzję na odzysk odpadów w celu unieszkodliwienia tych odpadów poza instalacjami i na wypełnianiu powstałych terenów poeksploatacyjnych?

Prowadzący

Maciej Malinowski - od 2014 roku geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, wykładowca na kierunku Inżynieria Ropy i Gazu (z zakresu m.in. ochrony środowiska podczas prac poszukiwawczo-rozpoznawczych i wydobywczych kopaliny, wykłady z zagadnień rekultywacyjnych i ich wpływu na aspekty środowiskowe, a także uwarunkowania prawne), wcześniej starszy inspektor ds. geologii w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku (Oprócz częstych kontroli zakładów górniczych, przeprowadzał również kontrolę w zakresie wykonywania prac rekultywacyjnych z wykorzystywaniem odpadów). Zajmuje się prawem geologicznym i górniczym, a także ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do jego fundamentalnych obowiązków należy wydawanie decyzji w zakresie rekultywacji. W związku z lokalizacją na terenie powiatu dużej liczby kopalń (w tym odkrywkowych oraz otworowych) rekultywacja jest powszechnym zagadnieniem na niniejszym stanowisku pracy. W skali roku szacunkowo wydaje 10 decyzji rekultywacyjnych oraz wykonuje częste wyjazdy kontrolne weryfikujące realizację wykonywanych prac i zabiegów rekultywacyjnych. Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska oraz studiów inżynierskich z planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym kierunkiem studiów była geologia, a następnie w 2021 r. uzyskał uprawnienia gleboznawcy i klasyfikatora gruntów. Wykonuje również opinie określające stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dla potrzeb przyszłych prac rekultywacyjnych. W 2022 roku prowadził blok rekultywacyjny podczas 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa organizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
08 stycznia 2024

Podobne szkolenia