Wideoszkolenie: Strefy płatnego parkowania

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

W jaki sposób oznaczyć strefę, aby uniknąć wątpliwości? Jak ustalać stawki w SPP? Czy istnieje ustalona odległość, która musi być zachowana między parkomatami?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziału drogownictwa, pracowników biur stref płatnego parkowania, do osób zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem strefą płatnego parkowania oraz oznakowaniem strefy

Dowiedz się, kiedy należy uznać reklamację, gdy ktoś kupił bilet po czasie!
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, kiedy należy podjąć reklamacje decyzją administracyjną, a kiedy zwykłym pismem, otrzyma gotowy wzór regulaminu strefy, dzięki czemu zaoszczędzi czas. Podpowiemy również, co jest niezbędne przy tworzeniu strefy Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w sytuacji, gdy auto zajmuje dwa miejsca w strefie, należy płacić za jedno czy za dwa miejsca?
 • Kiedy traktować/uwzględnić reklamację, gdy ktoś kupił bilet po czasie?
 • Czy w strefie zarządca może wydać karty ulgowe - bilety miesięczne na parkowanie, aby było taniej?
 • Czy w przepisach ustalona jest odległość, która musi być zachowana między parkometrami, np. przy długiej, kilkukilometrowej ulicy?
 • Czy można dodatkowo ukarać osobę, jeśli zaparkuje równolegle na miejscu prostopadłym w strefie? Kto karzetaką osobę? Policja czy mogą również kontrolerzy?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy w strefie zaparkuje autokar lub inny pojazd, który przekracza limit ciężaru i nie stoi przepisowo, bo zajmuje więcej miejsca lub ma większy ciężar?
 • Czy kontroler może wystawić opłatę dodatkową/mandat w sytuacji, gdy jest linia wyznaczająca strefę, a auto częściowo w niej stoi, a częściowo nie?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Odpowiedź na reklamację w sprawie naliczonej opłaty dodatkowej
 • Ujednolicenie, jak postępować, gdy ktoś zgłasza reklamację z wystawionego zawiadomienia
 • Wzory regulaminów stref płatnego parkowania

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli w uchwale o SPP jest mowa tylko o pojazdach do 3,5 t, które podlegają opłacie, to czy przy zaparkowanym autobusie wzywamy straż miejską lub policję?
 • Właściciel pojazdu, który otrzymał opłatę dodatkową wskazał pisemnie kierowcę, ale bez numeru PESEL. Czy powinniśmy wystąpić do USC o ustalenie numeru PESEL na podstawie otrzymanych danych?
 • Co w przypadku, gdy kierowca zaparkuje na kopercie dla osoby niepełnosprawnej i nie wyłoży karty osoby niepełnosprawnej? Co, jeżeli w ramach reklamacji przedstawi kartę? Czy powinniśmy wówczas anulować opłatę dodatkową?
 • Miejsce dla osoby niepełnosprawnej jest większe. Co w sytuacji, gdy na jednej kopercie zaparkują dwa pojazdu: oba z kartą osoby niepełnosprawnej (z wyłożoną kartą), ale drugi pojazd zostanie zaparkowany w ten sposób, że zajmie połowę koperty dla osoby niepełnosprawnej oraz połowę miejsca ogólnodostępnego? Jak traktować drugi pojazd?
 • Co w przypadku, gdy pojazd długotrwale zajmuje miejsce parkingowe, ale nie odbiera korespondencji i nie można ustalić miejsca pobytu właściciela? Pojazd stoi ponad pół roku, a policja nie ma podstaw do jego usunięcia.
 • Jak podchodzić do nakładania opłat dodatkowych na motocykle?
 • Czy można wyznaczyć miejsca postojowe przy pomocy innego koloru kostki brukowej?
 • Co w przypadku, gdy kostka innego koloru wyznacza konstrukcyjnie znakowanie poziome?
 • Czy tabliczka informacyjna o sposobie parkowania jest niezbędna?
 • Czy oznakowanie pionowe jest nadrzędne przy złych warunkach atmosferycznych?
 • Czy straż miejska powinna wystawić mandat, jeżeli pojazd stoi nieprawidłowo?
 • Co w przypadku parkowania pojazdów o masie całkowitej ponad 2,5 tony? Zgodnie z przepisami, gdy jest oznakowanie pionowe D-18 z tabliczką informującą o sposobie parkowania, to pojazdy powyżej 2,5 tony nie powinny w ogóle parkować. Czy tak należy postępować?
 • Co w sytuacji, gdy w sezonie letnim nagminne jest parkowanie w obszarze strefy na chodnikach i terenach zielonych?
 • Jak radzić sobie z pojazdami zaparkowanymi w bramach, na wysepkach i w zimie, gdy oznakowanie jest niewidoczne z uwagi na zalegający śnieg i kierowcy przez to parkują na przejściach na pieszych?
 • Czy sama reklamacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa?
 • W jaki sposób naliczać 5 min?
 • Co w przypadku, gdy na wezwaniu został popełniony błąd w nazwie ulicy?
 • Czy przy elektronicznym potwierdzeniu odbioru nie ma papierowej zwrotki?
 • Co w przypadku, gdy na bilecie jest inny numer rejestracyjny niż na zawiadomieniu? Czy uwzględniać reklamacje?
 • Jeżeli strefą płatnego parkowania zarządza spółka z o.o., która podlega pod urząd, to czy ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji?
 • Co w sytuacji, gdy zamiast numeru rejestracyjnego KR 2345 wpisze w parkometrze KRR 2345? Czy można uznać taką omyłkę?
 • Jak rozwiązać problem zawiadomień wystawionych na numery rejestracyjne, tzw. „obce” - spoza Polski?
 • Jeżeli kontroler nie wykonał dokumentacji z wyłożonym zawiadomieniem, to czy opłata jest wtedy do anulowania?
 • Co z prywatnymi strefami parkowania, które są płatne 24/7?
 • Co w przypadku postoju pojazdu osoby uprawnionej poza kopertą w obszarze strefy płatnego parkowania?
 • Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej jest większe. Co w sytuacji, gdy jeden pojazd z kartą parkingową będzie zaparkowany na całej kopercie, a drugi pojazd zostanie zaparkowany w taki sposób, że zajmie połowę koperty oraz połowę miejsca ogólnodostępnego?
 • Jak traktować odwołania osoby z kartą niepełnosprawności w przypadku złożonych wyjaśnień i braku wolnej koperty?
 • Co w przypadku, gdy kierowca zaparkuje na kopercie, ale nie wyłoży karty parkingowej? Czy po okazaniu karty w biurze SPP można anulować dokument opłaty dodatkowej?
 • Czy prawidłowe jest nakładanie opłaty dodatkowej na kopercie? Czy nie jest to wyłączną kompetencją straży miejskiej lub policji?
 • Czy zgodnie z ustawą jedynie eklektyczne pojazdy są w 100 % zwolnione z opłat?
 • Czy kontroler może wystawić zawiadomienie, jeżeli kierowca zaparkuje pojazd na zastrzeżonej kopercie? Czy tylko straż miejska może wystawić mandat?
 • Co z parkowaniem na miejscach do ładowania elektryków w SPP?
 • Jaki przepis prawny Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje na możliwość złożenia reklamacji?
 • Jak ma się pomyłka do udowodnienia prawidłowości zakupu dla pojazdu i udowodnienia tego przed organem kontrolnym?
 • Jak się mają pomyłki w przypadku stosowania e-kontroli dokonywanych przez pojazdy?
 • Na podstawie jakich przepisów opisać przebieg reklamacji?
 • Czy rozszerzenie katalogu abonamentów nie jest zaprzeczeniem w stosunku do tworzenia strefy w celu rotacji pojazdów?
 • Co w sytuacji, gdy karta parkingowa należy do innej osoby niż właściciel lub kierowca pojazdu?
 • Czy uznajemy hybrydy i auta elektryczne na tablicach zagranicznych?
 • Co w przypadku postoju pojazdu na zagranicznej karcie parkingowej niekoniecznie wzoru europejskiego? Czy należy się obywatelom zagranicznym abonament osoby niepełnosprawnej w świetle zapisu uchwały na podstawie karty parkingowej danego kraju?
 • Co w przypadku osób siedzących w samochodach zaparkowanych w strefie bez biletu?
 • Czy miejsce parkingowe zastrzeżone ze znakiem i tabliczką (tylko dla zaopatrzenia na czas rozładunku do 30 min) uprawnia do postoju bez biletu parkingowego przez ten czas? Czy takie miejsce parkingowe jest wyłączone ze strefy?
 • Co z motocyklem pozostawionym w SPP i nakrytym plandeką?


