Wideoszkolenie: Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

W jaki sposób wygląda sprawny proces aktualizacji numeracji porządkowej? Zasady wprowadzania nowych nazw ulic. Omówienie nowego rozporządzenia- jak wniosek odnosi się do całej ustawy? Jak należy postępować, kiedy jest zdublowana numeracja porządkowa?

od 409.00 zł

Dla osób zajmujących się numeracja porządkową budynków, nadawaniem nazw ulic oraz ewidencją miejscowości ulic i adresów.

Wydział Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa.

Proces aktualizowania numeracji z praktykiem
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak aktualizować i porządkować numerację oraz jak prawidłowo nadawać nazwy ulic np. w przypadku ulic wewnętrznych. Wieloletni praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu oraz omówi rozporządzenie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów. Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań i praktyki. Opinia uczestnika po szkoleniu "Bardzo dobre szkolenie. Prowadząca szczegółowo i praktycznie wyjaśniła wszystkie zagadnienia. Ogromny plus za omawianie na bieżąco pytań zadawanych przez uczestników."

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda proces aktualizowania numeracji?
 • Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, odnośnie nazwy miejscowości,
 • §6 pkt. 10 rozporządzenia EMUiA mówi o osi ulicy, która powinna być określona w uchwale. Czy faktycznie należy mieć uchwałę, by móc postępować zgodnie z tym przepisem?
 • Czy budynek musi mieć numer porządkowy, czy można nadawać numer na działkę? Jak to weryfikować?
 • Jak postępować w sytuacji nadania dla drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą publiczną przez służebność?
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • PRZYKŁAD] Czy gmina może nadać z urzędu nr 607A i jak wybrać, który budynek ma mieć nowy numer, w następującej sytuacji: na nieruchomości, która ma nadany numer 607 powstał budynek. Działka została podzielona i budynek też został podzielony wzdłuż ściany szczytowej. Właścicielami wydzielonych działek i budynków są inne osoby. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy obie rodziny będą czuły się pokrzywdzone koniecznością np. wymiany dokumentów itp.?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwała - zmiana nazwy ulicy
 • Uchwała - nadanie nazwy ulicy
 • Uchwała - przedłużenie nazwy ulicy
 • Uchwała - zwolnienie z opłaty
 • Uchwała dot. wystąpienia z wnioskiem o zmianę miejscowości
 • Projekt uchwały - skwer
 • Projekt uchwały - zniesienie nazw miejscowości
 • Projekt uchwały - wystąpienie do ministra
 • Przykład projektu - zmiana miejscowości
 • Wzór - nadanie nazwy ulicy
 • Wzór - nadanie numeru obiektom
 • Wzór - nadanie numeru
 • Wzór - uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 • Wzór - wyrażenie zgody na nadanie nazwy
 • Wzór pisma o wyrażenie zgody na nadanie nazwy
 • Wzór protokołu z posiedzenia zespołu ds. Nazewnictwa
 • Wzór- zawiadomienie o zmianie numeru
 • Wzór- zawiadomienie o zmianie numeru
 • Wzór-zaświadczenie o numerze porzadkowym
 • Uwnm uzasadnienie do projektu rozporządzenia
 • Przykład opinii wojewody
 • Rozstrzygniecie nadzorcze wojewody


Szczegółowy program szkolenia:

I. Nadawanie numerów na nieruchomości

 • W jaki sposób nadawać numery porządkowe? Czy należy zaczynać od centrum miasta czy od końca miejscowości?
 • Co może zrobić gmina, żeby wszystkie numery porządkowe (stare i nowe) poukładać i pozmieniać, żeby dodawanie nowych numerów nie było problematyczne?
 • Czy urząd może porządkować numerację bez zgody i pytania mieszkańców?
 • [PRZYKŁAD] Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, odnośnie nazwy miejscowości, jeśli mamy nazwę Kolonia jako przysiołek oraz Kolonia jako część miejscowości? Gmina ma podjąć decyzję, czy Kolonia to przysiółek, czy część miejscowości. Dla mieszkańców to wszystko jedno, gdyż zawsze była to po prostu Kolonia. Jest to dokładnie ten sam teren zamieszkały. Czy przysiółek można zmienić na ulicę, aby zachować numery, czy nie koliduje to z faktem, że przysiółek jest sołectwem? Jeśli przysiołek jest odrębnym sołectwem, to możemy jedynie zmienić rodzaj miejscowości? Czy można nie likwidować przysiółka, jeśli jest prawidłowa numeracja od miejscowości głównej?
 • Jak wygląda proces aktualizowania numeracji?
 • Jest ustalona numeracja po starych istniejących numerach, a pomiędzy nimi pojawiają się nowe- jak je numerować? [PRZYKŁAD] W środku pojawiają się np. nr 105 i 106 a obok są nr 27 i 28.
 • Czy można z urzędu automatycznie nadawać numery adresowe dla działek budowlanych? Czy urząd ma taki obowiązek?
 • Czy można nadawać numerację porządkową dla budynków, które nie mają potwierdzonego odbioru budowy przez nadzór budowlany?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla budynku na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla: budynków letniskowych, pola namiotowego, chlewni, stodoły, w której zamieszkują ludzie?
 • Czy numerujemy domki holenderskie?
 • Czy możemy nadać numer porządkowy dla budynku gospodarczego?
 • Czy możemy nadać numer dla kontenera, który będzie służył na biuro?
 • Czy dla kościołów w gminie powinnam nadać numery porządkowe z urzędu (dotychczas ich nie miały), czy czekać na wniosek proboszcza?
 • Jak poradzić sobie z mieszkańcem, który używa numeru, którego nie ma w systemie?
 • Czy budynek musi mieć numer porządkowy, czy można nadawać numer na działkę? Jak to weryfikować?
 • Czy na pustą działkę można wydać numer porządkowy, jeśli ktoś złoży wniosek?
 • Jak wygląda numerowanie osiedli? Czy to musi być zachowany jakiś schemat? Czy jest reguła numeracji?
 • Czy można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów?
 • Powstaje nowy budynek przed budynkiem o numerze 1. W jaki sposób należy zanumerować ten budynek, żeby nie zaburzyć numeracji porządkowej?
 • W jaki sposób prognozować numery?
 • Kiedy możemy usunąć numer budynku?
 • Czy można ponownie wykorzystać numer porządkowy?
 • Jak postąpić w przypadku powtarzającej się numeracji:
  • Na jednej ulicy
  • W miejscowości
 • Co zrobić, kiedy skończy się alfabet?
  • Pomiędzy numerami domów 34 i 35 powstało osiedle i teraz znajdują się tam numery 34 z literkami. Co w sytuacji, kiedy skończy się alfabet?
 • Czy można dokonać zmiany numeracji porządkowej dla istniejącej ulicy, w celu chronologicznego uporządkowania numeracji?

Przykładowe sytuacje

 • Numer domu 2 jest na początku ulicy, a numer domu 4 jest na drugim końcu ulicy, a pomiędzy są litery alfabetu. Jak poprawnie przenumerować?
 • Jest stary budynek, a obok niego jest budowany nowy. Zgodnie z ustawą powinno nadać się numer dla nowego budynku, natomiast właściciel tłumaczy, że po zakończeniu budowy nowego domu, stary zostanie zburzony i chce, żeby nowy budynek przejął adres starego. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Dla lokalu o nr 31, osoba odpowiedzialna za nadawanie numerów podzieliła lokal następująco 31/1 i 31/2. Notariusz twierdzi, że podział powinien być 31a i 31b. Kto ma rację?
 • Fizycznie istnieje numer 8, natomiast w spisie w gminie go nie ma. Numer 8 jest przypisany do nieruchomości, ale nie ma potwierdzenia w systemie. Jak to rozwiązać?
 • Rozbieżności w księdze wieczystej a mapą. Na mapie do nieruchomości przypisana jest 8, a w księdze 6. Nie ma dokumentów. Dlaczego tak jest?
 • Dla dużej działki jest przyporządkowany jeden numer. Pojawia się nazwa ulicy i prywatni właściciele tej działki nie mają przydzielonych numerów do budynków. Czy trzeba dzielić numer, który jest przyporządkowany na 10 domów?
 • Co w przypadku, gdy przez wiele lat zabudowa na wsi występowała tylko po prawej stronie ulicy i dzisiaj zaczynają się pojawiać po lewej stronie? W jaki sposób numerować te budynki? Po prawej stronie są numery domów od np. 1 do 10. Jakie numery nadać budynkom po lewej stronie? 1a, 2a?
 • Przychodzi osoba do urzędu, która chce nadać numer. Okazuje się, że w rejestrze jest już nadany numer, który kiedyś ktoś użytkował. Jak to rozwiązać? Na podstawie jakich przepisów można sprostować tą sytuację?
 • Budynek ma adres o nr 1, ale zostały wydzielone lokalne samodzielne budynki. Powstały 4 różne lokale. Jak poprawnie nadać adres? Potrzebny jest wniosek właściciela czy urząd powinien samodzielnie zmienić adresy?
 • W jednym miejscu letniskowym są nadane nazwy ulic i numeracja przebiega chronologicznie. Jest drugie miejsce letniskowe, gdzie występują same numery i trudno jest nadać nazwy. Jak uniknąć kosztów w tej sytuacji?
 • Czy przy zaburzeniu ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie numeru 44 pomiędzy numer 23 i 23A powinniśmy zmieniać istniejącą numerację, tak by ten ład przestrzenny został zachowany? W jaki sposób to zrobić?


II. Nazewnictwo ulic

 • Czy jedna działka może mieć dwie nazwy ulic? Czy należy robić podział działki?
 • Wniosek o nadanie nazwy zaułkowi. Czy musi być wszystko w załączniku graficznym? Czy konkretna działka musi mieć nazwę?
 • Czy można nadać nazwę ulicy na gruntach rolnych?
 • Czy można nadać nazwę ulicy działce, która w ewidencji gruntów widnieje jako rola, a nie droga, ale w rzeczywistości pełni funkcję drogi?
 • Czy urząd może samodzielnie przydzielać nazwy ulic?
 • Jak nadawać nazwy nowych ulic i placów?
 • Co z nazwą ulicy, która została nadana wiele lat temu, a obecnie nie istnieje w terenie?
 • §6 pkt. 10 rozporządzenia EMUiA mówi o osi ulicy, która powinna być określona w uchwale. Czy faktycznie należy mieć uchwałę, by móc postępować zgodnie z tym przepisem?
 • Co z nazwą, którą nadano dawno i brak jest uchwały? Czy trzeba podjąć nową uchwałę?
 • Czy w przypadku drogi wewnętrznej, stanowiącej własność gminy, wójt musi wydać pisemną zgodę, czy wystarczy sama inicjatywa i projekt uchwały?
 • W jaki sposób przygotować uchwałę zbiorczą aktualizującą wykaz nazw ulic?
 • Kto odpowiada za ujawnienie nowej nazwy w księgach wieczystych?

Przykładowe sytuacje

 • Jak planować nazwy ulic czy jednym ciągiem, czy ulica może być przełamywana przez drugą? [PRZYKŁAD] Jest np. ul. Warszawska. Od tej ulicy odchodzi boczna droga (bez oficjalnej nazwy), ludzie zaczynają się tam budować. Jaką nazwę należy nadać takiej uliczce? Czy powinna być to np. kontynuacja ul. Warszawskiej? Jeśli tak to jak ponumerować? Czy powinno się utworzyć nową nazwę dla tej ulicy?
 • Była ulica, która nie miała ustanowionej nazwy, ale mieszkańcy nazywali ją ul. Słowackiego. Rada postanowiła ustanowić nazwę dla tej ul. i nazwali ją Juliusza Słowackiego. Problem: nie można wyszukiwać od litery S tylko od J. Jak można to zmienić, żeby ul. nazywała się od nazwiska?
 • W obrębie A jest nazwa ulicy Krakowska i przechodzi ona do obrębu B. Czy nazwa ulicy z Obrębu A może zostać przedłużona do obrębu B?
 • Jak wprowadzać nowe ulice i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy nazwy ulic i numerację? Spór- działki się dzielą, ale są to numery prognozowane, ale nie są nadawane pismem urzędowym. Czy na pustą działkę można nadać numer porządkowy?
 • [PRZYKŁAD] Czy gmina może nadać z urzędu nr 607A i jak wybrać, który budynek ma mieć nowy numer, w następującej sytuacji: na nieruchomości, która ma nadany numer 607 powstał budynek. Działka została podzielona i budynek też został podzielony wzdłuż ściany szczytowej. Właścicielami wydzielonych działek i budynków są inne osoby. Właściciele obu nieruchomości oraz ich rodziny są zameldowani pod numerem 607. Obecnie jeden z właścicieli chce to uporządkować, nie chce jednak składać wniosku dla siebie o zmianę numeru na 607A. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy obie rodziny będą czuły się pokrzywdzone koniecznością np. wymiany dokumentów itp.?
 • W sąsiadujących obrębach są inne adresy. Położenie działki w obrębie X a adres ma z obrębu Y. Położenie działki jest niezgodne z punktem adresowym. Jak to rozwiązać?


III. Nazewnictwo dróg prywatnych

 • Czy potrzeba jest zgoda właścicieli drogi prywatnej na nadanie nazwy ulicy?
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • Co się dzieje, jeżeli jeden ze współwłaścicieli drogi prywatnej nie żyje i nie ma ustanowionego spadku?
 • Jak postępować w sytuacji nadania dla drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą publiczną przez służebność?
 • Czy właściciel może decydować o nazwie drogi wewnętrznej?
 • Czy na drogach wewnętrznych gmina również zamieszcza tablice z nazwami ulic?


IV. Zmiany i powiadomienia w urzędzie

 • Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – jaką powinno mieć formę i zawartość?
 • Czy na zawiadomieniu o nadaniu nazwy ulicy albo nadaniu/zmiany numeru porządkowego zachodzi konieczność umieszczania uzasadnienia?
 • Zawiadomienie o zmianie numeru porządkowego – co powinno zawierać?
 • Czy osoby odpowiedzialne w urzędzie za ewidencję numerów mogą wpłynąć na zwolnienie z opłat dotyczących adresów w dokumentach osobistych mieszkańca oraz w innych dokumentach?
 • Jak powiadomić urząd o zmianie adresu? Do kogo skierować zawiadomienia?
 • Mieszkańcy nie wywieszają tabliczek na swoim ogrodzeniu. Co może zrobić gmina w tej sprawie, oprócz wezwania policji?
 • Jakie są zasady zmiany nazwy miejscowości? Kiedy są konsultacje społeczne?


V. Nowe rozporządzenie – interpretacja przepisów

 • Jak nowy wniosek odwołuje się do całej ustawy?

VI. Zmiany i likwidacja nazw miejscowości

 • Zmiany nazw miejscowości. Nazwa X stare i nazwa Y nowe- nazwa funkcjonowała w geodezji a w urzędowym wykazie funkcjonowały Stare X, Nowe X - jak się dokonuje zmiany miejscowości?
 • Jak zlikwidować nazwę miejscowości, która nawet nie występuje w dokumentach geodezyjnych, ale funkcjonuje w jednolitym wykazie urzędowym?
 • Na terenie wsi funkcjonuje miejscowość o nazwie X. Kiedyś był to rejon wsi. Dzisiaj to nie funkcjonuje. Na terenie tego obszaru teraz są dwie inne miejscowości. W jednolitym rzeczowym wykazie jest nadal miejscowość X. Jak ją zlikwidować?
 • Funkcjonowanie nazw miejscowości w miejscu PGRów (Państwowych Gospodarstw Rolnych). Miejscowość XYZ, obręb ewidencyjny, geodezyjny XYZ- w części tej wsi w polach wybudowano bloki na terenie gospodarstwa. I funkcjonowało to jako XYZ PGR. I w meldunkach np. był XYZ PGR. XYZ PGR to jest część wsi- ma swój nadany REGON. Ale nie jest to wieś. Jest XYZ 1 (wieś) i XYZ 1 (jako PGR). Nazwy tego PGR nie może użyć, bo nie jest to urzędowa nazwa. Jak to rozwiązać? Mieszkańcy są zameldowani i mają dokumenty - jak to uporządkować?


VII. Określanie statusu budynku

 • Budynek prognozowany- posiada dokumentację, ale nie ma go fizycznie. Po wybudowaniu domu nikt nie przychodzi aktualizować jego statusu. Czy gmina powinna zainteresować się statusem budynku, czy należy czekać na dokument potwierdzający od mieszkańca?
 • Na jakiej podstawie stwierdzamy, na jakim etapie budowy jest budynek lub czy jest to prognozowany budynek? Wniosek nie zawiera takich danych. Z ustawy też nie wynika, że mamy prawa wymagać dokumentów potwierdzających status budynku
 • [PRZYKŁAD] Nadajemy numery dla prognozowanych budynków w trakcie budowy (budynków brak w bazie EGiB); zawiadomienia trafiają też do EGiB starostwa powiatowego, które widzi problem z wprowadzeniem ich do swojej bazy, gdyż wg nich tego budynku nie ma. Ustawodawca zobowiązuje nas do przekazywania zawiadomień do PGG (PODGiK). Czy PODGiK może nie życzyć sobie przekazywania takich zawiadomień? Obecnie przekazujemy je wszystkie. Czy PODGiK może odmówić wprowadzenia tych punktów?
 • Jeżeli nadamy nr budynku na wniosek, a będzie to budynek prognozowany i właściciel mając zaświadczenie o nadaniu numeru będzie chciał zameldować się pod tym numerem, a w rzeczywistości budynek nigdy nie powstanie i na działce bez budynku będą zameldowani ludzie, co wtedy?
 • Kiedy w systemie można oznaczyć budynek, jako gotowy do użytkowania, a kiedy, że jest w trakcie budowy?
 • Czy można przenieść numerację budynku, który docelowo miał być wyburzony? Na tej samej działce powstał nowy budynek mieszkalny (ten sam właściciel). Stary budynek nie jest obecnie użytkowany. Właścicielowi zależy na starej numeracji (przeniesieniu)
 • Budynek fizycznie stoi i jest użytkowany, ale w systemie pokazuje się jako w trakcie budowy. Co gmina może zrobić, żeby wyegzekwować od mieszkańca zmianę statusu budynku?


Prowadzący

Kamila Lewińska- Dyrektor Wydziału Geodezji, geodeta miasta w Urzędzie Miasta Płocka. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad zadaniami z zakresu ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią oraz gospodarką nieruchomościami. Absolwentka studiów na kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej, systemów informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią oraz gospodarką nieruchomościami.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
14 listopada 2022
od 409.00
29 grudnia 2022

Podobne szkolenia