Wideoszkolenie: Rejestracja łodzi do 24m - nagranie

Jak wygląda REJA24 od strony wnioskodawcy? Jakich danych i dokumentów potrzebujemy do rejestracji jednostki pływającej? Jakie organy mogą dokonywać przeglądów technicznych łodzi? Czy zawsze trzeba wysłać kartę zapytania SIS? Jakie działania podjąć, gdy karta zapytania SIS zostanie pozytywnie rozpatrzona? Kiedy pełnomocnik może dołączyć do sprawy i czy powinna zostać od niego pobrana opłata skarbowa? Jaką jednostkę niepodlegającą obowiązkowej rejestracji można zarejestrować?

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane do urzędników zajmujących się rejestrowaniem jachtów i jednostek pływających do 24m oraz obsługą systemu REJA24.

Dowiedz się jak usprawnić rozpatrywanie wniosków o rejestrację jachtów i jednostek pływających.
Rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24m to skomplikowana procedura wymagająca dużej wiedzy z zakresu rejestracji, dokumentacji łodzi, Systemu Informacyjnego Schengen, czy też obsługi systemu REJA24. Dokonanie takiej rejestracji zajmuje dużo czasu i potrafi wzbudzić wiele wątpliwości. Na nagraniu ekspertka odpowiada na ponad 300 problematycznych zagadnień dotyczących systemu REJA24, rejestracji, dokumentacji łodzi oraz silników, przeglądów technicznych, karty zapytań SIS, pełnomocnictwa oraz innych jednostek pływających, dzięki którym rejestracja stanie się szybsza i przyjemniejsza.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie dokumenty, dane, przeglądy są wymagane do zarejestrowania łodzi?
 • Czy na podstawie dokumentów, które straciły ważność, można zarejestrować łódź?
 • Co zrobić jeśli zbycie jednostki nie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni?
 • Czy można wymagać od interesanta przeglądu technicznego?
 • Kiedy organ rejestrujący powinien wysyłać karty zapytania SIS?
 • Jakie dokumenty powinna mieć łódź, którą interesant sam zbudował?
 • Jeśli właściciel działał w swoim imieniu, jednak wyznacza pełnomocnika do odbioru kodu dostępu. Czy właściciel może na każdym etapie rejestracji wyznaczyć pełnomocnika? Czy w takiej sytuacji powinno się pobrać opłatę? Jeśli wszystko powinno zostać udokumentowane w systemie, to jak zaznaczyć pełnomocnictwo w REJA24 w takim przypadku?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Dwa wzory maila do REJA24
 • Poradnik dla wnioskującego
 • Spis dokumentów, które muszą być dołączone podczas rejestrowania łodzi z odniesieniem do ustaw, które to regulują
 • Przykładowe wzory dokumentów
 • Spis organów, które mogą dokonać przeglądów technicznych
 • Wzór zawiadomienia do policji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia karty zapytań SIS

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Co z wnioskami papierowymi i uzupełnieniami papierowymi?
 • Został złożony wniosek, ale w trakcie wpisywania do systemu okazało się, że musi mieć dodatkowy dokument, którego wnioskodawca nie posiada. Jak zakończyć postępowanie w REJA24?
 • Który typ lub rodzaj wnioskodawcy wybrać w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?
 • Co w przypadku, gdy petent chce zarejestrować własnoręcznie wybudowaną łódź i nie posiada żadnej dokumentacji?
 • Czy za wydanie decyzji powinniśmy pobrać opłatę w wysokości 10 zł?
 • Czy deklaracje CE można uzyskać od producenta jednostki?
 • Co w przypadku, gdy do wniosku została dołączona deklaracja CE oraz orzeczenie z przeglądu i wnioskodawca chce wpisać dane o zanurzeniu i liczbie osób z przeglądu, jeżeli w deklaracji jest 14 osób, a w przeglądzie 12?
 • Skuter wodny z 1997 r. nie ma deklaracji zgodności CE. Czy musi przejść przegląd?
 • Jeżeli osoba posiada nowy dowód rejestracyjny łodzi z REJA24, to czy musimy wymagać certyfikatu zgodności? Czy należy złożyć zapytanie do SIS?
 • Czy zagraniczny dowód rejestracyjny jest wystarczający?
 • Czy przegląd techniczny po terminie można uznać za ważny do potwierdzenia danych?
 • Osoba przerejestrowując chce zmienić obszar eksploatacji. Czy wówczas zmieni się numer rejestracyjny jednostki?
 • Od jakich deklaracji nie musimy wymagać tłumaczenia?
 • Czy może być kilku budowniczych jednej jednostki?
 • Co urząd ma zrobić, jeżeli nabycie lub zbycie nastąpiło po 30 dniach?
 • Czy można zgłosić nabycie do jednego organu, a wystąpić o zmianę danych do innego?
 • Co zrobić, gdy w wiadomościach w REJA24 pojawia się komunikat, że minął ustawowy termin zgłoszenia zmian dla jednostki o numerze PL?
 • Ile czasu trwa rejestracja łodzi w przypadku wysłania zapytania do SIS?
 • Co z restauracją przymocowaną do brzegu do celów komercyjnych?
 • Czy jednostka bez kategorii może być eksploatowana na wodach morskich? Czy kategorie projektowe mają wpływ na jakich wodach można pływać?
 • Czy jest przepis, który pozwala na przyjęcie numeru VIN na podstawie przeglądu jednostki?
 • Co w sytuacji, gdy nie podejmie się sprawy w terminie 30 dni?
 • Czy po wydaniu decyzji odmownej można w późniejszym czasie starać się o ponowną rejestrację?
 • Czy w przypadku braku wersji papierowej deklaracji można posłużyć się naklejonymi na skuterze informacjami z liczbą osób, rokiem produkcji i kategorią projektową, na których jest znaczek CE wskazujący na certyfikację i uznać to jako dokument potwierdzający dane?
 • Jeżeli jednostka posiada silnik elektryczny, to czy należy ją zarejestrować? Jakie moce należy brać pod uwagę?
 • Czy w przypadku leasingu, jeżeli mamy umowę, konieczne jest oświadczenie dla armatora?
 • Jak postępować w przypadku rejestracji jednostek zakupionych za granicą z aukcji, jeżeli nie mamy żadnych dokumentów, a osoby kupujące skutery na aukcji nie posiadają umowy kupna-sprzedaży?
 • Właścicielem skutera jest firma leasingowa. Kto powinien ją zarejestrować – firma, czy leasingodawca?

Moduł II

 • REJA 24
 • Jak poprawnie wprowadzić dane do REJA24?
 • Jaki format powinna mieć nazwa firmy, gdy wprowadzamy ją do REJA24?
 • W jaki sposób zapisać nazwę producenta, jeśli zawiera ona dopisek “spółka z. o. o.”, czego nie chce przyjąć program REJA24?
 • Co zrobić, jeśli w bazie jednostek, które zawiera REJA24, nie ma jednostki, którą chce zarejestrować petent, przez co nie da się jej wpisać do systemu?
 • Co zrobić, jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia całej nazwy marki lub modelu łodzi do systemu REJA24?
 • W jaki sposób należy wprowadzać i uzupełniać dane o silniku jednostki?
 • Gdzie podczas przerejestrowania należy wpisać dane aktualnego i poprzedniego właściciela?
 • Łódź była wcześniej zarejestrowana w Polskim Związku Żeglarskim, jednak nie da się tego zaznaczyć w REJA24. Co powinno się zaznaczyć w przypadku, gdy jednostka była wcześniej zarejestrowana w jednym z polskich rejestrów, którego nie ma w REJA24? Czy należy rejestrować jednostkę, jakby nie była wcześniej zarejestrowana, nawet jeśli jest to niezgodne z prawdą? Z jakiego powodu w REJA24 nie ma wymienionych polskich rejestrów?
 • W deklaracji zgodności CE nie ma informacji np. o liczbie osób i wysokości fali, natomiast system automatycznie wymaga takich informacji, co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak dodawać załączniki do systemy REJA24?
 • W jaki sposób dodać załącznik do systemu REJA24? Jak dodawać się załączniki, aby REJA24 je zatwierdziła? Jak powinno się je nazywać? W jaki sposób nazywać załączniki, aby były one możliwe do dodania do REJA24
 • W jaki sposób szybko zweryfikować, który załącznik został dodany wcześniej, a który później?
 • Jaka jest maksymalna wielkość załączników, aby można je było dołączyć do systemu REJA24? W jaki sposób zmniejszyć objętość pliku, aby móc umieścić go w systemie REJA24? Jakiego programu użyć, aby było to bezpieczne, gdy konwertuje się dokumenty?

Moduł III

 • Wysyłanie wezwań do uzupełnienia
 • Co zrobić, gdy wysłaliśmy wezwanie do uzupełnienia w systemie REJA24, a interesant nie dokonuje zmian?
 • Co zrobić, jeśli nie jesteśmy pewni czy wezwanie do uzupełnienia dotarło do petenta ze względu na pojawiający się błąd w systemie?
 • Jeżeli wnioskodawca złoży korektę w wyznaczonym terminie, ale nadal nic we wniosku nie poprawia (albo poprawia źle), nie ma możliwości pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Co zrobić w sytuacji, gdy wysyła się kilkukrotnie wezwanie do korekty?
 • Co należy dołączyć i zaznaczyć w systemie REJA24 podczas wydawania nowego dokumentu rejestracyjnego, jeśli interesant złożył oświadczenie, że zgubił stary dowód rejestracyjny, a system wymusza podanie daty zwrotu starego dowodu? W jaki sposób powinno to zostać w jakiś sposób odnotowane w systemie REJA24?
 • Interesant złożył wniosek przez system REJA24, jednak nie zrobił tego poprawnie. Chce go złożyć ponownie, jednak w wersji papierowej - czy należy czekać, aż wniosek w systemie REJA24 wygaśnie? Czy jest możliwość skrócenia tego procesu?
 • Kto może podpisać dokumenty, żeby złożyć zamówienie?
 • Kto może dokonać podpisu dokumentów, aby zamówienie na dowód rejestracyjny zostało złożone? Czy taką osobą może być tylko kierownik? Czy może zostać do tego upoważniona osoba, która bezpośrednio dokonuje rejestracji?
 • Czy dokumenty może podpisać starosta lub wicestarosta, który nie znajduje się na liście osób obsługujących REJA24 np. w przypadku nieobecności kierownika/osoby mającej możliwość podpisania takich dokumentów?
 • Co zrobić, jeśli zarejestruje się jednostkę z błędem?
 • Co zrobić, jeżeli zatwierdziło się rejestrację łodzi, a okazało się, że wniosek zawierał błąd? Jakie działania należy podjąć?
 • Czy istnieje możliwość dodania do systemu REJA24 opcji zmiany numeru identyfikacyjnego CIN, HIN, VIN, w przypadku gdy omyłkowo się go wpisze i zarejestruje jednostkę? Np. przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, cofając taki dowód, wykonać korektę, po czym jeszcze raz zamówić taki dokument z poprawnym nr CIN, HIN, VIN?
 • W jaki sposób zgłosić błędy pojawiające się w systemie REJA24 i komu?
 • Co zrobić, jeśli system nie wyszukuje jednostki w systemie REJA24?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wnioskującemu system REJA24 wszystko zatwierdza, natomiast w urzędzie system wykrywa problem?
 • Osoba z województwa mazowieckiego nabyła jednostkę z województwa pomorskiego i złożyła wniosek o zmianę danych przez system REJA24. System przedstawił dane do przelewu Polskiego Związku Żeglarskiego, a nie jednostki, która miała dokonać zmiany. Gdzie należy zgłosić taki błąd? Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Osoba prawna z terenu Niemiec chce zgłosić zbycie jednostki, jednak nie ma możliwości wykonania tego systemie REJA24, ponieważ NIP w Niemczech ma inny format. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Gdzie należy zgłaszać problemy pojawiające się w systemie REJA24?
 • Jak powinien wyglądać mail do REJA24 informujący o ogólnym błędzie w systemie i jakie informacje powinien zawierać?
 • W jaki sposób napisać do REJA24, aby odpowiednio opisać problem?
 • Jak powinien wyglądać mail do REJA24 informujący o błędzie, który pojawił się podczas konkretnej rejestracji?
 • Jak w mailu do REJA24 opisać sytuację problematyczną, aby nam odpisano?

