Wideoszkolenie: Ochrona i ewidencja zabytków

Z czym wiąże się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gminnej ewidencji zabytków? Jakie konsekwencje za sobą niesie? Jak wypisać zabytek z ewidencji? Jak wypisać obiekt z ewidencji zabytków, gdy jest zdewastowany lub już nie istnieje? Jak wypełniać karty adresowe? Jak uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem firmy zewnętrznej do sporządzania gminnej ewidencji zabytków? Jak gromadzić dane zgodnie z nowym rozporządzaniem?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników administracji publicznej, urbanistów, architektów, osób zajmujących się ochroną zabytków, sporządzaniem GEZ, programem ochrony zabytków, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

Dowiesz się między innymi jak wypisać zabytek z ewidencji, jak wypełniać karty adresowe zabytków, jak prowadzić ewidencję, aby była prowadzona zgodnie z prawem i wiele wiele innych zagadnień
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z ochroną i ewidencją zabytków i zawarliśmy je w programie szkolenia. Szkolenie rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie między innymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnośnie gminnej ewidencji zabytków. Praktyczne warsztaty umożliwią Państwu sprawne rozwiązanie wszystkich istniejących problemów w tej tematyce. Dowiedzą się Państwo również w jaki sposób wypisać obiekt z ewidencji zabytków, jak wypełniać karty adresowe oraz jak gromadzić dane zgodnie z nowym rozporządzaniem? Na te i inne pytania odpowie nasza doświadczona prelegentka! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia.​

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co z ewidencjami, które zostały przyjęte wiele lat temu?
 • Czy ma być przyjęta zarządzeniem prezydenta/burmistrza/wójta, uchwałą czy w inny sposób?
 • Jakie są podstawowe i szczegółowe różnice między zabytkami ruchomymi, nieruchomymi i archeologicznymi?
 • Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jeżeli nie zostały one opracowane wcześniej oraz ich aktualizacji.
 • Co zrobić, gdy właściciele zabytków uniemożliwiają/blokują dostęp do dokumentacji zabytku lub po prostu nie chcą udostępnić dokumentacji lub uniemożliwiają kontrolowanie dbałości o zabytek/stanu zabytku?
 • Jak prowadzić ewidencję, aby była prowadzona zgodnie z prawem?
 • Czy są wprowadzone nowe lub zmienione niektóre istniejące przepisy regulujące amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce?
 • Co z wypisem zabytków, które są w rejestrze i ewidencji, ale fizycznie już nie istnieją?
 • Jakie są zasady ujęcia i wykreślenia z gminnej ewidencji?
 • Czy stanowiska archeologiczne są edytowalne?
 • Czy lokalizacja stanowiska archeologicznego powinna być dokładnie podawana?
 • Jak wypełniać karty adresowe?
 • Jakie są skutki prawne źle przeprowadzonej ewidencji ?
 • Co z ewidencjami, które zostały przyjęte wiele lat temu? Czy ma być przyjęta zarządzeniem prezydenta/burmistrza/wójta, uchwałą czy w inny sposób?
 • Co zrobić, gdy właściciele zabytków uniemożliwiają/blokują dostęp do dokumentacji zabytku lub po prostu nie chcą udostępnić dokumentacji lub uniemożliwiają kontrolowanie dbałości o zabytek/stanu zabytku?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Wzór wniosku o wypisanie z rejestru zabytku i dokładne wyjaśnienie, jak ten wzór uzupełnić,
• wzór wniosku o wpisanie z rejestru zabytku i dokładne wyjaśnienie, jak ten wzór uzupełnić,

• wzór karty adresowej i dokładne wyjaśnienie, jak ten wzór uzupełnić,

• wzór pism z prośbą o pozyskiwanie środków

• wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub rabaty budowalne przy budynkach.Szczegółowy program szkolenia:

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gminnej ewidencji zabytków, nowelizacje dotyczące ochrony zabytków oraz kwestie prawne związane z zabytkami
• Czego dokładnie dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gminnej ewidencji zabytków?

• Z czym wiąże się wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zabytków? Jakie konsekwencje za sobą niesie?

• Czy wyrok Trybunału unieważnia gminną ewidencję zabytków? Co trzeba wiedzieć odnośnie wyroku?

• Niezgodność z Konstytucją, więc jak prowadzić ewidencję, aby była prowadzona zgodnie z prawem?

• Czy wyrok Trybunału zmienił obraz czynności we wpisach i formalizacji gminnej ewidencji?

• Czy wyrok trybunału dotyczy też osób prywatnych?

• Czy zabytki wpisane do GEZ pozostaną bez ochrony?

• Kiedy można podejmować prace budowalne bez opinii konserwatora, czy zawsze konserwator musi wyrażać zgodę w każdej kwestii?

• Czy są wprowadzone nowe lub zmienione istniejące przepisy regulujące amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce ?

• Jakie są błędy przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny?

• Jakie są orzeczenia sądowe w zakresie ochrony zabytków w gminie?

• Jak brzmi uchwała o przyznaniu wsparcia dot. zabytków?

• Czym jest gminny program opieki nad zabytkami? Jaki posiada status prawny i charakter czasowy?

• Jakie są prawa i procesy budowalne związane z zabytkami?

• Jak datować zabytki, które są tylko w gminnej ewidencji, a nie ma ich w rejestrze? Jakie załączniki są potrzebne? Czy tak samo podchodzić do tych zabytków, jak do tych, które są wpisane w rejestr zabytków?

• Czy jest przepis prawny, który umożliwiłby urzędnikowi zweryfikowanie lub udokumentowanie zabytku prywatnego? Jeżeli nie, to jak to obejść?

• Jakie są przepisy prawne związane z zabytkami?

• Co zrobić, gdy właściciele zabytków uniemożliwiają/blokują dostęp do dokumentacji zabytku lub po prostu nie chcą udostępnić dokumentacji lub uniemożliwiają kontrolowanie dbałości o zabytek/stanu zabytku?

• Czy jest sens oznaczania zabytków, czy to nie budzi pokusy dla złodziei itd.?

• Czy w gminie musi być wyznaczona osoba, która ma zajmować się ewidencją zabytków?

• Co z ewidencjami, które zostały przyjęte wiele lat temu? Czy ma być przyjęta zarządzeniem prezydenta/burmistrza/wójta, uchwałą czy w inny sposób?

• Jak jest z ewidencjami, które funkcjonują od wielu lat? Zostały opracowane w momencie, gdy nie było wytycznych, co do przyjęcia ewidencji

• Czy zbliżająca się reforma planowania przestrzennego będzie miała wpływ na zmianę przepisów odnośnie ochrony zabytków?

• Jak prawnie przejść nieporozumienia na linii gmina – konserwator, gdy jedna strona uznaje obiekt za zabytek, a druga nie?

• Jak rozumieć przepisy nowelizacji Ustawy z dn. 29 sierpnia 2004 r. o charakterystyce energetycznej budynków z punku widzenia obiektów zabytkowych?

• Jaka jest rola gminy w ochronie zabytków?

• Jaki jest podział kompetencji między administracją rządową a samorządową odnośnie ochrony zabytków?

• Co w przypadku niepoinformowania właściciela zabytku o wpisie jego obiektu do ewidencji?

• Czy w przypadku, gdy zabytek jest zniszczony np. kapliczka, to żeby przeprowadzić rewitalizację należy pytać o zgodę konserwatora?

• Co robić, gdy mieliśmy dokument, na którym bazują i według nich budynek znajdował się na obszarze chronionym, a przyszło pismo, według którego nie jest chroniony?

• Jak uniknąć pozwów dotyczących ewidencji zabytków, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

• Jak gromadzić dane zgodnie z nowym rozporządzaniem?

• Jeżeli obiekt jest wpisany do ewidencji, ale do rejestru nie, czy w takim wypadku należy podejmować z konserwatorem decyzję o prace budowalne?

• Zabytki techniki: co zrobić z nimi, czy to porządkować?

• Konserwator widzi potencjał, a obiekt się rozpada, więc jak do tego podejść?

• Dlaczego rejestr zabytków jest ujawniony, a ewidencje nie?


2. Wypis z ewidencji. Jak „pozbyć się” zabytku?

• Jak wypisać zabytek z ewidencji?

• Jak „obejść” ten proces, aby był szybszy?

• Przykładowe wyjaśnienie wypisu, nie tylko teoretyczne, pokazanie na piśmie

• Co zrobić, gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, ale np. właściciel nie żyje, jak w takim wypadku wypisać obiekt?

