Wideoszkolenie: Ochrona i ewidencja zabytków - nagranie

Z czym wiąże się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gminnej ewidencji zabytków? Jakie konsekwencje za sobą niesie? Jak wypisać zabytek z ewidencji? Jak wypisać obiekt z ewidencji zabytków, gdy jest zdewastowany lub już nie istnieje? Jak wypełniać karty adresowe? Jak uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem firmy zewnętrznej do sporządzania gminnej ewidencji zabytków? Jak gromadzić dane zgodnie z nowym rozporządzaniem?

od 399.00 zł

Nagranie PCC Poland skierowane do pracowników administracji publicznej, urbanistów, architektów, osób zajmujących się ochroną zabytków, sporządzaniem GEZ, programem ochrony zabytków, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

Dowiesz się między innymi jak wypisać zabytek z ewidencji, jak wypełniać karty adresowe zabytków, jak prowadzić ewidencję, aby była prowadzona zgodnie z prawem
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z ochroną i ewidencją zabytków i zawarliśmy je w programie nagranego szkolenia. Szkolenie rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie między innymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnośnie gminnej ewidencji zabytków. Praktyczne warsztaty umożliwią Państwu sprawne rozwiązanie wszystkich istniejących problemów w tej tematyce. Dowiedzą się Państwo również w jaki sposób wypisać obiekt z ewidencji zabytków, jak wypełniać karty adresowe oraz jak gromadzić dane zgodnie z nowym rozporządzaniem? Na te i inne pytania odpowie nasz doświadczony prelegent. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem nagranego szkolenia

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy wpisujemy numer decyzji układu urbanistycznego, na obszarze którego znajduje się obiekt, dla którego robimy kartę GEZ, nawet jeżeli obiekt nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytków?
 • Czy są wprowadzone nowe lub zmienione istniejące przepisy regulujące amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce?
 • Czy w gminie musi być wyznaczona osoba, która ma zajmować się ewidencją zabytków?
 • Co zrobić, gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, ale np. właściciel nie żyje, jak w takim wypadku wykreślić obiekt?
 • Co zrobić z problemem dotyczącym rozbieżności lokalizacji stanowisk archeologicznych, gdy urzędnicy nie trafiają na lokalizację , archeologom na mapie wychodzi, że mają stanowisko archeologiczne, a konserwator mówi inaczej?
 • Czy jeżeli obiekt nie jest wpisany do ewidencji, ale teoretycznie powinien być, to czy powinniśmy się wychylać i rozpocząć?
 • Jakie są zasady postępowania w przypadku wpisu do gminnej ewidencji obiektów, które są wyznaczone przez prezydenta/burmistrza/wójta?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór wniosku o wpisanie do rejestru zabytku,
 • wzór wniosku o wypisanie z rejestru zabytku,
 • wzór karty adresowej,
 • wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub rabaty budowalne przy budynkach.
 • wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas szkolenia

 • W jaki sposób można wypisać zabytki z GEZ?
 • Jak wygląda procedura wykreślenia z GEZ kapliczki znajdującej się na działce prywatnej przy drodze powiatowej?
 • Według jakich kryteriów kapliczka została zakwalifikowana jako zabytek nieruchomy?
 • Jak aktualizować dane na kartach GEZ lub poprawiać błędy dawniej wpisane?
 • Co jeżeli w karcie KEZAL nie ma określonej lokalizacji stanowiska?
 • Czy na wzorze karty powinien być numer działki?
 • Czy wpisujemy numer decyzji układu urbanistycznego, na obszarze którego znajduje się obiekt, dla którego robimy kartę GEZ, nawet jeżeli obiekt nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytków?
 • Czy do zawiadomienia o sporządzeniu nowej karty i zamiarze włączenia jej do GEZ publikowanego na BIP należy dołączyć skan karty?
 • Czy aktualizacja karty wymaga informowania lub opiniowania WKZ?
 • Co zrobić z kartami wyłączonymi z GEZ?
 • Jeżeli nastąpi usunięcie obiektu z GEZ, to czy należy zmienić miejscowy plan zagospodarowania terenu?

Moduł I

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gminnej ewidencji zabytków, nowelizacje dotyczące ochrony zabytków oraz kwestie prawne związane z zabytkami
 • Czego dokładnie dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gminnej ewidencji zabytków?
 • Z czym wiąże się wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zabytków? Jakie konsekwencje za sobą niesie?
 • Czy wyrok Trybunału unieważnia gminną ewidencję zabytków?
 • Niezgodność z Konstytucją, więc jak prowadzić ewidencję, aby była prowadzona zgodnie z prawem?
 • Czy wyrok Trybunału zmienił obraz czynności we wpisach i formalizacji gminnej ewidencji?
 • Czy wyrok trybunału dotyczy też osób prywatnych?
 • Jak uniknąć pozwów dotyczących ewidencji zabytków, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego?
 • Czy zabytki wpisane do GEZ pozostaną bez ochrony?
 • Kiedy można podejmować prace budowalne bez opinii konserwatora, czy zawsze konserwator musi wyrażać zgodę w każdej kwestii?

Moduł II

 • Kiedy można podejmować prace budowalne bez opinii konserwatora, czy zawsze konserwator musi wyrażać zgodę w każdej kwestii? c.d.
 • Czy są wprowadzone nowe lub zmienione istniejące przepisy regulujące amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce?
 • Jak brzmi uchwała o przyznaniu wsparcia dot. zabytków?
 • Jakie są prawa i procesy budowalne związane z zabytkami?
 • Jak datować zabytki, które są tylko w gminnej ewidencji, a nie ma ich w rejestrze? Jakie załączniki są potrzebne? Czy tak samo podchodzić do tych zabytków, jak do tych, które są wpisane w rejestr zabytków?
 • Czy jest przepis prawny, który umożliwiłby urzędnikowi zweryfikowanie lub udokumentowanie zabytku prywatnego? Jeżeli nie, to jak to obejść?

Moduł III

 • Jakie są przepisy prawne związane z zabytkami?
 • Co zrobić, gdy właściciele zabytków uniemożliwiają/blokują dostęp do dokumentacji zabytku lub po prostu nie chcą udostępnić dokumentacji lub uniemożliwiają kontrolowanie dbałości o zabytek/stanu zabytku?
 • Czy jest sens oznaczania zabytków, czy to nie budzi pokusy dla złodziei itd.?
 • Czy w gminie musi być wyznaczona osoba, która ma zajmować się ewidencją zabytków?
 • Jak jest z ewidencjami, które funkcjonują od wielu lat? Zostały opracowane w momencie, gdy nie było wytycznych, co do przyjęcia ewidencji
 • Czy reforma planowania przestrzennego ma wpływ na zmianę przepisów odnośnie ochrony zabytków?
 • Jak prawnie przejść nieporozumienia na linii gmina – konserwator, gdy jedna strona uznaje obiekt za zabytek, a druga nie?
 • Jak rozumieć przepisy nowelizacji Ustawy z dn. 29 sierpnia 2004 r. o charakterystyce energetycznej budynków z punku widzenia obiektów zabytkowych?
 • Jaka jest rola gminy w ochronie zabytków?
 • Jaki jest podział kompetencji między administracją rządową a samorządową odnośnie ochrony zabytków?
 • Co w przypadku niepoinformowania właściciela zabytku o wpisie jego obiektu do ewidencji?
 • Czy w przypadku, gdy zabytek jest zniszczony np. kapliczka, to żeby przeprowadzić rewitalizację należy pytać o zgodę konserwatora?
 • Jak gromadzić dane zgodnie z nowym rozporządzaniem?
 • Jeżeli obiekt jest wpisany do ewidencji, ale nie do rejestru, czy w takim wypadku należy podejmować z konserwatorem decyzję o prace budowalne?
 • Zabytki techniki: co zrobić z nimi, czy to porządkować?
 • Konserwator widzi potencjał, a obiekt się rozpada, więc jak do tego podejść?
 • Dlaczego rejestr zabytków jest ujawniony, a ewidencje nie?

Moduł IV

 • Wykreślenie z ewidencji zabytków. Jak „pozbyć się” zabytku?
 • Jak wykreślić zabytek z ewidencji? Na jakich zasadach zachodzi wykreślenie z ewidencji?
 • Jak „obejść” ten proces, aby był szybszy?
 • Co zrobić, gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, ale np. właściciel nie żyje, jak w takim wypadku wykreślić obiekt?
 • Czy zmieniły się zasady wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków?
 • Jak wykreślić z ewidencji zabytków, gdy obiekt jest zdewastowany?
 • Jak wykreślić z ewidencji, gdy wiele osób jest właścicielami?
 • Co z wykreśleniem zabytków, które są w rejestrze i ewidencji, ale fizycznie już nie istnieją, bo np. uległy zburzeniu w wypadku samochodowym (np. kapliczka)?
 • Z jakich przyczyn możemy wykluczyć zabytek z ewidencji?
 • Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru zabytku i dokładne wyjaśnienie, jak ten wzór uzupełnić
 • Czy mocno zniszczone zabytki nadal powinny być wpisane w rejestr?
 • Co robić, gdy mieszkańcy burzą się, że dany obiekt jest uznawany za zabytek?
 • Czy powinno się wydać nowe zarządzenie, jeżeli konserwator wyraził zgodę na usunięcie z ewidencji?
 • Co ze sprzedażą zabytku?
 • Czy powinno się wprowadzać nowe zarządzenie, gdy zabytek jest wpisany do rejestru, ale fizycznie nie istnieje?
 • Stanowiska archeologiczne
 • Kto wyznacza stanowiska archeologiczne?

Moduł V

 • Czy stanowiska archeologiczne są edytowalne?
 • Co ze stanowiskami archeologicznymi, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, a kartami tych stanowisk?
 • Jak przypisać do konkretnej karty konkretny teren, gdy nie ma to przełożenia na dokładne tereny?
 • Jak poradzić sobie z rozbieżnością odległości na mapach?
 • Co robić, gdy obszary ochrony stanowisk archeologicznych są problemowe do dokładnego znalezienia?
 • Co robić w sytuacji, gdy konserwator wydaje zlecenie na konkretna działkę a stanowisko archeologiczne zahacza o tę działkę, nie ma podziałów ewidencyjnych i przez topografię nie jest w stanie stwierdzić, czy obejmuje tę działkę czy nie?
 • Czy urzędnicy powinni nadzorować roboty archeologiczne?
 • Dlaczego lokalizacja stanowiska archeologicznego nie jest podawana?
 • Jak wygląda rejestr zabytków archeologicznych?
 • Jak radzić sobie z obszarami ochrony stanowisk archeologicznych?
 • Jak poprawnie zapisywać odległości na mapach?
 • Co zrobić z problemem dotyczącym rozbieżności lokalizacji stanowisk archeologicznych, gdy urzędnicy nie trafiają na lokalizację , archeologom na mapie wychodzi, że mają stanowisko archeologiczne, a konserwator mówi inaczej?
 • Czy lokalizacja stanowiska archeologicznego powinna być dokładnie podawana?
 • Aktualizacja GEZ i synchronizacja ewidencji gminnej z rejestrem konserwatora
 • Jak robić aktualizacje ewidencji?
 • Jakie są kroki postępowania w aktualizacji GEZ?
 • W jaki sposób synchronizować ewidencję gminną z tym, co jest dostępne, a z tym, co jest u konserwatora? Np. gdy jest dokument, na którym bazujemy i według nas budynek znajdował się na obszarze chronionym, a przyszło pismo od konserwatora, które mówiło, że nie jest chroniony?
 • Co z ewidencjami, które zostały przyjęte wiele lat temu? Czy ma być przyjęta zarządzeniem prezydenta/burmistrza/wójta, uchwałą czy w inny sposób? Konserwator wymaga, aby te zabytki przyjmować na nowo, natomiast radca prawny uznał, że nie ma podstawy do tego, aby tworzyć tę ewidencję na nowo?
 • Karty adresowe, jak prowadzić, jak edytować
 • Jak wypełniać karty adresowe? Jak uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem firmy zewnętrznej do sporządzania gminnej ewidencji zabytków?

Moduł VI

 • Jak wypełniać karty adresowe? - nazwa
 • Jak wypełniać karty adresowe? Jak uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem firmy zewnętrznej do sporządzania gminnej ewidencji zabytków? c.d.
 • Jaki jest koszt opracowania kart?
 • Jak zmniejszyć koszt opracowania kart?
 • Jak uniknąć problemów z weryfikacją związaną z identyfikacja zabytku? Gdy podana jest nazwa albo zdjęcie i okazuje się, że weryfikacja sprawia problemy
 • Co powinny zawierać karty obiektu? Czy muszą być szczegółowe?
 • Co z kartami adresowymi zabytków ruchomych np. obrazy? Czy dając to do publicznej wiadomości, to sam zaprasza złodzieja?
 • Wytyczne rejestru, w jakim charakterze prowadzić kartę adresową, co trzeba tak zawierać?
 • Jak dokonywać aktualizacji karty adresowej?
 • Jak mają wyglądać karty adresowe według nowych wytycznych?
 • Wzór praktyczny karty adresowej, pokazanie jak ją wypełnić itd.
 • Jaki jest charakter prawny włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków?
 • Jak wpisuje się obiekty do ewidencji? Cały proces tworzenia ewidencji oraz kwestie prawne związane z ewidencją zabytków
 • Jaka jest procedura wpisu do gminnej ewidencji zabytków?

Moduł VII

 • Jak odróżnić gminną i wojewódzką ewidencję?
 • Kryteria wyboru, zaliczania do ewidencji gminnej, na co zwracać, gdzie jest granica, co się kwalifikuje, a co nie?
 • Jak wygląda formalizacja gminnej ewidencji?
 • Czy zmieniły się zasady ujęcia gminnej ewidencji zabytków?
 • Jakie są skutki prawne źle przeprowadzonej ewidencji ?
 • W jaki sposób zaliczamy zabytkowy obiekt do ewidencji?
 • Ewidencja zabytków a plan ogólny, miejscowe przeniesienie zapisów z planu ogólnego na plan miejscowy.

Moduł VIII

 • Ewidencja zabytków a plan ogólny, miejscowe przeniesienie zapisów z planu ogólnego na plan miejscowy. c.d.
 • W jaki sposób powinna być zgłaszana ewidencja? Sposób przyjmowania ewidencji przez gminy.
 • Czy jeżeli obiekt nie jest wpisany do ewidencji, ale teoretycznie powinien być, to czy powinniśmy się wychylać i rozpocząć?
 • Jakie są zasady postępowania w przypadku wpisu do gminnej ewidencji obiektów, które są wyznaczone przez prezydenta/burmistrza/wójta?
 • Jak archiwizować ewidencje?
 • Jaka jest rola konserwatora w ochronie zabytków w trakcie sporządzania planu miejscowego i w trakcie opracowania decyzji o warunkach zabudowy?
 • Podziały ewidencji: czy obejmuje strefę ochrony?
 • Jakie są konsekwencje wpisu do gminnej ewidencji?
 • Czy jeżeli mogiła nie jest wpisana do ewidencji, ale teoretycznie powinna być, to czy urzędnik powinien to zrobić na własną rękę?
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako forma ochrony zabytków
 • Czym jest gminny program opieki nad zabytkami?
 • Jaki posiada status prawny i charakter czasowy?
 • Co powinien zawierać plan opieki nad zabytków?
 • W jaki sposób chronić zabytek?

Moduł IX

 • Jak utworzyć program opieki nad zabytkami?
 • Co powinien zawierać program opieki nad zabytkami?
 • Jak prowadzić program opieki nad zabytkami?
 • Jakie są kroki postępowania w przypadku utworzenia programu opieki nad zabytkami?
 • Jakie należy zachować terminy ustawowe?
 • Jak powinien wyglądać spis treści?
 • Do kogo przekazać program opieki nad zabytkami, aby go zweryfikować?
 • Co z decyzjami o warunkach zabudowy sporządzonymi w skali 1:1000 a kartami adresowymi, które są niejednokrotnie sporządzane na mapach topograficznych w skali 1:10000 lub 1:100000?
 • Jak radzić sobie z planowaniem przestrzennym?
 • Jak prawidłowo „nanieść” zabytek na plan?
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako forma ochrony zabytków.
 • Przykładowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące ochrony konserwatorskiej.

Moduł X

 • Przykładowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące ochrony konserwatorskiej. c.d.
 • Jakie są prawa i procesy budowalne odnośnie zabytków?
 • Kiedy można podejmować prace budowalne bez opinii konserwatora, czy zawsze konserwator musi wyrażać zgodę w każdej kwestii? Czy wójt może podejmować decyzje bez konsultacji z konserwatorem?
 • Rewitalizacja obiektów, skąd brać fachowców i środki na to?
 • Skąd brać dofinansowania na zabytki?
 • Składanie pism z prośbą o pozyskiwanie środków
 • Dbanie o zabytki, zależy od stawki budżetowej, jak więc dobrze zainwestować w renowację zabytków?
 • Jak pozyskiwać środki na rewitalizację, konserwację?
 • Które rodzaje robót podlegają dofinansowaniu, a które nie?
 • Dotacja i utrzymanie zabytku Jakie są zasady finansowania w kwestii zabytków?
 • Co z rewitalizacją zabytków, które należą do właściciela prywatnego?
 • Co zrobić, jakich materiałów używać do utwardzania alejek, czyli w sumie do rewitalizacji, skąd brać fachowców i środki na to? Największy problem z inwestycjami dotyczący parków zabytkowych, niektóre są w złym stanie, wymagają np. zmiany alejek, podpowiedzenie dobrych rozwiązań.
 • Jak zmusić właścicieli prywatnych zabytków do dbania o nie? Postępowanie mandatowe i prawne sposoby
 • Współpraca z prywatnymi właścicielami zabytków: jak namawiać do dbania i korzystania z pomocy?

Moduł XI

 • Jakie są umocowania prawne, aby móc wyegzekwować prace, żeby zadbali o zabytek?
 • Jak podejść do mandatowania w gminnej i w wojewódzkiej ewidencji? Jak postępować?
 • Czy można wydać mandaty za zaniedbywanie, jeżeli zabytek jest prywatny, ale wpisany w rejestr?
 • Co jeżeli obiekt jest prywatny i nie ma możliwości wejścia, żeby zrobić dokumentację itd., ustawa niby jest, ale jest problem z jej interpretacją.
 • Co robić, gdy należy zidentyfikować i udokumentować zabytek, ale właściciel obiektu uniemożliwił wejście na teren?
 • Jak wyegzekwować należności za zabytki chronione planem oraz niechronione planem?
 • Rozróżnienie zabytków na ruchome, nieruchome i archeologiczne
 • Jakie są podstawowe i szczegółowe różnice między zabytkami ruchomymi, nieruchomymi i archeologicznymi?
 • Czym charakteryzuje się zabytek ruchomy?
 • Czym charakteryzuje się zabytek nieruchomy?
 • Czym charakteryzuje się zabytek archeologiczny?
 • Co z obszarami zabytkowymi, które nie są określone walorami historycznymi? Jak je rozpoznać?
 • Precyzyjne rozpoznanie pojęć. Jak rozróżnić prace konserwatorskie, restauratorskie a budowalne?
 • Czym jest praca konserwatorska?
 • Czym charakteryzuje się praca restauratorska?
 • Czym wyróżnia się praca budowlana?
 • Jakie są konsekwencje prawne, w zależności do których prac wymaga się rozróżnienia, z jakimi pracami mają do czynienia ?
 • Jak precyzyjne rozróżnić prace konserwatorskie, restauratorskie a budowalne?
 • Plany ochrony zabytków w przypadku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
 • Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jeżeli nie zostały one opracowane wcześniej oraz ich aktualizacji.
 • Jak zapobiegać i prowadzić prace przygotowawcze - w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej?
 • Jak reagować w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej?
 • Zabezpieczenie i dokumentowanie - po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej.
 • Jak kontrolować i doskonalić stan techniczny zabytków?
 • ”Estetyka zabytków”. Instalacja fotowoltaiczna na zabytku. Jak maskować anteny na zabytkach?
 • Fotowoltaika na dachach gminnej ewidencji zabytków, zalecenia, jak postępować z fotowoltaiczną instalacją?
 • Od czego zależy możliwość instalacji fotowoltaicznej na zabytku?
 • Co trzeba zrobić, aby zainstalować panele fotowoltaiczne na zabytku?
 • Aspekty prawne zastosowania fotowoltaicznej instalacji w obiektach zabytkowych
 • Maskowanie anten na zabytkach

Prowadzący

Wojciech Watycha– naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, urbanista. Autor Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Nowy Targ 2020-2023 oraz wcześniejszych edycji. Odpowiada za Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Nowy Targ. Autor i współautor projektów planów miejscowych oraz ich zmian, współautor projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (obecnie Akademia Śląska) oraz na Politechnice Krakowskiej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
01 sierpnia 2024

Podobne szkolenia