Wideoszkolenie: Zajęcie pasa drogowego

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Zajęcie pasa drogowego: wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki. Zmiana ustawy o drogach publicznych, nowe regulacje prawne dotyczące zjazdów z dróg

od 539.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego


Ustalanie wjazdów i zjazdów oraz lokalizowanie ich na drogach publicznych z odniesieniem do nowych wytycznych
Zajęcie pasa drogowego niejednokrotnie sprawia problem, z którym muszą mierzyć się urzędnicy. Nasza prelegentka z UM Bochnia, która posiada ponad 12 lat doświadczenia w administrowaniu pasem drogowym, odpowie na pytania dotyczące inwestorów i podpisywania przez nich umów, infrastruktury światłowodu i stawek za zajęcie pasa drogowego, jak również omówi procedurę postępowania w przypadkach zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych. Jeśli w programie nie widnieją pytania, na które chciałbyś znać odpowiedź - nie przejmuj się! Podczas szkolenia na każde Twoje pytanie odpowie nasz praktyk z urzędu miasta. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie tymczasowej i stałej organizacji ruchu
 • Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
 • Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz problematyka dróg wewnętrznych
 • Zmiany w k.p.a. a ustawa o drogach publicznych
 • Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie ona niezgodnie ze stanem na mapach?
 • Jak rzetelnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można odmówić wydania decyzji?
 • Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej w celu prowadzenia robót
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: (tj. sieci i przyłączy: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, c.o., kabli energetycznych, urządzeń teletechnicznych i innych urządzeń infrastruktury technicznej lub ich części)
 • Wnioski na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe, niebędące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w celu umieszczenia innego obiektu
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w celu ustawienia stanowiska handlowego
 • Decyzja - awaria
 • Decyzja - kara
 • Decyzja - roboty
 • Decyzja - umieszczenie urządzenia
 • Decyzja - zjazd na działkę
 • Umowa na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej
 • Umowa na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej
 • Zawiadomienie na podstawie k.p.a.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Notatka służbowa na okoliczność kontroli pasa drogowego
 • Uchwała ZDP

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Co to znaczy „milcząca zgoda”?
 • Czy przy przenoszeniu decyzji muszą być dwa wnioski?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś bez zgody zrobi zjazd do swojej posesji?
 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia?
 • Czy na zjazd potrzebne jest zgłoszenie do Wód Polskich?
 • Czy przy zjeździe obowiązuje opłata za umieszczenie obcego urządzenia?
 • Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?
 • Czy wydajemy decyzję na zajecie pasa przy budowie zjazdu?
 • Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji?
 • Czy w decyzji na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót w celu umieszczenia urządzeń) mamy określać metodę umieszczenia urządzenia, np. metodę wykopu otwartego? Czy inwestor sam proponuje sposób wykonywania robót?
 • Czy wygaszamy decyzję w przypadku wodociągów gminnych?
 • W jakich przypadkach należy wygasić decyzję, a w jakich przeniesienie decyzji?
 • Jak policzyć kaseton?
 • Czy pobieramy opłatę w przypadku, gdy ogrodzenie stanowi granicę nieruchomości, na którym została zamieszczona reklama?
 • Jeżeli grunt jest oznaczony „dr”, ale jest drogą wewnętrzną, to czy możemy zastosować zajęcie pasa drogowego?
 • Kto nadaje numer drodze publicznej? Czy dostajemy jakąś decyzję z nadanym numerem?
 • Jeżeli podjęliśmy uchwałę 28.09.2022 o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych, to czy zaliczone zostaną od 01.01.2023, mimo że wniosek do zarządu województwa wysłano w październiku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przekazaliśmy plac budowy w celu remontu, a inny wykonawca chce zająć pas drogowy w celu prowadzenia robót?
 • Jak wygląda procedura umieszczenia urządzeń w związku z inną inwestycją gminną? Budowa stacji uzdatniania wody wiąże się z przesunięciem linii napowietrznych. Firma, do której należą słupy energetyczne i linie wydała zgodę oraz podejmie się tego. Czy wydajemy na to pisemną zgodę?
 • Czy wnioski odnośnie zjazdów, zamieszczone na stronie gminy, mają być tylko na zjazdy zwykłe czy też awaryjne i techniczne?
 • PRZYKŁAD: jak postępujemy w sytuacji, gdy wnioskodawca chce decyzję na umieszczenie urządzenia, ale mówi, że nie będzie zajmował pasa, ponieważ roboty budowlane będą wykonywane przeciskiem z działki prywatnej na działkę prywatną? Przecisk przechodzi pod naszą drogą, wszystkie roboty i rozkopy są na działkach prywatnych
 • Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru?
 • Jak wyliczyć wielkość zajęcia pasa drogowego?
 • Czy jest jakiś termin na wykonanie robót budowlanych, jeżeli decyzja lokalizacyjna została wydana 3 lata temu? Czy trzeba jeszcze raz uzgodnić lokalizację?
 • Czy są ograniczenia dotyczące zgód na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym?
 • Jeżeli w decyzji nie ma zapisu na temat jej ważności to czy ona jest wydawana na czas nieokreślony?
 • Czy musimy podawać termin ważności decyzji?
 • Czy jest podstawa prawna do odmowy podłącza gazowego, jeżeli w jezdni przebiega sieć?
 • Czy dokumenty tracą ważność, jeżeli w decyzji nie podamy terminu na lokalizację?
 • PRZYKŁAD: mamy cienki światłowód o 0,005 m szerokości, który przecina pas drogowy w kilku miejscach. Czy każde miejsce zaokrąglamy do 1 m2 i dopiero sumujemy?

Najbardziej problematyczne pytania:

 • Projekt ma być czasowy czy stały?
 • Czy naliczamy opłatę za dwumetrowy postument, na którym posadowiona jest reklama?
 • Czy należy wymagać załączników o wprowadzeniu?
 • Czy załączniki o wprowadzeniu muszą zostać obowiązkowo dołączone do wniosku?
 • Od kiedy należy liczyć umieszczenie za zajęcie pasa w przypadku robót wg harmonogramu?
 • Czy przepisanie decyzji na nowego inwestora wydajemy w formie nowej decyzji, czy w formie postanowienia albo zwykłego pisma?
 • Czy możemy wydawać decyzję na przedłużenie zajęcia pasa?
 • Co w przypadku, gdy inwestor złożył wniosek na zajęcie pasa na 20 dni, a ukończył w ciągu 16 dni i chce zwrotu kosztów za 4 dni?
 • Czy decyzja na umieszczenie urządzenia może być wystawiona z datą późniejszą niż pierwszy dzień umieszczenia urządzenia?
 • Roboty są przeprowadzane etapami. Inwestor wstępnie odtworzył nawierzchnię, ale jeszcze nie skończył wszystkich etapów. Data zajęcia była do 12.03.2021r., a finalny odbiór odbył się 20.07.2022r. W jaki sposób odebrać to w protokole?
 • Gmina robi kanalizację, a później w warunkach mają odtworzenie całości nawierzchni, liczyliśmy wykopy 2m na 2m. Jak liczyć odtworzenie nawierzchni? Czy na końcu należy liczyć jeden dzień na zajęcie jezdni o szerokości 5 m i długości 300 m?
 • Czy zajęcie pasa drogowego liczy się od dnia spisania protokołu? Czy patrzymy na datę zajęcia pasa drogowego z decyzji?
 • Co w przypadku, gdy inwestor nie przywrócił do stanu poprzedniego, a gmina zauważyła to dopiero po kilku miesiącach?
 • Jak wylicza się stawki kar?
 • Czy za wykonanie drenażu naliczamy opłatę?
 • Co z decyzją lokalizacyjną w przypadku ustawienia betoniarki na jezdni tylko na jeden dzień?
 • Na rusztowanie i reklamy wydajemy tylko zajęcie pasa drogowego?
 • Co w przypadku, gdy banery wyborcze są wieszane nielegalnie i nie ma wniosków na zajęcie pasa drogowego?
 • Co w sytuacji, gdy strona wnioskuje, że chce zająć pas drogowy do danego terminu? Czy musimy wpisać tę datę?
 • Co w przypadku, gdy w trakcie decyzji zmienimy stawki? Czy musimy zmienić decyzję w trakcie i przeliczyć na nowo?
 • W jaki sposób informować o zmianie zarządcy i numerze konta w przypadku przejęcia drogi od innego zarządcy, gdy droga powiatowa stała się drogą gminną, a decyzje wydane przez powiat nadal mają moc?
 • Czy musimy z urzędu wszcząć postępowanie w przypadku, gdy ktoś chce wygasić decyzję?
 • Czy pisma o zmianie zarządcy wysyła podmiot, który wydał decyzję?
 • Czy decyzja na zajęcie pasa wyłącznie jako miejsca postojowego może być wydana bezterminowo?
 • Co z parkingami pod firmami, które same tworzą sobie miejsca?
 • Co z balkonami w pasie drogowym? Czy takie balkony mamy traktować jako wbudowane? Czy mam prawo weryfikacji dokumentów budowlanych balkonu?
 • Czy naliczanie opłaty za balkon jest zasadne, jeżeli dokumentacja nie zawiera ustaleń z zarządcą drogi?
 • Na jaki czas powinno się wydawać decyzje na umieszczenie? Na jakiej podstawie ustala się datę?
 • Czy jest możliwość wydania zgody na zjazd o szerokości większej niż przyległa droga? Czy istnieje możliwość wydania dwóch zgód na dwa zjazdy, które będą do siebie przylegle?
 • W jaki sposób przenieść decyzję, jeżeli deweloper wybudował domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej i występował o umieszczenie urządzenia, a następnie rozwiązał spółkę?
 • Kto składa wniosek o zajęcie pasa drogowego na okres wyborczy? Kandydat czy komitet wyborczy?
 • Czy w momencie, gdy kończy się czas na zajęcie pasa drogowego, a wnioskodawca potrzebuje jeszcze dodatkowo dwa dni, to musi złożyć nowy wniosek z załączoną do niego mapą? Czy musimy załączać cały komplet dokumentów i wniosek podpinać pod daną sprawę?
 • W jaki sposób uzasadnić wezwanie o skorygowanie terminu?
 • Czy musimy pojechać na miejsce, wszcząć postępowanie i naliczyć karę, jeżeli podmiot składa niekompletny wniosek, jeżeli wnioskodawca wchodzi bez decyzji w pas drogowy?
 • Czy w decyzji karnej w uzasadnieniu można wpisać, że wniosek jest bezzasadny, z powodu zajęcia bez zezwolenia, zamiast wzywać do uzupełnienia, które w danym momencie jest bezzasadnie?
 • Jeżeli pełnomocnik składa wniosek o lokalizację i później wniosek o zajęcie pasa drogowego, to czy musi opłacić dwie opłaty skarbowe? Czy na potwierdzeniu opłaty musi widnieć imię i nazwisko pełnomocnika? Czy musi być to oryginał wniosku wraz z upoważnieniem elektronicznym? Czy możemy przyjąć taki dokument?
 • Czy postępowanie wszczynamy miesiąc po zgromadzeniu materiału? Czy należy wszcząć postępowanie niezwłocznie po zrobieniu notatki?
 • Czy osoba prywatna może starać się o ustanowienie służebności przesyłu, czy jedynie przedsiębiorstwa?
 • Kto nalicza opłaty w przypadku, gdy właścicielem drogi jest gmina, a jest to droga powiatowa?
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej dla robót i umieszczenie urządzeń wydajemy w formie umowy. Jakie czynności musimy po kolei podjąć, aby stworzyć umowę na dzierżawę?
 • Kiedy grunt możemy zaliczyć do drogi wewnętrznej? Czy określa nam to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Czy teren musi być wyjeżdżony lub użytkowany? Są takie przypadki, że teren należy do gminy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i stanowi drogę, natomiast faktycznie jeszcze jest pole. Czy zawieramy wtedy umowę na umieszczenie urządzenia?
 • Jakie mogą być przesłanki do zmiany kategorii drogi z powiatowej na drogę gminną?
 • Jaka jest procedura przekształcenia drogi z wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Czy wydane dotychczasowe decyzje na umieszczenie urządzenia należy wygasić i zawrzeć przedmiotowe umowy?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zajęcie i umieszczenie przyłącza lub zjazdy, ale nie wykonał tego i nie umieścił urządzenia, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Co robimy z protokołem odbioru, jeżeli nikt nie wybudował urządzenia?
 • Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu?
 • Co, jeśli decyzja straciła ważność, a właściciel nie odbiera korespondencji?
 • Czy istnieje jakiś system lub program godny polecenia do wystawiania decyzji, który pozwoliłby również na szybkie wygenerowanie aktualnych kwot na dany rok, zestawienia decyzji, przypominałby o kończących decyzjach?
 • Decyzja dwukrotnie awizowana, opłata karna zaksięgowana do wpłaty. Pełnomocnik firmy chce decyzję do odbioru. Co w takim przypadku?
 • Czy jeśli jest wcinka w kabel to jest zajęcie?
 • Czy jeśli decyzja wygasła, a właściciel nie złożył wniosku na przedłużenie, to naliczamy karę za każdy dzień bez decyzji?
 • Czy księgowość robi waloryzację umów dzierżawy?
 • Czy kabel linii energetycznej zawieszony nad drogą podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak powinno się stawiać ogrodzenie w stosunku do drogi publicznej?
 • Został złożony wniosek o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego. Jednocześnie złożono pismo z prośbą o zmniejszenie odległość od drogi z 15 m na 10 m, ponieważ jest to teren niezabudowany. Czy możemy się na to zgodzić? W jaki sposób to uzasadnić? Jaka jest podstawa prawna do tego?
 • Czy na umieszczenie każdej, nawet małej reklamy, potrzeba jest zgłoszenia tego do wydziału architektury i budownictwa?
 • Czy powierzchnie reklamy powinny być naliczane, jeżeli wszystkie płoty w granicy działki mają na sobie reklamy?
 • W jaki sposób odwołać się od uchylonej decyzji od SKO?
 • Czy powinny być naliczone kary za umieszczenie urządzeń obcych w przypadku, gdy nie ma od 2 lat nowej decyzji, a poprzednie decyzje wygasły?

Czy można zobligować inwestora do podpisania umowy na umieszczenie urządzeń przed zajęciem pasa drogowego?

• Jeśli zajęcie pasa nastąpiło dziś, to umieszczenie też jest od dzisiaj?

• Ile wcześniej przed decyzją na zajęcie pasa może być wydana decyzja na umieszczenie urządzeń? Czy decyzje sprzed roku lub dwóch są ważne, jeżeli infrastruktura się nie zmieniła?

• Czy wystarczy dokumentacja fotograficzna przesłana przez inwestora? Co z protokołem odbioru pasa i podpisem inwestora?

• Czy inwestor nie musi posiadać dokumentu odbioru?

• Jak w praktyce wyliczać stawki za zajęcie pasa?

• Jak postępować w przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego, w celu naprawy kanalizacji deszczowej, która służy drodze? Co, jeśli suma zajęcia jezdni i pobocza jest poniżej 1m?

• W jaki sposób formalnie rozwiązać problem kanalizacji deszczowej?

• Czy wydajemy oświadczenie o tym, że nie jest wymagane zgłoszenie?

• Czy wymagane jest pozwolenie konserwatora, jeżeli obszar jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, nie w rejestrze zabytków?

• Jak postąpić w przypadku, gdy powierzchnia podana we wniosku jest inna niż wynika z załącznika graficznego?

• Jak postępować z wnioskami, które nie wpływają 30 dni przed, tylko nagminnie kilka dni przed zajęciem pasa.?

• Jak rozdzielić wyliczenie w procentach, w przypadku zajęcia tylko jezdni lub tylko pobocza, jeśli suma jezdni i pobocza w jednej decyzji jest poniżej 1 metra?

• Czy reklamę powinno się liczyć za 1m2, ale różnicować na zajęcie pasa?

• Czy minimalna szerokość zajęcia pasa to 1 metr?

Czy infrastrukturę ostatniej mili światłowodu liczy się inaczej? Czy jest inna stawka niż za zajęcie pasa drogowego?

• Rozliczenie na konkretnym przykładzie, np. inwestor zajmuje pobocze 0,11 i jezdnię 0.23

• Jeżeli zajęcie pasa jest ponad 1 m, to wartości 1,25 m już nie zaokrąglamy w górę?

• Jeśli jest np. przyłącze dwumetrowe, gdzie 0,5 metra jest na poboczu a 1,5 w pasie, to łącznie będzie 2,5 m?

• Czy to od inwestora zależy, na jaki czas wydaje się decyzję za zajęcie pasa drogowego, np. kabel energetyczny? Czy można wydać decyzję do zapłaty bezterminowej?

• W jaki sposób wpisać datę końcową umieszczenia urządzenia, jeśli jest na czas nieokreślony?

• Jeśli po wystawieniu decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczeniu urządzenia okaże się, że we wskazanym terminie nie uda się wykonać prac i umieścić urządzenia przez wykonawcę, to piszemy decyzję zmieniającą na wniosek wykonawcy?

• Jeżeli przedłuża się zajęcie pasa to robimy nową decyzję, czy zmieniamy dotychczasową? Co wtedy z opłatą za umieszczenie?

• Jeżeli wykonawca złoży wniosek na zajęcie pasa na 1 dzień i jej nie wykona w tym terminie, to co wtedy?

• Czy oprócz notatek z każdego dnia powinno też być robione każdorazowo zdjęcie?

• Czy dokumentacja fotograficzna musi być opatrzona datą?

• Jeśli kolejne zawiadomienie posiada błędy w stosunku do pierwszego zawiadomienia, to jak należy postąpić?

• Czy należy stworzyć kolejne poprawne zawiadomienie?

• W jakim terminie należy wydać decyzję karną po drugim zawiadomieniu?

• Na jakiej podstawie prawnej umieszczenie ma być w tym samym dniu, co ostatnie zajęcie pasa, czemu nie następnego dnia?

• Czy możemy wydać zgodę na zjazd deweloperowi budującemu obiekty szeregowe przy drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 m, do której istnieje dojazd z innej drogi wewnętrznej, o szerokości 2,2 m? Szerokości nie są normatywne. Droga należy do gminy

• Czy możliwe jest udostępnienie drogi wewnętrznej na podstawie pisma, nie umowy? Co w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego?

• Czy jest artykuł mówiący o wspomnianych zezwoleniach?

• Czy zezwolenia można wydawać bezterminowo?

• Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych?

• Czy warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie obowiązuje dla dróg wewnętrznych?

• Co po 3 latach wygaśnięcia umowy na umieszczenie?

• PRZYKŁAD: problem z PGE, które nie chce podpisywać umów, tylko służebność; gmina nie chce podpisywać służebności na drogach; czy możemy zwrócić się do PGE o podpisanie umowy na umieszczenie, a następnie zezwolenie na zajęcie pasa? Co robić w takiej sytuacji? Nie zezwalać na zajęcie pasa, jeżeli nie chcą umów?

• Czy możemy naliczać noty obciążeniowe?

• Czy jeśli uchylamy punkt z opłatą i wydajemy decyzję na nowy podmiot, to jest w porządku?

• Czy można zmienić tylko podmiot, a resztę decyzji pozostawić bez zmian, żeby nie komplikować rozliczeń księgowych?

• Czy to dotyczy też decyzji na zjazd lub lokalizację infrastruktury – gmina otrzymała wniosek o zmianę decyzji w zakresie zmiany podmiotu.

• PRZYKŁAD: w 2010 roku została wydana decyzja na zjazd. Zjazd nie został wybudowany, mimo wybudowania budynku mieszkalnego (na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę). Czy w tej chwili (2022 rok) możemy stwierdzić nieważność/wygaśnięcie decyzji?

• Co w przypadku umowy na umieszczenie, jeśli zmienia się właściciel?

• Czy można zrobić terminową decyzję na lokalizację zjazdu?

• Czy osoba fizyczna ponosi opłatę za umieszczenie przyłącza w drodze publicznej, czy właściciel sieci?

• Czy możemy nie wydać zgody na umieszczenie w pasie drogowym na kiosku trzech reklam podświetlanych, o pow. 2 m2 każda?

• Jak liczyć zajęcia na postój sprzętu?

• Jaka jest minimalna szerokość np. wykopu przyłącza?

• Jak policzyć powierzchnię reklamy na oklejonym aucie, zaparkowanym na parkingu na dłuższy czas?

• Czy można dołączyć do sprawy karnej mapę do celów służbowych z programu geodezyjnego, która określa granice pasa drogowego?

• Czy potrzebne jest świadectwo homologacji dla urządzeń pomiarowych lub na metrówkę?

• Czy do uzgodnienia lokalizacji przyłącza gmina może wymagać załącznika na aktualnej mapie do celów projektowych, jeśli otrzymała na aktualnej mapie zasadniczej?

• Czy przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej na przyłącze, musi być dołączony protokół ze ZRID-u?

• Czy gmina może odmówić uzgodnienia lokalizacji przyłącza w drodze wewnętrznej, usprawiedliwiając się zbyt wąskim pasem drogowym (miejscami 1,5 m), co nie jest prawdą wg map ewidencyjnych?

• Jeżeli droga wewnętrzna nie posiada uregulowanego stanu prawnego, gmina jako zarządca drogi wyraża zgodę na zajęcie pod sieć? Czy przedsiębiorstwo przesyłowe będzie miało prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na podstawie takiego pisma?

• Czy można dokonać zmiany decyzji lokalizacyjnej na infrastrukturę z 2019 roku w zakresie załącznika mapowego (droga publiczna)? Pierwotna decyzja (pierwotny załącznik mapowy) stanowiła materiał do uzgodnień z geodetami sieci i na etapie tych uzgodnień zaszła konieczność zmiany przebiegu tych sieci

• Czy możemy na drodze wewnętrznej wylać asfalt, jeżeli droga nie posiada uregulowanego stanu prawnego? Starostwo nie chce wydać zgody

• Czy na mapie geodezyjnej wystarczą granice pasa drogowego, czy geodeta uprawniony powinien nanieść obszar zajęcia terenu?

• Czy stosujemy art.16 o drogach publicznych i zobowiązujemy inwestorów osiedli domków na podpisanie umowy i wybudowanie drogi należącej do gminy?

• Jak postępować w przypadku przebiegu drogi w terenach prywatnych, jeśli droga publiczna została wybudowana na gruntach osób prywatnych, a stara droga kategorię drogi publicznej uzyskała w 2009 roku? Czy wydajemy decyzję na lokalizację?

• Co w przypadku, gdy droga nie przebiega zgodnie z granicami na mapie? Co w przypadku, gdy rolnik uprawia grunt, który na mapach oznaczony jest działką gminną o oznaczeniu dr? Czy może domagać się wznowienia granic lub złożyć sprzeciw? Co, jeśli jeden z właścicieli nie chce wyrazić zgody?

• Czy można wydać decyzję na lokalizację infrastruktury na ulicy, która uchwałą jest zaliczona do kategorii dróg gminnych publicznych, w przypadku gdy część działek ewidencyjnych, na których znajduje się droga, są działkami dla których w księdze wieczystej wciąż widnieją osoby prywatne jako właściciele. Zostały podjęte działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia, że działki te przechodzą na własność miasta, ale do dnia dzisiejszego brak takiego potwierdzenia

• Czy w przypadku braku kw i tytułu prawnego dla działki pod drogę publiczną nie pobieramy opłat?

Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz problematyka dróg wewnętrznych

 • Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
 • Decyzje na zajęcie pasa drogowego a zmiany w k.p.a.
 • Zmiany w k.p.a. a ustawa o drogach publicznych
 • Prowadzenie robót w pasie drogowym i odbiory
 • Stosowanie k.p.a.
 • Roboty drogowe i proces inwestycyjny
 • Na czym polega i czym skutkuje zrzeczenie się odwołania?
 • Czy w przypadku dróg publicznych można stosować milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone?
 • Czym jest ponaglenie i jakie ma skutki?
 • Co to jest mediacja i kiedy można ją przeprowadzić?
 • Czy po zmianach przepisów można żądać oryginałów dokumentów do akt sprawy?
 • Jak prawidłowo naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego i czy można od niej odstąpić?
 • Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie niezgodnie ze stanem na mapach?
 • Czy i kiedy narzucać warunek umieszczania urządzeń w rurach osłonowych? Czy zalecane są tylko przy przejściach poprzecznych, czy też wzdłuż drogi?
 • Czy w dalszym ciągu uzgadniać lokalizację ogrodzenia graniczącego z drogą gminną? Co wtedy, gdy ludzie nie przychodzą po uzgodnienie? Co w robić w przypadku, gdy ktoś wybuduje ogrodzenie niezgodnie z warunkami zarządcy drogi?
 • Czy za samowolne wybudowanie zjazdu należy naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego?
 • Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
 • Czy drobne prace w pasie drogowym, np. ustawienie kontenera, wymagają uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?
 • Jak postępować w przypadku awarii w pasie drogowym: wodociągi, gaz, itp.?
 • Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego
 • Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
 • Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
 • Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
 • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
 • Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury
 • Stawki za umieszczenie urządzenia
 • Jak rozumieć definicję pasa drogowego? Czym faktycznie jest pas drogowy i dokąd sięga?
 • Jak poprawnie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się pas drogowy? Gdzie znajdują się jego linie graniczne?
 • Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
 • Jak ustalić granice pasa drogowego w przypadku, gdy droga jest nieutwardzona oraz gdy brak jest jakichkolwiek urządzeń?
 • Jak określać podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego?
 • Stawki za zajęcie pasa drogowego
 • Jaka jest opłata za zajęcie pasa drogowego poniżej 1 m²?
 • Jak regulować wysokość stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego?
 • Jak prawidłowo obliczać kary za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak powinna wyglądać uchwała w sprawie zajęcia pasa drogowego?
 • Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jak poprawnie skonstruować decyzję o wymierzeniu kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego?
 • Jak poprawnie sporządzać uzasadnienia przy decyzjach administracyjnych?
 • Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego?
 • Przypadki odmowy płacenia kary. Odpowiednie decyzje administracyjne, orzecznictwo i procedura
 • Jak pisać decyzje zgodnie z k.p.a., aby kolegium jej nie uchylało, a kara została poniesiona? Co zrobić, aby kary zostały zastosowane?
 • Czy można odmówić zajęcia pasa drogowego?
 • Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można odmówić wydania decyzji?
 • Sytuacja zajęcia pasa drogowego niezgodnie z decyzją. Zajęcie obszaru większego niż podano w decyzji
 • Które drogi są drogami publicznymi, a które wewnętrznymi w przypadku dróg w okolicach rynków miast? Problemy z ustaleniem
 • Jaka jest różnica między: "terenem zabudowy", a "obszarem zabudowanym"?
 • Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
 • Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego i kara - jak to wygląda, jak działać krok po kroku?
 • Blokowanie przejścia pieszym w pasie drogowym bez zezwolenia - kontrole i kary
 • Meble typu fotele i tapczany wystawiane w pasie drogowym - nielegalne zawłaszczanie pasa drogowego
 • Przypadki "zajmowania" miejsc parkingowych poprzez stawianie pachołków, wiaderek itp.
 • Nielegalne zajmowanie pasa drogowego autami reklamowymi, np. „maluchami” lub autami zdezelowanymi, lub przez samochodowe przyczepy z zamontowanymi na nich billboardami
 • Co w sytuacji, jeśli ktoś urządzi sobie parking w pasie drogowym?
 • Sytuacje, jeśli ktoś wybuduje ogrodzenie w obrębie pasa drogowego
 • Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym
 • Stawki za umieszczenie urządzenia
 • Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
 • Podciąganie prądu przez zakłady energetyczne
 • Na jaki czas zawierać umowę z PGE? Umowa przesyłu: czy ma to być umowa użyczenia, w przypadku dróg wewnętrznych i gminnych?
 • Co, jeśli PGE chce się rozliczać opłatą jednorazową?
 • Na ile lat zawierać pierwszą umowę? Czy początkowo na 3 lata, czy od razu na 25 lat? Jak do kwestii zawierania umowy ma się odnieść jednostka samorządowa, skoro zarządcy sieci chcieliby podpisać umowę od razu na 25 lat?
 • Stawki za umieszczenie urządzenia – jak monitorować tych, którzy próbują je ominąć „po cichu”?
 • Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury - omówienie
 • Jak sobie radzić z sytuacjami, gdy wniosek składają dziś, a kopać chcą już jutro i wchodzą na teren?
 • Jak egzekwować od budujących (np. sieci szerokopasmowe albo kablówki), aby po skończonej pracy pozostawili po sobie teren takim, jak go zastali, np. była droga gruntowa z kamieniami, a teren został rozkopany i nie wrócił do swojego poprzedniego stanu?
 • Czy zaokrąglać do 1 m², jeśli umieszczone urządzenie infrastruktury znajduje się po części w jezdni, a po części w poboczu?
 • Co kwalifikuje się pod awaryjne zajęcie pasa drogowego?
 • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
 • Zajęcie pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii sieci gazowej; w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej; awarii studni telekomunikacyjnej; w związku z naprawą uszkodzonego kabla światłowodowego; w związku z wymianą słupa oświetlenia ulicznego; w związku z naprawą uszkodzonych studni; z naprawą zatoki autobusowej, itp.
 • Sprzątanie pasów drogowych, usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego; śmieci i odpadków porzuconych przez użytkowników dróg, pochodzących z gospodarstw domowych, w postaci różnego rodzaju opakowań: szklanych, plastikowych i papierowych oraz wszelkich innych zanieczyszczeń występujących w małych ilościach wzdłuż całej drogi
 • Składanie wniosków o umieszczenie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze
 • Jak egzekwować, by plakaty wyborcze były usuwane na czas?
 • Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych
 • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe, niebędące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych
 • Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w centrum miasta (Stare Miasto) w celu prowadzenia sprzedaży, gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)
 • Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Zajęcie pasa drogowego przez schody i podjazdy dla niepełnosprawnych
 • Zajęcie pasa drogowego przez zarządców budynków pod pojemniki na odpady
 • Śmietniki w strefie objętej opłatami za zajęcie pasa drogowego: czy można obniżyć tę opłatę?
 • Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego, okazjonalnego

Prowadzący

Aldona Słowik – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
06 lutego 2023
od 539.00
04 kwietnia 2023
od 539.00
31 maja 2023
od 539.00
19 lipca 2023
od 539.00
05 września 2023
od 539.00
30 października 2023
od 539.00
18 grudnia 2023

Podobne szkolenia