Prawidłowe oznakowanie stref kluczem do uniknięcia wątpliwości

 • Co należy zrobić w przypadku, jeśli białą linią nie da się wyznaczyć miejsc parkowania, np. nie ma na to zgody konserwatora zabytków? Czy w takich miejscach można faktycznie pobierać opłaty?
 • Czy można wyznaczyć miejsca postojowe przy pomocy innego koloru kostki brukowej?
 • Co w przypadku, gdy kostka innego koloru wyznacza konstrukcyjnie znakowanie poziome?
 • Czy tabliczka informacyjna o sposobie parkowania jest niezbędna?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy w strefie zaparkuje autokar lub inny pojazd, który przekracza limit ciężaru i nie stoi przepisowo, bo zajmuje więcej miejsca lub ma większy ciężar?
 • Czy w sytuacji, gdy auto zajmuje dwa miejsca w strefie, należy płacić za jedno czy za dwa miejsca?
 • Organizacja oznakowania
 • W jaki sposób oznaczyć strefę, aby uniknąć wątpliwości?
 • Procedura prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego miejsc postojowych (wymiary znaków, zawartość)
 • Czy oznakowanie pionowe jest nadrzędne przy złych warunkach atmosferycznych?
 • Oznakowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych w SPP
 • Jak oznaczać płatne miejsca – koperty? Kto jest uprawniony do korzystania z nich i w jaki sposób?
 • Czy kontroler może wystawić opłatę dodatkową/mandat w sytuacji, gdy jest linia wyznaczająca strefę, a auto częściowo w niej stoi, a częściowo nie?
 • Kto zajmuje się przypadkiem, gdy auto w strefie nie stoi w miejscu wyznaczonym znakami poziomymi i np. zajmuje 2 miejsca? Czy w tym wypadku kontrolerzy powinni wystawiać wezwanie do opłaty czy tym już powinna się zajmować straż miejska lub policja?
 • Czy straż miejska powinna wystawić mandat, jeżeli pojazd stoi nieprawidłowo?
 • Co w przypadku parkowania pojazdów o masie całkowitej ponad 2,5 tony? Zgodnie z przepisami, gdy jest oznakowanie pionowe D-18 z tabliczką informującą o sposobie parkowania, to pojazdy powyżej 2,5 tony nie powinny w ogóle parkować. Czy tak należy postępować?
 • Co w sytuacji, gdy w sezonie letnim nagminne jest parkowanie w obszarze strefy na chodnikach i terenach zielonych?
 • Jak radzić sobie z pojazdami zaparkowanymi w bramach, na wysepkach i w zimie, gdy oznakowanie jest niewidoczne z uwagi na zalegający śnieg i kierowcy przez to parkują na przejściach na pieszych?
 • Czy można dodatkowo ukarać osobę, jeśli zaparkuje równolegle na miejscu prostopadłym w strefie? Kto karze taką osobę? Policja czy mogą również kontrolerzy?


Reklamacje i wystawianie wezwań

 • Reklamacja - przebieg procesu
 • Czy sama reklamacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa?
 • W jaki sposób naliczać 5 min?
 • Co w przypadku, gdy na wezwaniu został popełniony błąd w nazwie ulicy?
 • Kiedy traktować/uwzględnić reklamację, gdy ktoś kupił bilet po czasie?
 • Czy przy elektronicznym potwierdzeniu odbioru nie ma papierowej zwrotki?
 • Co w przypadku, gdy na bilecie jest inny numer rejestracyjny niż na zawiadomieniu? Czy uwzględniać reklamacje?
 • Jeżeli strefą płatnego parkowania zarządza spółka z o.o., która podlega pod urząd, to czy ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji?
 • Jak postępować, gdy ktoś zgłasza reklamację wystawionego zawiadomienia?
 • Jakie są najlepsze rozwiązania, gdy osoby nie wiedzą, gdzie się płaci?
 • Wystawianie wezwań - postępowanie
 • Co w sytuacji, gdy zamiast numeru rejestracyjnego KR 2345 wpisze w parkometrze KRR 2345? Czy można uznać taką omyłkę?
 • Jak rozwiązać problem zawiadomień wystawionych na numery rejestracyjne, tzw. „obce” - spoza Polski?
 • Jeżeli kontroler nie wykonał dokumentacji z wyłożonym zawiadomieniem, to czy opłata jest wtedy do anulowania?
 • Jak udokumentować wystawianie wezwań?
 • Obsługa klientów z wezwaniem


Tworzenie strefy, regulaminu, ustalanie stawek w SPP

 • W jaki sposób ustalać/podwyższać stawki w SPP?
 • Zmiana uchwały w sprawie stawek
 • Opłata parkingowa
 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej
 • Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej
 • Wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego
 • Jak stworzyć regulamin SPP?
 • Regulamin – przykłady
 • Uchwała utworzenia strefy
 • Podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania SPP
 • Cel utworzenia SPP
 • Co z prywatnymi strefami parkowania, które są płatne 24/7?


Jak wygląda proces wykupienia miejsca parkingowego w strefie?

 • Nadzór nad funkcjonowaniem SPP
 • Karta parkingowa
 • Kwestia wykupienia miejsca parkingowego w strefie (np. dla sklepów, firm)
 • Czy SPP dotyczy busów?
 • Czy SPP dotyczy osób niepełnosprawnych?
 • Reklama strefy
 • Czy mniejsze miasta mogą mieć płatne strefy w święta i na weekendzie?
 • Czy w przypadku braku naklejki należy wystawić mandat?
 • Eksploatacja
 • Gdzie zgłaszać sytuacje awaryjne? W jaki sposób zgłaszać sytuacje awaryjne?
 • Czy osoba parkingowa może wylegitymować kierowcę, który np. zajął dwa miejsca postojowe?


Komu mogą przysługiwać ulgi w strefie?


 • Czy w SPP należy się jakaś ulga osobom niepełnosprawnym?
 • Jakie uprawnienia w spp mają osoby niepełnosprawne?
 • Co w przypadku postoju pojazdu osoby uprawnionej poza kopertą w obszarze strefy płatnego parkowania?
 • Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej jest większe. Co w sytuacji, gdy jeden pojazd z kartą parkingową będzie zaparkowany na całej kopercie, a drugi pojazd zostanie zaparkowany w taki sposób, że zajmie połowę koperty oraz połowę miejsca ogólnodostępnego?
 • Jak traktować odwołania osoby z kartą niepełnosprawności w przypadku złożonych wyjaśnień i braku wolnej koperty?
 • Co w przypadku, gdy kierowca zaparkuje na kopercie, ale nie wyłoży karty parkingowej? Czy po okazaniu karty w biurze SPP można anulować dokument opłaty dodatkowej?
 • Czy prawidłowe jest nakładanie opłaty dodatkowej na kopercie? Czy nie jest to wyłączną kompetencją straży miejskiej lub policji?
 • Czy motorowery powinny płacić tak, jak auta, skoro nie zajmują całego miejsca?
 • Co w przypadku, gdy motorower zajmuje jakieś poboczne miejsce?
 • Czy w strefie zarządca może wydać karty ulgowe - bilety miesięczne na parkowanie, aby było taniej?


Parkomaty i aplikacje mobilne od strony technicznej

 • Czy w przepisach ustalona jest odległość, która musi być zachowana między parkomatami, np. długa, kilkukilometrowa ulica?
 • Jak powinny być rozmieszczane parkomaty?
 • Co w sytuacji, gdy SPP posiada 7 parkomatów, a 2 dostawców i w sytuacji awarii długo należy czekać na naprawę?
 • Aplikacje mobilne i parkomaty
 • Smart City SPP
 • Parkomaty od strony technicznej (obsługa)


Miejsca parkingowe dla pojazdów elektrycznych w strefie

 • Jak wygląda tworzenie miejsc dla pojazdów elektrycznych w SPP?
 • Czy ładowarka do pojazdu elektrycznego, która jest postawiona w spp, może tam stać?
 • Jak wygląda kwestia pojazdów elektrycznych, które mają wyznaczone miejsce w spp i nie płacą za parkowanie?
 • Czy zgodnie z ustawą jedynie eklektyczne pojazdy są w 100 % zwolnione z opłat?


Jakie dokumenty dot. stref warto znać?

 • Aktualne przepisy prawa związane z funkcjonowaniem SPP
 • Omówienie orzecznictwa sadów administracyjnych w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania stref płatnego parkowania

Prowadzący

Rafał Wójciak - od maja 2018 roku zajmuje się obsługą biura strefy płatnego parkowania w Tomaszowie Mazowieckim na stanowisku samodzielny specjalista do spraw obsługi SPP. Wcześniej przez 4 lata pełnił funkcję serwisanta w firmie Projekt-Parking z Poznania, gdzie montował i serwisował parkometry

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
19 sierpnia 2024
od 549.00
09 grudnia 2024

Podobne szkolenia