Moduł IV

 • Jak wygląda REJA24 od strony wnioskodawcy?
 • Jak wygląda program od strony petenta?
 • W jaki sposób petent powinien wprowadzić dane o silniku?
 • Jak interesant powinien wypełnić dane dotyczące napędu w REJA24?
 • Gdzie petent powinien zaznaczyć informację, że łódź posiada kilka silników w REJA24?
 • W jaki sposób interesant powinien odebrać wezwanie w REJA24?
 • W jaki sposób wnioskujący/petent powinien odebrać wezwanie do korekty/wezwanie o uzupełnienie informacji, aby mógł potem wprowadzić zmiany we wniosku/nanieść poprawki?
 • Interesant nie może otworzyć i odpowiedzieć na wezwanie - co zrobić w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób interesanci powinni dodawać załączniki w REJA24?
 • Ile załączników może przesłać petent do systemu REJA24? Jak petent powinien nazwać załączniki, aby móc je przesłać do systemu REJA24?
 • Czy można zadzwonić do klienta, aby upewnić się, że wie, że musi poprawić elektroniczny wniosek?
 • Czy petent może wycofać wniosek, jeśli złożył go niepoprawnie? Jeśli nie, to czy może złożyć go ponownie np. w odpowiednim organie, jednocześnie czekając, aż poprzedni wygaśnie?
 • REJESTRACJA - Jakich danych i dokumentów potrzebujemy do rejestracji jednostki pływającej?
 • Jakie są wymagania do zarejestrowania łodzi?
 • Jakie dokumenty, dane, przeglądy są wymagane do zarejestrowania łodzi?
 • Na podstawie których dokumentów można rejestrować łodzie?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania łodzi pływającej na wodach śródlądowych?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestrowania łodzi pływającej na wodach morskich?
 • Czy można zarejestrować łódź na podstawie rejestracji z PZŻ? Jeśli nie, to jakie dokumenty muszą posiadać wnioskodawcy? Co zrobić, jeśli ich nie posiadają?
 • W ustawie jest wymagana mniejsza ilość dokumentów, niż wymagane są w REJA24. Czy powinno się wymagać dokumentów z REJA24 czy jedynie tych z ustawy? Jeśli jedynie tych z ustawy, to w jaki sposób zarejestrować łódź w REJA24?
 • Czy należy wymagać podania informacji, których nie ma w systemie np. sygnały identyfikacyjne?
 • Które ustawy informują o możliwych dokumentach łodzi?
 • W jakich ustawach należy szukać tego, jakich dokumentów powinno się wymagać podczas rejestracji?
 • Jakich dokumentów można wymagać od interesanta?
 • Jaka jest podstawa prawna?
 • Jak wyglądają dokumenty wymienione w art. 29? Jakie dokumenty są wymienione w jakich ustawach?
 • Czy jeśli coś nie jest określone w ustawie o REJA24, to można się odwołać do k.p.a.?
 • A co jeśli łódź jest stara?
 • Jakie dokumenty powinna posiadać łódź wyprodukowana przed 2004 rokiem?
 • W jaki sposób rejestrować łodzie sprzed 1994 roku, które nie mają większości odpowiednich dokumentów?
 • Jakich dokumentów należy wymagać, jeśli ktoś chce zarejestrować starą, nierejestrowaną wcześniej jednostkę?
 • Jakich dokumentów wymagać, jeżeli rejestrowana łódź jest stara i podczas jej produkcji nie było wymagane wydawanie żadnych certyfikatów?
 • Na co można złożyć oświadczenie?
 • Jakie dane mogą być potwierdzone przez oświadczenie?

Moduł V

 • Najważniejsze zagadnienia dotyczące deklaracji zgodności CE
 • Jakie dane powinna zawierać deklaracja zgodności CE?
 • Jak mogą wyglądać deklaracje zgodności CE?
 • Jak powinien wyglądać certyfikat zgodności, aby można go było uznać?
 • W jaki sposób prawidłowo zweryfikować deklarację zgodności CE?
 • W jaki sposób zweryfikować czy normy zawarte na deklaracji zgodności CE są prawidłowe? Gdzie należy szukać informacji na ten temat?
 • Czy jednostkę, która powinna posiadać deklarację zgodności CE można zarejestrować na podstawie świadectwa badań?
 • Wnioskodawca chce zarejestrować nową jednostkę na podstawie świadectwa badań, czy powinno się wymagać deklaracji zgodności CE?
 • W jaki sposób zarejestrować 5-letnią łódź, która nie ma deklaracji zgodności?
 • Czy można zarejestrować jednostkę, która nie ma deklaracji zgodności, a powinna ją mieć?
 • Jeśli interesant nie posiada deklaracji zgodności CE, jakie dokumenty mogą być podstawą do rejestru?
 • Najważniejsze zagadnienia dotyczące silników
 • Jakie dokumenty mogą potwierdzać dane o silniku?
 • Czy powinien być to certyfikat? A może świadectwo badań?
 • Jak powinien wyglądać certyfikat silnika?
 • Jakie dokumenty mogą potwierdzać napęd łodzi, jeśli nie ma ona certyfikatu?
 • Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji łodzi z silnikami powyżej 20 kW?
 • Jaki dokument to może być, jeśli interesant nie posiada certyfikatu CE?

Moduł VI

 • Czy można przyjąć oświadczenie o silniku, jeśli silnik ma więcej niż 20 kW? Czy jest to błąd?
 • Jak powinien wyglądać zagraniczny dokument potwierdzający moc silnika?
 • Czy instrukcja, która ma określać rodzaj napędu jednostki oraz jej moc powinna zostać dostarczona w oryginale?
 • Czy może zostać dostarczona w wersji elektronicznej?
 • Czy wnioskujący może dołączyć tylko część instrukcji silnika?
 • Jakie dokumenty są wymagane do łodzi posiadającej silnik wbudowany, a jakie do łodzi mającej silnik zaburtowy?
 • Interesantka sprowadziła silnik z Włoch, jednak na dokumentach w miejscu, gdzie znajduje się numer silnika, widnieje plama. Nie da się przez to odczytać tej informacji. Czy można zarejestrować taki silnik? Czy w takiej sytuacji można odmówić rejestracji silnika?
 • Czy nadal można używać dowodów rejestracyjnych wydanych przez Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego do potwierdzania wymiarów łodzi, mocy silnika, o ile nie uległa zmianie, liczby osób na pokładzie oraz własności. Jeżeli ważność tych dokumentów straciła ważność, gdyż często jest to jedyny dowód własności takiej łodzi.
 • Aby zarejestrować jednostkę z silnikiem można dostarczyć “Inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego” tego silnika. Jaki to może być dokument? Czy tabliczka znamionowa z silnika jest takim dokumentem?
 • Co zrobić, jeśli interesant nie posiada certyfikatu/dokumentu potwierdzającego moc silnika?
 • Co zrobić, jeśli interesant nie posiada certyfikatu potwierdzającego legalne nabycie silnika?
 • Najważniejsze zagadnienia dotyczące innych dokumentów
 • Które organy wydają jakie dokumenty, które są później wymagane do zarejestrowania łodzi?
 • Które ustawy informują o dokumentach, które są podstawą do rejestrowania łodzi?
 • Jakie dokumenty nie mogą być podstawą do rejestracji?
 • Interesant do zarejestrowania łodzi przyniósł jedynie zagraniczne dokumenty, co w takim przypadku zrobić? Czego powinno się wymagać, rejestrując zagraniczną jednostkę?
 • Jakie dokumenty mogą potwierdzać jakie dane?
 • Jak wyglądają wypisy z rejestru statków?
 • Jakie dokumenty mogą wydawać producenci? Jak one wyglądają?

Moduł VII

 • Co zrobić, jeśli petent nie posiada dowodu zakupu jednostki?
 • Jak powinna wyglądać umowa kupna?
 • Jak mogą wyglądać dokumenty potwierdzające własność?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy interesant, który posiada starszą łódź, nie ma dokumentu potwierdzającego własność?
 • Czy osoba, która posiada jednostkę ponad 10 lat i wcześniej była ona zarejestrowana w Polskim Związku Motorowodnym, musi przedstawić dokument własności jednostki?
 • Jakie dokumenty powinny posiadać łodzie pływające na wodach morskich, a jakie na wodach śródlądowych?
 • Jakie dokumenty powinny posiadać łodzie, które pływają na morskich wodach wewnętrznych?
 • Czy można zarejestrować łódź na podstawie dokumentów, które wygasły z mocy prawa?
 • Czy na podstawie dokumentów, które straciły ważność, można zarejestrować łódź?
 • Czy stary dowód rejestracyjny łodzi, który nie jest już ważny, może służyć do jej zarejestrowania? Jeśli tak, to w jaki sposób umieścić to w REJA24?
 • Co zrobić, jeśli osoba rejestrująca jednostkę posiada jedynie dokumenty, które straciły już swoją ważność?
 • Czy stare dokumenty np. stare dowody rejestracyjne mogą być podstawą do rejestracji i danych o jednostce?
 • Czy można wprowadzić do systemu dane łodzi, które są potwierdzone na dokumencie, którego moc prawna wygasła?
 • Jak organ rejestrujący powinien postępować w przypadku braku dokumentacji potwierdzających dane jednostki pływającej tj. aktu własności w tym faktury bądź umowy, jedynie przedstawiając stary dokument rejestracyjny z poprzednich rejestracji?
 • Czy stary dowód rejestracyjny z PZŻ jest źródłem danych o jednostce?
 • Jak działać w przypadku błędnych dokumentów lub przy ich braku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dokumenty zawierają błędy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dokumenty są np. rozmazane?
 • Co zrobić gdy interesant nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów?
 • Czy można dokonać rejestracji przy wybrakowanej dokumentacji łodzi?
 • Co zrobić, jeśli interesant nie posiada pełnej dokumentacji łodzi, którą sprowadził z zagranicy?
 • Jakie dokumenty można pominąć, rejestrując łódź?
 • Co zrobić, jeżeli jednostka/łódź/interesant nie posiada żadnych dokumentów?
 • Co zrobić, jeśli nie można uzyskać dokumentów potrzebnych do zarejestrowania łodzi? Czy można wtedy odmówić rejestracji?
 • Czy można zarejestrować łódź, która nie posiada żadnych dokumentów? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Interesant sprowadził jednostkę pływającą z Norwegii i nie posiada żadnych dokumentów, ponieważ jednostka nie podlegała rejestrowi w tamtym kraju. Petent nie posiada również potwierdzenia opłat związanych z przewozem. Czy można taką jednostkę zarejestrować? Na podstawie czego można taką jednostkę zarejestrować?
 • Co zrobić, gdy interesant posiada jedynie dokument kupna?
 • Interesant przyniósł dokumenty dotyczące łodzi, nie ma jednak dokumentów potwierdzających jej nabycie. Jakich dokumentów należy wymagać? Co zrobić, jeśli petent nie ma takich dokumentów i nie może ich uzyskać?
 • Co zrobić, gdy łódź nie posiada dokumentu związanego z napędem silnika?
 • Jeśli interesant nie ma danego dokumentu, to czy można zarejestrować łódź tylko na podstawie oświadczenia?
 • Jak potwierdzić tożsamość wnioskującego?
 • Czy jest wymagany skan dowodu osobistego do rejestracji łodzi?
 • Czy do rejestracji należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, czy wystarczy deklaracja i okazanie go przez petenta przy odbiorze dokumentów?
 • Czy wnioskujący musi napisać oświadczenie o miejscu zamieszkania? Pomimo tego, że wpisywał je we wniosku?
 • Czy należy wymagać zaświadczenia o miejscu zamieszkania wnioskującego z urzędu gminy lub miasta?
 • Jak rozwiązać specyficzny przypadek?
 • Czy można zarejestrować łódź, która została samodzielnie zbudowana? Jeśli tak, to jakich dokumentów należy wymagać?
 • Czy można zarejestrować łódź wykonaną metodą gospodarczą, na własny użytek? Przykład: Właściciel kupił kiedyś samą skorupę łodzi i resztę prac wykonał sam. Dł. 12 m, szer. 3 m, zanurzenie 1,10 m, do tego zamontował silnik zaburtowy o mocy 11,2 kw. Jakie dokumenty powinien przedstawić, aby można było zarejestrować taką łódź?

Moduł VIII

 • Jakich dokumentów należy wymagać, od osoby, która chce zarejestrować łódź, która jest w budowie?
 • Jaki dokument poświadcza to, że łódź jest w budowie?
 • Czy można zarezerwować numer jednostki, jeżeli jest ona w budowie? Jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów?
 • Jak odpowiednio zweryfikować dostarczone dokumenty?
 • Jaka powinna być procedura, jeśli stwierdzi się, że dokument jest sfałszowany? Np. umowa sprzedaży. Czy jako organ rejestrujący można to stwierdzić? Czy należy powołać grafologa, czy raczej w sytuacji niepewności przekierować sprawę do prokuratury?
 • Właściciel, a armator łodzi
 • Czy załącznik posiada zgodę właściciela na uprawianie żeglugi przez armatora - jeśli ktoś jest jednocześnie właścicielem i armatorem, to powinien zaznaczyć „tak” czy „nie”? Czy sam sobie powinien napisać takie oświadczenie?
 • Czy osoba składająca wniosek, która jest jednocześnie armatorem i właścicielem, musi wypełniać dane dotyczące właściciela i dublować informacje? Czy może ten punkt pominąć?
 • Co zrobić, gdy ta sama osoba jest jednocześnie właścicielem i armatorem? Czy powinno wymagać się od niej dokumentu pozwalającego na korzystanie z łodzi?
 • Jeśli właściciel łodzi jest jednocześnie jej armatorem, czy musi on sam sobie napisać oświadczenie, że może on korzystać z łodzi?
 • Jeżeli właściciel jest równocześnie armatorem, to czy musi pisać dla siebie zgodę na użytkowanie, czy wystarczy, aby załączyć dokument potwierdzający własność?
 • Jeżeli łódź jest własnością leasingu i jest rejestrowana w REJA24, to leasingobiorcę wpisujemy jako armatora. Czy w takim przypadku wystarczy oświadczenie leasingodawcy, że wyraża zgodę na wpisanie leasingobiorcy jako armatora? Czy potrzebna jest umowa leasingu jako załącznik?
 • Jaki dokument potwierdza kategorię projektową?
 • Jeżeli jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających jej kategorię projektową, to czy można tę kategorię wpisać na podstawie oświadczenia?
 • Inspektor Polskiego Związku Żeglarskiego wydał uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, który jest odświeżeniem deklaracji zgodności CE i określił kategorię projektową jednostki - czy jest możliwość dodania tej informacji do systemu REJA24? (art. 34j ustawa o żegludze śródlądowej)
 • Czy jeśli PRS, czyli uznana przez Komisję Europejską organizacja wyda dokument z określoną kategorią projektową, to czy można na ich podstawie wpisać kategorię do rejestru? Czy będzie to złamanie przepisów?
 • Czy jeśli jednostka jest zbudowana przez wnioskodawcę pod nadzorem PRS, to czy wnioskodawca sam może określić kategorię projektową? Czy taka osoba, może wystawić deklarację zgodności CE?
 • Jeżeli jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających jej kategorię projektową, to czy można tę kategorię wpisać na podstawie tabliczki znamionowej?
 • Kategoria projektowa jest określona na tabliczce znamionowej, jednak łódź nie posiada deklaracji zgodności CE - co należy zrobić? Jakie informacje zaznaczyć i jakie dokumenty załączyć? Zaznaczenie, że jednostka nie posiada kategorii byłoby przecież niepoprawna.
 • Interesant nie posiada deklaracji zgodności CE (np. łódź jest za stara), natomiast posiada tabliczkę znamionową z określoną kategorią. Co zrobić w takim przypadku? Czy powinno się zaznaczyć, że łódź nie posiada kategorii, nawet jeśli jest ona określona? Czy można podać kategorię na podstawie tabliczki znamionowej? Jeśli tak, to jak powinno to zostać udokumentowane?
 • O tabliczce znamionowej…
 • Gdzie na łodzi może znajdować się tabliczka znamionowa?
 • Co zrobić jeżeli brakuje tabliczki znamionowej?
 • Czy potwierdzając dane, można bazować na tabliczkach znamionowych?
 • Jak rozwiązać problemy związane z nieprawidłowymi numerami identyfikacyjnymi?
 • W jaki sposób postępować, jeżeli numery identyfikacyjne kadłuba mają nieodpowiedni format?
 • Co zrobić, jeśli format numeru rejestracyjnego kadłuba jest nieodpowiedni?
 • Co zrobić, jeśli brakuje numerów rejestracyjnych kadłuba?
 • Interesant jest nowym właścicielem łodzi i przychodzi zgłosić jej nabycie. Okazuje się, że łódź nie ma numerów rejestracyjnych REJA24. Jej numery rejestracyjne były wydane przed wejściem tego systemu. Jakie działania powinno się podjąć?
 • Interesant posiada numer identyfikacyjny jednostki od producenta, jednak nie posiada on wystarczającej liczby znaków, aby móc umieścić go w rejestrze. Co zrobić w takiej sytuacji? Jaka jest wtedy procedura? Czy należy nadać nowy numer identyfikacyjny? Jeśli tak, to co zrobić w sytuacji, gdy klient nie zgadza się na zmianę? W jaki sposób wytłumaczyć tę sytuację? Co klient powinien okazać w sytuacji ewentualnej sprzedaży, aby nie oskarżono go o chęć oszustwa? Czy należy wystawić w takim przypadku jakiś dodatkowy dokument?
 • Co zrobić, jeśli numer rejestracyjny posiada inny format, jednak da się zauważyć, że brakuje dwóch pierwszych znaków wskazujących na kraj pochodzenia jednostki?
 • Czy istniałaby możliwość wpisywania starego numeru CIN, HIN, VIN (tego dwunastoznakowego), zamiast nadawania nowego numeru INI, jeżeli dana jednostka taki posiada?
 • Co zrobić, jeśli skuter wodny nie ma numeru kadłuba lub numeru silnika?
 • Co zrobić jeśli numer silnika ma nieodpowiedni format?
 • Czy można odmówić rejestracji łodzi, jeśli numery kadłuba mają nieodpowiedni format?
 • Czy można odmówić rejestracji silnika, jeśli jego numer ma nieodpowiedni format?
 • Co zrobić jeśli brakuje numerów silnika?
 • Co zrobić, jeśli numer na kadłubie różni się od numeru w dokumentach?
 • Co zrobić, jeśli numer na kadłubie nie posiada dwóch pierwszych znaków, które wskazują na kraj pochodzenia, jednak widnieją one w dokumentach łodzi? W jaki sposób zarejestrować taką łódź?
 • Co zrobić, jeśli numer w dokumentach nie posiada dwóch pierwszych liter wskazujących na kraj pochodzenia, natomiast widnieją one na kadłubie? W jaki sposób zarejestrować taką łódź?
 • Co zrobić, gdy stare numery nie wchodzą do systemu?
 • Jak należy udokumentować to, że łódź posiada stary numer kadłuba?
 • Czy po styczniu 2023 można zachować stare numery rejestracyjne? Jeśli nie można ich zachować, to czy musimy wymagać ich podania?
 • Co jeśli wnioskujący przekroczy okres 30 dni?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nabycie jednostki nie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni?
 • Co zrobić jeśli zbycie jednostki nie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni?
 • Jakie konsekwencje ponosi interesant, który nie zgłosił nabycia lub zbycia jednostki w ciągu 30 dni?
 • Czy można naliczyć karę w przypadku rejestracji po 30 dniach od nabycia lub zgłoszenie zbycia po takim okresie? Jaka jest do tego podstawa prawna?
 • Jak postępować z nieodebranymi dokumentami?
 • Co powinno się zrobić z niewydanymi dokumentami?
 • Jak długo powinno się przetrzymywać niewydane dokumenty?

Moduł IX

 • Jak odpowiednio przerejestrować łódź oraz odnotować zbycie lub nabycie jednostki?
 • Czy można rejestrować łódź jeśli zbycie łodzi nie zostało zgłoszone?
 • Czy aby zarejestrować łódź i zgłosić nabycie czekać, aż osoba sprzedająca zgłosi zbycie?
 • Co zrobić, jeśli podczas rejestracji okazuje się, że poprzedni urząd nie dołączył zaświadczenia o wydaniu dokumentu rejestracyjnego? W jaki sposób dokumentować przedłużenie się sprawy?
 • Jak organ rejestrujący powinien postępować w przypadku, gdy zarejestrowaliśmy jednostkę, ale nie jest możliwe wystawienie zaświadczenia ze względu na to, iż poprzedni właściciel nie zgłosił zbycia ani nie przekazał dokumentu REJA24 nabywcy, a ten nie zarejestrował nabycia i sprzedał kolejnemu kupującemu? Czy powinniśmy nakładać karę grzywny oraz czy w tym momencie trzeciej osobie rejestrującej, która nie miała świadomości o takiej sytuacji, przysługuje zwrot opłaty za rejestrację?
 • Czy gdy zaznacza się czy jednostka była już rejestrowana to chodzi o rejestrację jakąkolwiek, czy rejestrację dokonaną przez osobę, która aktualnie posiada tę jednostkę?
 • Czy osoba, która kupiła łódź z dowodem rejestracyjnym, we wniosku powinna zaznaczyć, że jednostka była już zarejestrowana czy nie? Jeśli to nie wnioskujący rejestrował łódź?
 • Czy przed rejestracją powinniśmy żądać dokumentu o wyrejestrowanej jednostce pływającej z poprzedniego rejestru, w przypadku gdy: dokument nie jest wystawiony na aktualnego właściciela oraz w przypadku gdy wniosek o rejestrację do systemu REJA24 składa aktualny właściciel?
 • Wnioskujący zaznacza, że łódź była zarejestrowana w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej, co to oznacza? Co należy zaznaczyć w REJA24?
 • Czy przerejestrowując łódź w związku z obowiązkiem do 31 stycznia 2023 r., należy wpisać datę wykreślenia z rejestru czy obowiązku przerejestrowania?
 • Czy osoba przerejestrowująca łódź musi dokonać zmian w urzędzie, w którym rejestrowała ją wcześniej? Czy może być to jakikolwiek urząd?
 • Czy osoba chcąca nanieść zmiany w rejestracji łodzi może to zrobić w jakimkolwiek urzędzie? Czy jedynie w urzędzie, w którym rejestrowała jednostkę?
 • Czy po zarejestrowaniu łódź jest przywiązana do konkretnego urzędu?
 • Czy i kiedy można odmówić rejestracji łodzi?
 • Kiedy można odmówić rejestracji łodzi? Jaka jest do tego podstawa prawna?
 • Czy można odmówić zarejestrowania jednostki, która nie ma deklaracji zgodności, a powinna ją mieć?
 • Czy można odmówić rejestracji, jeżeli interesant informuje nas, że nie posiada numerów kadłuba, jednak dostarcza dokumenty mówiące o tym, że łódź była już wcześniej rejestrowana?
 • Jakie są konsekwencje dla petenta, któremu odmówiono rejestracji? Co powinien zrobić?
 • Inne ważne zagadnienia
 • Jak zweryfikować czy jednostka nie jest już zarejestrowana w polskim rejestrze okrętowym? Czy należy wymagać jakichś dokumentów lub oświadczenia? Czy można o to zapytać petenta?
 • Co zrobić w przypadku, gdy interesant oświadcza, że zgubił dowód rejestracyjny i chce wyrobić nowy? Jaka jest procedura?
 • Petent zarejestrował skuter wodny, którego numery były przerobione przez poprzedniego właściciela. Okazało się, że inna osoba w Polsce również ma takie numery i to one są prawidłowe, jednak nie może nigdzie zarejestrować jednostki, ze względu na widniejące numery w rejestrze. Jakie organ rejestrujący powinien podjąć działania?
 • Jak organ rejestrujący powinien postępować w przypadku kradzieży jednostki pływającej? Jakie czynności może wykonać w tym: podjęcie działań w systemie, wysłanie niezbędnej dokumentacji itp.
 • Jak postępować w przypadku jednostek, które miały możliwość zachowania starych numerów rejestracyjnych, a otrzymały upomnienie bądź mandat za zły numer, gdyż pływają na wodach morskich, a ze starego numeru wynika, że może pływać po wodach śródlądowych?
 • Czy tymczasowe zaświadczenie rejestracyjne pozwala na pływanie łodzią, która jest podczas rejestracji?
 • Na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym jest napisane, że właściciel może się nim posługiwać przez okres 30 dni do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego lub decyzji odmownej wpisania do rejestru - czy z tego względu policja może wystawić mandat osobie pływającej łodzią, powołując się na zapis, że może zostać wydana decyzja odmowna?
 • PRZEGLĄDY
 • Jakie organy mogą dokonywać przeglądów technicznych łodzi?
 • Jakie organy mogą świadczyć o faktycznym stanie technicznym łodzi?
 • Jakie organy mogą dokonać przeglądu technicznego łodzi?
 • Kto ma uprawnienia do wydania dokumentu potwierdzającego dane napędu?
 • Kto powinien weryfikować uprawnienia osób dokonujących przeglądów technicznych lub wydających dokumenty potwierdzające dane dotyczące napędu?
 • Jak zweryfikować, czy uprawnienia osoby dokonującej przeglądu są dostateczne?
 • Jak powinien wyglądać dokument przeglądu?
 • Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający przegląd jednostki?
 • Jakie dane powinny zawierać dokumenty przeglądu pojazdu?
 • Jakie są ważne zagadnienia związane z przeglądami technicznymi?
 • Czy można wymagać od interesanta przeglądu technicznego?
 • Co ile powinien być wykonany przegląd techniczny łodzi?

