Wideoszkolenie: Inwentaryzacja w OPS

Czy komisja inwentaryzacyjna powinna zostać przeszkolona? Jak przeprowadzić inwentaryzację drogą spisu z natury? Które aktywa i pasywa inwentaryzować poprzez potwierdzenie salda, a które w drodze weryfikacji? Jak ująć spisy ilościowe w polityce rachunkowości? Jak napisać zarządzenie inwentaryzacyjne? Jak tworzyć harmonogram inwentaryzacji? Jak powinien wyglądać protokół likwidacji ze sprzętów, które idą do likwidacji? Jak ujmować rozliczenia inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do księgowych OPS, które zajmują się inwentaryzacją, a także księgami rachunkowymi w OPS.

UWAGA! Omówiona zostanie także tematyka zamknięcia roku budżetowego!
Podczas szkolenia prowadzący-praktyk szczegółowo omówi, na co zwracać uwagę, przeprowadzając inwentaryzację, powie też, kto i w jakim zakresie odpowiada za inwentaryzację, czy można przekazać odpowiedzialność pracownikowi, czy zawsze kierownik będzie za to odpowiedzialny? Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie prowadzącej pozwoli Państwu uniknąć konsekwencji związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji w OPSach, choćby podczas kontroli z RIO. Od teraz kontrola ośrodka przebiegnie bezproblemowo.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są metody inwentaryzacji w OPS i z jakich najlepiej korzystać?
 • Jak powinny wyglądać bilanse inwentaryzacyjne?
 • Jakie są różnice pomiędzy inwentaryzacją metodą spisu z natury, w drodze potwierdzenia sald, a jak w drodze weryfikacji sald?
 • Czy komisja może stwierdzić bez udziału specjalisty, że sprzęt jest uszkodzony i przeznaczony do likwidacji?
 • Jak powinna wyglądać dokumentacja z inwentaryzacji w drodze spisu z natury? Czy arkusze spisowe wystarczą?
 • Jakie sprzęty trzeba przekazywać do specjalnych firm zajmujących się utylizacją? Które sprzęty możemy wywozić we własnym zakresie?
 • W jaki sposób powinno się ujmować różnice inwentarzowe? Jak ujmować te różnice w księgach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zarządzenia wydania inwentaryzacji dla OPS
 • Wzór harmonogramu inwentaryzacji dla OPS
 • Wzór instrukcji inwentaryzacyjna dla OPS
 • Wzór protokołu inwentaryzacyjnego dla OPS
 • Wzór arkuszu różnic dla OPS
 • Wzór rozliczenia inwentaryzacyjnego dla OPS
 • Wzór umowy użyczenia dla OPS
 • Wzory bilansów inwentaryzacyjnych dla OPS
 • Wzory dokumentacji w przypadku sprzedaży bądź likwidacji majątku dla OPS
 • Wzory spisów ilościowych dla OPS

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy fundusz można zrobić już w listopadzie?
 • W jakim rozdziale ująć dożywanie dzieci i młodzieży – Fundusz Pomocy Ukrainie?
 • Czy można robić inwentaryzację częściej niż co 4 lata?
 • Czy do arkuszu spisu z natury wpisujemy asortyment poniżej 500 zł?
 • Czy musi być zapis w polityce, że nie spisujemy na arkusz ilościówki?
 • Jeżeli czajnik jest artykułem niskocennym i nie ma go na arkuszu, a chcemy go zlikwidować, to czy musi być protokół likwidacji i opinia specjalisty?
 • Czy do artykułów niskocennych sporządzamy ekspertyzę?
 • Jak wygląda ewidencja w przypadku zakupu programu w wysokości 7 tys. zł?
 • Co w przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna, a należność ma potrącić ZUS lub KRUS?
 • Jeżeli osoba ma do zwrotu świadczenie rodzinne, to czy wysyłamy do niej potwierdzenie salda?
 • Czy osoba z księgowości może być jako pomoc administracyjna w komisji?
 • Jak wygląda inwentaryzacja środków trwałych? Czy spisywać je na osobnym arkuszu wpisowym?
 • Czy może być więcej osób odpowiedzialnych za jeden pokój?
 • Jaką rolę pełni przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej?
 • Czy inwentaryzacji podlega budynek oddany z urzędu gminy w trwały zarząd?
 • Czy jest obowiązek potwierdzania posiadania użyczonego sprzętu do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej?
 • Jeżeli na koncie 013 mamy zaksięgowane niskocenne wyposażenie poniżej 500 zł, to w jaki sposób zdjąć te kwoty z konta?
 • Do kogo skierować pismo dot. zlikwidowania środka trwałego?
 • Co w przypadku pożaru baraku socjalnego?
 • Jeżeli likwidujemy krzesło o wartości 200 zł (ewidencja ilościowa), to gdzie wpięty będzie protokół z likwidacji?
 • Czy wymagane jest zestawienie zbiorcze spisu z natury?
 • Czy komisję likwidacyjną powołuje się na początku roku i działa ona przez cały rok? Czy komisję powołuje się dopiero w chwili wpłynięcia pisma dot. likwidacji popsutego sprzętu?
 • Czy składkę PPK płaconą przez pracodawcę należy wykazać jako zobowiązanie?
 • Czy składkę na PPK płaconą przez pracodawcę również należy wykazać jako zobowiązanie?
 • Czy odpis aktualizacyjny robi się dla należności, które przekraczają 180 dni?
 • Jak policzyć procent ściągalności?
 • Czy należy prowadzić konto pozabilansowe 976? Jak je rozliczyć?

UWAGA! Omówiona zostanie także tematyka zamknięcia roku budżetowego!

 • Instruktaż zamknięcia roku budżetowego krok po kroku

Zarządzenie wydania inwentaryzacji, bilanse, harmonogram, dokumenty

 • Jakie protokoły należy spisać w trakcie inwentaryzacji?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do inwentaryzacji? Od czego zacząć?
 • Jak napisać zarządzenie wydania inwentaryzacji?
 • Jak napisać zarządzenie inwentaryzacyjne? WZÓR
 • Jak tworzyć harmonogram inwentaryzacji? WZÓR
 • Jakie są zasady sporządzania instrukcji inwentaryzacyjnej? WZÓR
 • Jak przeprowadzać weryfikację kont? WZÓR protokołu inwentaryzacyjnego
 • Jak napisać arkusz różnic? WZÓR
 • Jak powinno wyglądać ostateczne rozliczenie inwentaryzacji? WZÓR
 • Jak napisać umowę użyczenia? WZÓR
 • Jak powinny wyglądać bilanse inwentaryzacyjne podczas spisywania ręcznego?
 • Jak prowadzić dokumentację w przypadku sprzedaży bądź likwidacji majątku?
 • Jak ująć spisy ilościowe w polityce rachunkowości?

Inwentaryzacja w OPS

 • Jakie są metody inwentaryzacji w OPS i z jakich najlepiej korzystać?
 • Jakie są rodzaje inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy inwentaryzacji?
 • Kto powinien nadzorować proces inwentaryzacji? Kto powinien kontrolować cały proces?
 • Czy czynności inwentaryzacyjne należy gdzieś opisywać? W jaki sposób?
 • Kiedy rozpoczyna i kiedy kończy się inwentaryzacja?
 • Jakie są metody zapisów kont w księgach rachunkowych?
 • Jakie są sposoby na rozliczanie wyników inwentaryzacyjnych?
 • Jakie są zasady w aktywach i pasywach w inwentaryzacji?
 • Które aktywa i pasywa inwentaryzować poprzez potwierdzenie salda, a które w drodze weryfikacji?
 • Jak przebiega kontrola inwentaryzacji?
 • Jakie są najczęstsze błędy podczas procesu inwentaryzacyjnego?
 • Jakie są różnice pomiędzy inwentaryzacją metodą spisu z natury, w drodze potwierdzenia sald, a w drodze weryfikacji sald?
 • Jak wprowadzić inwentaryzację do systemu komputerowego?
 • Czy w przypadku inwentaryzacji ręcznej na papierze można przekreślić treść, czy trzeba pisać od nowa?
 • Jak ująć spisy ilościowe w polityce rachunkowości?
 • Czy kierownicy jednostki powinni zostać przeszkoleni z inwentaryzacji?
 • Jak zabezpieczyć się w razie awarii systemu?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierowników jednostki? Odpowiedzialność wójtów, burmistrzów i kierowników ośrodków
 • Jak zrobić rozliczanie inwentaryzacyjne? Krok po kroku
 • W jaki sposób sporządzać protokoły inwentaryzacyjne?
 • Czy inwentaryzację należy przeprowadzać elektronicznie z pomocą czytników czy metodą spisu z natury?
 • Do kiedy powinno oddać się jakie zarządzenie inwentaryzacyjne?

Komisja inwentaryzacyjna

 • Kto powinien powołać komisje inwentaryzacyjną?
 • W jaki sposób powołać komisję inwentaryzacyjną?
 • Co, jeśli ośrodek jest mały i trudno zebrać komisję inwentaryzacyjną? Jakie są rozwiązania?
 • Ile osób powinno zasiadać w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Czy do powołania komisji inwentaryzacyjnej potrzebne jest zarządzenie? Jak powinno ono wyglądać?
 • Czy ilość osób w komisji inwentaryzacyjnej powinna się różnić względem tego jak duży ośrodek przeprowadza inwentaryzację?
 • Kogo wybrać na przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej?
 • Jakie obowiązki należą do przewodniczącego komisji?
 • Czy komisja może stwierdzić bez udziału specjalisty, że sprzęt jest uszkodzony i przeznaczony do likwidacji?
 • Kto powinien zasiadać w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Czy osoby z księgowości mogą zasiadać w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Jakie zadania powinna wykonać komisja inwentaryzacyjna?
 • Kto może, a kto nie może zasiadać w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Kto powinien powołać komisję inwentaryzacyjną? Jak to zrobić?
 • Czy komisja inwentaryzacyjna powinna zostać przeszkolona? W jaki sposób szkolić komisję?
 • Jakie konkretnie są terminy dla komisji inwentaryzacyjnej? Kiedy należy przekazać inwentaryzację do księgowego?

Spis z natury w OPS

 • Jak w praktyce powinny wyglądać spisy inwentaryzacyjne?
 • Kto powinien podpisywać spisy z natury i w jaki sposób?
 • Czy na spisach z natury wymagana jest akceptacja?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzacyjne drogą spisu z natury?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy spisie z natury?
 • Jak powinny wyglądać arkusze spisu z natury?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie spisu z natury?
 • Jak kroki należy podjąć, aby powołać zespół spisowy?
 • Czy zespół spisowy musi zostać przeszkolony? W jaki sposób to zrobić?
 • Czy grupy inwentaryzacyjne powinny składać się z pracowników ośrodka?
 • Co powinien zrobić zespół spisowy w związku z inwentaryzacją?
 • Co powinny wykonać osoby rozliczające inwentaryzację?
 • Jak powinna wyglądać dokumentacja z inwentaryzacji w drodze spisu z natury? Czy arkusze spisowe wystarczą?
 • Jakie są różnicy pomiędzy spisem z natury a spisem elektronicznym?
 • Co należy zawrzeć w spisie?
 • Jakie są terminy spisu z natury?

Środki trwałe w inwentaryzacji

 • Jak potraktować środki prywatne?
 • Czy środki prywatne inwentaryzuje się jako środki obce?
 • Jak zdejmować środki po ich likwidacji?
 • Jak naliczać amortyzację środków trwałych?
 • W jaki sposób umarzać środki trwałe?
 • Jak prowadzić dokumentację w przypadku sprzedaży bądź likwidacji majątku?
 • Czy środki poniżej 10 tysięcy inwentaryzujemy w inny sposób?
 • Jak wyceniać środki trwałe?
 • Jak umarzać środki trwałe?
 • Jak inwentaryzować środki trwałe w użyczeniu?
 • Jak powinien wyglądać protokół likwidacji ze sprzętów, które idą do likwidacji? WZÓR
 • Czy sprzęt musi posiadać protokół z oględzin specjalisty, że on już się nie nadaje?
 • Jakie sprzęty trzeba przekazywać do specjalnych firm zajmujących się utylizacją? Które sprzęty możemy wywozić we własnym zakresie?
 • Czy zużyte sprzęty można przekazać gminie, które je zutylizuje?

Księgi rachunkowe w inwentaryzacji OPS

 • Jak ujmować rozliczenia inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych?
 • W jaki sposób powinno się ujmować różnice inwentarzowe? Jak ujmować te różnice w księgach?
 • Jakie są metody zapisów inwentaryzacji i kont w księgach rachunkowych?
 • Jakie są sposoby potwierdzania sald i przeksięgowań czynności?

Prowadzący

Marzena Wojtyła-główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku. Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.W latach 1995 – 2008, pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice-Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
25 października 2024
od 549.00
14 listopada 2024

Podobne szkolenia