Wideoszkolenie: Hipoteka przymusowa - nagranie

Hipoteka przymusowa w postępowaniu wobec dłużnika: jakie działania musi podjąć urząd, jeśli nie robił dotychczas hipoteki przymusowej? Czy i kiedy należy wystawić pismo o umorzenie postępowania egzekucyjnego? Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej? Czy urzędnik ma obowiązek zakładania hipoteki przymusowej dłużnikowi, aby nie dopuścić do przedawnienia podatkowego?

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane jest do osób, które zajmują się egzekucją podatkową. Zapraszamy działy podatkowe, egzekucji oraz windykacji

Nowy wzór tytułu wykonawczego - zobacz jakie zmiany zostały wprowadzone do tytułu pod utworzenie hipoteki przymusowej
Pracownik urzędu miasta na prawach powiatu przekaże Państwu ponad 80 odpowiedzi na pytania związane z hipoteką przymusową, włączając w to: kroki do podjęcia, jeśli urząd dotychczas nie dokonał wpisu hipoteki, minimalną kwotę dla wpisu do hipoteki, sposoby odzyskania pieniędzy inwestowanych przez gminę w egzekucję z przedmiotu hipoteki, procedury odzyskania wszystkich kosztów i zaliczek, jakie gmina będzie musiała pokryć w przypadku interwencji US lub komornika oraz co zrobić, gdy nieruchomość jest wspólnością majątkową małżeńską, a tytuły zostały wystawione tylko na jednego małżonka. Przekazane informacje pozwolą Państwu w przystępny sposób zrozumieć proces ustanowienia hipoteki przymusowej i umożliwią skuteczne stosowanie jej w praktyce, co zachęci do dbałości o sprawność finansów publicznych i minimalizacji ryzyka nieprawidłowości w przypadku ewentualnej kontroli RIO

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeżeli chcemy wpisać na hipotekę koszty egzekucyjne i opłatę za wniosek, to czy dołączamy do wniosku wraz z dalszymi tytułami wykonawczymi kopię zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych oraz dowód wpłaty za wpis do księgi wieczystej?
 • Czy warto czekać do momentu bliskiego przedawnienia podatkowego z założeniem hipoteki przymusowej? Czy może lepiej jak najszybciej wpisać się na hipotekę i mieć większe szanse do bycia pierwszym wierzycielem dłużnika?
 • W jaki sposób podejść do problemu oraz jak odpowiednio zwiększyć możliwość ściągania podatków od dłużników, którzy unikają opłacania podatków?
 • Art. 70 Ordynacji podatkowej - odpowiedzialność/dbałość urzędu za finanse, a hipoteka przymusowa
 • Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej, jakie działania podjąć?
 • Jak odzyskać pieniądze włożone przez gminę w egzekucję z przedmiotu hipoteki? Jak odzyskać wszystkie koszty, wszystkie zaliczki, którymi gmina będzie obciążana przez US lub komornika?
 • Co zrobić, jeśli mamy dłużnika, który nie mieszka już w naszej gminie, a nawet w naszym województwie? PRZYKŁAD: załóżmy, że określony dłużnik żył na terenie naszej gminy i nie płacił alimentów na swoją rodzinę (również mieszkańców gminy). Nim dług urósł, sprzedał swoją nieruchomość i wyjechał do innego województwa. W jaki sposób poszukiwać w tej chwili jego majątku? Czy mamy możliwość założyć jeszcze hipotekę przymusową, jeżeli odnajdziemy jakieś nieruchomości dłużnika poza terenem gminy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Omówione zostaną najnowsze zmiany w wystawianiu tytyułów wykonawczych pod hipotekę przymusową
 • Wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyrażenie zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych
 • Oświadczenie wierzyciela na wykreślenie hipoteki

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas wideoszkolenia

 • Jak ocenić czy wpisy w księgach są aktualne?
 • Co jeżeli dłużnik nie złożył wniosku o wykreślenie, a opłacił część długu?
 • Egzekucja wierzytelności od firm zarejestrowanych za granicą i posiadających nieruchomości na terenie Polski.
 • Czy odsetki do wpisu są zastopowane na dzień składania wniosku?
 • Czy nakaz jako podstawa wpisu do hipoteki w postępowaniu upominawczym powinien być opatrzony klauzulą wykonalności?
 • Czy na dzień złożenia wniosku zatrzymujemy odsetki?
 • Czy koszty zastępstwa procesowego wraz z odsetkami wliczamy do sumy hipoteki?
 • Czy przy wydanym dalszym tytule wykonawczym postanowienie powinno zostać opatrzone klauzulą wykonalności?
 • Postanowienie z 2021 r. zostało opatrzone klauzulą wykonalności, a postanowienie z 2023 r. już nie. Po wpisaniu we wniosku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 120 zł sąd nie rozpatrzył wniosku z uwagi na brak klauzuli, która była na nakazie zapłaty. Co w takiej sytuacji?
 • Czy dołączone do wniosku dokumentu muszą być w oryginale?
 • Czy zgoda na wykreślenie hipoteki musi być z notarialnym poświadczeniem podpisu?
 • Hipotekę wpisano w 1984 r. Dokonano denominacji w latach 90. Czy dziś powinniśmy dokonać aktualizacji wartości tej hipoteki?
 • Czy koszty postępowania klauzulowego wliczamy do sumy hipoteki, czy wpisujemy w odrębnym punkcie?
 • Czy od kosztów postępowania klauzulowego są odsetki?
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest dług na nieruchomości, ale podatnik nie jest jej właścicielem. Czy musimy szukać innych nieruchomości będących w jego posiadaniu?

Moduł I

 • Hipoteka - definicja
 • Czym jest hipoteka przymusowa?
 • Hipoteka przymusowa łączna
 • Czy warto ustanawiać hipotekę?

Moduł II

 • Czy warto ustanawiać hipotekę? c.d.
 • Kiedy warto ustanowić hipotekę?
 • Od jakiej kwoty zadłużenia należy ustanawiać hipotekę?
 • Czy należy zrobić wpis hipoteki na wszystkich nieruchomościach zobowiązanego?
 • Przedmiot hipoteki

Moduł III

 • Przedmiot hipoteki c.d.
 • Jak szukać nieruchomości?
 • Księga wieczysta
 • Informacje zawarte w księdze wieczystej
 • Budowa numeru księgi wieczystej

Moduł IV

 • Informacje zawarte w księdze wieczystej c.d.
 • Dział pierwszy księgi wieczystej „O”
 • Dział pierwszy księgi wieczystej „Sp”
 • Dział drugi, trzeci i czwarty księgi wieczystej
 • Na co należy zwrócić uwagę, czytając księgę wieczystą?
 • Aktualna i zupełna treści księgi wieczystej

Moduł V

 • Księga wieczysta, a zbiór dokumentów
 • Właściwość sądu
 • Wniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystej
 • Ad.1 Formularz KW-WPIS
 • Czy wniosek o wpis hipoteki można wysłać elektronicznie?

Moduł VI

 • Ad. 2. Dokumenty stanowiące podstawę ustanowienia hipoteki przymusowej
 • Czy na podstawie decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości za rok 2023 można dokonać wpisu hipoteki bez tytułów wykonawczych?
 • Administracyjny tytuł wykonawczy
 • Skąd wierzyciel ma wziąć datę doręczenia o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej?
 • Skąd wierzyciel ma wziąć datę doręczenia doręczenia administracyjnego tytułu wykonawczego?

Moduł VII

 • Czy kolejny tytuł wykonawczy wysyłamy do Urzędu skarbowego, aby opatrzył go klauzulą wykonalności?
 • Odpisz tytułu wykonawczego

Moduł VIII

 • Suma hipoteki
 • Opłata od wniosku o wpis hipoteki przymusowej
 • Czy można wpisać na hipotekę opłatę za wpis do księgi wieczystej?
 • Czy do wniosku o wpis do hipoteki należy dołączyć dowód wpłaty, aby móc wpisać dokonaną opłatę na hipotekę?
 • Zawiadomienie o wpisie

Moduł IX

 • Zawiadomienie o wpisie c.d.
 • Środki zaskarżenia
 • Orzeczenie referendarza sądowego
 • Wygaśnięcie hipoteki

Moduł X

 • Czy Gmina ma obowiązek aktualizować stan wierzytelności w księdze wieczystej?
 • Dłużnik rzeczowy
 • Hipoteka, a przedawnienie wierzytelności
 • Hipoteka zabezpieczająca wierzytelności podatkowe

Moduł XI

 • Odpowiedzi na zadane pytania w trakcie szkolenia

Prowadzący

Joanna Wojciechowska - kierownik Referatu Egzekucji Sądowej w Urzędzie Miasta Częstochowa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dochodzenia wierzytelności na rzecz gminy i Skarbu Państwa. W ciągu ostatnich 15 lat dokonała ponad 1000 skutecznych zabezpieczeń wierzytelności publicznoprawnych i cywilnoprawnych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia