Wideoszkolenie: Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak rozwiązać problem podobnie brzmiących nazw ulic? Co należy zrobić z numerem porządkowym w związku z rozbiórką budynku? Jak przygotować prawidłowo zawiadomienie o zmianie numeracji porządkowej budynku? W jaki sposób przyłączyć przysiółek do miejscowości samodzielnej? Czy domki letniskowe mogą mieć nadane numery porządkowe? Jak należy postępować, kiedy jest zdublowana numeracja porządkowa? Zasady wprowadzania nazw ulic.

od 549.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się numeracją porządkową budynków, nadawaniem nazw ulic oraz ewidencją miejscowości ulic i adresów; zapraszamy pracowników wydziałów: geodezji, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, budownictwa

Jak przygotować prawidłowo zawiadomienie o zmianie numeracji porządkowej budynku (omówienie problemu oraz orzecznictwa sądowego w tym zakresie
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jaka jest podstawa prawna dotycząca procedury zmiany granicy miejscowości, jak aktualizować i porządkować numerację oraz jak prawidłowo nadawać nazwy ulic np. w przypadku ulic wewnętrznych. Dyrektor wydziału geodezji odpowie na wszystkie pytania z programu oraz omówi rozporządzenie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów. Opinia uczestnika po szkoleniu "Bardzo dobre szkolenie. Prowadząca szczegółowo i praktycznie wyjaśniła wszystkie zagadnienia. Ogromny plus za omawianie na bieżąco pytań zadawanych przez uczestników."

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co w sytuacji, gdy nie mamy zgody jednego właściciela na nadanie nazwy ulicy?
 • Co, jeśli droga przebiega w ten sposób, że połowa jest w jednej miejscowości, a druga połowa według osi ulicy znajduje się w drugiej miejscowości?
 • Czy można nadać kolejny numer porządkowy na dom, który ma już nadany numer? Budynek stoi na jednej działce, mieszkają w nim dwie rodziny. Jedna z nich wyodrębniła lokal mieszkalny i otrzymali zaświadczenie od starostwa o samodzielności lokalu. Budynek posiada jedną księgę wieczystą, w której udział mają dwie rodziny
 • Czy powinno się odmówić nadania numeru porządkowego do czasu nadania nazwy ulicy, jeżeli budynki są przy drodze bez nazwy ulicy?
 • Jak postępować w sytuacji nadania nazwy dla drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą publiczną przez służebność?
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • PRZYKŁAD: czy gmina może nadać z urzędu nr 607A i jak wybrać, który budynek ma mieć nowy numer w następującej sytuacji: na nieruchomości, która ma nadany numer 607 powstał budynek. Działka została podzielona i budynek też został podzielony wzdłuż ściany szczytowej. Właścicielami wydzielonych działek i budynków są inne osoby. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy obie rodziny będą czuły się pokrzywdzone koniecznością np. wymiany dokumentów?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Posługiwanie się jednym numerem porządkowym przez wiele osób zamieszkujących różne nieruchomości - wzór pisma
 • Prawidłowe przygotowanie zawiadomienia o zmianie numeracji porządkowej budynku - wzór pisma
 • Dostosowanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów do przepisu dot. niestosowania jednego numeru porządkowego dla wielu budynków położonych na tej samej nieruchomości - wzór pisma
 • Rozbiórka budynku - wzór pisma
 • Podobne brzmienie nazwy ulic - odmienne warianty postępowania - wzory pism
 • Uchwała - zmiana nazwy ulicy
 • Uchwała - nadanie nazwy ulicy
 • Uchwała - przedłużenie nazwy ulicy
 • Uchwała - zwolnienie z opłaty
 • Uchwała dot. wystąpienia z wnioskiem o zmianę miejscowości
 • Projekt uchwały - skwer
 • Projekt uchwały - zniesienie nazw miejscowości
 • Projekt uchwały - wystąpienie do ministra
 • Przykład projektu - zmiana miejscowości
 • Wzór - dwa identyczne adresy
 • Wzór - informacja o nadaniu numeru z urzędu
 • Wzór - nadanie nazwy ulicy
 • Wzór - nadanie numeru obiektom
 • Wzór - nadanie numeru
 • Wzór - numery w jednej nieruchomości
 • Wzór - uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji
 • Wzór uchwały zbiorczej
 • Wzór - ustalenie numeru dwa wejścia
 • Wzór - wyrażenie zgody na nadanie nazwy
 • Wzór pisma o wyrażenie zgody na nadanie nazwy
 • Wzór protokołu z posiedzenia zespołu ds. nazewnictwa
 • Wzór - przypisanie nr do budynku
 • Wzór - zawiadomienie o zmianie numeru
 • Wzór - zawiadomienie o usunięciu numeru
 • Wzór - zaświadczenie o numerze porządkowym
 • Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
 • Przykład opinii wojewody
 • Przykładowa uchwała dotycząca wystąpienia z wnioskiem o zmianę miejscowości
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody


Szczegółowy program szkolenia:

NOWOŚĆI W PROGRAMIE:

1. Posługiwanie się jednym numerem porządkowym przez wiele osób zamieszkujących różne nieruchomości (omówienie problemu oraz orzecznictwa sądowego w tym zakresie, WZÓR PISMA);

2. Jak przygotować prawidłowo zawiadomienie o zmianie numeracji porządkowej budynku (omówienie problemu oraz orzecznictwa sądowego w tym zakresie, WZÓR PISMA);

3. Jak dostosować ewidencję miejscowości, ulic i adresów do przepisu dot. niestosowania jednego numeru porządkowego dla wielu budynków położonych na tej samej nieruchomości (omówienie zagadnienia, WZÓR PISMA);

4. Rozbiórka budynku - co i w jaki sposób należy zrobić z numerem porządkowym (omówienie zagadnienia , WZÓR PISMA)

5. Czy podobnie brzmiące nazwy ulic (np. Chmielna, Chmielowa) stanowią problem? Jak go rozwiązać? (omówienie zagadnienia, wskazanie dwóch odmiennych wariantów postępowania, WZORY PISM).

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze znajdujące się na jednej działce mogą mieć ten sam numer?
 • Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź z IPN?
 • W jakiej formie odmawia się ustalenia numeru porządkowego?
 • Co w przypadku, tzw. dobudówki?
 • Budynek został rozebrany, a punkt adresowy przenieśliśmy do archiwum. Na tej samej działce powstał nowy budynek. Jaki nadać adres?
 • Skąd wiadomo, że budynek przestał istnieć? Czy musimy monitorować wszystkie adresy?
 • Co w sytuacji, gdy budynek posiada status do wyburzenia w EGiB, a w EMUiA już go nie ma? Czy można go usunąć?
 • Jeżeli budynek powstał na miejscu rozebranego wcześniej budynku, to czy powinniśmy nadać mu taki sam numer?

I. Nadawanie numerów na nieruchomości

 • Czy można nadać numer porządkowy na przyczepę kempingową lub domek holenderski?
 • Czy zgodnie z prawem budowlanym można przebywać i zameldować się w budynku gospodarczym?
 • Co w przypadku, gdy nadamy numer na budynek gospodarczy, ktoś tam zamieszkuje i udowadnia to istnieniem pieca, pomieszczeń mieszkalnych, ale starostwo powiatowe przy nanoszeniu numeracji się nie zgadza?
 • Czy możemy mieć własny wniosek o nadanie numeru porządkowego?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla blaszanego garażu?
 • Co zrobić w przypadku budynku wybudowanego w latach 60., który nie ma nadanego numeru, a właściciel nie dysponuje dokumentami z pozwolenia na budowę?
 • Czy możemy nadać numer dla budynku gospodarczego?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla garażu przy domu?
 • Jakie są rodzaje budynków całkowicie wyłączonych z nadawania numerów porządkowych?
 • Czy możemy nadać numer porządkowy altance działkowej?
 • Co zrobić, gdy granica miejscowości przebiega przez środek drogi? Strona prawa jest w jednym obrębie, strona lewa w drugim obrębie. Obecnie nazwa ulicy obowiązuje tylko w jednym obrębie. Ruch budowlany jest po obu stronach. Właściciele będą występować o numery porządkowe. Jak najprościej rozwiązać zaistniałą sytuację?
 • Co z kosztami takiego przenumerowania? Mieszkańcy zwrócą się ze skargami do gminy
 • Jak dokonać przenumerowania? Wysyłamy zawiadomienia do mieszkańców czy podejmujemy uchwałę?-
 • Czy możemy nadać numer dla budynku letniskowego, który nie jest widoczny w ewidencji budynków w starostwie?
 • Czy trzeba przeprowadzić konsultacje przy przeniesieniu numerów porządkowych do miejscowości urzędowej?
 • Czy można nadać tylko jedną nazwę ulicy w miejscowości, gdzie nazw w ogóle nie ma?
 • Jeżeli w trakcie podziału dzielony jest również budynek, to czy nadajemy nr dla budynku wydzielonego?
 • Co w przypadku, gdy jeden budynek jest na dwóch działkach?
 • Jeśli na jednej działce jest jeden budynek z dwoma wejściami, to czy możemy nadać dwa odrębne numery porządkowe?-
 • Czy można nadać numer porządkowy, jeśli pod danym adresem jest ktoś zameldowany, ale nie jest to osoba, która jest wnioskodawcą lub właścicielem nieruchomości?
 • Czy nadleśnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym?
 • Co zrobić w przypadku niedopełnienia obowiązku umieszczenia tabliczki z nr. porządkowym?
 • Czy w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne, czy może być odręczne upoważnienie?
 • Jeżeli nadaliśmy numer prognozowany i później powstał budynek, to czy zmieniamy status w systemie? Na wniosek czy z urzędu?
 • Czy w związku z nadaniem numeru z urzędu w związku ze zdublowaniem numerów musimy najpierw poinformować właścicieli, że będziemy zmieniać i dopiero wydać zawiadomienia o zmianie?
 • Czy w związku z nadaniem numeru z urzędu w związku ze zdublowaniem numerów musimy najpierw poinformować właścicieli, że będziemy zmieniać i dopiero wydać zawiadomienia o zmianie?
 • Jeżeli na jednej działce znajduje się więcej niż jeden budynek mieszkalny, to czy dla każdego nadajemy numer? Czy można nadać numer dla budynku widniejący w EGiB jako gospodarczy?
 • Czy obowiązuje termin 30 dni rozpatrzenia sprawy od dnia złożenia wniosku? Jeśli sprawa się przedłuża, to czy musimy powiadomić o przedłużeniu na podstawie przepisów k.p.a.?
 • Co zrobić w przypadku wycofania wniosku o ustalenie nr. porządkowego? Czy wystarczy tylko adnotacja, że wniosek został wycofany? Czy trzeba wysyłać jakieś pismo do wnioskodawcy?
 • Na nieruchomości znajdowały się dwa budynki mieszkalne. Obydwa korzystały z jednego numeru. Nieruchomość podzielono i jest teraz dwóch różnych właścicieli, ale wciąż korzystali z jednego numer budynku. Jeden z nich chce sprzedać swoją działkę i okazuje się, że nie ma nadanego numeru. Czy można teraz nadać?
 • Jak często trzeba wysyłać raport z nadanymi numerami do GUS?
 • Czy punkt adresowy ul. Jedna 14a i ul. Jedna 14A to ten sam adres?
 • Czy na zawiadomieniu można umieszczać w rozdzielniku dane z imienia i nazwiska oraz adresu dot. pozostałych właścicieli nieruchomości?
 • Czy przy zmianie lub usunięciu punktu adresowego powinniśmy sprawdzić, czy ktoś jest zameldowany?
 • Czy w zawiadomieniu o ustaleniu numeru porządkowego musimy zapisywać konkretny rodzaj budynku, że ustalamy numer porządkowy dla budynku w trakcie budowy, a nie konkretnie dla budynku mieszkalnego w trakcie budowy?
 • Czy można wykorzystać numer po dawanym budynku, który był rozebrany, a po kilku latach został wybudowany nowy?
 • Czy należy rozpatrywać wniosek, który nie jest złożony na wzorze określonym w rozporządzenia, a jest napisany odręcznie?
 • Jakie załączniki należy dołączyć dla budynku istniejącego, w trakcie budowy, prognozowanego do wybudowania?
 • Czy do wniosku o ustalenie numeru porządkowego musi być dołączona klauzula informacyjna dot. RODO? Czy musi być podpisana przez wnioskodawcę i właściciela?
 • Czy gmina może ponieść konsekwencje, jeżeli nie zgłosi do nadzoru samowoli budowlanej nadając numer?
 • Jakie wymagać dokumenty do wniosku o nadanie numeru dla budynku mieszkalnego?
 • Czy dla istniejącego od stu lat budynku można nadać numer, jeśli nie ma pozwolenia na budowę? Budynek jest w terenach rolnych
 • Czy możemy nadać numer dla obiektu budowlanego typu przepompownia ścieków?
 • Czy odmowa powinna być w formie decyzji? Czy jest jakaś droga odwołania
 • Czy budynki letniskowe należy sklasyfikować jako budynki do stałego lub czasowego przebywania ludzi? Czy nadając numer porządkowy dla świetlicy wiejskiej należy zapisać, że jest to budynek wykorzystywany na cele kultury i kultury fizycznej?
 • Mamy wniosek o nadanie budynku dla budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to teren po żwirowni z zakazem zabudowy. Nie załączono mapy z lokalizacją budynku ani nie widnieje w ewidencji gruntów. Faktycznie w terenie jest to blaszak, kiosk, niezwiązany z gruntem. Czy wezwać do przedłożenia mapy?
 • Co z roszczeniami za zmianę numeru na budynkach?
 • Co w sytuacji, gdy budynek jest w jednym obrębie, a wjazd na nieruchomość jest z innego obrębu? Jak nadać adres?
 • Czy numer porządkowy ustala się tylko na budynki ujawnione w EGiB?
 • Jeżeli jest większa liczba numerów, to czy można wysłać każdemu pismo czy wyraża zgodę na zmianę numeru, czy wolą zmienić miejscowość?
 • Czy przy przenumerowaniu koszt wymiany dowodów ponosi gmina?
 • Do ilu numerów można zrobić zmianę z urzędu?
 • Czy przy przenumerowaniu z urzędu wymagana jest uchwała czy zarządzenie burmistrza?
 • Co w sytuacji, gdy budynek jest w jednym obrębie, a wjazd na nieruchomość jest z innego obrębu? Jak nadać adres? Ta sama gmina
 • Czy przepis o karze grzywny lub nagany jest nadal aktualny?
 • Mamy budynek z lat 60 typu bliźniak, który leży na dwóch działkach i ma nadane dwa numery porządkowe, a wg EGiB wygląda jak jeden budynek i jest przypisany do jednej działki. Właściciel chce mieć dwa numery, czyli najlepiej, gdyby geodezyjnie oddzielił dwa budynki. Czy może tak pozostać, jeżeli zostało tak nadane lata temu?
 • Co w sytuacji, gdy w systemie i dawnych kartotekach funkcjonuje numer, a nie możemy odnaleźć formalnego zawiadomienia o jego nadaniu? Czy nadać numer na nowo?
 • Czy po rozbiórce budynku o nadanym numerze można ten numer ponownie wykorzystać dla nowego budynku na tej samej działce?
 • W miejscowości nie została nadana nazwa ulicy. Numery porządkowe biegną od centrum po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Budynek znajduje się na działce położonej na skraju, przy granicy terytorialnej wsi. Jaki numer porządkowy powinien zostać ustalony? Pomiędzy działką na skraju wsi a działkami już ponumerowanymi znajduje się wiele działek bez prognozowanych budynków
 • Czy dla systematyki może występować raz mała litera, a raz duża?
 • Droga stanowi granicę obrębu miasta, natomiast dom został wybudowany na działce już w obrębie wsi, ale posiada wejście i wjazd od tej drogi po stronie miasta. Czy mimo to powinien mieć kolejny numer z numeracji wsi?
 • Czy trzeba zmieniać nadane wcześniej małe litery przy numeracji?
 • Jak poprawnie nadać numer, jeśli na działce jest więcej budynków? Jaka numeracja jest poprawna 7A, 7B, 7C czy 7, 7A, 7B?
 • Co w przypadku, gdy osoba zainteresowana złożyła wniosek o ustalenie numeru porządkowego na pole namiotowe, a właściciel będzie się sprzeciwiał takiemu stanowi?
 • Czy można nadać numer porządkowy niezabudowanej działce przeznaczonej w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe?
 • Jak się ma domek letniskowy do stałego lub czasowego przebywania ludzi?
 • Właściciel działki chce nadać numer budynkowi, który w EGiB widnieje jako „budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa”. Nie wiemy, czy właściciel zamierza tam mieszkać, czy prowadzić działalność gospodarczą. Czy możemy nadać numer porządkowy?
 • Właściciel budynku mieszkalnego, którego część została zaadoptowana na osobny lokal mieszkalny z odrębnym wejściem, prosi o nadanie odrębnej numeracji z literką, dołączając zaświadczenie ze starostwa o ustanowieniu samodzielności lokalu. Czy można nadać numer w tym przypadku?
 • Gmina posiada budynek socjalny, który ma nadany numer porządkowy. Znajdują się w nim mieszkania, które nie są wyodrębnione. Mieszkańcy chcą złożyć wnioski o dodatek węglowy. Czy w tej sytuacji urząd gminy musi wyodrębnić mieszkania i nadać im numery?
 • Czy nadajemy numer porządkowy i wydajemy zaświadczenie, jeżeli nie ma budynku a jest wniosek o numer budynku i decyzja o warunkach zabudowy?
 • Czy budynek prognozowany i planowany to jest to samo?
 • Co w przypadku, gdy funkcjonuje jeden adres, który jest przypisany do innej działki?
 • Co w przypadku, gdy nadany jest adres na działkę, ale brak dokumentów potwierdzających ten fakt, a pod tym adresem jest zameldowana całkiem inna osoba?
 • W przypadku budynków bliźniaczych właściciele chcą, aby nadać numery, np. 10A i 10B. Czy poprawnie powinno być 10 i 10A?
 • Jak przeprowadzić przenumerowanie całej ulicy, jeżeli znajduje się ona na granicy dwóch miejscowości i po dwóch stronach są takie same numery, w dodatku w nieodpowiedniej kolejności?
 • Jak powinna przebiegać czynność usunięcia numeru z rejestru, jeżeli właściciel wyburza budynek?
 • Jak ustalić numer porządkowy dla nieruchomości położonej w dwóch obrębach, z tym że jedna działka położona jest w mieście, a druga we wsi? Od czego uzależnić adres?
 • Budynek ma numer 34, a w środku znajdują się dwa mieszkania należące do dwóch różnych właścicieli. Od 50 lat posługują się nr. 34. W związku z dodatkiem mieszkaniowym proszą o wydanie zaświadczenia, że posiadają numer 34/1 i 34/2. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak numerować kilka domków letniskowych na wynajem, znajdujących się na jednej nieruchomości i należących do jednego właściciela?
 • Jak rozumieć pojęcie „osoba zainteresowana”?
 • Czy można nadać numer porządkowy, jeżeli wnioskodawca określi, że budynek jest w trakcie budowy, a w ewidencji gruntów i budynków będzie określony symbolem „R”, a nie „Bp”?
 • Czy można pozostawić dotychczasowy numer porządkowy starego budynku, jeżeli nie będzie on używany, a zostanie wybudowany nowy budynek?
 • Na dwóch działkach znajdują się dwa budynki mieszkalne, które są złączone. Jeden z nich jest własnością żony, a mąż ma prawo własności drugiego budynku. W jaki sposób można zlikwidować jeden z budynków?
 • Na jednej działce 108/10, która ma 20 właścicieli są budynki i każda z osób ma swój domek, ale działka nie jest podzielona. Czy jeden ze współwłaścicieli może wystąpić o nadanie numeru tylko dla swojego budynku, bez zgody pozostałych właścicieli działki?
 • Czy można nadać numer dla budynku, który jest faktycznie użytkowany jako mieszkalny, ale nie zmieniono w ewidencji sposobu użytkowania?
 • Czy w zawiadomieniu należy wpisać, że numer został ustalony dla obiektu budowlanego?
 • Czy wniosek o nadanie numeru muszą złożyć wszyscy współwłaściciele?
 • Czy musimy nadać numer w przypadku, gdy dwa budynki mieszkalne są na jednej działce, ale właściciele nie chcą drugiego numeru?
 • Czy można nadać numer myjni samochodowej bezdotykowej, gdzie są boksy do mycia aut?
 • Jak numer porządkowy nadać barce, na której mieszka rodzina?
 • Czy kościół powinien mieć nadany numer porządkowy?
 • Czy działce, na której będą stały ciężarówki bez posadowienia budynku, można nadać numer porządkowy? Właściciel twierdzi, że musi podać adres do ubezpieczenia
 • Co w sytuacji, gdy budynek nie ma numeru, bo posługuje się numerem obok? Do bazy nie można wpisać dwóch jednakowych numerów, a właściciel nie chce mieć innego
 • Co w sytuacji, gdy budynku nie ma na mapie i nie wiadomo, od której strony jest wejście, ponieważ znajduje się na rogu dwóch ulic?
 • Czy przepis art. 47a ust. 6 pkt 5 mówi o tym, że wniosek zawiera informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków?
 • Czy można nadać budynkowi dwa numery, jeżeli są dwa wejścia do budynku z dwóch różnych ulic, a bramka wraz z furtką znajdują się na jednej ulicy? Czy należy brać pod uwagę wejście do budynku czy wejście na działkę?
 • W jaki sposób sformułować zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku, który nie jest wybudowany?
 • Czy budynkom planowanym lub w budowie nadajemy numery porządkowe?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden dom jednorodzinny nieposiadający wyodrębnionych lokali, posiada dwa numery porządkowe 10 i 10a. Nowy spadkobierca, który jest jednocześnie współwłaścicielem domaga się wyjaśnienia, skąd wzięły się dwa numery. Adres 10 i 10a funkcjonuje w ewidencji ludności od lat 50-tych. W urzędzie nie ma żadnych informacji na ten temat. Jak postąpić w tej sytuacji?
 • Czy można nadać więcej niż jeden numer porządkowy na budynek, który jest wybudowany na dwóch działkach ewidencyjnych i posiada jeden identyfikator? Zostało wydane pozwolenie na budowę na jeden budynek, ale posiada dwa wejścia główne. Czy w tym przypadku dozwolone jest nadanie dwóch numerów adresowych?
 • Czy można nadawać numery porządkowe budynkom letniskowym?
 • Jak określić współrzędne dla budynku prognozowanego lub w trakcie budowy, jeżeli nie posiada mapki?
 • Co zrobić z adresami, które funkcjonują w ewidencji ludności, ale jest brak związanych z nimi punktów adresowych?
 • Jak powinno wyglądać ustalenie numeru porządkowego dla parku lub parkingu w kontekście treści zawiadomienia oraz prawidłowej aktualizacji EMUiA? Jaki powinien być typ obiektu? W którym miejscu powinien zostać wstawiony punkt na mapie? Czy ma być to wjazd do parku czy środek poligonu?
 • Jak powinna wyglądać numeracja na rynku? W rejestrze TERYT cecha to „rynek”, czyli „Rynek 5” ludzie są meldowani pod adresem „ul. Rynek 5”. Jak poprawnie powinno to wyglądać?
 • Jaką numerację nadać, gdy wejścia od budynków planowane są od miejscowości XYZ, a domy będą znajdować się w obrębie Dąbrowa?
 • W miejscowości XYZ dla działki nr 86 została nadana nazwa ul. Główna, ale jej lokalizacja została źle wprowadzona do programu z numeracją porządkową, w związku z czym działki posiadają adres ul. Główna, ale zgodnie z uchwałą rady gminy dla działki nr 98 nie została ustalona nazwa ulicy. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy dla osady można prowadzić numerację porządkową?
 • Czy należy przenumerować gospodarstwa na numerację z nowej miejscowości w przypadku przeniesienia kilku gospodarstw do innej miejscowości?
 • Czy budynkom prognozowanym i w budowie nadajemy numery porządkowe?
 • Czy klient powinien załączyć mapkę poinwentaryzacyjną budynku, jeżeli budynku nie ma w bazie?
 • Czy jesteśmy zobligowani nadać numer porządkowy z urzędu, jeżeli budynek istnieje, ale nie ma nadanego numeru porządkowego?
 • Co w sytuacji, gdy w zabudowie zagrodowej nadano numer na budynek mieszalny? Budynek został teraz przekształcony z gospodarczego na mieszkalny i właściciel wystąpił o nadanie drugiego numeru? Czy w zabudowie zagrodowej mogą być dwa nr. porządkowe?
 • Czy w zawiadomieniu o ustaleniu numeru budynku wystarczy wpisać „wieś” czy „przysiółek wsi” także?
 • Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wystąpić o nadanie numeru porządkowego?
 • Czy za zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość posiada nadany numer porządkowy powinniśmy pobierać opłatę skarbową w wysokości 17 zł?
 • Jeśli budynek został spalony/rozebrany, a na jego miejscu powstał nowy budynek, to czy numer z tego budynku może zostać nadany nowo wybudowanemu budynkowi
 • Jak weryfikować czy osoba zainteresowana nie składa wniosku o nadanie drugiego numeru budynku dla kondygnacji?
 • Jak nadawać numery budynkom wielorodzinnym? Jak weryfikować czy jest to budynek jednorodzinny czy wielorodzinny?
 • Jak nadać numer porządkowy, jeśli budynek nie jest naniesiony w ewidencji gruntów i budynków, ale interesant mówi, że jest to budynek gospodarczy?
 • W jakiej formie odmówić ustalenia numeru porządkowego budynku, jeśli już jest nadany? Dotyczy to kolejnego gospodarstwa domowego do otrzymania dodatku węglowego
 • Czy powinniśmy wymagać dodatkowych dokumentów do wniosku o ustalenie numeru porządkowego?
 • Czy powinniśmy nadawać numer porządkowy na samowolę budowlaną?
 • Jakie dokumenty musi przedłożyć właściciel, który wynajął firmie budynek gospodarczy do produkcji rolniczej pod działalność gospodarczą, aby nadać mu ner porządkowy?
 • Co, jeśli jest zmiana adresu i są nieścisłości w księgach wieczystych, w meldunkach, w aktach notarialnych?
 • Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem możemy nadać numer dla budynku prognozowanego?
 • Jeśli osoba wystąpiła o nadanie numeru porządkowego na działkę, na którą otrzymała pozwolenie na budowę, lecz na działce jeszcze nic nie zostało rozpoczęte, to można tam nadać numer porządkowy?
 • W jakiej formie odmawiamy nadania numeru?
 • Czy można wezwać do uzupełnienia wniosku? Na jakiej podstawie?
 • Czy możemy nadać numer domkom letniskowym i holenderskim?
 • Czy nadajemy numery porządkowe na budynek kościoła i osobno na budynek plebanii?
 • Co w przypadku, gdy budynek letniskowy nie jest wniesiony na mapie, ale jest w terenie i właściciel składa wniosek o nadanie nr. porządkowego? Czy musi zlecić ujawnienie geodecie? Czy można nadać numer porządkowy i jak jego opisać w zawiadomieniu?
 • Jakie załączniki są wymagane do wniosku o ustalenie numeru porządkowego?
 • Czy można samemu opracować wzór wniosku o nadanie numeru dla obiektu?
 • Jeżeli istnieją już małe litery i musimy je zmienić na wielkie, to w jaki sposób należy to zrobić? Czy można zaświadczeniem?
 • Co w sytuacji, gdy właściciele zmarli i nie przeprowadzono postępowania spadkowego? Kto może złożyć wniosek o nadanie numeru porządkowego? Kogo należy zawiadomić?
 • Jak rozumieć pojęcie „wejścia głównego”?
 • Czy dane o lokalu należy wprowadzać do aplikacji?
 • Jak odmówić nadania numeru porządkowego, jeżeli taki numer został już nadany? W budynku mieszkają dwie rodziny, mają jedno wejście główne
 • Jeżeli budynek ma wejście od jednej ulicy, a bramę od drugiej i numer kiedyś został nadany od ulicy, gdzie jest wejście, a właściciel chce teraz zmienić numer porządkowy, to jaki powinniśmy nadać? Numer od ulicy czy numer od strony bramy?
 • Co mamy odpisać osobie wnioskującej o nadanie numerów dla lokali?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś chce nadać drugi numer na dom, ponieważ są dwa osobne wejścia główne? Czy dom musi być podzielony geodezyjnie? Czy bierzemy tylko pod uwagę, że są dwa odrębne wejścia?
 • Czy wejścia główne muszą być na parterze?
 • Jak należy postępować w przypadku zdublowanej numeracji porządkowej?
 • Czy można nadać numer porządkowy na budynek gospodarczy o powierzchni 35 m2, który jest niezamieszkały?
 • Czy w gminie można nadać dwie takie same nazwy ulic, ale w innych miejscowościach?
 • Jak nie podpaść Urzędowi Statystycznemu, który może złapać się za głowę, że namnożyliśmy numery, bez budowy nowych budynków, a w 2021 roku był przecież spis ludności i mieszkań?
 • Co z nadawaniem numerów porządkowych dla działalności gospodarczej lub działalności rolniczej? Czy można nadać numer gminnej kotłowni?
 • Czy zawsze do wniosku o nadanie numeru porządkowego interesant powinien podpisać oświadczenie?
 • Czy w zawiadomieniu o ustaleniu numeru porządkowego powinniśmy napisać jaki jest to budynek, np. budynek w trakcie budowy, budynek prognozowany lub budynek istniejący? Czy nie jest to wymagane?
 • W jakim terminie należy wydać zawiadomienie od dnia złożenia wniosku?
 • Czy nadajemy numer tylko na budynki czy na można też nadać na obiekty budowlane, które znajdują się w planie w terenach budowlanych?
 • W miejscowości, w której nie ma nazw ulic na jednej działce zlokalizowany jest jeden budynek mieszkalny. Ma on nadany jeden numer porządkowy "13". Mieszkańcy tego domu, dwie rodziny, żyją osobno i mają dwa osobne wejścia od podwórza. Czy w tej sytuacji można nadać dwa numery porządkowe np. 13A i 13B? Czy można wnioskować o zdjęcia budynku, na których widać wejścia główne?
 • Czy w zawiadomieniu musimy wskazywać współrzędne x i y?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla nieujawnionego na mapie domku letniskowego?
 • Jeśli kiedyś na budynek jednorodzinny został nadany numer 25/1, to czy należałoby go zmienić? Czy lepiej zostawić, ponieważ jest unikalny?
 • Jeśli są 2 wejścia w domu jednorodzinnym to nie nadajemy drugiego numeru?
 • Czy oświadczenia mogą być podpisywane pod odpowiedzialnością karną z klauzulą o fałszywym składaniu oświadczeń?
 • Co w sytuacji, gdy jest adres i nie ma ulic w miejscowości? Czy można nadać drugi numer na tym samym budynku, jeżeli nie ma ulic w całej miejscowości, a są dwa odrębne wejścia do budynku?
 • Co zrobić z numerem na budynku, który nie jest nadany w naszej ewidencji, a właściciel niepoprawnie zawiesił tabliczkę z numerem budynku?
 • Czy możemy nadać numer porządkowy na dom letniskowy?
 • Jeśli w domu jednorodzinnym parter zamieszkują rodzice, natomiast piętro córka, to czy można nadać kolejny numer porządkowy? Kto w takim przypadku może być wnioskodawcą?
 • Czy można nadać kolejny numer porządkowy na dom, który ma już nadany numer? Budynek stoi na jednej działce, mieszkają w nim dwie rodziny. Jedna z nich wyodrębniła lokal mieszkalny i otrzymali zaświadczenie od starostwa o samodzielności lokalu. Budynek posiada jedną księgę wieczystą, w której udział mają dwie rodziny
 • Budynek stał na jednej działce. Działka została podzielona. Jaki nadać numer porządkowy, jeżeli wcześniej budynek miał numer 23? Czy teraz na podzielony budynek nadajemy numer 23A?
 • Czy należy zmienić numery porządkowe, jeśli na podzielony budynek został nadany numer 24/1 i 24/2?
 • Czy można z urzędu nadać numer porządkowy na budynki w trakcie budowy?
 • Czy można nadać numer porządkowy działce niezabudowanej?
 • Czy można nadać numer porządkowy na stodołę, budynek gospodarczy, jeśli osoba mówi, że zamieszkuje w takim budynku?
 • Czy nadajemy numery porządkowe tylko na budynki mieszkalne?
 • Czy budynkowi, który ma dwa odrębne wejścia można nadać dwa numery porządkowe? Budynek znajduje się w miejscowości, w której nie ma nazw ulic. W budynku nie ma również wyodrębnionych lokali mieszkalnych
 • Czy można nadać kolejny numer porządkowy na dom, który już posiada numer?
 • Czy wnioskującym o nadanie numeru porządkowego może być tylko właściciel nieruchomości, czy może być to również osoba zameldowana w danym domu?
 • Czy można nadać numer na jednym domu jednorodzinnym, który posiada dwa wejścia?
 • W jaki sposób numerować budynki na drodze należącej ewidencyjnie do jednej miejscowości, gdy po drugiej stronie powstają budynki już w innej miejscowości, a nazwa ulicy, przy której powstają budynki jest już badana w innej części drugiej miejscowości?
 • Co w sytuacji, gdy jest miejscowości bez nazw ulic i wydzielono dużo nowych działek i teraz jedna działka jest przy drodze, a druga znajduje się kilometr w polu? Tymczasem ktoś nadał numer pomiędzy 1 a 8. Czy należy zmienić stare numery i nadać nazwę ulicy?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy droga stanowi granicę obrębu, a zabudowa pojawia się po obydwu stronach? Co z numeracją budynków z obrębu B, gdy ulica jest w obrębie A?
 • Co z budynkami, które powstają na zgłoszenie poza terenami budowlanymi określonymi w MPZP?
 • Czy na ogródki działkowe można nadać nr porządkowy?
 • Jeżeli jest stary budynek z nadanym numerem i nowy budynek bez numeru, a właściciel chce zostawić istniejący numer na nowy budynek, a na stary budynek nadać nowy numer to czy powinniśmy odmówić?
 • Co w sytuacji, gdy budynek faktycznie jest wybudowany, ale nie jest ujawniony na mapie EMUIA?
 • Co w przypadku, gdy jeden budynek ma dwa odrębne wejścia z przyziemia?
 • Jeżeli na działce są dwa budynki, stary z numerem oraz nowy, dla którego chcą nadać numer, to czy można nadać ten sam numer z literą A?
 • Czy zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym nie jest podstawą do zameldowania?
 • Czy o nadanie numeru porządkowego może wystąpić nie tylko właściciel działki?
 • Co w sytuacji, gdy osoba zainteresowana złożyła wniosek o nadanie numeru, a później właściciel powiedział, że nie zgadza się na to?
 • Czy można nadać numer na kurniki?
 • Czy możemy posługiwać się innym wnioskiem o nadanie numeru porządkowego niż ten, który zawarty jest w ustawie?
 • PRZYKŁAD: właściciele mają 2 budynki mieszkalne (każdy na innych działkach), jeden z nr. 21, a na drugi złożyli wniosek o nadanie numeru. Numer został nadany, ale teraz chcą wycofać wniosek, bo posługują się wszędzie nr. 21 i już nie chcą tego numeru. Co w takim przypadku?
 • Czy można z urzędu zmienić jeden nr 120, położony między nr. 49 a 48?
 • Co w sytuacji, gdy są dwie miejscowości w jednej gminie, ale tylko w jednej są wprowadzone ulice, a droga jest w tej, w której nie ma nadanych ulic?
 • Czy do wniosku o nadanie numeru porządkowego, zgodnie z ustawą możemy wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dodatkowe dokumenty związane z nadaniem tego numeru?
 • Co, jeżeli właściciele nie zgadzają się na nazwę ulicy?
 • Mamy nadaną nazwę ulicy we wsi X, a budynki są we wsi Y, bezpośrednio przylegają do tej ulicy. Jak zmienić im adres w TERYT przyporządkowując domy z wsi Y do ulicy we wsi X?
 • Czy dla każdego nowego numeru gmina musi zapewnić tabliczkę na budynek?
 • Czy w zawiadomieniu o zmianie numeru informujemy o możliwości odwołania?
 • Budynek bliźniak, żaden z mieszkańców nie chce zmienić numeru. Czy nadać z urzędu numer 21A i 21B?
 • Chcemy zmienić nazwę ulicy wraz ze zmianą numeracji. Czy mieszkańców informujemy tylko poprzez wydanie nowych zawiadomień? Czy powinniśmy wydać zarządzenie obrazujące zmiany?
 • Jeżeli jest budynek mieszkalny, w którym znajdują się dwa odrębne lokale mieszkalne z osobnymi wejściami, to możemy nadać osobne numery czy odesłać do wyodrębnienia samodzielnych lokali i wtedy numeracja będzie, np. 21/1 i 21/2?
 • Zgłosił się mieszkaniec o nadanie numer dla lokalu mieszkalnego. Miał zaświadczenie o wyodrębnieniu lokali – czy w takiej sytuacji nadajemy numer budynkowi czy mieszkaniec ma posługiwać numerem lokalu?
 • Jak definiować wejście główne do budynku?
 • Jakich dokumentów wymagać do wniosku, potwierdzających przeznaczenie budynku?
 • Czy należy zmienić wzór wniosku o nadanie numeru, żeby zawierał przeznaczenie budynku?
 • Jak w IMPA nadać numer z urzędu?
 • Co w sytuacji, gdy klient wnioskuje o nadanie numeru dla budynku prognozowanego, który nie wymaga pozwolenia na budowę, np. do 35m2 zabudowy?
 • Czy domki letniskowe mogą mieć nadane numery porządkowe?
 • Czy można nadać numer porządkowy na budynek gospodarczy, zamieszkiwany przez ludzi?
 • Czy można nadać nr porządkowy na budynek wybudowany na działkach ogródkowych?
 • Czy wniosek o wydanie zaświadczenia o numer porządkowym może już być dowolny?
 • Jak przenumerować istniejącą ulicę, biorąc pod uwagę, że część numerów istniejących budynków zostanie przyporządkowana do nowo powstałych ulic?
 • Co zrobić, jeśli ludzie wnioskują o zmianę numeracji budynku, budynek jest piętrowy, numeracja jest np. 102, a wnioskują o nadanie numeru 102a dla piętra, żeby zostały stworzone dwa adresy (w budynku zamieszkują dwie rodziny albo np. na parterze rodzice, a na piętrze dzieci)
 • Jak radzić sobie z wnioskami mieszkańców o rozdzielenie adresu?
 • W jaki sposób nadawać numery porządkowe? Czy należy zaczynać od centrum miasta czy od końca miejscowości?
 • Co może zrobić gmina, żeby wszystkie numery porządkowe (stare i nowe) poukładać i pozmieniać, żeby dodawanie nowych numerów nie było problematyczne?
 • Czy urząd może porządkować numerację bez zgody i pytania mieszkańców?
 • Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, odnośnie nazwy miejscowości, jeśli mamy nazwę XXX jako przysiołek oraz XXX jako część miejscowości? Gmina ma podjąć decyzję, czy XXX to przysiółek, czy część miejscowości. Dla mieszkańców to wszystko jedno, gdyż zawsze była to po prostu XXX. Jest to dokładnie ten sam teren zamieszkały. Czy przysiółek można zmienić na ulicę, aby zachować numery, czy nie koliduje to z faktem, że przysiółek jest sołectwem? Jeśli przysiółek jest odrębnym sołectwem, to możemy jedynie zmienić rodzaj miejscowości? Czy można nie likwidować przysiółka, jeśli jest prawidłowa numeracja od miejscowości głównej?
 • Jak wygląda proces aktualizowania numeracji?
 • Jest ustalona numeracja po starych istniejących numerach, a pomiędzy nimi pojawiają się nowe - jak je numerować?W środku pojawiają się np. nr. 105 i 106, a obok są nr 27 i 28?
 • Czy można z urzędu automatycznie nadawać numery adresowe dla działek budowlanych? Czy urząd ma taki obowiązek?
 • Czy można nadawać numerację porządkową dla budynków, które nie mają potwierdzonego odbioru budowy przez nadzór budowlany?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla budynku na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy można nadać numer porządkowy dla: budynków letniskowych, pola namiotowego, chlewni, stodoły, w której zamieszkują ludzie?
 • Czy numerujemy domki holenderskie?
 • Czy możemy nadać numer porządkowy dla budynku gospodarczego?
 • Czy możemy nadać numer dla kontenera, który będzie służył na biuro?
 • Czy dla kościołów w gminie powinnismy nadać numery porządkowe z urzędu (dotychczas ich nie miały), czy czekać na wniosek proboszcza?
 • Jak poradzić sobie z mieszkańcem, który używa numeru, którego nie ma w systemie?
 • Czy budynek musi mieć numer porządkowy, czy można nadawać numer na działkę? Jak to weryfikować?
 • Czy na pustą działkę można wydać numer porządkowy, jeśli ktoś złoży wniosek?
 • Jak przebiega numerowanie osiedli? Czy musi być zachowany jakiś schemat? Czy jest reguła numeracji?
 • Czy można wymagać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów?
 • Powstaje nowy budynek przed budynkiem o numerze 1. W jaki sposób należy zanumerować ten budynek, żeby nie zaburzyć numeracji porządkowej?
 • W jaki sposób prognozować numery?
 • Kiedy możemy usunąć numer budynku?
 • Czy można ponownie wykorzystać numer porządkowy?
 • Jak postąpić w przypadku powtarzającej się numeracji:
  • Na jednej ulicy
  • W miejscowości
 • Co zrobić, kiedy skończy się alfabet? Pomiędzy numerami domów 34 i 35 powstało osiedle i teraz znajdują się tam numery 34 z literkami. Co w sytuacji, kiedy skończy się alfabet?
 • Czy można dokonać zmiany numeracji porządkowej dla istniejącej ulicy, w celu chronologicznego uporządkowania numeracji?

PRZYKŁADY

 • Na działce z nadanym adresem, numerem posesji usytuowane są dwa budynki mieszkalny (na mapie oznaczony jako mieszkalny) i gospodarczy około 160m2 zabudowy (cały na mapie oznaczony jako gospodarczy); zgodnie z projektem budowlanym w budynku gospodarczym wydzielona jest część mieszkalna, podłączone są media budynek wykorzystywany jako budynek gospodarstwa. Działka znajduje się pomiędzy dwoma ulicami dojazd jest z obydwu ulic. Wystąpiono o nadanie numeru dla budynku gospodarczego. Pod adresem, numerem posesji jest zarejestrowana działalność gospodarcza w CEIDG, gospodarstwo rolne w ARiMR oraz adres zamieszkania. Wystąpiono o nadanie oddzielnego numeru dla budynku gospodarczego z zamiarem oddzielenia adresu działalności i gospodarstwa rolnego od adresu zamieszkania. Urząd gminy stoi na stanowisku o niemożliwości nadania oddzielnego numeru dla budynku gospodarczego. Czy istnieje możliwość nadania wyróżnika dla budynku gospodarczego w postaci litery do obecnego numeru? Pomimo sugestii pracownika o nieskładanie wniosku o nadanie numeru wniosek złożono, ale został uznany za bezpodstawny. Czy stanowisko gminy jest właściwe, czy można odmówić nadania numeru dla budynku gospodarczego?
 • Numer domu 2 jest na początku ulicy, a numer domu 4 jest na drugim końcu ulicy, a pomiędzy są litery alfabetu. Jak poprawnie przenumerować?
 • Czy przy przedłużeniu nazwy ulicy w załączniku graficznym pokazujemy całą ulicę czy dołączaną część?
 • Jest stary budynek, a obok niego jest budowany nowy. Zgodnie z ustawą powinno nadać się numer dla nowego budynku, natomiast właściciel tłumaczy, że po zakończeniu budowy nowego domu, stary zostanie zburzony i chce, żeby nowy budynek przejął adres starego. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Dla lokalu o nr 31, osoba odpowiedzialna za nadawanie numerów podzieliła lokal następująco 31/1 i 31/2. Notariusz twierdzi, że podział powinien być 31a i 31b. Kto ma rację?
 • Fizycznie istnieje numer 8, natomiast w spisie w gminie go nie ma. Numer 8 jest przypisany do nieruchomości, ale nie ma potwierdzenia w systemie. Jak to rozwiązać?
 • Rozbieżności w księdze wieczystej a mapą. Na mapie do nieruchomości przypisana jest 8, a w księdze 6. Nie ma dokumentów. Jak postąpić?
 • Dla dużej działki jest przyporządkowany jeden numer. Pojawia się nazwa ulicy i prywatni właściciele tej działki; brak przydzielonych numerów do budynków. Czy trzeba dzielić numer, który jest przyporządkowany na 10 domów?
 • Co w przypadku, gdy przez wiele lat zabudowa na wsi występowała tylko po prawej stronie ulicy i dzisiaj zaczynają się pojawiać po lewej stronie? W jaki sposób numerować te budynki? Po prawej stronie są numery domów od np. 1 do 10. Jakie numery nadać budynkom po lewej stronie? 1a, 2a?
 • Przychodzi do urzędu osoba, która chce nadać numer. Okazuje się, że w rejestrze jest już nadany numer, który kiedyś ktoś użytkował. Jak to rozwiązać? Na podstawie jakich przepisów można sprostować ten przypadek?
 • Budynek ma adres o nr. 1, ale zostały wydzielone lokalne samodzielne budynki. Powstały 4 różne lokale. Jak poprawnie nadać adres? Czy potrzebny jest wniosek właściciela, czy urząd powinien samodzielnie zmienić adresy?
 • W jednym miejscu letniskowym są nadane nazwy ulic i numeracja przebiega chronologicznie. Jest drugie miejsce letniskowe, gdzie występują same numery i trudno jest nadać nazwy. Jak uniknąć kosztów w tej sytuacji?
 • Czy przy zaburzeniu ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie numeru 44 pomiędzy numer 23 i 23A powinniśmy zmieniać istniejącą numerację, tak by ten ład przestrzenny został zachowany? W jaki sposób to zrobić?


II. Nazewnictwo ulic

 • Czy gmina może podjąć uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego, jeżeli wydział komunikacji podlega pod starostwo?
 • W jakiej formie prowadzi się bank nazewnictwa?
 • Komisję ds. nazewnictwa powołujemy uchwałą czy zarządzeniem?
 • Czy są jakieś przeciwskazania, aby nie nadawać takich samych nazw ulic w różnych miejscowościach, ale w tej samej gminie?
 • Czy można nadać nazwę drodze, która ma użytek dr, ale w EGIB jest wpisana „własność nieustalona”? Przy tej drodze mieszkają ludzie chcą się zameldować, ale nie mogą, bo nie ma nazwy?
 • Jeżeli w ewidencji jest jako rola, a w miejscowym planie jako droga, to czy możemy podjąć uchwałę w sprawie nadania nazwy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy zasadna jest zmiana nazwy ulicy dla drogi gminnej, a przecina ją inna ulica i numeracja porządkowa prowadzi do nieporządku. Gmina chce zmienić nazwę ulicy, jednak mieszkańcy się nie zgadzają. Czy można zmienić nazwę z urzędu? Czy w takiej sytuacji przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?
 • Czy można nadać numer porządkowy w fazie projektowania przed uchwaleniem nadania nazwy ulicy?
 • Droga projektowana w MPZP przejęta i wydzielona granicami przez gminę. U nas w starostwie nie wydadzą właścicielom nieruchomości sąsiednich pozwolenia na budowę, nawet jeśli jest użytek Tp. Właściciele przychodzą do gminy. Kupili działkę MN i nie mogą się budować. Co w tej sytuacji?
 • Mamy drogę położoną na granicy dwóch miejscowości XXX Dolne i XXX Górne. Działki tej drogi geodezyjnie są położone w XXX Górnych. Po wojnie nadano nazwę ulicy Kolorowa, ale w XXX Dolnych. W XXX górnych takiej nazwy ulicy nie ma, a ludzie zaczynają się budować po stronie XXX Górnych. Jak można z tego wybrnąć? Czy można nadać nazwę ulicy w XXX Górnych, także Kolorowa dla tej samej drogi?
 • Jak prawidłowo zrobić zmianę nazwy ulicy bez uchwały pierwotnej o nadaniu jej nazwy?-
 • Prywatny właściciel działki drogowej, działka oznaczona R. Wokół drogi buduje się obecnie około 5 nowych budynków. Czy można nadać nazwę ulicy wewnętrznej, jeśli jest to użytek R? Czy musi być to klasoużytek dr?
 • Czy trzeba uwzględniać współrzędne geograficzne przy nadawaniu nazw ulic w części drogi?
 • Czy uchwała o nadaniu nazwy ulicy powinna zawierać numery działek, wskazujące jaki obszar zajmuje konkretna ulica? Co w sytuacji, jeśli stare uchwały rady takich danych nie zawierają?
 • Czy można nadać nazwę ulicy na części działki geodezyjnej? Czy na jednej działce geodezyjnej można nadać nazwy kilku ulicom? Czy przed nadaniem nazwy ulicy należy wydzielić konkretną działkę geodezyjną?
 • Czy można nadać nazwę drodze, która nie ma uregulowanego stanu prawnego, bo jest w samoistnym posiadaniu gminy?
 • Mamy drogę w mieście, która w jednej części jest własnością gminy, a w drugiej własnością prywatną. Nie ma przy niej żadnego budynku. Czy konsultacje społeczne przeprowadzamy z mieszkańcami miasta, czy okolicznych ulic?
 • Czy przy zmianie nazwy ulicy, przy której są tylko podmioty gospodarcze, musimy przeprowadzić konsultacje społeczne?
 • Czy poprawny zapis przy ul. Żurawia czy przy ulicy Żurawiej?
 • Czy jest jakiś termin na wprowadzenie nazwy do EMUiA?
 • Czy PRG informujemy poprzez wprowadzenie nazwy ulicy do aplikacji EMUiA? W jaki sposób informujemy GUS? Czy wysłać uchwałę z pismem przewodnim?
 • Czy uchwała z nazewnictwa ulic wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji?
 • Czy musi być powołany zespół ds. nazewnictwa?
 • Czy uchwałę o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej należy przekazać do GUS? Czy trzeba zawiadamiać jakieś instytucje?
 • Jaka podstawa prawna mówi o tym, że nie mamy obowiązku przeprowadzać konsultacji?
 • Jeśli droga wewnętrzna jest własnością gminy, to czy zgodę na nadanie nazwy wyraża wójt/burmistrz/prezydent miasta?
 • Jeśli wszyscy mieszkańcy ulicy wystąpili z wnioskiem na piśmie o nadanie nazwy ulicy, to czy trzeba przeprowadzać konsultacje społeczne?
 • Jak wygląda sprawa w przypadku dróg gminnych, które nie mają statusu drogi publicznej?
 • Co, jeśli droga wewnętrzna jest we władaniu gminy?
 • Czy utwardzenie drogi to już budowla?
 • Czy nadanie nazwy drogi oznacza to samo, co nadanie nazwy ulicy?
 • Jak zmienić użytek? Jaka procedura?
 • Czy w każdym przypadku, niezależnie od własności, gdy nadajemy nową nazwę ulicy powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne?
 • W jaki sposób nadać nazwę parkingowi?
 • Czy musimy pytać o zgodę zarządcę w przypadku nadania nazwy dla drogi krajowej?
 • Czy do nadania nazwy drodze publicznej konieczne jest posiadanie własności przez gminę, ustalenie planu oraz jej urządzenie? Jak postąpić, gdy droga ma nieuregulowany stan prawny?
 • Czy do nadania nazwy drodze wewnętrznej niezbędne jest jej urządzenie, czyli utwardzenie?
 • Czy w celu wprowadzenia ulic w danej miejscowości wystarczy uchwała zawierająca drogi gminne i drogi wewnętrzne, na które wyrażono zgody?
 • Czy powinno się odmówić nadania numeru porządkowego do czasu nadania nazwy ulicy, jeżeli budynki są przy drodze bez nazwy ulicy?
 • Jak nadać nazwę mostowi, który znajduje się na terenie dwóch gmin?
 • Czy cechy powinny znaleźć się w uchwale? Jak napisać w uchwale, żeby aleja była w nazwie, a ulica nie była cechą?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy na jednej działce jest około 20 domków nietrwale związanych z gruntem i jest wielu współwłaścicieli, a nie są to rodzinne ogródki działkowe?
 • Czy można przedłużyć nazwę ulicy o część drogi wybiegającej poza granice obrębu miasta?
 • Czy przy nadawaniu nazwy dla alei, działka której nadawana jest nazwa powinna spełniać specjalne wymogi lub warunki techniczne?
 • Czy można nadać nazwę ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż drogi gminnej?
 • Co w sytuacji, gdy na jednej działce, w której znajdują się dwa ciągi zabudowy szeregowej, a pośrodku jest droga, która jest nazwana ulicą bez wydzielonej działki? Czy trzeba będzie tę drogę później wydzielić?
 • Co w sytuacji, gdy droga dzieli dwie miejscowości i obręby i jedna z miejscowości ma ulice, a druga już nie? Czy w tej sytuacji można prowadzić ewidencję w sposób mieszany? Czy należy kontynuować rejestr i ewidencję dla miejscowości bez nazw ulic?
 • Czy zgodnie z rozporządzeniem mamy obowiązek wprowadzania ulic?
 • Czy powinniśmy wcześniej poinformować mieszkańców mieszkających przy drodze, na którą chcemy nadać nazwę ulicy?
 • Wpłynął wniosek o nadanie numeru dla ulicy, która nie ma nazwy. Na nienazwanej ulicy jest więcej działek, a w przyszłości będzie wybudowanych więcej domów. Czy lepiej nadać nową nazwę ulicy czy nadać kolejny numer z ulicy, która jest w pobliżu?
 • Czy jedna działka drogowa może mieć dwie nazwy ulicy?
 • Co w sytuacji, gdy w miejscowości nie ma ulic, a działka została podzielona na dużą liczbę działek z przeznaczeniem mieszkaniowym? Czy należy nadać w miejscowości pierwszą nazwę ulicy?
 • Co w przypadku, gdy chcemy nadać lub zmienić nazwę ulicy, jeżeli część drogi należy do gminy, a cześć należy do osoby prywatnej? Czy można nadać jedną nazwę?
 • Co, jeśli droga przebiega w ten sposób, że połowa jest w jednej miejscowości, a druga połowa według osi ulicy znajduje się w drugiej miejscowości?
 • Czy dokumentację podpisuje burmistrz, jeżeli w małych gminach brakuje zespołów ds. nazewnictwa? Czy lepiej zawiesić sprawę?
 • Kto powołuje zespół ds. nazewnictwa? Kto może wchodzić w skład takiej komisji? Radca prawny, pracownik czy radny?
 • Czy jedną uchwałą można nadać klasę drogi oraz jej nazwę?
 • Gdzie zgłosić fakt, że została nadana nazwa ulicy? Jaka mapa powinna być dołączona do uchwały rady gminy?
 • Na jakiej podstawie zdecydować, czy to ulica czy osiedle?
 • Czy działka ewidencyjna, stanowiąca pas drogowy musi mieć w ewidencji gruntów użytek (dr), czy może mieć (R)?
 • Jak postępujemy przy nadawaniu nazw ulicom w miejscowości już istniejącej? Jeżeli mamy miejscowość, w której jest dużo uliczek i występuje problem z nadawaniem kolejnych numerów, to czy należy prowadzić konsultacje?
 • Czy uchwała o nadanie nazwy ulicy wchodzi w życie z dniem podjęcia?
 • Czy konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zmiany nazwy ulicy?
 • Czy podczas wprowadzania nazw ulic w danej miejscowości należy przeprowadzić konsultacje społeczne?
 • Jak powinna wyglądać pełna procedura nadania nazw ulic dla całej miejscowości?
 • Czy możliwe jest nadanie nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność gminy, mającej użytek rolny lub inny niż dr lub Tp?
 • Czy to, co ustali komisja (nazwa ulicy) jest obligatoryjne dla rady?
 • Są miejscowości wiejskie, w których w latach 80. powstały osiedla domków jednorodzinnych i nadano nazwy tym osiedlom. Obecnie w tych miejscowościach na terenach prywatnych powstają mini osiedla z drogami wewnętrznymi. Czy można im nadać nazwy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy mieszkańcy przy drodze, będącej własnością gminy mają numery i chcą nazwę ulicy, ale jednak nie wszyscy?
 • W jaki sposób zmienić nazwę ronda?
 • Czy przed nadaniem nazwy rondu należy przeprowadzić konsultacje? Czy należy zapytać właściciela gruntu o zgodę na nadanie nazwy?
 • Nadanie nazwy placu - czy przed podjęciem uchwały należy przeprowadzić konsultacje?
 • Czy informować policję, straż, pogotowie o nadaniu nowej nazwy ulicy?
 • Jak podejmować uchwały? Czy zmieniać stare uchwały, aby jedna ulica miała jedną uchwałę?
 • W jakim czasie od podjęcia uchwały o nadanie nazwy nowej ulicy należy zamontować tabliczkę? Skąd wziąć wzór tabliczki?
 • W związku z nowo powstałą zabudową przy istniejącej ulicy chcemy nadać nowe ulice, aby rozbić istniejącą numerację. Jak przenumerować istniejącą ulicę, biorąc pod uwagę, że część numerów istniejących budynków zostanie przyporządkowana do nowo powstałych ulic? Czy wysyłamy zawiadomienia o nowym numerze przy nowych ulicach, a w starej ulicy informujemy o zmianie nr.?
 • Co zrobić, gdy jest miejscowość bez ulic i w pewnej odległości powstało nowe osiedle?
 • Czy jedna działka może mieć dwie nazwy ulic? Czy należy robić podział działki?
 • Wniosek o nadanie nazwy zaułkowi. Czy musi być wszystko w załączniku graficznym? Czy konkretna działka musi mieć nazwę?
 • Czy można nadać nazwę ulicy na gruntach rolnych?
 • Czy można nadać nazwę ulicy działce, która w ewidencji gruntów widnieje jako rola, a nie droga, ale w rzeczywistości pełni funkcję drogi?
 • Czy urząd może samodzielnie przydzielać nazwy ulic?
 • Jak nadawać nazwy nowych ulic i placów?
 • Co z nazwą ulicy, która została nadana wiele lat temu, a obecnie nie istnieje w terenie?
 • §6 pkt. 10 rozporządzenia EMUiA mówi o osi ulicy, która powinna być określona w uchwale. Czy faktycznie należy mieć uchwałę, by móc postępować zgodnie z tym przepisem?
 • Co z nazwą, którą nadano dawno i brak jest uchwały? Czy trzeba podjąć nową uchwałę?
 • Czy w przypadku drogi wewnętrznej, stanowiącej własność gminy, wójt musi wydać pisemną zgodę, czy wystarczy sama inicjatywa i projekt uchwały?
 • W jaki sposób przygotować uchwałę zbiorczą aktualizującą wykaz nazw ulic?
 • Kto odpowiada za ujawnienie nowej nazwy w księgach wieczystych?

Przykładowe sytuacje

 • Jak planować nazwy ulic - czy jednym ciągiem, czy ulica może być przełamywana przez drugą? PRZYKŁAD: jest np. ul. Warszawska. Od tej ulicy odchodzi boczna droga (bez oficjalnej nazwy), ludzie zaczynają się tam budować. Jaką nazwę należy nadać takiej uliczce? Czy powinna być to np. kontynuacja ul. Warszawskiej? Jeśli tak, to jak ponumerować? Czy powinno się utworzyć nową nazwę dla tej ulicy?
 • Była ulica, która nie miała ustanowionej nazwy, ale mieszkańcy nazywali ją ul. Słowackiego. Rada postanowiła ustanowić nazwę dla tej ul. i nazwali ją Juliusza Słowackiego. Problem: nie można wyszukiwać od litery S tylko od J. Jak można to zmienić, żeby ul. nazywała się od nazwiska?
 • W obrębie A jest nazwa ulicy Krakowska i przechodzi ona do obrębu B. Czy nazwa ulicy z obrębu A może zostać przedłużona do obrębu B?
 • Jak wprowadzać nowe ulice i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy nazwy ulic i numerację? Spór - działki się dzielą, ale są to numery prognozowane, ale nie są nadawane pismem urzędowym. Czy na pustą działkę można nadać numer porządkowy?
 • PRZYKŁAD: czy gmina może nadać z urzędu nr 607A i jak wybrać, który budynek ma mieć nowy numer, w następującej sytuacji: na nieruchomości, która ma nadany numer 607 powstał budynek. Działka została podzielona i budynek też został podzielony wzdłuż ściany szczytowej. Właścicielami wydzielonych działek i budynków są inne osoby. Właściciele obu nieruchomości oraz ich rodziny są zameldowani pod numerem 607. Obecnie jeden z właścicieli chce to uporządkować, nie chce jednak składać wniosku dla siebie o zmianę numeru na 607A. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy obie rodziny będą czuły się pokrzywdzone koniecznością np. wymiany dokumentów itp.?
 • W sąsiadujących obrębach są inne adresy. Położenie działki w obrębie X a adres ma z obrębu Y. Położenie działki jest niezgodne z punktem adresowym. Jak to rozwiązać?


III. Nazewnictwo dróg prywatnych

 • Do urzędu wpłynął wniosek od właścicieli ulicy prywatnej, którzy chcą nadać nazwę. Czy jest jakiś przepis prawa, który pozwala urzędowi odmówić nadania nazwy?
 • Co zrobić, gdy nie mamy wszystkich zgód? Czy jest inne wyjście poza drogą sądową? Czy zgoda musi być od każdego z osobna?
 • Czy w przypadku nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej również powinna być pisemna zgoda właścicieli?
 • Jeżeli będziemy mieć zgodę jednego właściciela drogi wewnętrznej, a jeszcze nie wprowadziliśmy nazwy ulicy, a w trakcie postępowania zwiększy się krąg właścicieli, to czy musimy wystąpić o kolejne zgody?
 • Co zrobić, gdy na 15 współwłaścicieli 12 wyraziło zgodę a 3 z nich milczy? Czy traktować to jako milczące załatwienie sprawy?
 • Działka w PZP przeznaczona jest pod drogę, ale fizycznie służy jako droga, która jest własnością prywatną. W ewidencji gruntów ma oznaczenie „rola”. Czy przed wystąpieniem z wnioskiem do rady gminy o nadanie nazwy właściciel musi zmienić klasyfikację na drogę?
 • Czy można nadać nazwę ulicy na prywatnej drodze?
 • Co w sytuacji, gdy uzyskamy zgodę właściciela przed podziałem działki, a on później sprzeda wydzielone działki? Czy musimy jeszcze raz uzyskać zgodę współwłaścicieli o nadanie nazwy ulicy?
 • Czy na drodze wewnętrznej, będącej własnością osoby prywatnej, mamy obowiązek umieszczania tabliczki z nazwą ulicy?
 • Na jakiej podstawie zobowiązać właściciela do zmiany użytku drogi wewnętrznej? Jaki wydział się tym zajmuje?
 • Co w sytuacji, gdy nie mamy zgody jednego właściciela na nadanie nazwy ulicy?
 • Jeżeli droga jest własnością osoby prywatnej, to czy musi ona dawać swoje propozycje nazwy ulicy?
 • Co, jeżeli właściciele nie zgadzają się na nazwę ulicy?
 • Czy sam wniosek właściciela można traktować jako zgodę?
 • Czy konieczny jest wniosek właściciela o nadanie nazwy na gruntach prywatnych?
 • Czy o zgodę zastępczą do sądu występuje gmina czy większość współwłaścicieli?
 • Czy potrzeba jest zgoda właścicieli drogi prywatnej na nadanie nazwy ulicy?
 • Czy wystarczy sam wniosek o nazwanie drogi prywatnej, czy muszą odbyć się konsultacje społeczne?
 • Co się dzieje, jeżeli jeden ze współwłaścicieli drogi prywatnej nie żyje i nie ma ustanowionego spadku?
 • Jak postępować w sytuacji nadania nazwy dla drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą publiczną przez służebność?
 • Czy właściciel może decydować o nazwie drogi wewnętrznej?
 • Czy na drogach wewnętrznych gmina również zamieszcza tablice z nazwami ulic?


IV. Zmiany i powiadomienia w urzędzie

 • Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – jaką powinno mieć formę i zawartość?
 • Czy na zawiadomieniu o nadaniu nazwy ulicy albo nadaniu/zmiany numeru porządkowego zachodzi konieczność umieszczania uzasadnienia?
 • Zawiadomienie o zmianie numeru porządkowego – co powinno zawierać?
 • Czy osoby odpowiedzialne w urzędzie za ewidencję numerów mogą wpłynąć na zwolnienie z opłat dotyczących adresów w dokumentach osobistych mieszkańca oraz w innych dokumentach?
 • Jak powiadomić urząd o zmianie adresu? Do kogo skierować zawiadomienia?
 • Mieszkańcy nie wywieszają tabliczek na swoim ogrodzeniu. Co może zrobić gmina w tej sprawie, oprócz wezwania policji?
 • Jakie są zasady zmiany nazwy miejscowości? Kiedy są konsultacje społeczne?


V. Nowe rozporządzenie – interpretacja przepisów

 • Jak nowy wniosek odwołuje się do całej ustawy?

VI. Zmiany i likwidacja nazw miejscowości

 • W 2020 roku złożyliśmy wniosek o zniesienie 8 miejscowości; 4 z nich minister ujął w rozporządzeniu, a o 4 słuch zaginął. Do dzisiaj minister nie ujął ich w swoich rozporządzeniach i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w tej kwestii. Do kogo się zwrócić z zapytaniem w tej sprawie? Do komisji czy do ministra?
 • Czy procedura zmiany obrębu wygląda tak samo, jak zmiany miejscowości?
 • PRZYKŁAD: dwie wsie, które stanowią jeden obręb. Czy trzeba to zmieniać?
 • Jak określić, kto faktycznie zamieszkuje?
 • Konsultacje społeczne miały zapis „dla pełnoletnich mieszkańców”. Czy komisja to zaakceptuje?
 • Jaka jest podstawa prawna dotycząca procedury zmiany granicy miejscowości?
 • W gminie jest osada należąca do innego sołectwa. Mieszkańcy zdecydowali, że chcą utworzyć własne sołectwo. Numeracja jest osobna. Od czego należy zacząć?
 • Czy jedna miejscowość może być w dwóch obrębach? Czy zmienia się wtedy granica obrębu?
 • Czy może pozostać numeracja porządkowa prowadzona dla przysiółku, jeżeli chcemy zmienić przysiółek na osadę?
 • Czy poprawne są obręby ewidencyjne, w których są po 2 wsie?
 • Czy w przypadku zmiany adresów zmienia się także granica miejscowości? Jak zmienić granicę miejscowości?
 • Są dwie wsie w jednym obrębie, jedna z nich do niedawna była przysiółkiem. Czy gmina powinna wszcząć procedurę wyodrębnienia z dwóch obrębów jednego? Czy tylko starostwo jest do tego uprawnione?
 • Czy formularze ankietowe dotyczące konsultacji o zmianie rodzaju miejscowości mogą być anonimowe? Czy mieszkańcy muszą podać imię i nazwisko?
 • Czy musimy przeprowadzić konsultacje, jeżeli dołączyliśmy mapę topograficzną?
 • Czy przeprowadzamy konsultacje, jeżeli nie można określić zasięgu nazwy miejscowości?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w gminie nadana jest nazwa części miejscowości, która obejmuje 2 różne obręby?
 • Jakie kroki należy podjąć w przypadku niefunkcjonujących osad leśnych o takiej samej nazwie jak miejscowość?
 • Czy prawidłowe jest, jeżeli w TERYT są dwie miejscowości, które mają jeden obręb?
 • Miejscowość XVZ i XYZ-Kolonia znajdują się w jednym obrębie ewidencyjnym. Jeżeli pozostawimy XYZ-Kolonia jako nazwę miejscowości, to czy zmieni się obręb?
 • Jak długo czeka wniosek do ministra od uchwały rady?
 • Dostaliśmy informację od GUGIK, że nie musimy wydzielać drugiego obrębu, gdy z przysiółka będziemy tworzyć wieś. Czy to poprawna informacja, jeśli nie jest to zgodne z art rozporządzenia o prowadzeniu EGIB?
 • Czy przy zmianie rodzaju miejscowości z przysiółku na wieś, możemy przesłać mapę topograficzną, zawierającą rozszerzone granice wsi?
 • Czy w przypadku planowanej zmiany rodzaju miejscowości z miejscowości niesamodzielnej, stanowiącej przysiółek wsi, na miejscowość samodzielną (osadę), konsultacje społeczne powinny zostać przeprowadzone w całej wsi czy tylko w przysiółku?
 • Czy powinniśmy ograniczać udział w konsultacjach tylko do osób pełnoletnich?
 • W jaki sposób przyłączyć przysiółek do miejscowości samodzielnej, żeby nie ingerować w numerację w tej miejscowości?
 • Czy przysiółek wsi z odrębną numeracją należy zmienić na inny rodzaj miejscowości?
 • W przysiółek jest 8 adresów. Numery z przysiółek i miejscowości samodzielnej powielają się. Czy można nadać nazwę ulicy do tego przysiółek ? Czy trzeba nadać ulice w całej miejscowości samodzielnej?
 • Co w sytuacji, gdy zachowana jest ciągłość numeracji w miejscowości i jej części, np. miejscowość nadrzędna ma numery od 1 do 10, a część miejscowości od 11 wzwyż, to czy po zmianie rodzaju w części na miejscowość, trzeba zmienić numerację, żeby były numery od 1?
 • Jeżeli będziemy włączali integralne części miejscowości do miejscowości nadrzędnej, to czy przenumerowanie musi być skonsultowane z mieszkańcami?
 • Czy likwidując przysiółek (1 numer porządkowy) zawiadomienie o nadaniu nowego numeru przypisanego do miejscowości sąsiedniej wysyłamy w trakcie roku, kiedy nastąpiła zmiana - 2023 czy od 1stycznia 2024?
 • Zmiany nazw miejscowości. Nazwa X stare i nazwa Y nowe- nazwa funkcjonowała w geodezji a w urzędowym wykazie funkcjonowały Stare X, Nowe X - jak się dokonuje zmiany miejscowości?
 • Jak zlikwidować nazwę miejscowości, która nawet nie występuje w dokumentach geodezyjnych, ale funkcjonuje w jednolitym wykazie urzędowym?
 • Na terenie wsi funkcjonuje miejscowość o nazwie X. Kiedyś był to rejon wsi. Dzisiaj to nie funkcjonuje. Na terenie tego obszaru teraz są dwie inne miejscowości. W jednolitym rzeczowym wykazie jest nadal miejscowość X. Jak ją zlikwidować?
 • Funkcjonowanie nazw miejscowości w miejscu PGR-ów. Miejscowość XYZ, obręb ewidencyjny, geodezyjny XYZ - w części tej wsi w polach wybudowano bloki na terenie gospodarstwa. I funkcjonowało to jako XYZ PGR. I w meldunkach np. był XYZ PGR. XYZ PGR to jest część wsi - ma swój nadany REGON. Ale nie jest to wieś. Jest XYZ 1 (wieś) i XYZ 1 (jako PGR). Nazwy tego PGR nie może użyć, bo nie jest to urzędowa nazwa. Jak to rozwiązać? Mieszkańcy są zameldowani i mają dokumenty - jak to uporządkować?
 • Czy osada ma odrębną numerację czy jest to część wsi?
 • Czy zmiana rodzaju miejscowości wiąże się obligatoryjnie z wydzieleniem nowego obrębu geodezyjnego?
 • Co w przypadku, gdy znamy lokalizację miejscowości, która ma swój obręb geodezyjny, ale jest niezamieszkała?
 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę przeniesienia kilku gospodarstw do innej miejscowości?
 • Czy nazwa obrębu ewidencyjnego nie zostaje zniesiona pomimo zniesienia nazwy miejscowości?
 • Czy należy wszcząć postępowanie o zmianie, jeżeli w nazwie miejscowości występuje błąd literowy?
 • Czy należy znieść część leśniczówki w przypadku przenumerowania części miejscowości głównej, tj. osieka?
 • Co z przysiółkami, które zgodnie z TERYT-em są włączone do wsi – po rozwinięciu w rejestrze TERYT wsi Gęsiniec ukazuje się przysiółek Gliczyny z nadanym SIMC. Formalnie przysiółek nie funkcjonuje, a cała numeracja porządkowa przypisana jest do miejscowości Gęsiniec. Czy w tym przypadku przysiółek należy zlikwidować?
 • GUGiK prosi o uporządkowanie numeracji. Nr 1 jest zamieszkane przez 3 osoby w miejscowości typu osada. Czy należy przenieść numer do samodzielnej miejscowości, czy wszcząć procedurę zmiany nazwy lub typu miejscowości?


VII. Określanie statusu budynku

 • Czy na dole we wniosku możemy dopisać status budynku?
 • Jak ma się status budynku do wzoru wniosku, w którym nie jest określone wskazanie statusu budynku?
 • Budynek prognozowany- posiada dokumentację, ale nie ma go fizycznie. Po wybudowaniu domu nikt nie przychodzi aktualizować jego statusu. Czy gmina powinna zainteresować się statusem budynku, czy należy czekać na dokument potwierdzający od mieszkańca?
 • Na jakiej podstawie stwierdzamy, na jakim etapie budowy jest budynek lub czy jest to prognozowany budynek? Wniosek nie zawiera takich danych. Z ustawy też nie wynika, że mamy prawa wymagać dokumentów potwierdzających status budynku
 • Jeżeli nadamy nr budynku na wniosek, a będzie to budynek prognozowany i właściciel mając zaświadczenie o nadaniu numeru będzie chciał zameldować się pod tym numerem, a w rzeczywistości budynek nigdy nie powstanie i na działce bez budynku będą zameldowani ludzie, co wtedy?
 • Kiedy w systemie można oznaczyć budynek, jako gotowy do użytkowania, a kiedy, że jest w trakcie budowy?
 • Czy można przenieść numerację budynku, który docelowo miał być wyburzony? Na tej samej działce powstał nowy budynek mieszkalny (ten sam właściciel). Stary budynek nie jest obecnie użytkowany. Właścicielowi zależy na starej numeracji (przeniesieniu)
 • Budynek fizycznie stoi i jest użytkowany, ale w systemie pokazuje się jako w trakcie budowy. Co gmina może zrobić, żeby wyegzekwować od mieszkańca zmianę statusu budynku?
 • Czy we wniosku wnioskodawca powinien wskazać jaki status ma budynek?
 • Na jakiej podstawie mamy wpisywać status budynku w zawiadomieniu o nadaniu numeru budynku, jeśli nie jest on wymagany we wniosku? Czy możemy we wniosku dodać informację dot. statusu budynku?
 • Czy w systemie dla budynków planowanych, dla których klient złożył wniosek o nadanie numeru, nadajemy status „funkcjonujący” czy „planowany”? Czy wydajemy zaświadczenie?

Inne pytania dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów:

 • W gminie mamy 17 odrębnych miejscowości, natomiast w każdym obrębie jest wiele przysiółków. Czy w takim przypadku nadajemy numery porządkowe dla obrębów, czy dla przysiółków?
 • Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z informacją, że Komisja ds. Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych negatywnie zaopiniowała zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości XXX, część wsi YYY na XXX wieś. Z uwagi na wielkość i charakter obiektu Komisja zaproponowała, aby określić rodzaj miejscowości XXX jako osada. Mamy przesłać stanowisko rady miejskiej w zakresie zaproponowanej zmiany. Czy musimy przeprowadzić całą procedurę zmiany od nowa, czy wystarczy uchwała rady, że zmieniamy na osadę?
 • W gminie wiejskiej zabudowa powstaje w bardzo chaotyczny sposób w różnych częściach miejscowości. Jak prowadzić ewidencję budynków w danej miejscowości w przypadku braku ulic? Czy jest określona jakaś zasada numeracji?
 • Czym różni się nadanie nazwy ulicy od nadania nazwy drogi wewnętrznej?
 • Przez błąd urzędnika w jednej miejscowości dla dwóch różnych budynków od kilkudziesięciu lat funkcjonują te same numery porządkowe. Czy w takim przypadku właścicielowi należy się jakieś odszkodowanie za konieczność wymiany dokumentów i poniesienia innych kosztów przy zmianie jednego z numerów na unikalny numer?
 • Czy po nadaniu nazwy ulicy trzeba jednocześnie przenumerować adresy budynków położonych wzdłuż ulicy?
 • Czy w przypadku braku przenumerowania właściciel budynku powinien posługiwać się nadal adresem bez ulicy, czy może posługiwać się ulicą?
 • Czy dla kontenera mieszkalnego lub biurowego można ustalić numer porządkowy?
 • Czy do wniosku o ustalenie numeru porządkowego wnioskodawca może dołączyć odręczny szkic z lokalizacją i wymiarami obiektu (budynku) prognozowanego? Czy w takich przypadkach możemy wymagać dodatkowo pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót?
 • Czy można przenieść numer ze starego nieużytkowanego budynku przeznaczonego do rozbiórki na nowy budynek w obrębie tej samej działki? Jak w takim przypadku powinno to wyglądać?
 • Czy w obrębie tej samej działki należy stosować numerację z kolejną literą alfabetu dla kolejnego budynku na działce?
 • Czy możemy na wniosku zawrzeć dodatkową informację, czy budynek jest istniejący, w trakcie budowy lub prognozowany?
 • Budynek zlokalizowany w obrębie A, miejscowości A, przy drodze położonej w miejscowości B, obręb B, do najbliżej drogi – ulicy zlokalizowanej w tej samej miejscowości i obrębie jest ok. 0,50 km. Czy należy nadać adres od nazwy miejscowości i obrębu, na której działka z budynkiem są zlokalizowane, czy od wjazdu na ulicę w miejscowości B? Jaki numer porządkowy nadać dla nieruchomości?
 • Działki z obrębu A/msc. A i działki z obrębu B/msc. B zlokalizowane są przy ulicy, której uchwałą nadano dwie nazwy: msc A, ulica Wolności i msc. B, ulica Wolności. GPS nie może zlokalizować adresów po jednej ze stron ulicy, tj. msc. B. Mieszkańcy zawnioskowali o zmianę numeracji, aby wszystkie budynki przy drodze miały adresy w tej samej miejscowość, Czy można się do tego przychylić? Gmina nie ma opracowanej uchwały w sprawie wskazania granic miejscowości. Czy można mieszkańcom zmienić miejscowość?
 • Czy nadając numer porządkowy musimy sprawdzić, czy budynek w ogóle istnieje? Co z budynkami na zgłoszenie, które nie widnieją na mapach lub z budynkami, które dopiero dostały pozwolenie na budowę? Czy jako urzędnicy mamy to weryfikować?
 • Czy można wystawić numer, jeżeli widać obiekt na Ortofotomapie, a nie ma go w ewidencji?
 • Czy domek holenderski niezgodny z MPZP jest samowolką budowlaną?
 • W jaki sposób zweryfikować, czy zostało wydane pozwolenie na budowę?
 • Czy można nadać numer porządkowy ogrodzonej działce?
 • Do kogo można się zwrócić, żeby potwierdzić kiedy, na jakiej podstawie i kto wnioskował o wydanie numeru porządkowego?
 • Wójt nadal nr budynkowi 17C, natomiast właścicielka budynku twierdzi, że w akcie notarialnym ma 17A. Odwołała się do sądu. Numer 17A już istnieje. UG nigdy nie wydał temu budynkowi numeru. Sąd stwierdzi bezskuteczność zaskarżonej czynności. Co w takiej sytuacji?
 • Czy wypis, wyrys oraz informacja w akcie notarialnym nie jest wiarygodnym potwierdzeniem numeracji porządkowej?
 • Co z budynkiem, który ma nadany numer porządkowy, a mieszkają w nim dwie rodziny, prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe i chcą mieć oddzielny numer?
 • Jak zlikwidować numer porządkowy, gdy budynek został wyburzony lub przestał istnieć?
 • Na działce jest budynek z nadanym numerem, który docelowo będzie do rozbiórki, na tej samej działce buduje się nowy dom. Czy numer zostaje ze starego budynku, czy nadajemy nowy numer?
 • Czy w przypadku zmiany numeracji porządkowej z numeru 83/1 na 83F koszty zmiany dokumentów pokrywa właściciel nieruchomości? Czy może wymagać zwrotu kosztów od gminy, jeżeli zmiana nastąpiła nie na wniosek zainteresowanego, tylko gminy?

Prowadzący

Kamila Lewińska - Dyrektor Wydziału Geodezji, geodeta miasta w Urzędzie Miasta Płocka. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad zadaniami z zakresu ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią oraz gospodarką nieruchomościami. Absolwentka studiów na kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej, systemów informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
22 października 2024
od 549.00
17 grudnia 2024

Podobne szkolenia