Wideoszkolenie: Zieleń miejska

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak dbać o zieleń miejską? Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki miejskie? Jak radzić sobie ze szkodnikami? Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej? Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Polandskierowane do pracowników urzędu zajmujących się nasadzeniami, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta. Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej i Zakładów Zieleni Miejskiej, pracowników Referatu Zieleni, Wydziału Ochrony Środowiska, pracowników działów inwestycji, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni, architektów krajobrazu, ogrodników miejskich

Sprawdzone rozwiązania dot. zarządzania zielenią miejską od utrzymania po inwestycje
Podczas wideoszkolenia podpowiemy jakie zabiegi pielęgnacyjne można zastosować, aby zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju zieleni miejskiej. Wskażemy gatunki drzew i krzewów, które są najbardziej ekonomiczne oraz wytrzymałe na niekorzystne warunki miejskie. Omówimy również kwestie związane z nowymi nasadzeniami, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni. Powiemy, jak zarządzać zielenią, kiedy należy przycinać i nawozić trawy i krzewy. Przedstawimy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych, jak je wywozić, gdzie i co można z nimi robić. Powiemy również o prowadzeniu inwestycji dotyczących terenów zielonych w gminie, jak tworzyć nowe place zabaw, parki, czy skwery. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są sposoby gromadzenia wód opadowych na potrzeby zieleni miejskiej?
 • Jak radzić sobie ze szkodnikami występującymi w zieleni miejskiej?
 • Możliwości ochrony chemicznej roślin – czy można używać środków ochrony roślin w obszarach zieleni miejskiej?
 • Jak pielęgnować drzewa w okresie lęgowym? Jakie gatunki drzew można usuwać w okresie lęgowym?
 • Jak wypracować standardy obsługi zieleni miejskiej we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi?
 • Jakie rośliny ozdobne i ochronne warto sadzić na skarpach i pochyłościach?
 • Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów? Stosowanie worków do nawadniania drzew, rur drenarskich

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jak postępujemy w przypadku, gdy sąsiad przytnie ponad 30% korony? Kogo pouczamy/karzemy - winowajcę-sąsiada czy właściciela drzewa?
 • Czy gmina powinna karać za ogłowienie?
 • Czy możemy ogłowić wierzbę, która jest w słabej kondycji, a nie chcemy jej wycinać?
 • Czy możemy obciąć wierzbie więcej niż 30% korony, czy trzeba uzyskać zezwolenie na usunięcie?
 • Jak postępować z chorującymi głogami, zaatakowanymi przez jakiś grzyb, wyglądają jakby uschły; porażone są również nowe nasadzenia
Jak radzić sobie ze szkodnikami występującymi w zieleni miejskiej?

• Wpływ środowiska miejskiego na występowanie chorób i szkodników roślin. Jak diagnozować choroby roślin, jak odróżnić zaburzenie fizjologiczne od chorób wywołanych przez grzyby, bakterie i wirusy?

• Najważniejsze choroby i szkodniki zieleni i trawników – możliwości ich ograniczania

• Czy zwalczanie szkodników w miastach jest możliwe tylko przy użyciu środków biologicznych?

• Jakimi sposobami można się pozbyć szkodnika - ćmy bukszpanowej, barszczu Sosnowskiego? Jakie są najlepsze opryski na ćmę bukszpanową?

• Jak radzić sobie z gradacją mszycy?

• Czy w pasie drogowym można stosować np. roundup?

• Możliwości ochrony chemicznej w obszarach zielonych

• Możliwości ochrony chemicznej roślin – czy można używać środków ochrony roślin w obszarach zieleni miejskiej?

• Jakie stosować opryski?


Jak pielęgnować łąki kwietne, czy należy je kosić?

• Plusy i minusy zakładania łąk kwietnych

• Kiedy i jak często kosić łąkę kwietną?

• Łąki kwietne a trawniki - co lepsze? Czy jest to faktycznie lepsza i tańsza alternatywa utrzymania zieleni?

• Z czego wynika ograniczenie koszenia trawy? Od czego zależy częstotliwość koszenia traw?

• Co z grabieniem łąk kwietnych? Czy łąki kwietne nadają się w każdym miejscu, szczególnie w przestrzeni miast? W jakich miejscach warto siać łąki kwietne a w jakich nie?

• Czy łąki kwietne zwiększają ryzyko wystąpienia pożarów?

• Czy słuszne jest sianie łąk kwietnych jedynie w ramach projektu obywatelskiego, na prośbę mieszkańców?

• Jak unikać w miejscach mocno uczęszczanych transportowo lub osobowo i w przestrzeni publicznej zostawianie suchej roślinności? Jak unikać pożarów w miejscach wysokiej roślinności?

• Parki kieszonkowe jako sposób kształtowania zieleni miejskiej

• Budki lęgowe dla motyli.

• Pasieka w mieście: jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pasieki w mieście? Jak wybrać najlepszą lokalizację pasiek?

• Zielone dachy i mała retencja- dobre praktyki

• Zielone dachy. Najczęściej popełniane błędy i ich rozwiązania podczas realizacji tej inwestycji.

• Dobór materiałów podczas realizacji zielonych dachów.

• Jak dobrać rośliny na dach zielony ekstensywny?

• Jakie są warunki prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego?

• Na co zwrócić uwagę przy doborze materiałów do dachu zielonego ekstensywnego?

• Założenia i cele zakładania zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. Również na obiekcie zabytkowym.

• Jakie są sposoby gromadzenia wód opadowych na potrzeby zieleni miejskiej?

• Jakie rozwiązania można zastosować, aby wykorzystać wody opadowe?

• Z jakiego powodu hortensje są niebezpieczne na placach zabaw?

• Czy powojnikiem można obsadzić ścianę przystanku autobusowego?


Jak planować i prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej? Nowe miejsca zielone

• Jak wykonać podstawowe zadania w zakresie zarządzania zielenią gminną w sytuacji ograniczenia kosztów? Jak wybierać priorytety? Które zadania są ważne i ważniejsze a które niezbędne?

• Jak sporządzić prawidłowy zapis w specyfikacji projektu tak, aby był klarowny dla firmy, która wykonuje prace pielęgnacyjne?

• Jak prowadzić inwestycje dotyczące terenów zielonych? Jak je realizować?

• Jak projektować nowe tereny zielone? Od czego zacząć? Kto powinien się tym zająć?

• Jak nadzorować inwestycje terenów zielonych?

• Jak rozumieć prawo budowlane podczas prowadzenia inwestycji miejskich terenów zielonych?

• Jak tworzyć parki? Jakie uzyskać pozwolenia na tworzenie nowych parków? Kwestie związane Prawem budowlanym

• Czym się różni zarządzanie zielenią parkową od zieleni przydrożnej?

• Wyłączenie parku jako oddzielną jednostkę zieleni gminnej

• Jak rozliczać inwestycje? Na co zwrócić uwagę i na co należy uważać?

• Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji miejskich terenów zielonych?

• Jak planować zieleń na placach zabaw?

• W jaki sposób pielęgnować i zabezpieczać drzewa i roślinność przed skutkami inwestycji?

• Drzewa jako element kolizji z inwestycją. Czy drzewo to taki sam element kolidujący jak gruz, czy instalacje niewiadomego pochodzenia występujące w ziemi?

• Rewitalizacja terenów zielonych


Jak radzić sobie z mieszkańcem, który żąda wycinki drzewa, które nie jest ani chore, ani stare, tylko urosło ponad dach?

• Jak radzić sobie z grupami społecznymi, dla których wszelka ingerencja w zieleń gminną jest negowana?

• Jak nie ulegać sugestiom mieszkańców w kontekście usuwania drzew wywołujących alergie?

• Co w przypadku, gdy mieszkaniec składa wniosek o usunięcie drzewa, a drzewa usunąć nie można?

• Jak wytłumaczyć mieszkańcowi, że nie ma potrzeby usuwania drzewa?

• Jak radzić sobie z trudnym klientem, który wymaga wycięcia/przycięcia drzewa niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego zieleni miejskiej?

• Co zrobić, gdy mieszkańcy chcą przyciąć drzewo bardziej niż pozwala na to ustawa?

• Co, jeśli ktoś twierdzi, że drzewo za bardzo zacienia dom i chce je wyciąć?

• Jakie przepisy podać w dokumencie o odrzuceniu takiego wniosku?


Jak dbać o zieleń miejską – utrzymanie, pielęgnacja, współpraca z mieszkańcami i wspólnotami

• Skuteczna pielęgnacja drzew w kontekście zapisów ustawy o ochronie przyrody

• Jak interpretować przepisy mówiące o przycinaniu 30% wytworzonej korony? Jakie zabiegi korekcyjno-sanitarno-pielęgnacyjne można zastosować, aby utrzymać naturalny pokrój drzew?

• Jak pielęgnować drzewa w okresie lęgowym? Jakie gatunki drzew można usuwać w okresie lęgowym?

• Jak dokonać likwidacji gniazd z drzew, na których usunięcie decyzja zostanie wydana, skoro nie ma możliwości likwidacji siedlisk i brak decyzji na usuwanie gatunków chronionych?

• Jak pielęgnować drzewa w pasach przy drogach?

• Jak sprawdzić stan biologiczny drzewa?

• Jak zmienić roślinność? Na jaką? Na co zwrócić uwagę?

• Jak utrzymać zieleń miejską? Jak o nią dbać? Jak ją pielęgnować? Kiedy nawozić, a kiedy przycinać?

• W jaki sposób utrzymać nowe nasadzenia? Jak o nie dbać?

• Kiedy należy trawę przycinać? Kiedy nawozić?

• Jak radzić sobie z zarastaniem alejki przez chwasty lub trawę?

• Jak przycinać drzewa i krzewy? Kiedy to robić? Jak poprawnie poprowadzić koronę drzewa?

• W jaki sposób dbać o klomby z kwiatami? Co, jeśli kwiaty na klombach podczas suszy obumierają? Czy klomby z kwiatami można zastąpić czymś innym?

• Jaką konstrukcję powinny mieć rabatki i klomby?

• Jak zajmować się zielenią w zależności od pory roku? Jak jesienią, jak na wiosnę, a jak latem i zimą?

• Które byliny ścina się na zimę, a których nie? Które należy osłaniać na zimę?

• Jak wypracować standardy obsługi zieleni miejskiej we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi? Jak pogodzić życzenia wspólnoty do miasta lub wspólnoty mieszkaniowej w sprawie pielęgnacji zieleni między blokami?

• Problem pogodzenia dozorców przy blokach z kawałkiem zieleni miejskiej, która jest obok i innym standardem pielęgnacji tej zieleni- z powodu podziału administracyjnego miasta, połowa drzew i krzewów jest miasta połowa wspólnot i spółdzielni

• Jak dobierać zieleń przy ulicach i traktach pieszych? Jakie muszą spełniać wymagania?

• Jak dbać o zieleń na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie zmieniają się warunki glebowe?

• Adaptacja zieleni gminnej do zmian klimatu

• Jak wyliczyć liczbę roślin potrzebnych do nasadzeń?

• Sadzenie zgodne z kalendarzem biodynamicznym – kiedy wybrać najlepsze terminy zbiorów oraz dni siewu roślin w konkretnych miesiącach?

• Jakie rośliny ozdobne i ochronne warto sadzić na skarpach i pochyłościach?

• Czy wisterię można przycinać jesienią? Czy jedynie w lipcu?

• Jaki jest najlepszy termin na cięcia lip, klonów i jesionów?

• Czy przycinamy formy kuliste drzew np. prunus 'umbraculifera'?

• Jak pielęgnować chore drzewo będące pomnikiem przyrody? Czy gmina sama może dobrać środek?

• Drzewa tlenowe (Oxytree)

• Działanie fitoncydów. Które rośliny bogate są w fitoncydy?

• Inwentaryzacja drzew i krzewów

• Różne sposoby utrzymania zieleni w gminach: ogrody deszczowe, zielone przystanki, mała retencja, pnącza i byliny, deszczownie, worki do nawadniania drzew


Sposób zagospodarowania odpadów zielonych

• Co robić z odpadami zielonymi?

• Jakie są przepisy dotyczące wywozu odpadów zielonych?

• Co robić ze ściętą trawą, krzewami i liśćmi?

• Jak prowadzić rejestr odpadów zielonych?

• Gdzie wywozić odpady zielone?

• Jak utylizować odpady zielone?

• Czy można kompostować odpady zielone?

• Czy można przetrzymywać odpady zielone?

• Kompostownia miejska - jak wygląda procedura powstania takiej kompostowni?


Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki miejskie?

• Jakie są odmiany roślinności odpornej na warunki miejskie w mocno zdegradowanej przestrzeni publicznej miast dużych?

• Jak radzić sobie z uszkodzeniami roślinności przez sól sypana zimą? Jakie gatunki roślin sadzić w miejscach szczególnie narażonych?

• Jakie są odmiany róż okrywowych odpornych na suche warunki występujące w miastach i odporne na zasolenie?

• Jakie krzewy warto sadzić w rejonach, gdzie wyprowadzane są psy?

• Jakie gatunki roślin powinny być sadzone na terenach miejskich?

• Czy są jakieś nowe gatunki roślin dedykowane do miasta? Jakie rośliny najlepiej sadzić w mieście? Jaka zieleń powinna być w mieście? Jaka zieleń powinna być na placach zabaw?

• Jakie gatunki roślin są najbardziej odporne na ciężkie warunki pogodowe? Jakie drzewa są najbardziej odporne na suszę? Jakie rodzaje drzew polecane są do miast zanieczyszczonych?

• Jakie gatunki roślin są odporne na odśnieżanie zimą i stosowane do tego środki?

• Kiedy sadzić różne rodzaje krzewów, traw i drzew? W jakich terminach?

• Jakie rodzaje drzew najlepiej sadzić w centrum miasta?

• Jakie drzewa warto sadzić na terenach miejskich? Na co zwrócić uwagę?

• Jakie krzewy należy sadzić w mieście? Jak nawozić i pielęgnować krzewy?

• Jakich drzew lepiej nie sadzić na terenach miejskich?

• Jaka zieleń powinna znajdować się wzdłuż ulic?

• Jakie rośliny są najbardziej ekonomiczne? Jakie nie generują dużych kosztów utrzymania?

• Jak sadzić zieleń przy chodnikach i drogach?

• W jaki sposób rozmieścić zieleń w parku, a w jaki sposób na placu zabaw?

• Jak rozplanować rozmieszczenie zieleni?

• Czy można sadzić krzewy jesienią?Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów?

• Stosowanie worków do nawadniania drzew - efektywność hydrobuforów (waterbagi) na utrzymanie młodych drzew w gminie.

• Jak dbać o system korzeniowy młodych drzew?

• Jak można ingerować w system korzeniowy drzewa?

• Czy stosuje się przy sadzeniu drzew rury drenarskie?
Prowadzący

Anita Łukawska– specjalista ds. zarządzania zielenią miejską w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Do jej obowiązków należą: opieka nad drzewami w mieście oraz pomnikami przyrody, będącymi również zabytkami; projektowanie kompozycji z kwiatów jednorocznych na sezon wegetacyjny; projektowanie nasadzeń trwałych z drzew, krzewów i bylin oraz wyznaczanie działań dla programu pielęgnacji obszarów zieleni miejskiej w sezonie wegetacyjnym; prowadzenie spraw dotyczących wycinki drzew zgłaszanych przez mieszkańców miasta, instytucje jak i przygotowywanie wniosków dla Gminy Sandomierz do Urzędu Ochrony Zabytków i Starostwa Powiatowego. Wyznacza nasadzenia zastępcze i rozlicza ich realizację. Systematycznie współpracuje z Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów i projektowania nasadzeń oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody i przygotowywaniu uchwał. Przeprowadzała procedurę zdejmowania ochrony z pomnika przyrody. Wiedzę merytoryczną z zakresu doboru roślin, nawożenia i ich ochrony, zdobytą przez lata doradzania, efektywnie wykorzystuje obecnie w obrębie zieleni miejskiej.

W latach 1997-2010 pracowała jako doradca sadowniczy w zakresach technologicznym i ekonomicznym w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Oddział w Sandomierzu. Była organizatorem wielu szkoleń i konferencji o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Wielokrotnie sama prowadziła prelekcje i wykłady na konferencjach. W latach 2011 do 2017 pracowała jako redaktor w Wydawnictwie Plantpress Sp. z o.o. W tych latach wiele czasu spędzała również poza granicami kraju, co pozwoliło zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu roślin ozdobnych, które zawsze ją pasjonowały. Jest autorką wielu artykułów i publikacji z zakresu ogrodnictwa, które można znaleźć np. w periodykach "Szkółkarstwo", "MPS SAD", "Hasło Ogrodnicze" i innych oraz na portalach ogrodniczych. Nadal współpracuje z Wydawnictwem Plantpress i jest redaktorem naczelnym periodyku "Czereśnia". Mgr inż. Ogrodnictwa, absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
21 października 2022

Podobne szkolenia