Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty? Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS
Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe oraz zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Postanowienie o zabezpieczeniu podwyższenia kwoty alimentów. Czy do zmiany kwoty funduszu wystarczy wykonalne postanowienie czy należy czekać na prawomocne postanowienie? Od jakiej daty dokonujemy wyrównania wypłacanych świadczeń z FA?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują na „czarno”?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty. Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę, jak postąpić z odsetkami?
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected] Czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego? Z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem? Czy jest to skuteczne? Czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • inf o rozpoczęciu realizacji
 • wezwanie do dłużnika
 • wniosek o podjęcie działań
 • wniosek o sciganie jako organ pomocy
 • wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • wzór decyzji - odmowa ulgi w spłacie należności
 • wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Szczegółowy program szkolenia:

1. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania

 • Jaki cel mają nasze działania wobec dłużników alimentacyjnych?
 • Jak wpłynąć na skuteczność egzekucji? Omówienie założeń całego postępowania
 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym?
 • Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika?
 • Jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, nie stawia się na wywiad, odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji?
 • Czy właściwym organem będzie prokuratura, czy policja? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania? Dwie podstawy prawne do złożenia wniosku;
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? Jakie taka decyzja wywołuje skutki? Co uczynić, jak stanie się bezprzedmiotowa? Jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Czy zadłużenie dłużników alimentacyjnych przedawnia się, czy jest dziedziczone?
 • Czym różni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłacanego funduszu alimentacyjnego?
2. Biura informacji gospodarczej
 • Dlaczego istnieją BIG?
 • Dlaczego wpisywane są informacje o zadłużeniach alimentacyjnych do BIG?
 • Jakie obowiązki w powyższym zakresie ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy;
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie przeprowadzić postępowanie?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty.
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?

3. RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego

 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik?
 • Jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu

4. Fundusz alimentacyjny – wybrane zagadnienia

 • Zakres osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Kto powinien składać wniosek, kto powinien być adresatem decyzji?
 • Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
 • Sposób obliczania dochodu do celów przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów;
 • Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS
 • Planowane zmiany w przepisach w 2021 roku.

5. Wzory pism z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wraz z omówieniem sposobu i terminu sporządzenia

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska – praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
08 listopada 2021

Podobne szkolenia