Szkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty? Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS
Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe oraz zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Postanowienie o zabezpieczeniu podwyższenia kwoty alimentów. Czy do zmiany kwoty funduszu wystarczy wykonalne postanowienie czy należy czekać na prawomocne postanowienie? Od jakiej daty dokonujemy wyrównania wypłacanych świadczeń z FA?
 • Jak rozpocząć i w jaki sposób prowadzić postępowanie wobec dłużników zagranicznych? Czy i jakie pisma należy wysyłać za granicę, czy je tłumaczyć?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują na „czarno”?
 • Czy po uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty należy wystąpić do komornika z wnioskiem o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty. Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę, jak postąpić z odsetkami?
 • Elektroniczne systemy komunikacji: ePuap, [email protected] Czy są pomocne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego? Z kim możemy się kontaktować za ich pośrednictwem? Czy jest to skuteczne? Czy możliwy jest kontakt z dłużnikiem?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • inf o rozpoczęciu realizacji
 • wezwanie do dłużnika
 • wniosek o podjęcie działań
 • wniosek o sciganie jako organ pomocy
 • wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • wzór decyzji - odmowa ulgi w spłacie należności
 • wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Szczegółowy program szkolenia:

1. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania

 • Jaki cel mają nasze działania wobec dłużników alimentacyjnych?
 • Jak wpłynąć na skuteczność egzekucji? Omówienie założeń całego postępowania
 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym?
 • Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika?
 • Jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, nie stawia się na wywiad, odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji?
 • Czy właściwym organem będzie prokuratura, czy policja? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania? Dwie podstawy prawne do złożenia wniosku;
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? Jakie taka decyzja wywołuje skutki? Co uczynić, jak stanie się bezprzedmiotowa? Jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Czy zadłużenie dłużników alimentacyjnych przedawnia się, czy jest dziedziczone?
 • Czym różni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłacanego funduszu alimentacyjnego?
2. Biura informacji gospodarczej
 • Dlaczego istnieją BIG?
 • Dlaczego wpisywane są informacje o zadłużeniach alimentacyjnych do BIG?
 • Jakie obowiązki w powyższym zakresie ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy;
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie przeprowadzić postępowanie?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty.
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?

3. RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego

 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik?
 • Jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu

4. Fundusz alimentacyjny – wybrane zagadnienia

 • Zakres osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Kto powinien składać wniosek, kto powinien być adresatem decyzji?
 • Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
 • Sposób obliczania dochodu do celów przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów;
 • Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS
 • Planowane zmiany w przepisach w 2021 roku.

5. Wzory pism z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wraz z omówieniem sposobu i terminu sporządzenia

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska – praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
31 maja 2021
od 379.00
23 czerwca 2021
od 379.00
12 sierpnia 2021
od 379.00
22 września 2021
od 379.00
08 listopada 2021

Podobne szkolenia