Moduł X

 • Kiedy jednostka jest zwolniona z badań technicznych, jeśli posiada deklarację zgodności CE?
 • Jeśli łódź była zbudowana przez wnioskującego, to czy można w takim przypadku wymagać przeglądu technicznego?
 • Do kogo należy odsyłać, aby interesant mógł otrzymać informacje odnośnie dodatkowych przeglądów czy wymaganych dokumentów?
 • Czy skuter wodny powinien mieć dodatkowe przeglądy?
 • KARTA SIS
 • Jakie są najważniejsze kwestie dotyczące karty zapytania SIS?
 • Jaka jest podstawa prawna SIS?
 • Jaka jest procedura wysyłania karty SIS? W jaki sposób elektronicznie wysyłać kartę SIS?
 • Jak w szybki sposób wypełnić i wysłać kartę SIS?
 • Czy zawsze trzeba wysłać kartę zapytania SIS?
 • Jak może być argumentowane niewysłanie karty zapytania SIS? Jakie mogą być powody?
 • Czy można pominąć wysyłkę karty SIS, jeżeli petent przedstawia fakturę zakupu jednostki z silnikiem od producenta, którego można zweryfikować?
 • Jakie działania podjąć, gdy karta zapytania SIS zostanie pozytywnie rozpatrzona?
 • Jakie są procedury, gdy okaże się, że karta SIS zostanie pozytywnie rozpatrzona? Jaka jest procedura postępowania?
 • Co zrobić ze sprawą, jeśli dostanie się informację, że łódź jest poszukiwana w Schengen? Jakie działania należy podjąć? Czy sprawę powinno się zamknąć? Odmówić rejestracji, czy raczej zawiesić sprawę? A może zmienić datę jej rozpatrzenia?
 • Co zrobić jeśli nie ma odpowiedzi odnośnie karty SIS? Ile powinno się czekać na odpowiedź? Co w sytuacji, jeśli przez dłuższy czas nie ma informacji? Czy ponowić zapytanie? Z kim się kontaktować, aby uzyskać informację, czy karta SIS jest rozpatrywana?
 • PEŁNOMOCNICY
 • W jaki sposób pełnomocnik powinien wypełnić wniosek?
 • Kto powinien być wpisany jako wnioskujący - osoba reprezentująca czy reprezentowana? Czy może pełnomocnik powinien zostać wpisany jako wnioskujący, natomiast osoba, którą reprezentuje jako składająca wniosek? Jak to odnotować w papierowej wersji wniosku?
 • Jeśli wniosek wypełnia pełnomocnik, to gdzie powinien wpisać swoje dane, a gdzie dane właściciela?
 • Gdzie w wersji elektronicznej pełnomocnik powinien wpisać swoje dane, a gdzie właściciela?
 • Czy jeżeli łódź rejestruje obcokrajowiec za pośrednictwem polskiego pełnomocnika, to tenże obcokrajowiec musi posiadać adres do korespondencji na terenie Polski. Czy wystarczy polski adres tegoż pełnomocnika?
 • Kiedy pełnomocnik może dołączyć do sprawy i czy powinna zostać od niego pobrana opłata skarbowa?
 • Czy można wyznaczyć pełnomocnika jedynie do części rejestracji? Np. jedynie do odebrania dokumentów? Czy raczej, jeśli właściciel wypełniał wniosek on powinien odebrać wybrane dokumenty?
 • Czy petent może wyznaczyć pełnomocnika jedynie do odebrania dokumentów? Jeśli tak, to czy powinno się od niego pobrać opłatę skarbową? I w jaki sposób powinno się odnotować to w systemie?
 • Czy jeśli pełnomocnik wypełniał wniosek, to czy właściciel może odebrać wydane dokumenty? Czy w takim przypadku powinna zostać pobrana opłata skarbowa?
 • Czy wydane dokumenty może odebrać bliska osoba wnioskującego?
 • Jeśli dokumenty ma odebrać bliska osoba wnioskującego, to czy potrzebuje do tego posiadać pełnomocnictwo?
 • Czy od pełnomocnika należy wymagać opłaty za pełnomocnictwo? Jaka jest podstawa prawna do pobrania opłaty za pełnomocnictwo?
 • Czy jeśli dokument odbiera bliska osoba wnioskującego, to czy należy pobrać od niej opłatę 17 zł?
 • Jeśli właściciel działał w swoim imieniu, jednak wyznacza pełnomocnika do odbioru kodu dostępu. Czy właściciel może na każdym etapie rejestracji wyznaczyć pełnomocnika? Czy w takiej sytuacji powinno się pobrać opłatę? Jeśli wszystko powinno zostać udokumentowane w systemie, to jak zaznaczyć pełnomocnictwo w REJA24 w takim przypadku?
 • JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI
 • Jaką jednostkę niepodlegającą obowiązkowej rejestracji można zarejestrować?
 • Jednostki niepodlegające obowiązkowi rejestracji na wyraźną prośbę właściciela mogą zostać zarejestrowane, czy to oznacza, że można zarejestrować każdą jednostkę pływającą?
 • Jakie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, można zarejestrować?
 • Jakie są kryteria decydujące o tym, czy przyjąć daną jednostkę do rejestracji?
 • Aby dokonać rejestracji jednostki, która nie podlega rejestracji, czy należy dowodzić, że jest to łódź?
 • Na jakiej podstawie prawnej można odmówić rejestracji jednostki, która nie podlega obowiązkowi zarejestrowania?
 • Czy można zarejestrować… obiekty niebędące jachtem?
 • Czy na wniosek właściciela powinno się zarejestrować kajak, dmuchany kajak, ponton, pomost pływający, tratwy, rower wodny? Czy jest obowiązek zarejestrowania tych jednostek?
 • Czy można odmówić rejestracji? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?
 • Czy można zarejestrować pomost pływający jako łódź? Jeśli nie to jaka jest podstawa prawna do odmowy?
 • Czy można zarejestrować pomost pływający, który został skonstruowany przez wnioskodawcę?

Moduł XI

 • Czy można zarejestrować houseboat, który został skonstruowany przez wnioskodawcę?
 • Jakie parametry i wymagania powinny spełniać tratwy, aby można było je zarejestrować?
 • Czy ktoś może wymusić na wnioskującym rejestrację?
 • Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel wymusza na interesancie zarejestrowanie obiektu typu kajak/pomost pływający?
 • Czy policja lub właściciele wód służących do połowu, mogą wymusić rejestrację łodzi na wędkarzu, który posiada łódkę niepodlegającą rejestrowi? Jaka jest do tego podstawa prawna?
 • Czy osoby posiadające łódki niepodlegające rejestrowi, jednak chcące łowić, muszą być zarejestrowane? Jaka jest do tego podstawa prawna?
 • INNE
 • Wody morskie, a śródlądowe
 • Które to wody śródlądowe, a które morskie?
 • Czym są wody morskie wewnętrzne?
 • Dlaczego łódź zarejestrowana do pływania na wodach morskich i śródlądowych musi wpisać nadmorski port macierzysty? W jakiej ustawie jest to określone?
 • Dlaczego występuje różnica w dokumentacji łodzi przeznaczonych do pływania na wodach morskich i śródlądowych?
 • W czym jest zasadnicza różnica w wymaganiach i dokumentacji między łodziami pływającymi na wodach śródlądowych a na wodach morskich?
 • Co oznacza, że jednostka jest przeznaczona do pływania na wodach śródlądowych? Z czym to się wiąże?
 • Aby petent mógł pływać jednostką za granicą, potrzebny jest międzynarodowy numer rejestracyjny łodzi, który nadaje się przy określeniu kategorii morskiej. Co w przypadku, jeśli petent chce pływać łodzią na zagranicznych wodach śródlądowych?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli petent chce pływać jednostką za granicą? Jakie są niezbędne dokumenty i procedury?
 • Dodatkowe informacje, przeglądy i kwalifikacje
 • Czym jest pozwolenie radiolokacyjne? Gdzie można je uzyskać?
 • W jakich ustawach należy szukać informacji o dodatkowych wymogach, przeglądach, czy kwalifikacjach osoby posiadającej łódź? Gdzie można znaleźć te ustawy?
 • Jakie umiejętności i zaświadczenia o nich musi posiadać osoba prowadząca skuter?
 • Jakie dodatkowe zaświadczenia oraz dokumenty powinna mieć osoba prowadząca skuter wodny? Gdzie znaleźć takie informacje?
 • W jakich ustawach należy szukać informacji o dodatkowych wymogach, przeglądach, czy kwalifikacjach osoby posiadającej łódź? Gdzie można znaleźć te ustawy?
 • Dlaczego skuter jest rejestrowany jako jacht motorowy?
 • Jakie dokumenty powinna mieć przy sobie osoba, pływając łodzią?
 • Zagadnienia prawne
 • Dlaczego na zaświadczeniu potwierdzającym złożenie wniosku nie ma numeru sprawy? Czy powinien być on tam umieszczony?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w umowie kupna skutera jest informacja, która wskazuje na to, że jednostka nie posiada silnika?
 • Czy wniosek o rejestrację jest ustalany odgórnie i nie można zmienić jego formy?
 • W jaki sposób ułatwić petentowi wypełnianie wniosku?
 • Jakie są konsekwencje niepoprawnego zarejestrowania łodzi?
 • Jakie są konsekwencje niepoprawnego prowadzenia rejestracji łodzi?
 • Pytania z czatu:
 • Jeżeli nie wpiszemy numeru VIN w przeznaczonym miejscu, a jedynie w rubryce 47, to czy system REJA24 nada jednostce INI, który będzie widniał na dowodzie rejestracyjnym?
 • Co w przypadku, gdy z numeru WIN nadanego przez producenta nie ma deklaracji CE, a nie możemy posługiwać się dr z PZZ?
 • Co w przypadku braku numeru PESEL nabywcy? Czy przy rejestracji należy wprowadzić nabywcę? Czy można od razu zarejestrować? Jak zgłaszać nabycie i zbycie w przypadku umów pośrednich?
 • Czy jednostką śródlądową można pływać w rejonie przybrzeżnym na morzu? Patent na to zezwala do 2 mil od brzegu. Czy jednostka musi być zarejestrowana jako morska, jeżeli wypływa w morze?
 • oraz wiele więcej pytań z programu

Moduł XII

 • Jednostka jest składana z elementów/laminatów , które posiadają numery identyfikacyjne. Składa je inna firma i doposaża. Kto jest w takim przypadku producentem? Kto wystawia deklarację? Laminaty mają numer identyfikacyjny , ale producent nie wpisał ich w deklarację
 • Czy można zarejestrować jednostkę morską do 15 kW i 7,5m, jeżeli z wykresu z REJA24 wynika, że każda jednostka morska powinna mieć pozwolenie radiowe, z wyjątkiem niektórych sfer, w których nie ma nadajników?
 • Jeżeli ktoś ma żeglugę morską i śródlądową, to czy wystarczy certyfikat stanu technicznego przy żegludze śródlądowej?
 • Jeżeli osoba fizyczna jest armatorem i właścicielem, to czy też są wymagane umowy?
 • Jak wpisywać silniki elektryczne, jeżeli specyfikacja jest w LBS?
 • Zgodnie z przepisami jednym źródłem informacji o kategorii projektowej jest deklaracja zgodności CE, tak również jest w systemie. Czy jest to dobre rozwiązanie?
 • Jednostka ma deklaracje, w której nie ma roku produkcji. Czy możemy posiłkować się numerem CIN/HIN/VIN? Zdarzyło się, że rok modelu CIN H807, a jednostka była wyprodukowana w 2018 roku (na podstawie faktury). Według CIN dwie ostatnie cyfry są rokiem modelu, a 3 i 4 litera są miesiącem i rokiem. Jak po jednej cyfrze wiedzieć, czy jednostka została wybudowana w 2018 czy w 2008 roku?
 • Dlaczego bez numeru VIN i numeru silnika rejestracja jest niemożliwa?
 • Z jakich przepisów wynika obowiązek podania numeru silnika?
 • Kto ma się zwrócić do producenta o dokumenty - wnioskodawca czy urzędnik?
 • Jeżeli nie ma numeru silnika, to w jaki sposób wysłać zapytanie SIS?
 • Jak postępować w przypadku, gdy któryś z poprzednich właścicieli nie dopełnił obowiązkowi rejestracji jednostki?
 • Jak zgłaszać zbycie i nabycie w tym przypadku? Czy za każdym razem trzeba zgłaszać nabycie?
 • Czy od razu można zmienić dane i wpisać siebie jako właściciela?

Prowadzący

Paulina Kawęcka - od 2001 roku pracownik Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, od 2017 roku obejmuje stanowisko do spraw ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego. Zajmuje się rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m. W poprzednim roku Urząd Miasta Szczecin rozpatrzył 650 spraw, natomiast w tym roku jest już ich 1000. Poza Polskim Związkiem Żeglarskim i Polskim Związkiem Motorowym i Narciarstwa Wodnego jest to jeden z powiatów o największej ilości rejestracji w Polsce. Absolwentka kierunku biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia