Wideoszkolenie: Środki trwałe w spółkach wodociągowych i ZGK

Środki trwałe w spółkach wodociągowych i ZGK - Jak klasyfikować środki trwałe? Jakie są różnice pomiędzy modernizacją, a remontem? Jak ustalić stawkę amortyzacji i przeprowadzić likwidację środka trwałego? Jak wycenić środek trwały wniesiony aportem? Jak poradzić sobie ze środkiem trwałym nabytym z dotacji?

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych zajmujących się środkami trwałymi w spółkach wodociągowych i ZGK

Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem - najczęstszy problem wodociągów
Podczas tego szkolenia omówimy klasyfikację, amortyzację, likwidację czy uzyskanie środka trwałego z dotacji. Nasz prelegent, specjalista ds. księgowości przedstawi zasady prawidłowej identyfikacji i klasyfikacji środka trwałego. Jego uczestnictwo w modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Złotoryi, projekcie o łącznej wartości 46 mln. zł, współfinansowanym środkami z Unii Europejskiej pozwoli na praktyczne omówienie kwestii dofinansowań. Podpowie także przydatne w codziennej pracy informacje na temat aportu czy inwentaryzacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak klasyfikować środki trwałe?
 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem - najczęstszy problem wodociągów
 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Jak amortyzować środek wniesiony aportem?
 • Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
 • Kto powinien amortyzować - dzierżawca, czy wydzierżawiający?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Rozliczenie dotacji i kosztów pośrednich w środkach trwałych powstałych w wyniku inwestycji własnej - arkusz excel

Szczegółowy program szkolenia:

1.Klasyfikacja środków trwałych

 • Jak klasyfikować środki trwałe?
 • Jakie są różnice pomiędzy nową i starą klasyfikacją KŚT ?
 • Jak klasyfikować środki trwałe, które składają się z kilku części?
 • PRZYKŁAD: Zestaw komputerowy - jak liczyć go na stan? Czy wszystko traktować oddzielne? Co w przypadku, gdy coś się popsuje?
 • PRZYKŁAD: Oczyszczalnia ścieków jako duża inwestycja - jak przypisać, rozdzielić taki środek? Czy przypisywać jako jeden duży środek, czy jako kilka małych? W jaki sposób je rozdzielić? Jak dołączać następne części takiego środka trwałego?
 • Jaka powinna być wartość początkowa środka trwałego? Gdzie powinno być to określone?
 • Co w przypadku nieprawidłowego przydzielenia środka trwałego do grupy?
 • Jak przeprowadzić przeklasyfikowanie środka trwałego?
 • Jak określić, czy coś jest budynkiem, czy budowlą? PRZYKŁAD: Stacje, przepompownie
 • Klasyfikacje zależne od wartości – Jak klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
 • Jak klasyfikować niektóre maszyny? Czy należy liczyć je w całości, czy dorobione części oddzielnie np. dołączone części do rurociągów?
 • Jak wyodrębnić poszczególne części środków trwałych?
 • Jak klasyfikować środki trwałe dofinansowywane z Unii Europejskiej?
 • Instalacja fotowoltaiczna jako nowy rodzaj środka trwałego – rodzaj nakładów, które wchodzą w wartość początkową. Jakie środki z tego powstają zgodnie z KŚT?
 • Jak wydzielić środek trwały z grupy?
 • Leasing operacyjny i finansowy w środkach trwałych
 • Jak ewidencjonować środki trwałe z leasingu pod koniec roku?
 • Jak traktować budynek socjalny?

2. Amortyzacja środków trwałych

 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Jakie są rodzaje amortyzacji?
 • Jak skorygować błędnie naliczoną amortyzację?
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzacja księgowa i bilansowa - jak ma się do tego dofinansowanie unijne lub krajowe?
 • Amortyzacja bilansowa - stawki ustalane wewnętrznie, które różnią się w ustawie
 • Jak amortyzować środek do 10 tys. i poniżej? Jak inwentaryzować i na ile lat?
 • Zmiany stawek amortyzacji
 • Czym są umorzenia?
 • Jakich kont używać przy amortyzacji?
 • Jakie są okresy amortyzowania w środkach trwałych?
 • Jak skorygować amortyzację?
 • Co w przypadku obniżenia stawek amortyzacji?
 • Jaką datę rozpoczęcia amortyzacji przyjąć? Datę przyjęcia na magazyn, czy datę z faktury?
 • Procent amortyzacji
 • Co w sytuacji, gdy po przeliczeniu amortyzacji czegoś nam brakuje?
 • Na jakich zasadach przyjąć środek przyjęty od gminy do zgk całkowicie zamortyzowany w gminie?
 • Środek został przyjęty, a jeszcze trwają roboty (zwiększenie środka) - co zrobić, kiedy i jak zwiększyć amortyzację?

3. Remont, modernizacja, budowa i ulepszenie - jakie różnice pomiędzy nimi występują?

 • Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem - najczęstszy problem wodociągów
 • PRZYKŁAD: Czy jest to ulepszenie, remont czy modernizacja? Jak rozliczać koszty? Czy powiększyć o niezamortyzowana część? Nic dużego nie zostało zrobione, a nazywa się to ulepszeniem. Czy można wrzucać wszystko w koszta?
 • PRZYKŁAD: Przy modernizacji oczyszczalni - co z dotychczasowymi częściami, które nie są nowe? Jak je klasyfikować?
 • Jak przebiega modernizacja, środka, który nie został jeszcze w pełni zamortyzowany?
 • PRZYKŁAD: Budowanie sieci kanalizacyjnej - projekt za 250 tyś, będzie trwał x lat. Mamy projekt całości sieci, a część już została zrobiona. Jak to przyjąć i amortyzować, jeśli nie wiadomo, ile to będzie kosztowało? Czy odnosić się do początkowo przyjętych zasad?
 • Jak ustalić wartość początkową przy budowie środka trwałego?
 • Co w trakcie budowy zaliczyć do środka trwałego?
 • Przyjęcie odpłatne i nieodpłatne środka trwałego
 • Opłaty decyzyjne

4.Jak przeprowadzać likwidację i konserwację środka trwałego?

 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Kto może przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Jak przeprowadzić likwidację częściową środka trwałego?
 • PRZYKŁAD: Częściowe usunięcie w jednym ciągu ulicy
 • PRZYKŁAD: Usunięcie części działki, na której jest środek trwały
 • Likwidacja ze strony bilansowej i podatkowej - różnice
 • Dokumentacja związana z likwidacją środka trwałego
 • Jaką datę likwidacji środka przyjmujemy? - tę, kiedy rozpoczynamy likwidacje, czy tę kiedy przyjmujemy na złom?
 • Jak wycenić likwidację starych środków?
 • PRZYKŁAD: Kiedyś rozebraliśmy środek trwały - teraz chcemy na jego miejscu zbudować nowy - jakie zasady obowiązują?
 • Jak powinna przebiegać konserwacja środka trwałego?
 • Co jaki czas przeprowadzać konserwację środka trwałego?

5.Dotacje dofinansowania i fundusze

 • Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
 • Nabywanie środka trwałego częściowo z funduszy/dotacji, a częściowo z własnych pieniędzy - jak to zamortyzować - co jest kosztem, a co nim nie jest?
 • Jak się zachować przy ewentualnej sprzedaży takiego środka?
 • Dotacje - co z nimi zrobić? Jak to przyjąć i do nich podejść?
 • PRZYKŁAD: Wniosek o dofinansowanie/dotacje, jak to traktować inwestycyjnie? Co z nakładami? Co, jeśli się rozmyślimy? Nakłady około inwestycyjne. Jak wygląda procedura przetargowa i koszty z nią związane?

6. Aport w wodociągach

 • Jak wnieść aport?
 • Wycena środka trwałego wniesionego aportem
 • Jak amortyzować środek wniesiony aportem?
 • W jaki sposób przebiega tworzenie obiektu wniesionego aportem?
 • Jak przyporządkować środek wniesiony aportem?
 • Jak zlikwidować środek wniesiony aportem?
 • Jak przebiega przekazanie środka trwałego wniesionego aportem?

7.Operacje na środkach trwałych

 • Podwyższenie wartości początkowej środka trwałego
 • PRZYKŁAD: Pracownicy wodociągów często myślą, że kiedy wydali więcej na remont niż zakładali, mogą podwyższyć wartość początkową - czy takie zachowanie jest prawidłowe?
 • Odpłatne nabycie przyłączy/sieci wodno - kanalizacyjnych za cenę zgodną z regulaminem spółki (co stanowi np. 60% od wartości wybudowanej przez inwestora)
 • Procedura oraz sposoby księgowania dotyczące ujawnienia środka trwałego w przedsiębiorstwie
 • Kiedy możemy odliczyć VAT przy budowie środka trwałego?
 • Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego środka trwałego?
 • Transport środka trwałego
 • Co podlega ubezpieczeniu, a co nie?
 • Jak wycenić środek trwały, który buduje się we własnym zakresie?

8. Środki niskocenne w wodociągach

 • Jak określać środki niskocenne?
 • Jak możemy klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
 • Co to jest wyposażenie? Czy środki niskocenne powinny być zaliczone do wyposażenia?
 • Na jakiej podstawie zmieniać kwotę środków niskocennych?
 • Jakim dokumentem przyjmować środki niskocenne na magazyn?
 • Jak ewidencjonować środki niskocenne?

9. Dzierżawa, najem czy użyczenie własności

 • Kto powinien amortyzować - dzierżawca, czy wydzierżawiający?
 • Kto może wliczyć sobie to w koszty?
 • Czy amortyzować środek trwały z dzierżawy czy najmu?
 • Jaką wartość stawki przyjąć?
 • Współwłasność/udział w środku - wniesienie części w formie umowy
 • Użyczenia bezpłatne
 • PRZYKŁAD: Jednostki samorządu terytorialnego przekazują środek trwały, nie są one amortyzowane. Jak naliczać koszty w takim przypadku?

10.Inwentaryzacja środków trwałych

 • Jak inwentaryzuje się środki trwałe?
 • Zasady inwentaryzacji
 • Jak ma wyglądać inwentaryzacja raz na 4 lata - czy pracownik musi dokładnie spisać wszystkie części?

Prowadzący

Jarosław Jańta - Specjalista ds. księgowości w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w Złotoryi.

Zakres czynności: prowadzenie ewidencji środków trwałych, praca w komisji likwidacyjnej, rozliczanie wyników inwentaryzacji środków trwałych, sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w tym GUS, biegły rewident), opracowywanie analiz rentowności zakupu środków trwałych, przeprowadzanie analiz finansowych i planów ekonomiczno-finansowych.

W 2020 r. przedsiębiorstwo zakończyło modernizację Oczyszczalni Ścieków w Złotoryi. Projekt o łącznej wartości 46 mln. zł., współfinansowany był środkami z Unii Europejskiej w wysokości 25 mln. zł.

Inne doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Opolu przy Uniwersytecie Opolskim; Izba Rzemieślnicza w Opolu; Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA; Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji; Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.

Zakres czynności: sporządzanie wniosków o dotacje unijne w ramach różnych działań, doradztwo biznesowe oraz prowadzenie szkoleń dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności, zagadnień księgowości oraz sporządzania Biznes Planu.

Wykształcenie zdobyte w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uzyskane kolejne stopnie zawodowe: Europejski Certyfikat Bankowca, Dyplomowany Pracownik Bankowy przyznawany przez Związek Banków Polskich oraz Specjalista ds. rachunkowości (II stopień certyfikacji).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
19 października 2023

Podobne szkolenia