Wideoszkolenie: Windykacja w SM

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Postępowanie z dłużnikiem i windykacja w spółdzielniach mieszkaniowych. Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty? Jak przeprowadzić proces eksmisyjny i jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych zajmujących się windykacją, gospodarką czynszową oraz księgowością.

Windykacja w SM i WM w świetle nowelizacji KPC od 1 lipca 2023r
Windykacja z dłużnikami w spółdzielniach mieszkaniowych to trudne zadanie, z którymi na co dzień mierzą się urzędnicy. Podczas szkolenia. Wieloletni specjalista do spraw windykacji czynszów opowie jak jakie są najefektywniejsze i najbardziej skuteczne sposoby, metody postępowania z dłużnikiem, jakie terminy obowiązują w przedawnieniach, kiedy należy przekazać sprawę do komornika czy sądu, a także jak skutecznie dokonywać eksmisji z lokali. Nie zabraknie także popularnego ostatnio tematu - jak skutecznie odnaleźć dłużników, którzy się ukrywają bądź są nieznani? Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak skutecznie dostarczać pisma, wezwania do dłużników zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jakie są zmiany w terminach przedawnień?
 • Jak efektywnie ściągać zadłużenia od dłużników mieszkających poza granicami Polski?
 • W jaki sposób ustalać tożsamość spadkobierców zadłużonego mieszkania przestrzegając RODO?
 • W jakim momencie przekazać sprawę do komornika?
 • Jak polubownie rozwiązać problem zadłużenia najemcy oraz właścicieli mieszkań?
 • Jak dokonać eksmisji z lokalu oraz licytacji zadłużonego mieszkania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • WZÓR PISMA: wezwanie do zapłaty (etap przed sądem)
 • WZÓR PISMA: wezwanie do zapłaty (ugoda)
 • WZÓR PISMA: wezwanie sądowe z konkretnymi artykułami i paragrafami
 • Wzór: Ugoda
 • Wzór: pozew sądowy
 • Wzór: wniosek o egzekucję do komornika

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniej edycji szkolenia

 • Czy jest określona ustawowo liczba wezwań do zapłaty, jaką powinniśmy wysłać do dłużnika zanim skierujemy sprawę do sądu?
 • Co w przypadku, gdy mamy potwierdzenie z urzędu gminy, że dłużnik jest zameldowany pod danym adresem, ale komornik mimo wszystko uznaje korespondencję za niedoręczoną, ponieważ sąsiedzi potwierdzają, że ta osoba tam nie mieszka?
 • Co w sytuacji, gdy jest prawomocne orzeczenie sądu i nakaz zapłaty, a dłużnik nie spłaca zaległości terminowo?
 • Co w sytuacji, gdy zajmowane jest konto dłużnika, na którym nie ma żadnych środków i nie ma z czego ściągnąć długu?
 • Czy licytację mieszkania przeprowadzamy w momencie, gdy nie możemy ściągnąć należności?
 • Co z lokatorem, jeżeli gmina nie ma mieszkań zastępczych? Czy musimy mu zapewnić inne lokum?
 • Jak zgłosić sprawę, żeby uzyskać wyrok europejski?
 • Jakie są powody niechęci kupna nieruchomości z licytacji?
 • Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej może odmówić spłaty długu w ratach?
 • Czy konsul ma możliwość ustalenia adresu zamieszkania dłużnika za granicą?
 • Co w sytuacji, gdy w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy nie zgłosili się spadkobiercy, a dług na nieruchomości rośnie?

Polubowne postępowanie z dłużnikiem - jak rozmawiać z dłużnikiem?

 • Jak skutecznie odzyskać zadłużenie nie wchodząc na drogę komorniczą oraz sądową?
 • Jak windykować zadłużenie?
 • Jakie techniki windykacji można zastosować?
 • Jak postępować w przypadku nieskutecznej egzekucji?
 • Jak przygotować wezwanie do zapłaty, upomnienie oraz pozew od 1 lipca 2023?
 • Czy wezwanie do zapłaty musi być za potwierdzeniem odbioru?
 • Czy w wezwaniu do zapłaty trzeba informować o możliwości licytacji lub wygaszeniu prawa?
 • Jakie są aktualne formy doręczenia pism dla dłużników ?
 • W jaki sposób informować dłużnika o jego zadłużeniu? Jak reagować na negatywny odbiór tej informacji?
 • Jak często wysyłać monity przy krótszych 1-2 miesięcznych zaległościach ? zwykłym listem czy poleconym?
 • Czy wezwanie zwykłym listem bez potwierdzenia odbioru można dołączyć do pozwu, czy takie jest nieważne dla sądu?
 • Czy można stosować przedsądowe wezwanie do zapłaty w przypadku jednego miesiąca zaległości?
 • Czy można wysyłać pisma do miejsca pracy dłużnika lub kontaktować się telefonicznie z miejscem pracy dłużnika, prosząc o rozmowę z nim?
 • Jak skutecznie dostarczać pisma, wnioski, wezwania w formie elektronicznej?
 • Jak dostarczać i odbierać wezwania, pisma w formie mailowej? Co, jeśli dłużnik nie odbierze takiego maila?
 • Treść pozwu, przykłady po 1 lipca 2023r
 • Jak dostarczyć pozew do dłużnika?
 • Na czym polega postępowanie EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)?
 • Jak postępować w przypadku, gdy występuje współwłasność majątkowa?
 • Jeżeli tytuł prawny jest tylko na jednego z małżonków, to czy można złożyć pozew na współmałżonków?
 • Czy można zasądzić koszty doręczenia?
 • Czy stosować pozew na urzędowym formularzu?
 • Jakie są dalsze postępowania w przypadku, gdy korespondencja sądowa nie zostanie odebrana przez dłużnika? Jak przebiega cały proces? Doręczenia po 1 lipca 2023r
 • W jaki sposób udokumentować sądowi, że ktoś zamieszkuje w danym lokalu?
 • Jeżeli doręczenie korespondencji komornika jest bezskuteczne, to czy możemy wystąpić do sądu o odstąpienie? Czy nie musimy wówczas występować o kuratora do doręczeń?
 • Jak długo trwa postępowanie sądowe o ustanowienie kuratora? /przykład : czy pracownik SM może być kuratorem/
 • Podaliśmy komornikowi datę urodzenia do doręczenia korespondencji. Są do uzupełnienia braki formalne o wskazanie numeru PESEL. Czy jest to niezbędne?
 • Jak przeprowadzić rozmowę windykacyjną z dłużnikiem?
 • W jaki sposób można zmotywować dłużnika do zapłaty zadłużenia? Jak rozmawiać z dłużnikiem, aby zachęcić go do współpracy? Jakie są sposoby na efektywną rozmowę z dłużnikiem?
 • Jakie są najefektywniejsze i najbardziej skuteczne sposoby, metody postępowania z dłużnikiem?
 • Jak radzić sobie z dłużnikiem, który nie chce współpracować?
 • Jak prowadzić windykację miękką w postępowaniu z dłużnikiem, który jest obecnie w trudnej sytuacji finansowe lub jest chory?
 • Jakie są skuteczne zwroty w rozmowie windykacyjnej, żeby zmotywować dłużnika do spłaty?
 • Sankcje-czy mówimy wprost?
 • Jak dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników?
 • Jak przebiega postępowanie ugodowe?
 • Jak rozkładać zadłużenie na raty?
 • Czy przy podpisywaniu ugody lub najmach przepis art 777 k.p.c., stosujemy poddanie się egzekucji?
 • Jeśli sprawa jest w sądzie i u komornika, to czy należy je wstrzymać przy podpisywaniu ugody?
 • Jak umarzać sprawę? Jak przebiega cała procedura umarzania?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do umorzenia sprawy dłużnika?

Inne elementy windykacji:

 • Jak przebiega proces wymeldowania osób, z którymi nie ma kontaktu, są nieuchwytne, a są zameldowane pod adresem zadłużonego mieszkania?
 • Jak współpracować z MOPR, OPS, MOPS, GOPS, MGOPS? Kiedy zwrócić się do tych instytucji?
 • Jak współpracować z urzędem miasta w przypadku, gdy osoba zadłużyła mieszkanie, w którym już nie mieszka, jednak nie mamy danych osobowych tej osoby? Jak uzyskać takie informacje od urzędu w przypadku RODO?
 • Jak znaleźć dłużnika, który przebywa w zakładzie karnym, lecz nie wiemy w którym?

Przedawnienia - kiedy następują?

 • Jak prowadzić przedawnienia?
 • Jakie terminy obowiązują w spawie przedawnienia?
 • Kiedy następuje przedawnienie należności?
 • Jakie zmiany zaszły w okresie przedawnienia?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna, aby wykonać przedawnienia?
 • Czy samo złożenie pozwu o nakaz zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Postępowania sądowe i komornicze oraz aspekty prawne - jak współpracować z komornikiem, radcą prawnym? Jakie są zmiany w przepisach?

 • Kiedy powinniśmy przekazać sprawę do komornika, sądu?
 • Jak przebiega windykacja na etapie komorniczym?
 • Jakie są najefektywniejsze i najbardziej skuteczne sposoby, metody postępowania z dłużnikiem na drodze komorniczej?
 • Jak współpracować z komornikiem od początku spawy aż do etapu eksmisji z lokalu?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna, aby oddać sprawę do sądu?
 • Jak współpracować z radcą prawną i kancelarią prawną?
 • Jak doręczyć pisma z sądu oraz jak wygląda następna cała dalsza procedura po doręczeniu pisma?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zostaje wydane pismo sądowe do dłużnika, jednak nie zostaje ono przez niego odebrane?
 • Jak przebiegają procedury sądowe w postępowaniu z dłużnikiem?
 • Jak od strony prawnej prezentuje się kwestia ściągania długu z konta dłużnika?
 • Jak składać sprawy do sądu przestrzegając kwestii RODO?
 • Jakie aspekty prawne w odniesieniu do postępowania z dłużnikiem na drodze sądowej trzeba znać, aby zgodnie z przepisami prowadzić cały proces windykacyjny?
 • Jak zmieniły się przepisy na przestrzeni lat w postępowaniu z dłużnikiem?
 • Jakie różnice zaszły w odniesieniu do obecnie panujących z przepisami panującymi w trakcie pandemii COVID- 19?
 • Jakie prawne zmiany zostały wprowadzone w pozwach oraz przedawnieniach, egzekucji i eksmisji z lokalu?
 • Jakie są nowości w postępowaniu z dłużnikiem w odniesieniu do prawa cywilnego?
 • Jakie zmiany nastąpiły w naliczaniu odsetek?
 • Jak rozliczać wpłaty dłużnika na zadłużenie i odsetki?
 • Jaka jest kolejność księgowania przy ściąganiu wierzytelności od komornika? Czy na początku ściągamy należność główną, czy koszty zastępstwa procesowego?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką?

Jak dokonać eksmisji z lokalu? Jak przebiegają licytacje zadłużonych mieszkań?

 • W jaki przypadkach wydawany jest nakaz eksmisji z mieszkania, lokalu?
 • Jak przebiega cały proces eksmisji z mieszkania, lokalu?
 • Czy można przyspieszyć proces eksmisji z lokalu? W jaki sposób tego dokonać?
 • Kiedy można wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jakie warunki muszą być spełnione?
 • Jak dokonać licytacji zadłużonego mieszkania?
 • Jakie przebiega licytacja mieszkań oraz rozdzielenie pobranych należności między wierzycieli?
 • Jak przebiega licytacja i sprzedaż zadłużonego mieszkania? Kiedy nowy nabywca staje się właścicielem takiego mieszkania?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy mieszkanie, którego nikt nie zamieszkuje jest zadłużone a dłużnik nie żyje oraz nie ma żadnych spadkobierców? Jak wygląda proces licytacji takiego mieszkania?
 • W jakich przypadkach spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o odszkodowania od gminy? Jak należy podchodzić do zadłużonych lokali zastępczych?
 • Jak uzyskać odszkodowanie dla spółdzielni w związku z brakiem mieszkania socjalnego dla dłużnika, które powinien otrzymać w wyniku eksmisji?
 • Jak pozyskać odszkodowanie dla spółdzielni w przypadku, gdy sąd wydał wyrok o eksmisję z lokalu, gmina powinna załatwić dłużnikowi mieszkanie socjalne jednak tak się nie dzieje? Jak wygląda taki proces oraz cała procedura? Jaka dokumentacja jest wymagana? Po jakim czasie można ubiegać się o takie odszkodowanie?

Dłużnicy zagraniczni oraz spadkobiercy - jak skutecznie odnaleźć dłużników, którzy się ukrywają bądź są nieznani?

 • W jaki sposób poszukuje się spadkobierców zadłużonego mieszkania?
 • Jak i w jaki sposób ustalić tożsamość spadkobierców zadłużonego mieszkania?
 • Jak udowodnić, że nie ma spadkobierców po zmarłym lokatorze?
 • Jak przebiega postepowanie związane z przeniesieniem zadłużonego mieszkania na spadkobierców?
 • Jakich terminów należy przestrzegać w sprawach spadkowych?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna w postępowaniu z dłużnikiem w wyniku spadku?
 • Jak postępować w przypadku mieszkania, które jest zadłużone i jest spadkiem dla kilku osób, a każda z tych osób mieszka w różnych częściach świata?
 • Jak prowadzić egzekucję dłużnika zagranicznego?
 • Jak wysokie są koszty ustalenia adresu dłużnika w UE?
 • Jak przebiega cały proces postępowania z dłużnikiem, który mieszka poza granicami kraju a jest zameldowany w zadłużonym mieszkaniu, w którym nie przybywa?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna w postępowaniu z dłużnikiem zagranicznym?
 • Jak postępować z przypadku osób, które nie mają źródeł dochodu lub pracują za granicą? Jak ściągać od takich osób należność? Czy i jakie są programy pomagające w takich przypadkach?
 • Jak postępować z przypadku dłużnika, który jest za granicą i który jest nieosiągalny? Jakie działania podjąć?

Prowadzący

Dorota Kurowska - od 2009 r. specjalista ds. windykacji czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez prowadzącą są działania związane z obsługą windykacji w spółdzielni oraz wspólnotach, nadzór nad dłużnikami, redagowanie wezwań do zapłaty, negocjowanie ugód, sporządzanie pozwów i przygotowanie materiałów dla kancelarii prawnej do postępowań sądowych i komorniczych.

Absolwentka wydziału zarządzania na kierunku polityka ekonomiczna na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Od 2010 r. regularnie uczestnicząca w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
06 grudnia 2023
od 549.00
17 stycznia 2024
od 549.00
18 marca 2024
od 549.00
03 czerwca 2024
od 549.00
26 sierpnia 2024
od 549.00
30 października 2024

Podobne szkolenia