Wideoszkolenie: Ochrona przed hałasem

Postępowanie w przypadku skarg na hałas krok po kroku. Jak i kiedy prowadzić pomiary hałasu? Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu? Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej? Czy powinny być zwroty finansowe za kolejne pomiary? Jak wydawać decyzję ograniczające emisję hałasu? Co powinna zawierać umowa z firmą, która wykonuje pomiary? Czy istnieją dotacje na proces wykonywania pomiaru?

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach powiatowych, osób zajmujących się hałasem.

Powiemy o procedurze wykonywania pomiaru hałasu, która stanowi dla Państwa wiele problemów.
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z hałasem w środowisku i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu, czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją, czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru hałasu?
 • Czy należy wszcząć postępowanie w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu?
 • [PRZYKŁAD] Ludzie chcą, by pomiar hałasu był przeprowadzany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz i używa głośnych maszyn), a jednak należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która tworzy hałas, może się przygotować – jak to rozwiązać? Czy zawsze należy zawiadomić o pomiarze?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe?
 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren na którym się znajdują należy też do usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu. Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak po zmianach będzie wyglądał „Program ochrony środowiska przed hałasem”?


Szczegółowy program szkolenia:

1. Hałas

 • Co robić w sytuacji, gdy normy są dotrzymane, a ludzie dalej się skarżą?
 • Skąd starostwo ma pobierać pieniądze na wykonywanie pomiarów, na opłacenie laboratorium?
 • Jak wybrnąć z sytuacji, jeżeli zlecamy przez organ pomiary hałasu i one nie wykazują przekroczeń, a ludzie dalej się skarżą?
 • Hałas emisji dzwonów kościelnych - jak do tego podejść?
 • Czy dzwon kościelny na wieży to instalacja?
 • Czy elektryczne dzwony kościelne są instalacją? Jak podejść do takiego problemu?
 • Czy powinno być jakieś uwarunkowanie co do tego, jak wysoko powinny znajdować się dzwony na wieży kościelnej?
 • Czy dzwony na wieży muszą mieć żaluzje, aby było trochę ciszej?
 • Skąd brać pieniądze na badania pomiarowe? Budżet ustala się rok wcześniej. Pieniądze odłożone na “Skargi i opłaty” - te pieniądze można wykorzystywać na pomiary czy nie?
 • Jak prowadzić kontrole w zakładach i jakie dane zbierać podczas postępowania?
 • Jak zdobywać akredytacje na pomiar?
 • Kogo wyszkolić, by mógł wykonywać pomiary?
 • Jak reagować na skargi? Od razu zlecać pomiary czy patrzeć na przeglądy?
 • Jak zakończyć sprawę, jeśli z przeglądu wynika, że nie ma przekroczeń, ale skargi dalej są?
 • Kiedy powinny być badania hałasu czy przed postępowaniem, czy po?
 • Ustalenie „stanu faktycznego” by ustalić jaka jest dopuszczalna głośność. Czy starostwo powinno samo ustalić dopuszczalną głośność, czy należy wystąpić o to do danej gminy? Która ścieżka jest prawidłowa?
 • Co w przypadku, gdy dojdzie do całej procedury pomiaru i normy nie są przekroczone?. Czy odpowiedzialność biorą za to osoby skarżące ? Czy organ ponosi koszty?
 • Czy na każdy wniosek należy do razu rozpocząć postępowanie i zlecać badania?
 • [PRZYKŁAD] Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś pisze skargę, że zwierzęta się stresują ze względu na pobliski pokaz sztucznych ogni w domie weselnym? Czy należy wykonać pomiary, a może zabronić w danym domu weselnym organizowania pokazu sztucznych ogni?
 • Czy tylko starostwo może zlecić wykonanie pomiaru, czy samo przedsiębiorstwo też?
 • Kiedy należy wszcząć postępowanie, w momencie skargi, czy w momencie udowodnienia przekroczenia hałasu ?
 • Czy są jakieś dotacje na proces wykonywania pomiaru?
 • W jaki sposób wójt może pomóc w tematyce wykonywania pomiaru? Czy sam może dogadać się z firmą wykonująca pomiar?
 • [PRZYKŁAD] Jakie działanie powinno się podjąć przy hałasie kolejowym ?
 • [PRZYKŁAD] Mieszkańcy zgłaszają problem, że jest hałas przy drogach powiatowych i gminnych. Co starostwo ma dalej z tym robić? Jak to procedować?
 • [PRZYKŁAD] Bardziej ekonomiczne jest dla starostwa używanie dmuchawy do liści, jednak ludzie skarżą się na jej hałas. Co można zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy starosta może przekazać skargę od mieszkańca do sanepidu, by oni przeprowadzili badanie? W jakiej sytuacji można wdrożyć takie działanie?
 • [PRZYKŁAD] Co zrobić w związku ze skargami mieszkańców o występującym hałasie ze strzelnicy? Czy strzelnice wymagają przeglądu? Czy wymagają decyzji dotyczącej hałasu?
 • Czy w każdym przypadku muszą być wykonywane pomiary np. w momencie, w którym sąsiad oskarża sąsiada, że jest hałas?
 • Jak prawidłowo zweryfikować zgłoszenie, by wiedzieć, że jest potrzebny pomiar?
 • Czy należy wykonać pomiar w momencie, gdy ktoś zgłosi skargę na hałas z kościoła, ale okazuję się że mieszka kilometr od kościoła? Logiczne, że mieszkając koło kościoła musi zaakceptować hałas.
 • [PRZYKŁAD] Właściciel budynku posiada w nim wentylatory i dzierżawi najemcom lokale, które się tam znajdują. Pojawiają się skargi na hałas z wentylatorów. Kto ponosi odpowiedzialność? Właściciel budynku czy konkretni najemcy?

2. Klasyfikacja terenu chronionego akustycznie

 • Jak chronić przed hałasem zabudowania jednorodzinne w momencie, gdy teren, na którym się znajdują, należy też do terenu usługowego? W takim momencie zwiększa się dopuszczalna możliwość hałasu? Czy takie tereny w ogóle powinny być łączone?

3. Proces wykonywania pomiaru hałasu

 • Jaka jest krok po kroku procedura wykonywania pomiaru?
 • Kto powinien prowadzić wstępną fazę pomiaru hałasu?
 • Czy starosta może przyjąć pomiary hałasu zrobione przez zakład? Czy starostwo musi samodzielnie zrobić swoje pomiary, nie używając tamtych?
 • Czy sanepid może przeprowadzać badanie hałasu?
 • Jak zmierzyć poziom hałasu na wysokościach? Czy należy wykształcić się w tematyce ”badań wysokościowych”?
 • Jak przewieść drabinę na mierzenie hałasu na wysokości?
 • [Przykład] Ludzie skarżą się na paralotniarzy. Jak zbadać hałas przez nich wytwarzany?
 • Jak mierzyć hałas instalacji, które pracują w porze nocnej?
 • Czy pomiary powinny być robione podczas spotkań z zainteresowanymi ludźmi?
 • Czy w sytuacji, gdy strony sporu nie zgadzają się z wynikami pomiarów, to należy ponownie powtórzyć badanie hałasu ?
 • Czy powinny być zwroty finansowe za kolejny powtórzony pomiar hałasu?
 • Czy pomiary powtarzane są na czyjś koszt (konkretnie -tej osoby, która nie zgadza się z wynikami)?
 • Gdzie ustawić czujnik hałasu?
 • W jakich terminach wykonywać pomiary?
 • Jak informować właściciela o zamierzonych pomiarach?
 • Jak poprawnie zakwalifikować wyniki pomiarów?
 • [PRZYKŁAD] Ludzie chcą, by pomiar hałasu był wykonywany bez zapowiedzi (np. ich sąsiad pracuje na zewnątrz na głośnych maszynach), a należy poinformować o wizycie. W związku z tym osoba, która wydaje hałas, może się przygotować. Jak to rozwiązać?
 • Kto powinien być obecny podczas wykonywania pomiaru? Czy tylko skarżący, czy też właściciele wszystkich działek, na które ten hałas może potencjalnie oddziaływać ?
 • Jak “zmusić” przedsiębiorcę, by włączył wszystkie urządzenia, żeby móc zbadać hałas?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca mówi, że zawsze ma zamknięte okna i drzwi przy pracy. Jak udowodnić, że ma otwarte, jeśli są świadkowie?
 • [PRZYKŁAD] Czy powinno się najpierw wszcząć kontrole na podstawie ustawy prawa przedsiębiorców i po miesiącu pojechać zrobić kontrole, a następnie w jej ramach zlecić laboratorium? Czy jest inna krótsza droga, by wykonać pomiary?
 • Czy można wszcząć postępowanie i w toku postępowania zlecić laboratorium wykonanie pomiarów?
 • W jaki sposób wynajmująca firma może „wymusić” na przedsiębiorcy pokazanie dokumentów i uruchomienie maszyn?
 • Czy wykonanie pomiaru można zlecić WIOŚ?
 • [PRZYKŁAD] Ktoś wyznaczył konkretny dzień na pomiar, ale pogoda się zmieniła (jest deszczowo). Co zrobić, jeśli zawiadomienie jest już wysyłane wcześniej? Jak to odwołać i zmienić? Co zrobić, gdy umowa z firmą wykonującą pomiar była tylko do określonego czasu?

4. Wybór firmy do wykonywania pomiarów

 • Co powinna zawierać umowa na wykonywanie pomiarów z firmą?
 • W jaki sposób powinien odbywać się wybór firmy? Na co zwracać uwagę?
 • Jak wybierać firmę do wykonania pomiarów?

5. Decyzje nakładające obowiązki

 • Jak wydawać decyzję ograniczającą emisję hałasu?
 • Po jakim czasie firma, której wydano decyzje o co 2-letnim pomiarze kontroli, może domagać się o zniesienie takiej decyzji? Firma nie przekracza już normy hałasowej, do której musi się dostosować. Jak z takiej decyzji zrezygnować?
 • [PRZYKŁAD] Na osobę są skargi, że generuje hałas, ale nie jest nigdzie zarejestrowana jej działalność. Czy taką sprawę należy oddać do gminy i traktować taką osobę jako „osobę fizyczną’’, czy też starostwo powinno się zająć tą tematyką jako „osobą będącą przedsiębiorcą”. Jak podchodzić do osób, które posiadają działalność, ale nie są zarejestrowane?
 • [PRZYKŁAD] Decyzje wydawane są dla przedsiębiorców, ale pojawił się przypadek, gdzie stroną postępowania jest osoba fizyczna, ponieważ ma instalację, na którą przedsiębiorca musi mieć zezwolenie. Jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku osoby fizycznej?

6. Program ochrony środowiska przed hałasem

 • Jak ta kwestia będzie wyglądała po zmianie?
 • Czy tylko marszałek będzie w tym uczestniczył ?
 • Czy starostwo dostanie z tego tytułu nowe obowiązki?
 • Czy planować środki finansowe w związku z tym na przyszły rok?

Prowadzący

Katarzyna Ząbek - Główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Od kilkunastu lat prowadzi sprawy związane z interwencjami i skargami na hałas w środowisku, postępowania kontrolne oraz postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Posiada bogate doświadczenie nie tylko w sprawach hałasu przemysłowego ale również związanego z mniejszymi formami prowadzonej działalności, „nietypowymi” źródłami hałasu, oraz w zakresie konfliktów społecznych, a także w przypadkach odwołań od decyzji oraz wznowień i innych trybów nadzwyczajnych. Od kilkunastu lat koordynuje prace związane z opracowywaniem map hałasu dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100tys. oraz administruje danymi w tym zakresie.

Jako absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Fizyki Technicznej ze specjalizacją Fizyka Środowiska, posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu oddziaływań na środowisko (w tym hałasu) i ich oceny, oraz doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, zdobyte podczas pracy jako nauczyciel akademicki. W swojej jednostce dodatkowo samodzielnie zajmuje się sprawami związanymi z ochroną środowiska przed polami elektromagnetycznymi, oraz prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
23 października 2023

Podobne szkolenia