Wideoszkolenie: Zarządzanie licencjami

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Zarządzanie oprogramowaniem i licencjami w gminie. Cyberbezpieczeństwo: Jakie licencje wybrać z uwagi na różnorodność wydziałów w urzędzie gminy lub miasta? Jakimi kategoriami kierować się podczas wyboru licencji Microsoftu? Jak prowadzić ewidencję licencji oraz jak zbierać informacje o stanie licencji? Czy w polityce bezpieczeństwa powinny znaleźć się zapisy regulujące kwestie licencji używanych w urzędzie? Jak zapobiegać utracie danych w urzędzie?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do informatyków pracujących w UM, UG czy UMiG oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie licencjami i zapewnianie cyberbezpieczeństwa.

Dowiesz się jaka jest odpowiedzialność w przypadku wycieku danych na komputerze prywatnym używanym do pracy zdalnej lub stacjonarnej w urzędzie
Zapewnienie sprawnego i aktualnego oprogramowania, licencji oraz bezpieczeństwa sieci są kluczowymi elementami umożliwiającymi urzędom funkcjonowanie - co sprawia, że na osobach realizujące te zadania spoczywa duża odpowiedzialność. Aby ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków prelegent podzieli się swoim doświadczeniem oraz sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami. Przedstawi zarówno zalety jak i wady różnych programów i licencji - co z pewnością pomoże w wyborze programów najbardziej odpowiadających na potrzeby urzędu, a tym samym zaoszczędzi mnóstwo czasu. Dowiesz się wszystkiego o systemie bezpieczeństwa  informacji, w którego w skład wchodzi RODO, polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, a także pozyskasz potrzebne informacje dotyczące krajowych ramy interoperacyjności.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakiego typu zapór sieciowych należy użyć dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • Z jakich oprogramowań Microsoft mogą korzystać urzędy w zakresie zbiorowego licencjonowania Office?
 • Licencje Office połączone z e-mailem - PRZYKŁAD: kupiono licencję Office połączoną z e-mailem, który był w domenie Microsoftu. Użytkownik stracił hasło do skrzynki, a informatyk nie mógł ponownie skorzystać z licencji. Microsoft nie pomogło w rozwiązaniu tego problemu. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?
 • PRZYKŁAD: w urzędzie jest sieć, w której pracuje 30 pracowników i jest 30 stanowisk PC, 10 drukarek i 5 serwerów NAS. Wszystkie te zasoby korzystając z dostępu do Serwera AD, DHCP, DNS, WINS. Ile licencji CAL i jakie należy, można kupić?
 • Czy są jakieś przesłanki, aby nie używać oprogramowania na darmowej licencji?
 • Jak informatyk może ograniczyć ewentualną odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w gminie?
 • Jakie trzeba mieć uprawnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego – kto może przeprowadzić audyt?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • regulamin dot. pracy zdalnej
 • zał. dot. potwierdzenia otrzymania sprzętu służbowego oraz informacji dot. prawidłowego korzystania z niego

Szczegółowy program szkolenia:

Nowość: Zapewnianie cyberbezpieczeństwa podczas pracy zdalnej orazRODO w pracy zdalnej w urzędach miast i gmin:

 • W jaki sposób zapewnić cyberbezpieczeństwo podczas pracy zdalnej?
 • Jak w urzędach miast i gmin chronić dane wrażliwe, pracując zdalnie?
 • Oświadczenia RODO w urzędach
 • Dokumenty o poufności w urzędach miast i gmin – jak je wypełniać?
 • Jak przenieść dokumenty w urzędach miast i gmin, które z tytułu poufności klauzuli RODO nie da się wynieść z budynku? Jakie zabezpieczenia należy stosować w swojej jednostce samorządowej, aby uchronić się przed wyciekiem danych? Przykłady oparte na systemach informatycznych używanych przez działy kadr
 • Które dokumenty urzędnik może zabrać do domu, a których nie?
 • Jak przekazywać informacje mailowo zgodnie z RODO? Specyfika urzędów miast i gmin
 • Ewidencja pism – dowozić, czy nie dowozić?
 • Pracując zdalnie, należy pracować na swoim własnym sprzęcie, czy na sprzęcie pracodawcy?
 • Wpisy do ewidencji przez obywatel GOV


1. Cyberbezpieczeństwo – administrowanie UTM, zapory sieciowe. Jak zapobiegać utracie danych w urzędzie? Jak zabezpieczyć sieć oraz systemy używane w urzędzie?