• Czy zmieniły się zasady wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków?

• Jak wypisać z ewidencji zabytków, gdy obiekt jest zdewastowany ?

• Jak wypisać z ewidencji, gdy wiele osób jest właścicielami?

• Co z wypisem zabytków, które są w rejestrze i ewidencji, ale fizycznie już nie istnieją, bo np. uległy zburzeniu w wypadku samochodowym (np. kapliczka)?

• Na jakich zasadach zachodzi wypis z ewidencji?

• Z jakich przyczyn możemy wykluczyć zabytek z ewidencji?

• Wzór wniosku o wypisanie z rejestru zabytku i dokładne wyjaśnienie, jak ten wzór uzupełnić

• Czy mocno zniszczone zabytki nadal powinny być wpisane w rejestr?

• Co robić, gdy mieszkańcy burzą się, że dany obiekt jest uznawany za zabytek?

• Czy powinno się wydać nowe zarządzenie, jeżeli konserwator wyraził zgodę na usunięcie z ewidencji?

• Co ze sprzedażą zabytku?

• Jakie są zasady wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków?

• Czy powinno się wprowadzać nowe zarządzenie, gdy zabytek jest wpisany do rejestru, ale fizycznie nie istnieje?


3. Stanowiska archeologiczne

• Kto wyznacza stanowiska archeologiczne?

• Czy stanowiska archeologiczne są edytowalne?

• Co ze stanowiskami archeologicznymi, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, a kartami tych stanowisk?

• Jak przypisać do konkretnej karty konkretny teren, gdy nie ma to przełożenia na dokładne tereny?

• Jak poradzić sobie z rozbieżnością odległości na mapach?

• Co robić, gdy obszary ochrony stanowisk archeologicznych są problemowe do dokładnego zalezienia?

• Co robić w sytuacji, gdy konserwator wydaje zlecenie na konkretna działkę a stanowisko archeologiczne zahacza o tę działkę, nie ma podziałów ewidencyjnych i przez topografię nie jest w stanie stwierdzić, czy obejmuje tę działkę czy nie, czy strefa ochrony

• Czy urzędnicy powinni nadzorować roboty archeologiczne?

• Jaka jest procedura stanowisk archeologicznych ?

• Dlaczego lokalizacja stanowiska archeologicznego nie jest podawana?

• Jak wygląda rejestr zabytków archeologicznych?

• Jak radzić sobie z obszarami ochrony stanowisk archeologicznych?

• Jak poprawnie zapisywać odległości na mapach?

• Co zrobić z problemem dotyczącym rozbieżności lokalizacji stanowisk archeologicznych, gdy urzędnicy nie trafiaj na lokalizację , archeologom na mapie wychodzi, że mają stanowisko archeologiczne, a konserwator mówi inaczej?

• Czy lokalizacja stanowiska archeologicznego powinna być dokładnie podawana?


4. Aktualizacja GES i synchronizacja rejestru gminnego z rejestrem konserwatora

• Jak robić aktualizacje ewidencji?

• Jakie są kroki postępowania w aktualizacji GEZ?

• W jaki sposób synchronizować ewidencję gminną z tym, co jest dostępne, a z tym, co jest u konserwatora? Np. gdy jest dokument, na którym bazujemy i według nas budynek znajdował się na obszarze chronionym, a przyszło pismo od konserwatora, które mówiło, że nie jest chroniony?

• Jak jest z ewidencjami, które funkcjonują od wielu lat i zostały opracowane w momencie, gdy nie było wytycznych co do przyjęcia ewidencji?


5. Karty adresowe, jak prowadzić, jak edytować

• Jak wypełniać karty adresowe? Jak uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem firmy zewnętrznej do sporządzania gminnej ewidencji zabytków?

• Jaki jest koszt opracowania kart?

• Jak zmniejszyć koszt opracowania kart?

• Jak uniknąć problemów z weryfikacją związaną z identyfikacja zabytku? Gdy podana jest nazwa albo zdjęcie i okazuje się, że weryfikacja sprawia problemy

• Co powinny zawierać karty obiektu? Czy muszą być szczegółowe?

• Co z kartami adresowymi zabytków ruchomych np. obrazy? Czy dając to do publicznej wiadomości, to sam zaprasza złodzieja?

• Wytyczne rejestru, w jakim charakterze prowadzić kartę adresową, co trzeba tak zawierać?

• Jak prowadzić programy i karty ochrony zabytków?

• Jak dokonywać aktualizacji karty adresowej?

• Jak mają wyglądać karty adresowe według nowych wytycznych?

• Wzór praktyczny karty adresowej, pokazanie jak ją wypełnić itd.

• Jaki jest charakter prawny włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków?


6. Jak wpisuje się do ewidencji? Cały proces tworzenia ewidencji oraz kwestie prawne związane z ewidencją zabytków

• Jaka jest procedura wpisu do gminnej ewidencji zabytków?

• Jak odróżnić gminną i wojewódzką ewidencję?

• Kryteria wyboru, zaliczania do ewidencji gminnej, na co zwracać, gdzie jest granica, co się kwalifikuje, a co nie?

• Jak wygląda formalizacja gminnej ewidencji?

• Co zrobić z decyzją o ewidencji, które są niejasne, gdy załączniki nie zawierały załącznika graficznego? Jak od strony praktycznej radzić sobie z takimi problemami?

• Czy zmieniły się zasady ujęcia gminnej ewidencji zabytków?

• Jakie są skutki prawne źle przeprowadzonej ewidencji ?

• Jak czytelnie, rozróżnić ewidencje?

• W jaki sposób zaliczamy zabytkowy obiekt do ewidencji?

• Ewidencja zabytków a plan ogólny, miejscowe przeniesienie zapisów z planu ogólnego na plan miejscowy

• W jaki sposób powinna być zgłaszana ewidencja? Sposób przyjmowania ewidencji przez gminy

• Czy jeżeli obiekt nie jest wpisany do ewidencji, ale teoretycznie powinien być, to czy powinniśmy się wychylać i rozpocząć?

• Jakie są zasady postępowania w przypadku wpisu do gminnej ewidencji obiektów, które są wyznaczone przez prezydenta/burmistrza/wójta?

• Jak archiwizować ewidencje?

• Jaka jest rola konserwatora w ochronie zabytków w trakcie sporządzania planu miejscowego i w trakcie opracowania decyzji o warunkach zabudowy?

• Podziały ewidencji: czy obejmuje strefę ochrony?

• Co z ewidencjami, które zostały przyjęte wiele lat temu? Konserwator wymaga, aby te zabytki przyjmować na nowo, natomiast radca prawny uznał, że nie ma podstawy do tego, aby tworzyć tę ewidencję na nowo?

• Jakie są konsekwencje wpisu do gminnej ewidencji?

• Czy jeżeli mogiła nie jest wpisana do ewidencji, ale teoretycznie powinna być, to czy urzędnik powinien to zrobić na własną rękę?

• Jak odróżnić gminną ewidencję od rejestru?


7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako forma ochrony zabytków

• Co powinien zawierać plan ochrony zabytków?

• W jaki sposób chronić zabytek?

• Jak utworzyć program opieki nad zabytkiem?

• Co powinien zawierać program opieki nad zabytkiem?

• Jak prowadzić program opieki nad zabytkiem?

• Jak robić te plany?

• Jakie są kroki postępowania w przypadku utworzenia planu ochrony zabytków?

• Jakie należy zachować terminy ustawowe?

• Jak powinien wyglądać spis treści?

• Do kogo przekazać plan ochrony zabytków, aby go zweryfikować?

• Co z decyzjami o warunkach zabudowy sporządzonymi w skali 1:1000 a kartami adresowymi, które są niejednokrotnie sporządzane na mapach topograficznych w skali 1:10000 lub 1:100000?

• Jak radzić sobie z planowaniem przestrzennym?

• Jak prawidłowo „nanieść” zabytek na plan?

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako forma ochrony zabytków

• Przykładowe zrobienie tego planu zagospodarowania przestrzennego

• Jakie są prawa i procesy budowalne odnośnie zabytków?

• Kiedy można podejmować prace budowalne bez opinii konserwatora, czy zawsze konserwator musi wyrażać zgodę w każdej kwestii? Czy wójt może podejmować decyzje bez konsultacji z konserwatorem?


8. Rewitalizacja obiektów, skąd brać fachowców i środki na to?

• Skąd brać dofinansowania na zabytki?

• Składanie pism z prośbą o pozyskiwanie środków

• Dbanie o zabytki, zależy od stawki budżetowej, jak więc dobrze zainwestować w renowację zabytków?

• Jak pozyskiwać środki na rewitalizację, konserwację?

• Które rodzaje robót podlegają dofinansowaniu, a które nie?

• Dotacja i utrzymanie zabytku

• Jakie są zasady finansowania w kwestii zabytków?

• Co z rewitalizacją zabytków, które należą do właściciela prywatnego?

• Co zrobić, jakich materiałów używać do utwardzania alejek, czyli w sumie do rewitalizacji, skąd brać fachowców i środki na to? Największy problem z inwestycjami dotyczący parków zabytkowych, niektóre są w złym stanie, wymagają np. zmiany alejek, podpowiedzenie dobrych rozwiązań


9. Jak zmusić właścicieli prywatnych zabytków do dbania o nie? Postępowanie mandatowe i prawne sposoby

• Współpraca z prywatnymi właścicielami zabytków: jak namawiać do dbania i korzystania z pomocy?

• Jakie są umocowania prawne, aby móc wyegzekwować prace, żeby zadbali o zabytek?

• Jak podejść do mandatowania w gminnej i w wojewódzkiej ewidencji? Jak postępować?

• Czy można wydać mandaty za zaniedbywanie, jeżeli zabytek jest prywatny, ale wpisany w rejestr?

• Co jeżeli obiekt jest prywatny i nie ma możliwości wejścia, żeby zrobić dokumentację itd., ustawa niby jest, ale jest problem z jej interpretacją

• Co robić, gdy należy zidentyfikować i udokumentować zabytek, ale właściciel obiektu uniemożliwił wejście na teren?

• Jak wyegzekwować należności za zabytki chronione planem oraz niechronione planem?


10. Rozróżnienie zabytków na ruchome, nieruchome i archeologiczne

• Jakie są podstawowe i szczegółowe różnice między zabytkami ruchomymi, nieruchomymi i archeologicznymi?

• Czym charakteryzuje się zabytek ruchomy?

• Czym charakteryzuje się zabytek nieruchomy?

• Czym charakteryzuje się zabytek archeologiczny?

• Jakie jest zróżnicowanie typologiczne zabytków nieruchomych?

• Co z obszarami zabytkowymi, które nie są określone walorami historycznymi? Jak je rozpoznać?


11. Precyzyjne rozpoznanie pojęć. Jak rozróżnić prace konserwatorskie, restauratorskie a budowalne?

• Czym jest praca konserwatorska?

• Czym charakteryzuje się praca restauratorska?

• Czym wyróżnia się praca budowlana?

• Jakie są konsekwencje prawne, w zależności do których prac wymaga się rozróżnienia, z jakimi pracami mają do czynienia ?

• Jak precyzyjne rozróżnić prace konserwatorskie, restauratorskie a budowalne?


12. Plany ochrony zabytków w przypadku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

• Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jeżeli nie zostały one opracowane wcześniej oraz ich aktualizacji

• Jak zapobiegać i prowadzić prace przygotowawcze - w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej?

• Jak reagować w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej?

• Zabezpieczenie i dokumentowanie - po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej

• Jak kontrolować i doskonalić stan techniczny zabytków?


13. ”Estetyka zabytków”. Instalacja fotowoltaiczna na zabytku. Jak maskować anteny na zabytkach?

• Fotowoltaika na dachach gminnej ewidencji zabytków, zalecenia, jak postępować z fotowoltaiczną instalacją?

• Od czego zależy możliwość instalacji fotowoltaicznej na zabytku?

• Co trzeba zrobić, aby zainstalować panele fotowoltaiczne na zabytku?

• Aspekty prawne zastosowania fotowoltaicznej instalacji w obiektach zabytkowych

• Maskowanie anten na zabytkach

Prowadzący

Ewa Kozłowska – praktyk, na co dzień pracująca w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. Od 1999r. związana zawodowo z administracją publiczną. Od 2004r. zajmuje się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz zagadnieniami dotyczącymi zabytków. Posiada również doświadczenie w postępowaniach sądowoadministracyjnych z tego zakresu. Z wykształcenia inżynier budownictwa. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego na Akademii Śląskiej oraz studia podyplomowe na kierunku konserwacja zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
05 grudnia 2023

Podobne szkolenia