Wideoszkolenie: Ochrona przed hałasem

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Postępowanie w przypadku skarg na hałas krok po kroku. Jak i kiedy prowadzić pomiary hałasu? Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu? Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej? Czy powinny być zwroty finansowe za kolejne pomiary? Jak wydawać decyzje ograniczające emisję hałasu? Co powinna zawierać umowa z firmą, która wykonuje pomiary? Czy istnieją dotacje na proces wykonywania pomiaru?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach powiatowych, osób zajmujących się hałasem

Powiemy o procedurze wykonywania pomiaru hałasu, która stanowi dla Państwa wiele problemów
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z hałasem w środowisku i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu, czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją, czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu?
 • Czy należy wszcząć postępowanie w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy chcą, by pomiar hałasu był przeprowadzany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz i używa głośnych maszyn), a jednak należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która tworzy hałas, może się przygotować – jak to rozwiązać? Czy zawsze należy zawiadomić o pomiarze?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe?
 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren, na którym się znajdują, należy też do usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu. Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak po zmianach będzie wyglądał „Program ochrony środowiska przed hałasem”?


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich szkoleń:

 • Czy przedsiębiorca musi podpisać protokół kontroli?
 • Jakie działania powinien podjąć organ w przypadku, gdy mieszkaniec bloku zgłasza uciążliwości akustyczne spowodowane działaniem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zlokalizowanych na dachu sąsiedniego bloku?
 • Czy food truck, w którym w środku włączona jest muzyka podlega pod przepis art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Czy w przypadku, gdy organ wszczął postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego na zarządcę drogi, skarżący będzie stroną postępowania?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego można przekazać skargę do sanepidu na hałas, który jest przenoszony poprzez fale akustyczne przenoszone po ścianie? Zakład jest połączony ścianą z budynkiem mieszkalnym.
 • Co w przypadku, gdy mieszkańcy skarżą się na hałas z klimatyzatora znajdującego się na budynku usługowym?
 • Czy powinniśmy zlecić wykonanie pomiaru hałasu w budynku mieszkalnym, w którym właściciel prowadzi działalność, ma salę bankietową? Czy wysyłać do PINB?
 • Do jakiego organu przesłać skargę na wibracje i drgania podłoża?
 • Czy pomiar hałasu prowadzimy jedynie dla jego źródeł – przedsiębiorstw wybudowanych i użytkowanych zgodnie z przepisami prawa? Nie prowadzimy pomiarów dla samowoli budowlanych. Czy celem sprawdzenia tego faktu każdorazowo powinniśmy sprawdzać legalność w PINB-ie?
 • Jeżeli organem ochrony środowiska dla podmiotu jest marszałek, to czy on prowadzi pomiary i wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu?
 • Czy rozpatrzenie skargi na hałas z placu zabaw (krzyki, rozmowy, zabawa na urządzeniach) należy do kompetencji prezydenta miasta?
 • Na jakiej podstawie pracownik urzędu przed kontrolą może wejść na teren przedsiębiorstwa celem dokonania oględzin, określenia ilości instalacji i sporządzenia adnotacji?
 • Czy przed wizją w terenie, oględzinami należy poinformować przedsiębiorcę?
 • W jaki sposób przeprowadzić pomiary na ścieżce rowerowej i hałasu ze strzelnicy sportowej?
 • Co w przypadku, gdy właściciel strzelnicy utrudnia przeprowadzenie pomiaru hałasu poprzez powodowanie zakłóceń w okolicy punktu pomiarowego albo ogranicza możliwość przeprowadzenia pomiarów w trakcie szkoleń służb mundurowych?
 • Czym argumentować konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego?
 • Czy podstawą do zobowiązania strony do przeprowadzenia przeglądu ekologicznego są przekroczenia poziomu hałasu na mapach akustycznych?
 • Co w sytuacji uciążliwości hałasowej spowodowanej działalnością lokalu weselnego? Pomiary hałasu przeprowadzono i wykazały przekroczenia w nocy (hałas wywołany głośnymi rozmowami i krzykami uczestników wesela)?
 • Czy skarga na hałas pochodzący z agregatu prądotwórczego OSP, która jest jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą, może być traktowana jak skarga na zakład? Czy w tym przypadku ma zastosowanie przepis art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Czy istnieje przepis regulujący konieczność pracy przy zamkniętych drzwiach i oknach w hali produkcyjnej?
 • Jak postąpić w przypadku kilku zakładów znajdujących się w bliskiej odległości? Skarga jest tylko na jeden zakład, który twierdzi, że hałas pochodzi od innych przedsiębiorstw, choć jego położenie wskazuje na główne źródło hałasu
 • Co w przypadku, gdy pomiędzy zakładem produkcyjnym, a osiedlem domków jednorodzinnych znajduje się stacja i linia PKP, a mieszkańcy skarżą się na hałas z zakładu produkcyjnego?
 • Co ze skargami anonimowymi z aplikacji „Zgłoś interwencję” przekazanymi przez GIOŚ, jeżeli wg przepisów k.p.a. powinniśmy mieć wniosek/skargę z podpisem?
 • Czy skarżący na hałas powinien wskazać konkretne miejsce (adres lub numer działki), gdzie według niego następuje przekroczenie hałasu, a skarga określa tylko zakład emitujący hałas?
 • Kto powinien zająć się hałasem z odwiertu geotermalnego?
 • Jeżeli działka i budynek mieszkalny skarżącego nie są objęte MPZP, to czy starostwo może przeprowadzić pomiary hałasu na jego posesji i ocenić, czy występują przekroczenia?
 • Kto powinien określać faktyczne zagospodarowanie w przypadku miast na prawach powiatu?
 • Czy powinniśmy wykonywać klasyfikację terenu dla przebudowy linii kolejowych, która biegnie przez całe miasto? Przedsiębiorstwa składają takie wnioski dla potrzeb wykonania dokumentacji pod decyzje środowiskowe. Czy mamy obowiązek realizacji wniosków?
 • Co w przypadku, gdy w starym MPZP duży teren ogrodów działkowych nie został wskazany jako teren chroniony akustycznie?
 • Czy wykonanie pomiarów należy zlecić dla wszystkich terenów chronionych znajdujących się wokół zakładu, czy tylko dla terenów, których dotyczy skarga?
 • Czy dobrym rozwiązaniem będzie wszczęcie postępowania, a potem jego umorzenie w przypadku braku przekroczeń, jeżeli strona może odwołać się od decyzji?
 • W jakim postępowaniu należy wykonać pomiary w trakcie kontroli na podstawie przepisu art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska?
 • Czy w przypadku przekroczeń hałasu mierzonego w bloku mieszkalnym, stronami postępowania będą wszyscy właściciele mieszkań, czy wyłącznie skarżący?
 • Kto jest stroną postępowania, jeżeli przekroczenia poziomu hałasu występują na terenie zabudowy wielorodzinnej? Administrator budynku czy wszyscy mieszkańcy?
 • W jaki sposób ocenić, kto jest stroną w postępowaniu w przypadku gęstej zabudowy mieszkaniowej?
 • Decyzja jest wydawana z urzędu z dopuszczeniem stron, które wykazały interes prawny. Po co szukać innych stron, jeżeli hałas zostanie ograniczony z urzędu i zyskają wszyscy w zasięgu oddziaływania?
 • Wyroki uchylające decyzje hałasowe z powodu ograniczenia stron postępowania
 • Co w sytuacji skarg na hałas pochodzący z samolotów i pobliskiego lądowiska? Uprawnienia w zakresie wydawania dla samolotów i cofania świadectwa zdatności w zakresie hałasu posiada prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czy starosta powinien zlecić przegląd ekologiczny?
 • Jeżeli normy nie są przekroczone, to jakie pismo należy wydać? Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, decyzję o odmowie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu czy decyzję o umorzeniu postępowaniu?
 • Jakie czynności podjąć, jeżeli podmiot, który jest adresatem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie przesyła wyników okresowych pomiarów hałasu?
 • Co, jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania wyników pomiarów hałasu, a ich nie przekazuje? Czy sprawę należy zgłosić do WIOŚ?
 • Czy w przypadku braku przekazywania pomiarów starosta powinien wszcząć postępowanie egzekucyjnie niezależnie od działań WIOŚ?

1. Jak prawidłowo podchodzić do spraw związanych z ochroną przed hałasem? Jakie są kompetencje starostw w tym zakresie? Jak krok po kroku ma przebiegać postępowanie w przypadku skarg na hałas?

 • Co robić w sytuacji, gdy normy są dotrzymane, a ludzie dalej się skarżą?
 • Skąd starostwo ma pobierać pieniądze na wykonywanie pomiarów, na opłacenie laboratorium?
 • Jak wybrnąć z sytuacji, jeżeli zlecamy przez organ pomiary hałasu i one nie wykazują przekroczeń, a ludzie dalej się skarżą?
 • Hałas emisji dzwonów kościelnych — jak do tego podejść?
 • Czy dzwon kościelny na wieży to instalacja?
 • Czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją? Jak podejść do takiego problemu?
 • Czy powinno być jakieś uwarunkowanie co do tego, jak wysoko powinny znajdować się dzwony na wieży kościelnej?
 • Czy dzwony na wieży muszą mieć żaluzje, aby było trochę ciszej?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe? Budżet ustala się rok wcześniej. Pieniądze odłożone na “Skargi i opłaty” - te pieniądze można wykorzystywać na pomiary czy nie?
 • Jak prowadzić kontrole w zakładach i jakie dane zbierać podczas postępowania?
 • Jak zdobywać akredytacje na pomiar?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak reagować na skargi? Od razu zlecać pomiary czy patrzeć na przeglądy?
 • Jak zakończyć sprawę, jeśli z przeglądu wynika, że nie ma przekroczeń, ale skargi dalej są?
 • Kiedy powinny być badania hałasu czy przed postępowaniem, czy po?
 • Ustalenie „stanu faktycznego”, by ustalić, jaka jest dopuszczalna głośność. Czy starostwo powinno samo ustalić dopuszczalną głośność, czy należy wystąpić o to do danej gminy? Która ścieżka jest prawidłowa?
 • Co w przypadku, gdy dojdzie do całej procedury pomiaru i normy nie są przekroczone?. Czy odpowiedzialność biorą za to osoby skarżące ? Czy organ ponosi koszty?
 • Czy na każdy wniosek należy do razu rozpocząć postępowanie i zlecać badania?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w sytuacji, gdy ktoś pisze skargę, że zwierzęta się stresują ze względu na pobliski pokaz sztucznych ogni w domu weselnym? Czy należy wykonać pomiary, a może zabronić w danym domu weselnym organizowania pokazu sztucznych ogni?
 • Czy tylko starostwo może zlecić wykonanie pomiaru, czy samo przedsiębiorstwo też?
 • Kiedy należy wszcząć postępowanie, w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu?
 • Czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru?
 • W jaki sposób wójt może pomóc w tematyce wykonywania pomiaru? Czy sam może dogadać się z firmą wykonująca pomiar?
 • PRZYKŁAD: jakie działanie powinno się podjąć przy hałasie kolejowym?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy zgłaszają problem, że jest hałas przy drogach powiatowych i gminnych. Co starostwo ma dalej z tym robić? Jak to procedować?
 • PRZYKŁAD: bardziej ekonomiczne jest dla starostwa używanie dmuchawy do liści, jednak ludzie skarżą się na jej hałas. Co można zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy starosta może przekazać skargę od mieszkańca do sanepidu, by oni przeprowadzili badanie? W jakiej sytuacji można wdrożyć takie działanie?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w związku ze skargami mieszkańców o występującym hałasie ze strzelnicy? Czy strzelnice wymagają przeglądu? Czy wymagają decyzji dotyczącej hałasu?
 • Czy w każdym przypadku muszą być wykonywane pomiary np. w momencie, w którym sąsiad oskarża sąsiada, że jest hałas?
 • Jak prawidłowo zweryfikować zgłoszenie, by wiedzieć, że jest potrzebny pomiar?
 • Czy należy wykonać pomiar w momencie, gdy ktoś zgłosi skargę na hałas z kościoła, ale okazuję się, że mieszka kilometr od kościoła? Logiczne, że mieszkając koło kościoła, musi zaakceptować hałas.
 • PRZYKŁAD: właściciel budynku posiada w nim wentylatory i dzierżawi najemcom lokale, które się tam znajdują. Pojawiają się skargi na hałas z wentylatorów. Kto ponosi odpowiedzialność? Właściciel budynku czy konkretni najemcy?

2. Klasyfikacja terenu chronionego akustycznie

 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren, na którym się znajdują, należy też do terenu usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu? Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?

3.Jaka jest procedura wykonywania pomiaru hałasu? Kto powinien taki pomiar prowadzić?

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru?
 • Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu?
 • Czy starosta może przyjąć pomiary hałasu zrobione przez zakład? Czy starostwo musi samodzielnie zrobić swoje pomiary, nie używając tamtych?
 • Czy sanepid może przeprowadzać badanie hałasu?
 • Jak zmierzyć poziom hałasu na wysokościach? Czy należy wykształcić się w tematyce ”badań wysokościowych”?
 • Jak przewieść drabinę na mierzenie hałasu na wysokości?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy skarżą się na paralotniarzy. Jak zbadać hałas przez nich wytwarzany?
 • Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej?
 • Czy pomiary powinny być robione podczas spotkań z zainteresowanymi ludźmi?
 • Czy w sytuacji, gdy strony sporu nie zgadzają się z wynikami pomiarów, to należy ponownie powtórzyć badanie hałasu ?
 • Czy powinny być zwroty finansowe za kolejny powtórzony pomiar hałasu?
 • Czy pomiary powtarzane są na czyjś koszt (konkretnie -tej osoby, która nie zgadza się z wynikami)?
 • Gdzie ustawić czujnik hałasu?
 • W jakich terminach wykonywać pomiary?
 • Jak informować właściciela o zamierzonych pomiarach?
 • Jak poprawnie zakwalifikować wyniki pomiarów?
 • PRZYKŁAD: ludzie chcą, by pomiar hałasu był wykonywany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz na głośnych maszynach), a należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która wydaje hałas, może się przygotować. Jak to rozwiązać?
 • Kto powinien być obecny podczas wykonywania pomiaru? Czy tylko skarżący, czy też właściciele wszystkich działek, na które ten hałas może potencjalnie oddziaływać ?
 • Jak “zmusić” przedsiębiorcę, by włączył wszystkie urządzenia, żeby móc zbadać hałas?
 • PRZYKŁAD: przedsiębiorca mówi, że zawsze ma zamknięte okna i drzwi przy pracy. Jak udowodnić, że ma otwarte, jeśli są świadkowie?
 • PRZYKŁAD: czy powinno się najpierw wszcząć kontrole na podstawie ustawy prawa przedsiębiorców i po miesiącu pojechać zrobić kontrole, a następnie w jej ramach zlecić laboratorium? Czy jest inna krótsza droga, by wykonać pomiary?
 • Czy można wszcząć postępowanie i w toku postępowania zlecić laboratorium wykonanie pomiarów?
 • W jaki sposób wynajmująca firma może „wymusić” na przedsiębiorcy pokazanie dokumentów i uruchomienie maszyn?
 • Czy wykonanie pomiaru można zlecić WIOŚ?
 • PRZYKŁAD: ktoś wyznaczył konkretny dzień na pomiar, ale pogoda się zmieniła (jest deszczowo). Co zrobić, jeśli zawiadomienie jest już wysyłane wcześniej? Jak to odwołać i zmienić? Co zrobić, gdy umowa z firmą wykonującą pomiar była tylko do określonego czasu?

4.Na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze firmy zajmującej się wykonywaniem pomiarów? Jakie zapisy zawrzeć w umowie z taką firmą?

 • Co powinna zawierać umowa na wykonywanie pomiarów z firmą?
 • W jaki sposób powinien odbywać się wybór firmy? Na co zwracać uwagę?
 • Jak wybierać firmę do wykonania pomiarów?

5. Jakwydawać decyzje ograniczające emisję hałasu?

 • Jak wydawać decyzję ograniczającą emisję hałasu?
 • Po jakim czasie firma, której wydano decyzję o co 2-letnim pomiarze kontroli, może domagać się o zniesienie takiej decyzji? Firma nie przekracza już normy hałasowej, do której musi się dostosować. Jak z takiej decyzji zrezygnować?
 • PRZYKŁAD: na osobę są skargi, że generuje hałas, ale nie jest nigdzie zarejestrowana jej działalność. Czy taką sprawę należy oddać do gminy i traktować taką osobę jako "osobę fizyczną", czy też starostwo powinno się zająć tą tematyką jako "osobą będącą przedsiębiorcą". Jak podchodzić do osób, które posiadają działalność, ale nie są zarejestrowane?
 • PRZYKŁAD: decyzje wydawane są dla przedsiębiorców, ale pojawił się przypadek, gdzie stroną postępowania jest osoba fizyczna, ponieważ ma instalację, na którą przedsiębiorca musi mieć zezwolenie. Jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku osoby fizycznej?

6. Conowego dla starostw wprowadzi „Program ochrony środowiska przed hałasem"?

 • Jak ta kwestia będzie wyglądała po zmianie?
 • Czy tylko marszałek będzie w tym uczestniczył?
 • Czy starostwo dostanie z tego tytułu nowe obowiązki?
 • Czy planować środki finansowe w związku z tym na przyszły rok?

Prowadzący

Katarzyna Ząbek - główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Od kilkunastu lat prowadzi sprawy związane z interwencjami i skargami na hałas w środowisku, postępowania kontrolne oraz postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w sprawach hałasu przemysłowego ale również związanego z mniejszymi formami prowadzonej działalności, „nietypowymi” źródłami hałasu, oraz w zakresie konfliktów społecznych, a także w przypadkach odwołań od decyzji oraz wznowień i innych trybów nadzwyczajnych. Od kilkunastu lat koordynuje prace związane z opracowywaniem map hałasu dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100tys. oraz administruje danymi w tym zakresie.

Jako absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Fizyki Technicznej ze specjalizacją Fizyka Środowiska, posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu oddziaływań na środowisko (w tym hałasu) i ich oceny, oraz doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, zdobyte podczas pracy jako nauczyciel akademicki. W swojej jednostce dodatkowo samodzielnie zajmuje się sprawami związanymi z ochroną środowiska przed polami elektromagnetycznymi, oraz prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
05 czerwca 2024

Podobne szkolenia