Wideoszkolenie: Egzekucja należności w SPP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie są sposoby na ściągnięcie należności, gdy jest to utrudnione? Co zrobić, gdy leasing nie przekaże danych kierowcy? W jakich przypadkach należy przyjąć reklamację? Jak wygląda wykupienie miejsca parkingowego w SPP?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do wydziału drogownictwa, pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania, pracowników ZDM, do osób zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem strefą płatnego parkowania, oznakowaniem strefy oraz ściąganiem należności

Dowiedz się, co zrobić, gdy w Cepiku są nieaktualne dane kierowcy
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak skutecznie ściągnąć należności, jak udokumentować wystawianie wezwań/zawiadomień, co zrobić, jeśli w CEPiK-u jest podane tylko imię i nazwisko i nie ma innych danych, a także otrzyma wzory pism związanych ze ściąganiem należności. Podpowiemy również, jacy użytkownicy strefy mają ulgi, na kogo wysłać upomnienie w sytuacji, gdy reklamację składa ktoś inny, a w CEPiK-u widnieje inny właściciel oraz jak należy traktować dowód w postaci umowy kupna-sprzedaży pojazdu, która została zgłoszona w starostwie. Nasz prelegent posłuży się przykładami ze swojej codziennej pracy, dzięki czemu zdobędą Państwo praktyczne wskazówki i rozwiązania. Omówimy problematyczne sytuacje związane z prowadzeniem windykacji w SPP w taki sposób, aby pomóc zrozumieć, jak zastosować zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach związanych z windykacją należności ze strefy płatnego parkowania Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda kwestia dochodzenia należności od firmy (spółka cywilna, jawna, osoba prowadząca działalność), która została zlikwidowana?
 • Jakie są sposoby na ściągnięcie należności od obcokrajowców, gdy jest to utrudnione?
 • Jak wygląda ustalenie, gdy ktoś zmarł, nie ma tej osoby w centrali, osoby nabyły w spadku pojazd, a nie ma informacji, kto jest właścicielem?
 • Czy opłata dodatkowa w SPP za brak opłaty to kwestia dziedziczenia, czy nie? Czy to jest należność związana z osobą zmarłą, czy przechodzi na spadkobierców?
 • Co należy zrobić w przypadku, jeśli ktoś składa zarzut na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego?
 • Czy w przypadku braku naklejki należy wystawić mandat?
 • Jak udokumentować wystawianie wezwań?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Odpowiedź na reklamację w sprawie naliczonej opłaty dodatkowej
 • Upomnienie - wzywające do zapłaty opłaty dodatkowej wraz z kosztami upomnienia oraz podstawa prawna, która to określa
 • Pisma związane z egzekucją należności

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Kontroler wystawił błędne zawiadomienie i nie zauważył błędu. Dopiero w momencie otrzymania bazy wraz z zawiadomieniami będziemy mogli to zweryfikować. Kto powinien anulować zawiadomienie? Biuro strefy, które wystawiło, czy osoby zajmujące się egzekucją?
 • Co w przypadku, gdy kierowca pomylił się wybierając strefę niższą, a stał w strefie wyższej?
 • Ile dni ma kierowca na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu?
 • Co w przypadku wskazania przez wypożyczalnię samochodów użytkownika pojazdu, który zamieszkuje poza granicami Polski? W jakim języku wysłane jest upomnienie?
 • Jak wygląda kwestia zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy ktoś wpłaci za zawiadomienie, a w tytule przelewu nie ma jego danych adresowych, jedynie imię i nazwisko, numer rejestracyjny lub numer zawiadomienia i numer rachunku bankowego? Czy można tej osobie zwrócić nadpłatę bez powiadamiania jej? Czy zawsze trzeba wystosować pismo do osoby, która nadpłaci z prośbą o numer konta?
 • Co z dyscypliną finansową i kosztem wysłania upomnienia za granicę, jeżeli mamy należność główną na kwotę 50 zł?
 • Księgowanie należności z tytułu upomnień. Upomnienie 101/23 z dnia 20.08.2023 wystawiony tytuł wykonawczy. Upomnienie 200/24 z dnia 20.03.2024 brak tytułu wykonawczego. Pan wpłacił z tytułem: upomnienie 200/24. Jak powinno wyglądać księgowanie na najstarszą zaległość? Czy wycofujemy tytuł wykonawczy z US? Czy wpłatę księgujemy zgodnie ze wskazaniem?
 • Czy prowadzić weryfikację bazy zobowiązanych z KRZ w celu zgłoszenia wierzytelności?
 • Czy umowę, która nie jest zgłoszona przez nabywcę lub zbywcę jako SPP przekazujemy do właściwego wydziału komunikacji celem aktualizacji danych?

Czynności przedegzekucyjne w dochodzeniu opłat z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w SPP

Zawiadomienie/wezwania do zapłaty

 • Wystawianie wezwań / zawiadomień – postępowanie
 • Jak udokumentować wystawianie wezwań / zawiadomień?
 • Obsługa klientów z wezwaniem / zawiadomieniem
 • Czy dokumentacja fotograficzna jest obowiązkowa?
 • Co w przypadku, gdy funkcjonariusz nie zrobił zdjęcia, a zobowiązany twierdzi, że nie otrzymał wezwania?
 • Skąd się bierze 7 dni na reklamacje od wezwania? Czy jest jakaś podstawa prawna?
 • Czy wezwanie wysyłamy za urzędowym poświadczeniem odbioru?
 • Czy wezwanie, które zostaje za wycieraczką nie wystarczy?
 • Co w przypadku, gdy kontroler wpisze błędny numer rejestracyjny na wezwaniu?
 • Kontroler wystawił błędne zawiadomienie i nie zauważył błędu. Dopiero w momencie otrzymania bazy wraz z zawiadomieniami będziemy mogli to zweryfikować. Kto powinien anulować zawiadomienie? Biuro strefy, które wystawiło, czy osoby zajmujące się egzekucją?
 • Co w przypadku, gdy kierowca pomylił się wybierając strefę niższą, a stał w strefie wyższej?

Jak poradzić sobie w odnalezieniu właściciela, gdy jest to utrudnione?

 • Co w przypadku osób, które według bazy PESEL nie posiadają zameldowania?
 • Jak powinno odbywać się pozyskiwanie danych właścicieli z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców? Co gmina musi spełnić, by ten dostęp uzyskać?
 • Jak zdobyć kontakt w przypadku osoby, która nie zapłaciła, gmina pozyskuje dane tej osoby z centralnej bazy kierowców, ale dane te są nieaktualne, np. osoba wyjechała?
 • Jak ustalać właścicieli pojazdów, gdy nie każdy rejestruje auta?
 • Kogo należy windykować, gdy w Cepiku są nieaktualne dane kierowcy, mimo że dokumenty były zgłoszone, dane są niepełne, nie ma właściciela lub właściciel się zmienił?
 • Jeżeli w CEPiK-u podane jest tylko imię i nazwisko, a użytkownik jest nieidentyfikowalny, to czy może zwrócić się do wydziału komunikacji w celu uzupełnienia danych?
 • Co, jeśli w CEPiK-u jest podane tylko imię i nazwisko i nie ma innych danych?
 • Co w sytuacji, gdy w centralnej ewidencji są nieprawdziwe dane, np. osoby już dawno nie mają auta?
 • Co, jeżeli właściciel pojazdu zamieszkuje poza granicami Unii Europejskiej?
 • Ile dni ma kierowca na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu?
 • Jak często jest aktualizowana baza danych CEPiK?
 • Jak wygląda ustalenie, gdy ktoś zmarł, nie ma tej osoby w centrali, osoby nabyły w spadku pojazd, a nie ma informacji kto jest właścicielem?
 • Właściciel samochodu nie żyje. Samochód został sprzedany i nieprzerejestrowany na nowego właściciela. Cały czas wystawiane są wezwania i nie można wyegzekwować należności. Co w takiej sytuacji?
 • Jak wygląda kwestia dochodzenia należności od firmy (spółka cywilna, jawna, osoba prowadząca działalność), która została zlikwidowana? Od kogo należy dochodzić należności? Od prezesa firmy, skoro nie ma szans na doręczenie upomnienia z powodu likwidacji? Czy należy wtedy kończyć sprawę? Jakie są inne sposoby?
 • Czy do firm leasingowych wysyłamy upomnienie, czy pismo z prośbą o wskazanie użytkownika?
 • Co w przypadku, gdy firma leasingowa nie podaje danych właścicieli?
 • Co w przypadku, gdy osoba nie chce przekazać danych użytkownika lub nabywcy, zasłaniając się RODO lub odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań?
 • Czy wystawiane są tytuły na firmy leasingowe?
 • Co w przypadku wskazania przez wypożyczalnię samochodów użytkownika pojazdu, który zamieszkuje poza granicami Polski? W jakim języku wysłane jest upomnienie?
 • Czy zaznaczamy na wnioskach do CEPiK-u nr VIN?
 • Czy CEPiK wskazuje dane obecne? Czy jest możliwość zapytania o dane właściciela pojazdu z 2020 roku?
 • Jakie są sposoby na ściągnięcie należności od obcokrajowców, gdy jest to utrudnione?
 • Co z samochodami na zagranicznych numerach rejestracyjnych, jeśli klient nie zapłaci za wezwanie?
 • Co zrobić z parkującym samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, jeżeli nie mamy danych osobowych właściciela?
 • Czy ubezpieczyciel poda nam dane: imię i nazwisko właściciela?
 • Jak wygląda kwestia zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy ktoś wpłaci za zawiadomienie, a w tytule przelewu nie ma jego danych adresowych, jedynie imię i nazwisko, numer rejestracyjny lub numer zawiadomienia i numer rachunku bankowego? Czy można tej osobie zwrócić nadpłatę bez powiadamiania jej? Czy zawsze trzeba wystosować pismo do osoby, która nadpłaci z prośbą o numer konta?

Upomnienia

 • Wystawianie upomnień
 • Jakie są rozwiązania, gdy upomnienia są nieodbierane przez osobę?
 • Czy upomnienie generujemy do jednego wezwania czy zbiorczo do kilku?
 • Czy do upomnienia trzeba doręczyć informację o RODO?
 • Co z dyscypliną finansową i kosztem wysłania upomnienia za granicę, jeżeli mamy należność główną na kwotę 50 zł?
 • Księgowanie należności z tytułu upomnień. Upomnienie 101/23 z dnia 20.08.2023 wystawiony tytuł wykonawczy. Upomnienie 200/24 z dnia 20.03.2024 brak tytułu wykonawczego. Pan wpłacił z tytułem: upomnienie 200/24. Jak powinno wyglądać księgowanie na najstarszą zaległość? Czy wycofujemy tytuł wykonawczy z US? Czy wpłatę księgujemy zgodnie ze wskazaniem?
 • Czy prowadzić weryfikację bazy zobowiązanych z KRZ w celu zgłoszenia wierzytelności?

Kiedy należy przyjąć reklamację i odwołanie?

 • Odwołania - Procedura odwoławcza od wezwania / zawiadomienia / upomnienia - teoretycznie prawo nie pozwala anulować takiego wezwania tylko na etapie wykonywanego tytułu wykonawczego (reklamacje), Czy trzeba czekać od uprawomocnienia się?
 • Kiedy należy podjąć reklamacje i odwołania decyzją administracyjną, a kiedy zwykłym pismem?
 • Kiedy traktować/uwzględnić reklamację, gdy ktoś kupił bilet po czasie?
 • Co w przypadku, gdy ktoś żąda anulacji?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy nie ma reklamacji?
 • Jak należy odpowiadać na pismo, jeśli ktoś składa odwołanie?
 • Co w przypadku, gdy kierowca nie zgadza się z karami?
 • Co zrobić, gdy osoby nie płacą, wymyślają różne historie?
 • Na kogo wysłać upomnienie w sytuacji, gdy reklamację składa ktoś inny, a w CEPiK-u widnieje inny właściciel?
 • Co, jeśli ktoś wpisze błędny nr rejestracyjny pojazdu?
 • Jeżeli zostało wysłane upomnienie, a reklamacja została uznana, to czy odpisujemy koszty?
 • Klient dostał upomnienie. Przesłał nam umowę sprzedaży samochodu, na której nie ma pieczątki urzędu skarbowego. Czy można uznać taką umowę i przepisać upomnienie?
 • Czemu na umowie ma być pieczątka urzędu skarbowego?
 • Jak należy traktować dowód w postaci umowy kupna-sprzedaży pojazdu, która została zgłoszona w starostwie?
 • Czy umowę, która nie jest zgłoszona przez nabywcę lub zbywcę jako SPP przekazujemy do właściwego wydziału komunikacji celem aktualizacji danych?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ktoś na etapie wezwania wniósł opłatę i przyszedł to wyjaśnić?
 • Jeżeli ktoś wniesie 8 dnia reklamację, to już jej nie rozpatrujemy?
 • Czy odpowiedź na reklamację powinna być w oparciu o przepisy k.p.a.?
 • Czy doręczenie jest skuteczne, jeżeli w bazie CEPiK jest podany adres oddziału firmy, a nie adres siedziby głównej?
 • ZPO nie dotarło. Minął czas na reklamację na poczcie. Wystawiono duplikat upomnienia. Czy należy anulować upomnienie i wystawić nowe?
 • Czy można zobowiązanemu udostępnić na życzenie zdjęcie zaparkowanego pojazdu na etapie upomnienia, nawet jeżeli inny podmiot zarządza SPP?
 • Jeśli kierowca składa odwołanie od opłaty dodatkowej, ponieważ nie wiedział o konieczności wykupienia opłaty parkingowej, to czy powinniśmy rozpatrywać takie odwołania
 • Jakie są najlepsze rozwiązania, gdy osoby nie wiedzą, gdzie się płaci?

Egzekucja administracyjna należności w SPP

 • Egzekucja – procedura
 • 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • Jak wygląda wszczęcie egzekucji?
  • Tytuły wykonawcze
  • Czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego należy sprawdzić, czy ktoś nie ogłosił upadłości konsumenckiej?
  • Czy potwierdzenie z poczty wystarczy do wystawienia tytułu wykonawczego?
  • Wniosek został wysłany do CEPiK-u w 2021 roku. Następnie zostało wysłane upomnienie – dwukrotnie awizowane. Kolejnym etapem jest tytuł wykonawczy. Minął rok od upomnienia do wystawienia tytułu wykonawczego. Czy przed samym tytułem wykonawczym musimy sprawdzić dane w CEPiK-u, ponieważ często się zdarza, że w CEPiK-u dane są nieaktualne i są zarzuty?
  • Co, jeśli z zobowiązanego nie można ściągnąć należności? Czy wystawiamy następne tytuły?
  • Mamy osobę, na którą jest wystawionych 50 tytułów. US nie ściągnął jeszcze ani grosza, a już mamy kolejne nieopłacone zawiadomienia za parkowanie. Co w takiej sytuacji?
 • 2. Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
  • Podstawy
  • Termin wniesienia
  • Sposób rozpatrzenia
  • Co należy zrobić w przypadku, jeśli ktoś składa zarzut na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego?
  • W jaki sposób należy rozpatrywać pisma, “zarzuty”? Jak reagować na wcześniejsze pisma?
  • Jak rozpatrzeć zarzut „błąd co do zobowiązanego w związku z brakiem przedstawienia umowy kupna-sprzedaży” na etapie upomnienia? Czy kosztami obciążamy dłużnika?
  • Zdarza się, że zobowiązani dostarczają umowę kupna-sprzedaży samochodu po wystawieniu tytułu wykonawczego, nie w formie zarzutu za pośrednictwem US, ale bezpośrednio do naszego urzędu lub MZDIM. Co z kosztami egzekucyjnymi?
  • Windykacja należności powstałych z tytułu dodatkowych opłat za nieuiszczenie opłaty - terminy przedawniania opłat dodatkowych, wskazywanie właścicieli pojazdów przez umowy kupna sprzedaży - kiedy uwzględniamy, że umowa jest wiarygodna? Kiedy możemy stwierdzić, że danym właścicielem jest dana osoba?
  • Czy oznakowane powinno być poziome i pionowe jednocześnie?
  • Co w sytuacji, gdy w zimie jest oznakowanie poziome zakryte przez śnieg?
  • Czy na znaku pionowym D-18 musi być napis „płatny”?
  • Czy zamiast oznakowania poziomego linii może być oznakowanie w postaci kostki brukowej, tzw. konstruktywne?
 • 3. Skarga na czynności egzekucyjne
  • Podstawy
  • Termin wniesienia
  • Sposób rozpatrzenia
 • 4. Postępowanie egzekucyjne
  • Jak uniknąć egzekucji administracyjnej? - postępowanie przez urząd skarbowy, który obciąża
  • Jak w najlepszy sposób egzekwować należności?
  • Jak egzekwować należności, jeśli to przewyższa koszty gminy?
  • Na jakiej podstawie dochodzić kosztów?
  • Jak uniknąć zapłaty kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli dłużnik zgłosił sprzedaż, a CEPiK danych nie posiadał, pomimo że dane były zgłoszone w wydziale komunikacji?
  • Co można zrobić, gdy należność jest mniejsza do egzekwowania niż zryczałtowane koszty postępowania?
  • Jak zabezpieczyć interes gminy, gdy obowiązek zapłaty spada na samorząd? Urząd skarbowy nie jest w stanie ściągnąć należności, gdyż osoba nie podlega kodeksowi karnemu
  • Jeśli wygenerujemy tytuł egzekucyjny, a osoba już nie żyje, to czy platforma ETV odrzuca wniosek?
  • Problemy dotyczące zgłaszania wierzytelności - samorządy późno dowiadują się o upadłości dłużnika, po okresie 30 dni, który jest na zgłoszenie wierzytelności, a po nich jest konieczność opłacenia zryczałtowanych kosztów postępowania - płacić czy nie płacić?
  • Co w przypadku, gdy zobowiązany wpłaci całą należność do wierzyciela? Czy należy wycofać tytuł wykonawczy? Co z kosztami?
  • Czy jest jeszcze jakaś instytucja oprócz Biura Łączności zajmująca się ściąganiem należności od obcokrajowców?
  • Co należy zrobić w sytuacji, gdy nie ma możliwości ściągnięcia należności z osoby, która nadal parkuje w SPP bez wnoszenia opłaty, a tytuły wykonawcze nie działają, skarbówka też nie pomaga? Czy powinno się wystawiać wezwanie na taki pojazd? Czy jest obowiązek wystawienia takiego wezwania, skoro urząd skarbowy nalicza koszty egzekucyjne z gminy? Jakie są inne możliwości?
  • Jakie są alternatywne możliwości w przypadku kierowcy, który nie zapłacił?
  • Czy Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do żądania od właściciela pojazdu wskazania komu powierzył on pojazd do kierowania lub używania w sytuacjach postoju pojazdu bez wniesionej opłaty w Strefie Płatnego Parkowania?
  • Czy strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do prowadzenia postępowania w celu ustalenia miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, który korzystał z postoju pojazdem w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesionej opłaty oraz opłaty dodatkowej?
  • Jak wygląda procedura egzekucji należności w przypadku parkingu poza strefą, poza drogą publiczną?
  • Czy SPP dotyczy busów?
  • Kwestia wykupienia miejsca parkingowego w strefie (np. dla sklepów, firm)

Osoby z niepełnosprawnościami w strefach płatnego parkowania

 • Karta parkingowa
 • Czy SPP dotyczy osób niepełnosprawnych?
 • Czy w przypadku braku naklejki należy wystawić mandat?
 • Jakie są rozwiązania w przypadku problemu związanego z brakiem miejsc?
 • Czy osobom niepełnosprawnym w SPP należy się jakaś ulga?
 • Jakie uprawnienia w SPP mają osoby niepełnosprawne?

Opłata parkingowa – jakie opłaty są pobierane w SPP?

 • Jakie opłaty są pobierane w SPP?
 • Powstanie obowiązku zapłaty opłaty za postój w SPP
 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej oraz jej wysokość
 • Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej
 • Czy od opłaty dodatkowej nie ma odsetek?
 • Wygasanie opłat za parkowanie
 • Przedawnienie należności
 • Czy w opłacie dodatkowej za parkowanie występuje przerwanie biegu przedawnienia?
 • Czy przerwanie biegu przedawnienia następuje po wystawieniu tytułu wykonawczego?
 • Czy można wystawić upomnienie na zawiadomienie wystawione 6 lat temu?
 • Czy opłata dodatkowa w SPP za brak opłaty to kwestia dziedziczenia czy nie? Czy to jest należność związana z osobą zmarłą czy przechodzi na spadkobierców?
 • Czy opłata dodatkowa jest dziedziczona?
 • Do jakiego sądu składamy wniosek o ujawnienie majątku? Jaki jest tego koszt?
 • Co w przypadku, jeżeli nowy nabywca nie jest spokrewniony z osobą zmarłą?
 • Z jakiego programu korzystać do obsługi SPP?
 • Czy SYSTEm EG generuje wezwania?

Prowadzący

Agnieszka Mączyńska - Prawnik - absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Gospodarki i administracji publicznej”, „Doradztwa podatkowego” oraz „Szacowania nieruchomości”. W administracji samorządowej pracuje od 1992r. - była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta – m.in. pełniła funkcję Kierownika w Organie Egzekucyjnym. Obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK – w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, gdzie od trzech pełni funkcję Kierownika Wydziału ds. Postepowań Przedegzekucyjnych. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r. W sferze zainteresowań teoretycznych i praktycznych prowadzącej znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji. Jako trener przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu egzekucji administracyjnej w różnych firmach szkoleniowych, jak również uczestniczyła w wielu konferencjach dotyczących egzekucji

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
08 lipca 2024
od 599.00
07 listopada 2024

Podobne szkolenia