Wideoszkolenie: Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Jak weryfikować wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? Jak należy dokonać bilansu lotnych związków organicznych? Czy „awaryjne źródła energii” podlegają pod instalacje? Czy należy zobowiązywać firmy do posiadania króćców pomiarowych na instalacji? Jak należy przeprowadzić postępowanie kompensacyjne?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, którzy zajmują się ochroną powietrza i wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Kompendium wiedzy na temat pozwoleń emisyjnych!
Otrzymasz odpowiedzi na problematyczne pytania, które pojawiają się przy procedowaniu pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Dzięki kompleksowemu szkoleniu zaoszczędzisz swój czas i rozwiejesz wątpliwości.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozpatrywać zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia np. lakiernie samochodowe?
 • Jak zweryfikować, czy złożony wniosek ma poprawne założenia oraz metodykę referencyjną?
 • Jak należy zweryfikować obliczenia dot. emisji? Czy są jakieś czynniki wspomagające? Czy jest coś, co może zastąpić program do obliczeń?
 • Jak w zezwoleniach należy ujmować standardy emisyjne?
 • Jak procedować wnioski, które dotyczą kotłów większych niż 1 MW?
 • Co w przypadku, jeśli są awaryjne źródła energii i są powyżej jednego wata, i są używane 10 godzin rocznie – czy one podlegają pod instalacje?
 • Jak należy przeprowadzić postępowanie kompensacyjne?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzorcowy wniosek wprowadzanie pyłów i gazów na podstawie jednej przykładowej instalacji

Szczegółowy program szkolenia:

1.Pozwolenia emisyjne do wprowadzenia gazów i pyłów — Jak należy dokonać bilansu lotnych związków organicznych?

 • Jak powinna przebiegać procedura wydania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?
 • Jak weryfikować wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? Na co zwracać uwagę?
 • Jak zweryfikować, czy złożony wniosek ma poprawne założenia oraz metodykę referencyjną?
 • Co w przypadku, gdy starostwo zauważa błąd we wniosku, natomiast wnioskodawca upiera się, że wniosek jest złożony poprawnie?
 • Czego wymagać przy wydawaniu decyzji?
 • Jak ma przebiegać proces składania dokumentów przez wnioskodawcę?
 • [PRZYKŁAD] Interesant zapytał, jak należy rozumieć „istotna zmiana w instalacji”?
 • Jak powinna przebiegać weryfikacja obliczeń programów?
 • Jak powinny wyglądać dopuszczalne normy?
 • Jakie są standardy emisyjne?
 • Jakie są standardy emisyjne lotnych związków organicznych?
 • Jak należy dokonać bilansu lotnych związków organicznych?
 • Jak w zezwoleniach należy ujmować standardy emisyjne?
 • Co w przypadku, gdy podczas procedowania wniosku zmieniły się standardy emisyjne?
 • Jak stwierdzić, kiedy wniosek o prowadzenie instalacji podlega pod standardy emisyjne, a kiedy nie?
 • Jakie obowiązki pomiaru emisji ustalać w pozwoleniach?
 • Jak ustalić wielkości emisji w pozwoleniach? Na czym się skupiać?
 • Jak sprawdzić, czy dane we wniosku nie zostały zawyżone?
 • Powiązanie połączenia pozwolenia na emisje z przepisami budowlanymi — czy zwracać na to uwagę? Które przepisy są całkiem odrębne?
 • W jakich przypadkach przy wydawaniu pozwoleń na emisję z instalacji należy weryfikować prawo budowlane? Czy trzeba to robić?
 • W jaki sposób zweryfikować przy wydawaniu pozwolenia na emisję z instalacji, czy było pozwolenie na budowę budynku z taką instalacją oraz na działalność?
 • Jakie są programy do weryfikowania obliczeń?
 • Jak należy zweryfikować obliczenia dot. emisji? Czy są jakieś czynniki wspomagające? Czy jest coś, co może zastąpić program do obliczeń?
 • Jakie obowiązki wynikają z posiadania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza?
 • W jaki sposób należy weryfikować oświadczenia?
 • Jak należy zweryfikować informacje zawarte na oświadczeniu?
 • Klasyfikacje instalacji — które wymagają zgłoszeń i pozwoleń, a które nie? Które mają podlegać pod standardy emisyjne?
 • Czy należy zobowiązywać firmy do posiadania króćców pomiarowych na instalacji?
 • [PRZYKŁAD] Nie każda instalacja posiada króćce pomiarowe i później zdarzają się skargi i nie można wykonać badań, bo nie jest przystosowany komin do badania — jak do tego podchodzić? Czasem nie ma możliwości zainstalowania króćców i jak się odnosić, kiedy wpływa skarga?
 • Co jest instalacją w przypadku wydanych pozwoleń emisyjnych?
 • Na jaką instalację organ ma wydać decyzję?
 • Co jest instalacją, a co źródłem emisji?
 • Gdzie należy szukać źródeł instalacji?
 • Co w przypadku, gdy coś jest planowane, jeszcze nie jest to inwestycja zrealizowana i wkrótce ma nastąpić montaż instalacji — co ma zawierać wniosek?
 • W jaki sposób ma być podany czas pracy instalacji we wniosku?
 • Jak mają być podane we wniosku „parametry instalacji podczas rozruchu i wyłączania”?
 • [PRZYKŁAD] Mają dwie instalacje: jedna energetyczna, a druga inna niż energetyczna, ale wykorzystuje też spalanie paliw — czy należy taką instalację uwzględnić w decyzji, czy nie?
 • Czy pozwolenie może zostać wydane na osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą?
 • Jacy przedsiębiorcy mogą posiadać instalacje?

2. Zgłoszenia dotyczące pozwoleń emisyjnych — Jak rozpatrywać zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia np. lakiernie samochodowe?

 • Co w sytuacji, jeżeli firma ma nową instalację, a zgłosiła ją po czasie niż przewidywany termin (pół roku) - czy organ ma sam zgłosić wniosek do sądu?
 • [PRZYKŁAD] Zgłoszenie stacji paliw — na co najbardziej zwracać uwagę ? Jakie informacje muszą przedstawiać prowadzący? Jakie dokumenty? Czy muszą być załączone obliczenia?
 • Jak rozpatrywać zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia np. lakiernie samochodowe?
 • Jak jest „stopień ograniczenia” - czy musi być to potwierdzone obliczeniami? Czy „sucha” informacja jest wystarczająca?
 • Jeśli prowadzący wnioskuje o wydanie zaświadczenia, to należy wydać zgodę po miesiącu? Czy jeśli wszystko się zgadza, to można wcześniej?
 • Przez jaki czas zaświadczenia są ważne?
 • Jakie przepisy określają ważność zaświadczeń?
 • Czy jeśli chodzi o terminy zaświadczeń — określa je P.o.ś. czy K.p.a.?
 • Czy zaświadczenia obejmują okres 3-ech, czy 6-ciu miesięcy?
 • [PRZYKŁAD] Firmy, które emitują lotne związki organiczne z lakierowania – jaka jest ich specyfika?

3. Wydawanie pozwoleń emisyjnych dla średnich źródeł spalania — Jakie są zasady łączenia emisji?

 • Jak powinna przebiegać procedura wydawania zaświadczenia o prowadzeniu instalacji spalania paliw o mocy powyżej 1 MW?
 • Jak procedować wnioski, które dotyczą kotłów większych niż 1 MW?
 • Jak one powinny być łączone?
 • Jakie są zasady łączenia emisji?
 • Jakie wielkości graniczne powodują, że dane źródło trzeba wpisać do rejestru?
 • Jak zapisywać do rejestru „dodatkowe informacje”, które umieszczają firmy przy średnich źródłach mocy?
 • Co w przypadku, jeśli są awaryjne źródła energii i są powyżej jednego wata, i są używane 10 godzin rocznie – czy one podlegają pod instalacje?
 • Omówienie artykułu 154
 • [PRZYKŁAD] Na podstawie zgłoszenia podmiotu, jeżeli są kotły o odpowiedniej mocy powyżej jednego wata i starostwa powinny wydać emisję decyzyjną — kiedy powinno się taka decyzje przyjąć? Jak powinna ona wyglądać? Kiedy powinno się taką decyzję wydać?

4. Postępowania kompensacyjne — Jak należy przeprowadzić postępowanie kompensacyjne?

 • Jak przebiega procedura postępowania kompensacyjnego?
 • Jak należy przeprowadzić postępowanie kompensacyjne?
 • Jak wygląda procedura postępowania kompensacyjnego w praktyce?
 • Jak należy rozpatrywać wnioski o postępowanie kompensacyjne?

Prowadzący

Mgr inż. Rozalia Koziołstarszy inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym. Jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska. Od 12 lat zajmuje się tematyką związaną z ochroną powietrza. Przez te wszystkie lata podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe licznymi szkoleniami. Prowadzenie postępowań z zakresu ochrony powietrza w połączeniu z wiedzą czerpaną z orzecznictwa i własnej praktyki pozwoliło na zebranie praktycznych informacji, stanowiących nieocenioną pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i zdobyta wiedzą chciałabym wyposażyć uczestników w narzędzie powalające sprawie i skutecznie radzić sobie z problematyką związaną z ochroną powietrza. Ukończyła Politechnikę Opolską, kierunek inżynieria środowiska. Wykształcenie techniczne stanowi ogromne wsparcie w zrozumieniu technologii i procesów zachodzących w instalacjach i prawidłowej ocenie składanej dokumentacji.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
30 sierpnia 2024
od 549.00
01 października 2024
od 549.00
12 grudnia 2024

Podobne szkolenia