 • Jak chronić urzędowe komputery przed złośliwym oprogramowaniem? Jak zapobiegać włamaniom i atakom?
 • Jak chronić się przed utratą danych wrażliwych i przed cyberatakami?
 • Jak tworzyć kopie zapasowe w celu ochrony?
 • Jak tworzyć kopie szyfrowane i nieszyfrowane?
 • Zapora sieciowa – czy jest koniecznym zabezpieczeniem w urzędzie?
 • Jakie są rodzaje i typy zapór sieciowych? Porównanie zapór sieciowych oraz ich działania
 • Jakiego typu zapór sieciowych należy użyć dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • Jak używać zapory sieciowej?
 • Jak działa zapora sieciowa typu UTM, z czego się składa i przed czym chroni?
 • Jakie techniki oraz weryfikacje stosować w przypadku zapory sieciowej UTM?
 • Jakie możliwości dostarcza zapora sieciowa UTM?
 • W jaki sposób wykorzystać zaporę sieciową UTM w pracy urzędu?
 • Jak najlepiej zabezpieczać komputery urzędowe przed natrętnymi reklamami lub wirusami?
 • Co i kiedy należy zrobić aby zapewnić cyberbezpieczeństwo zgodne z wymaganiami prawa czy dobrych praktyk?


2. Polityka bezpieczeństwa – wyciek danych oraz logi w systemach teleinformatycznych. Jak zapobiegać wyciekom danych z urzędu?

 • Jakie są rodzaje danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych?
 • Jakie zabezpieczenia należy stosować, aby uchronić się przed wyciekiem danych?
 • Jakie procedury należy wdrożyć w sytuacji wycieku danych?
 • KRI
 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wycieku danych podczas pracy zdalnej pracowników urzędu?
 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wycieku danych na komputerze prywatnym używanym do pracy zdalnej lub stacjonarnej w urzędzie?
 • Jaka jest odpowiedzialność karna i cywilna w przypadku wycieku danych? Kto za co odpowiada?
 • Jaka jest odpowiedzialność specjalisty IT w stosunku do obrotu danymi?
 • Jak zabezpieczać się przed sytuacjami, na które nie ma się wpływu? np. brak dobrego, specjalnego programu
 • Jak edukować pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa?


3. Jakie informacje o zdarzeniach i działaniach wykonywanych na systemie komputerowym powinno się gromadzić w urzędzie oraz w jakim celu?

 • Jakie logi gromadzić?
 • Ile czasu należy przetrzymywać logi dotyczące sprzętu?
 • W jaki sposób należy gromadzić logi systemów teleinformatycznych?
 • Jakie informacje można uzyskać z logów?
 • Jak chronić i zabezpieczać logi systemów teleinformatycznych?
 • Jak wykorzystywać logi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego i RODO?
 • Przedstawienie możliwych sytuacji awaryjnych oraz sposoby rozwiązań w związku z logami
 • Jak archiwizować backup copy?


4. Licencje od Microsoft - które licencje Microsoftu są legalne z perspektywy urzędu gminy i miasta?

 • Które licencje Microsoftu są legalnie z perspektywy urzędu gminy i miasta? Czy mogą być jakieś licencje, które legalnie kupi urząd, a będą nielegalne?
 • Które warianty licencji Microsoftu dostępne na rynku są odpowiednie dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • Z jakich oprogramowań Microsoft mogą korzystać urzędy w zakresie zbiorowego licencjonowania Office?
 • W jaki sposób interpretować regulacje licencji Microsoftu dostępnych na rynku?
 • Jakimi kategoriami kierować się podczas wyboru licencji Microsoftu?
 • Czy przed zakupem testować oprogramowanie (darmowa wersja)?
 • Weryfikacja wiarygodności systemu Windows. Jak sprawdzić, czy system rzeczywiście jest oryginalny? (Kiedyś były naklejki i oznaczenia, obecnie jest tylko oznaczenie, że jest autoryzowana dystrybucja)
 • Jeśli mamy licencję z przetargu, to jak i co należy sprawdzić, aby mieć pewność, że zakup pochodzi z legalnego źródła?
 • Jak sprawnie skonfigurować i zainstalować różne oprogramowania po wejściu zmian?
 • Kto i kiedy odpowiada za sytuacje, gdy oprogramowanie nie działa poprawnie?
 • Jak się zabezpieczać, aby odpowiedzialność nie spadła na informatyka?
 • Czy konsultować z dostawcą oprogramowania każdy zakup?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy urząd nie chce rozwijać i utrzymywać konkretnego oprogramowania i chce zmienić dostawcę? Jak sprawnie migrować dane między programami, żeby nie robić tego ręcznie?
 • Jakie są możliwości licencjonowania od Microsoft dla gmin?
 • Licencja grupowe oraz pojedyncze Microsoft
 • Jak działają licencje grupowe i czym się kierować w ich wyborze dla urzędu?
 • Jakich korzyści dostarcza licencja grupowa?
 • Ile licencji grupowych można przypisać do jednego konta?
 • Stosunek ceny do liczby komputerów, do których przypisana jest licencja grupowa
 • Czy w przypadku małych urzędów (mało sprzętu oraz funduszy) dobrym rozwiązaniem jest przypisanie konkretnej licencji do jednego komputera, żeby wszyscy pracownicy mogli z niego korzystać?
 • Licencje Office połączone z e-mailem - PRZYKŁAD: kupiono licencję Office połączoną z e-mailem, który był w domenie Microsoftu. Użytkownik stracił hasło do skrzynki, a informatyk nie mógł ponownie skorzystać z licencji. Microsoft nie pomogło w rozwiązaniu tego problemu. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?
 • Jakie licencje wybrać z uwagi na różnorodność wydziałów w urzędzie gminy lub miasta?
 • Ile licencji CAL należy kupić do Windows server?
 • Licencje serwerowe od Microsoft - jakie można kupić do urzędu? Na co zwracać uwagę przy zakupie?
 • Jakie są możliwości licencjonowania dla administracji, finansów, oświaty oraz organizacji?
 • Czy biblioteka jest instytucją publiczną? Jaki typ licencji wybrać dla biblioteki?
 • Co ma zapewnić dobrze dobrane oprogramowanie?
 • W jaki sposób łączyć oprogramowania, aby nie naruszać praw licencji?
 • Jaką licencje Microsoftu wybrać z uwagi na serwer?
 • Co wchodzi w skład licencji serwerowych?
 • Od czego uzależniony jest rodzaj licencji - licencje na rdzeń/CAL, licencje na wystąpienie, licencje na rdzeń
 • Czy Windows Server 2019 Essential zawiera wbudowane licencje CAL?
 • Na czym polegają licencje CAL do serwerów?
 • Windows Server - jak traktować drukarki i inne tego typu sprzęty?
 • Jakie usługi Win Serwer wymagają licencji CAL? Co z usługami typu serwer DNS WINS DHCP?
 • PRZYKŁAD: organizacja ma 40 użytkowników, którzy łączą się do serwera AD, tych samych 40 użytkowników korzystających z serwera DHCP zainstalowanego na osobnym serwerze niż AD, a 20 użytkowników w organizacji łączących się do SQL Serwer zainstalowanego na osobnym serwerze. Ile i jakie licencje CAL należy kupić?
 • PRZYKŁAD: w urzędzie jest sieć, w której pracuje 30 pracowników i jest 30 stanowisk PC, 10 drukarek i 5 serwerów NAS. Wszystkie te zasoby korzystając z dostępu do Serwera AD, DHCP, DNS, WINS. Ile licencji CAL i jakie należy, można kupić?
 • Czy należy zakupić licencje CAL na sprzęt, który korzysta z dostępu do serwera Win?
 • Jaką licencje CAL dokupić do serwerów?
 • Czy każde urządzenie pracujące w sieci, jeśli nawiązuję połączenie z WIN Serwer wymaga do każdej usługi CAL?
 • Jakie są Licencje SQL Server?
 • Jakie są Licencje Windows Server?
 • Co to jest VLSC - Volume Licensing Service Center Microsoft?
 • Klucz aktywacji wielokrotnej (MAK) – co się dzieje, jeżeli na licencji mamy limit 50-krotnego użycia klucza i przekroczymy tę wartość np. w szkołach?
 • Jakie są licencje Exchange Server?
 • Licencje a wirtualizacja
 • Czy licencja na edycje Windows Server Standard umożliwia korzystanie z dwóch środowisk OSE lub maszyn wirtualnych?
 • Czy możliwość korzystania z dwóch maszyn wirtualnych z licencji Windows Server 2019 Standard dostępna jest tylko na środowisku witalizacyjnym Hyper-V, czy również na innych, np. na środowisku VMware?
 • Aktywacja licencji zbiorowych Microsoft
 • W jaki sposób przeprowadzić aktywację licencji zbiorowych online?
 • Przyczyny i rozwiązania niepowodzenia aktywacji online
 • Zbywalność licencji
 • PRZYKŁAD: OPS kupował komputery dla dzieci z uboższych rodzin. Okazało się, że zwykły Windows home nie może być użytkowany. Jak postąpić w takiej sytuacji? Jak zapobiec?
 • Usługi serwerowe - konta active directorów/ usługi active directory

Microsoft 365

 • Jakie korzyści dostarcza Platforma 365?
 • Co wchodzi w skład Platformy 365?
 • Jakie narzędzia są korzystne dla administracji, oświaty, organizacji?
 • Jaką licencję wybrać dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • Co należy zrobić, żeby uzyskać licencję?
 • Wysokość opłat za użytkowanie licencji
 • Czy możliwe jest scalenie starszych wersji Office 365 w jedną? W jaki sposób to zrobić?
 • Czy można używać w urzędzie MS Office 2003 i 2007 bez aktualizacji bezpieczeństwa i nie wspieranego już przez producenta?
 • Czy można używać w urzędzie na własną odpowiedzialność MS Office, którego już nie wspiera producent i nie „łata go"?
 • Ponowna instalacja oprogramowania Windows – czy należy kupić nowe licencje Office 365?
 • W jaki sposób zmienić przypisanie licencji Microsoft 365/ Office 365, aby działała na innym komputerze?
 • Czy licencja zostaje przypisana na zawsze do jednego komputera?
 • Licencje Microsoft - Czy ESD elektroniczne licencje przypisuje do tylko do jednego konta? Co jeśli użytkownik zapomni hasła? Czy można przypisać więcej niż 16 licencji?
 • Czy można podłączyć inne konta, na których przypisane są licencje pojedyncze do konta, na którym znajdują się licencje grupowe?
 • W jakich przypadkach można przenieść licencje Microsoft 365/ Office 365 na inny komputer?
 • Licencja Office 365 – problem z przypisaniem licencji do innego komputera. W jaki sposób przypisać licencje do innego komputera? Czy można przenieść licencje na inny komputer?
 • Czy daną licencję można przenieść na inne stanowisko? Od czego jest to zależne?
 • W jaki sposób dodać własną domenę na Office 365?

Jakie są alternatywy dla powyższych licencji?


5. Licencje darmowe – czy warto ich używać z perspektywy urzędu gminy i miasta?

 • Czy takie oprogramowania są korzystne z perspektywy gminy?
 • Czy są jakieś przesłanki, aby nie używać oprogramowania na darmowej licencji?


6. Upgrade licencji

 • Czy legalne jest przejście z Windows 7 na Windows 10?
 • Czy należy wykupić licencję na aktualizację Windows 8 na Windows 10?
 • Jak stosować się do rozbieżnych informacjami na stronie producenta odnośnie aktualizacji Windows 8-10?
 • Czy wymiana/aktualizacja licencji oprogramowania na tańsze to dobre rozwiązanie? Jak wpływa to na wymianę sprzętu, czas pracy, przeszkolenie pracowników? Omówienie na przykładach. Czy jest to opłacalny zabieg?
 • Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku przenoszenia licencji? Jakie można przenieść legalnie? Na co można je przenieść?
 • Jakie licencje można przenosić (serwery i oprogramowanie)?


7. Rejestr sprzętu i oprogramowania oraz inwentaryzacja techniczna

 • Jak prowadzić rejestr sprzętu i oprogramowania? Jak najlepiej sporządzić spis oprogramowania, z którego korzystają pracownicy urzędu?
 • Jak najlepiej sporządzić wykaż użytkowników korzystających z określonego oprogramowania w gminie?
 • Jakie są konsekwencje wykorzystania oprogramowanie open source w gminie?
  • Na kim spoczywa odpowiedzialność za legalność instalowanego oprogramowania w urzędzie – na pracowniku, kierowniku wydziału, informatyku, wójcie/burmistrzu/prezydencie
 • Czy pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w gminie? Jakie działania powinien podejmować informatyk, żeby eliminować zagrożenia związane z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania w urzędzie?
 • Jak informatyk może ograniczyć ewentualną odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w gminie?
 • Jak zarządzać dokumentacją związaną z wykorzystaniem oprogramowania w urzędzie?
 • Kto powinien prowadzić rejestr sprzętu i oprogramowania?
 • W urzędzie nie ma rejestru sprzętu ani ewidencji zakupionych licencji/oprogramowania, czy wpisywanie tych zakupów do środków trwałych jest dobrym rozwiązaniem?
 • W jakiej formie prowadzić rejestr sprzętu i oprogramowania – elektronicznej lub papierowej?
 • Jak zarządzać dokumentacją związaną z wykorzystaniem oprogramowania w urzędzie?
 • Jak najlepiej sporządzić wykaz użytkowników korzystających z określonego oprogramowania w gminie?
 • Jaki program usprawni przeprowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania? Porównanie programów
 • W czym pomaga rejestr sprzętu i oprogramowania?
 • Wymagane dokumenty oraz odpowiedzialność za nieprzeprowadzenia rejestru sprzętu i oprogramowania
 • Jak sobie radzić z zarządzaniem licencjami? Jakie są programy? Jak radzić sobie ręcznie robiąc to np. w Excelu? Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
 • Jak szybko zbierać informacje o stanie licencji?
 • Jak stworzyć praktyczny rejestr wniosków czy umów z m.in dostawcą Internetu czy licencji? Czy da się go stworzyć powiązując z innym programem np. dot. aktualizacji licencji?
 • Inwentaryzacja techniczna
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację sprzętu oraz oprogramowania?
 • W jaki sposób spisać inwentaryzację sprzętu oraz oprogramowania?
 • Jakiego programu użyć podczas inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania?
 • Jakie komercyjne lub darmowe programy mogą pomóc podczas inwentaryzacji? Porównanie i omówienie komercyjnych i darmowych programów do inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania
 • Jakie są różnice w przeprowadzaniu inwentaryzacji za pomocą programu płatnego, a jakie darmowego?
 • Na co należy zwrócić uwagę korzystając z programów darmowych?
 • W jaki sposób zautomatyzować inwentaryzacje sprzętu oraz oprogramowania?
 • W jakich przypadkach można zrezygnować z oprogramowania do inwentaryzacji?
 • Czy firma zewnętrzna może zajmować się inwentaryzacją oprogramowania i sprzętu w urzędzie?
 • Jakie są koszty związane z inwentaryzacją sprzętu w zależności od środowisk?


8. Audyt – czy informatyk może sam przeprowadzić audyt wewnętrzny? Na co zwraca uwagę audytor podczas kontroli? Jak sprawnie przeprowadzić audyt oprogramowania wykorzystywanego w gminie?

 • Obowiązki urzędu gminy i miasta w ramach KRI – jakie obowiązki są konieczne do spełnienia?
 • Jakie trzeba mieć uprawnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego – kto może przeprowadzić audyt?
 • Audyt wewnętrzny – co ile odbywa się audyt? Co należy wiedzieć? Jakie dokumenty posiadać? Jak się przygotować?
 • Audyt/ewidencja licencji - jak przeprowadzić z perspektywy małego i dużego urzędu?
 • Na jakie aspekty audytor kładzie największy nacisk?
 • Jakie są konsekwencje za niedopełnienie obowiązków w ramach KRI?
 • Jak wdrożyć KRI?
 • Czy w polityce bezpieczeństwa powinny znaleźć się zapisy regulujące kwestie licencji używanych w urzędzie?
 • Obrót danych w urzędzie
 • Jaka jest odpowiedzialność specjalisty IT w stosunku do obrotu danymi?

Prowadzący

Łukasz Chodór – Od 10 lat pracuje jako informatyk, inspektor ochrony danych osobowych w urzędach gmin, szkołach i innych jednostkach samorządowych. Dodatkowo zajmuje się tematyką cyberbezpieczeństwa dla klientów kancelarii prawnej w Krakowie. Prowadził i prowadzi projekty finansowane z środków unijnych, państwowych i własnych jednostek samorządowych. Absolwent studiów II stopnia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Posiada dyplomy z: organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi, Inspektor Ochrony Danych i Executive Master of Business Administration (EMBA).

Ponadto posiada doświadczenie w pracy w firmach powyżej 650 pracowników, ciągły rozwój osobisty w kierunkach związanych z szeroko pojętą informatyką.Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia