Wideoszkolenie: Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości - nagranie

Czy grunty oddane w użytkowanie mają być usunięte z zasobu? Czy użytkowanie wieczyste wciągamy do ewidencji środków trwałych jako grunt? W jaki sposób ewidencjonować nieruchomość, która jest przekazana w użytkowanie wieczyste? Jak przeprowadzić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości? Jak prawidłowo ewidencjonować działki, które zostały oddane w użyczenie lub trwały zarząd? Wykaz nieprawidłowości w związku z kontrolą NIK i RIO


Nagranie PCC Poland skierowane do wydziałów zajmujących się prowadzaniem ewidencji gminnego zasobu nieruchomości: wydział gospodarowania mieniem, wydział gospodarki komunalnej, wydział nieruchomości


Kompleksowe 11 modułów w rekordowo niskiej cenie!
Wykupując dostęp do nagrania, uczestnicy otrzymają kompleksowe omówienie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić ewidencję gruntów, budynków i mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. To cenne źródło wiedzy dla osób związanych z administracją publiczną oraz specjalistów zajmujących się nieruchomościami. Nagranie pomoże zrozumieć procesy gospodarowania zasobem oraz wartość prowadzenia dokładnej ewidencji. Po wykupieniu dostępu otrzymają Państwo gotowy szablon do prowadzenia ewidencji, terminarz oraz skrypt z odpowiedziami na wszystkie moduły wideoszkolenia, przygotowany przez prelegentkę z UM Tarnobrzega. Forma nagrania jest wygodna, ponieważ można je odtworzyć w dowolnym momencie po zalogowaniu się na platformę.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ewidencja gruntów i budynków zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym
 • Prognoza dotycząca wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
 • Plan wykorzystania zasobu - program zagospodarowania nieruchomości zasobu
 • Ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości
 • Sposoby prowadzenia ewidencji mienia gminnego
 • Czy mogą wystąpić wystąpić rozbieżności między ewidencją analityczną a ewidencją syntetyczną?
 • Kontrola RIO i NIK - nieprawidłowości

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Terminarz działań ewidencji mienia gminy
 • Szablon do prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości
 • Wniosek do wojewody o nabycie z mocy prawa

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników szkolenia

 • Czy weryfikacji ST dokonuje wydział gospodarki nieruchomościami, czy osoby zajmujące się środkami trwałymi w urzędzie?
 • Czy lokale, które nie mają założonych KW nie powinny być w ST?
 • Co z działkami przejętymi w drodze decyzji ZRID? Nabycie nastąpiło w styczniu 2024 r., a odszkodowanie będzie dopiero w lipcu 2024 r. Kiedy należy zrobić OT?

MODUŁ I

 • Ewidencja gruntów i budynków zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym
 • Mienie komunalne
 • Akty prawne
 • Zasób nieruchomości
 • Gminny zasób nieruchomości
 • Gospodarowanie zasobem
 • Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w myśl art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 2 ugn

MODUŁ II

 • Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w myśl art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 2 ugn c.d.
 • Ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości
 • Sposoby prowadzenia ewidencji mienia gminnego
 • Bloki informacji

MODUŁ III

 • Jakie dodatkowe dane można wpisać w ewidencję mienia gminnego?
 • Stan prawny nieruchomości
 • Sposób zagospodarowania nieruchomości

MODUŁ IV

 • Dane z tabelek
 • Omówienie i przedstawienie szablonów

MODUŁ V

 • Ewidencja księgowa
 • Szablony z ewidencji księgowej nieruchomości

MODUŁ VI

 • Czy ewidencja mienia gminnego może być prowadzona przez starostwo?
 • Jakie nieruchomości ewidencjonujemy?
 • Ewidencja księgowa
 • Środki trwałe
 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) - grunty
 • Czy mogą wystąpić wystąpić rozbieżności między ewidencją analityczną a ewidencją syntetyczną?
 • Wycena składników mienia gminnego

MODUŁ VII

 • Wycena składników mienia gminnego c.d.
 • Wartość początkowa gruntu w przypadku jego nabycia na podstawie decyzji
 • Wartość początkowa gruntu w przypadku jego nabycia. gdy nie określono wartości gruntu
 • Wartość początkowa gruntu w przypadku jego nabycia za odszkodowaniem
 • Wartość początkowa gruntu w przypadku jego podziału
 • Amortyzacja
 • Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów
 • Ewidencja analityczna – wprowadzanie zmian

MODUŁ VIII

 • Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd
 • Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
 • Ewidencjonowanie nieruchomości - tabela
 • Inwentaryzacja
 • Informacja o stanie mienia
 • Przedmiot i kryteria kontroli RIO
 • Kontrola RIO - przykłady nieprawidłowości

MODUŁ IX

 • Kontrola RIO - przykłady nieprawidłowości c.d.
 • Cel i kryteria kontroli NIK
 • Kontrola wykorzystania nieruchomości gminnych – nieprawidłowości NIK
 • NIK o gospodarowaniu nieruchomościami w Zachodniopomorskiem 2021 r.
 • NIK o gospodarowaniu nieruchomościami w Mazowieckim 2023 r.
 • Kontrola RIO i NIK - nieprawidłowości
 • Plan wykorzystania zasobu

MODUŁ X

 • Prognoza dotycząca udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu
 • Prognoza dotycząca zbycia nieruchomości zasobu
 • Prognoza dotycząca wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
 • Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

MODUŁ XI

 • Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości c.d.
 • Plan wykorzystania zasobu - program zagospodarowania nieruchomości zasobu
 • Plan wykorzystania zasobu

Prowadzący

Katarzyna Pawlak- praktyk, główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Tarnobrzega. Prowadzi sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w tym ewidencjonowaniem mienia gminy, powiatu i Skarbu Państwa, regulacją stanów prawnych nieruchomości gminy, powiatu i Skarbu Państwa (sprawdzanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości), sporządzaniem deklaracji na podatek od nieruchomości w imieniu gminy, powiatu i Skarbu Państwa. Prowadzi również sprawy dotyczące rozgraniczenia nieruchomości, podziałów nieruchomości, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Prelegentka w samym roku 2023 i pierwszej połowie 2024 przeszkoliła ponad 300 osób zajmujących się nieruchomościami :)

 • Ocena: 5 Szkolenie bardzo interesujące. Prowadząca bardzo dobrze omówiła każdy punkt szkolenia oraz wyczerpująco odpowiedziała na zadane pytania.
 • Ocena: 5W bardzo ciekawy i interesujący sposób przedstawiony temat, tak dla osób, które dłuższy czas zajmują się daną tematyką, jak i dla osób myślę początkujących.
 • Ocena: 5Super, wykładowca merytorycznie świetnie przygotowana ponieważ jest osobą praktykującą w tych tematach.
 • Ocena: 4Szkolenie uświadamia mi, jaka dżungla przede mną, po kilku zmianach kadrowych...żeby to było cokolwiek racjonalne.
 • Ocena: 5Szkolenie przeprowadzone bardzo rzetelnie, merytorycznie i co najważniejsze przedstawione od strony praktycznej, co ma ogromne znaczenie. Osoba prowadząca szkolenie bardzo dobrze przygotowana merytorycznie. Materiały szkoleniowe również oceniam bardzo dobrze. Przesłany materiał nie jest przeładowany zbędną teorią, sama synteza najważniejszych zagadnień. Gorąco polecam.


Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz studiów podyplomowych z Wyceny nieruchomości.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia