Blog

Zmiany w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

PCC Poland
2024-07-04

26 czerwca 2024 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


Zaplanowane zmiany mają zacząć obowiązywać z dniem 11 lipca 2024 r.


Rozporządzenie zmieniające ma na celu poprawienie warunków higienicznych, które panują w szkołach. Obowiązujący do tej pory obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej nie konkretyzował wymaganych środków.


Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymywało bardzo dużo skarg od uczniów oraz ich rodziców w zakresie braku zapewnienia podstawowych środków higienicznych w szkołach. Nie tylko do MEN, ale także i do kuratoriów oświaty wpływały ww. skargi. Braki w środkach higienicznych były odnotowywane w trakcie przeprowadzania kontroli w placówkach. Ministerstwo stwierdziło, że należy wprost w akcie wskazać konkretne, wymagane środki higieny osobistej, które mają znaleźć się w każdej placówce szkolnej: papier toaletowy, papierowe ręczniki / suszarki do rąk, mydło do rąk. Lista pozostanie jednak otwarta i będzie możliwość zabezpieczania oraz finansowania przez organy prowadzące i zarządzające szkołą.


Kolejną zmianą, która ma zostać wprowadzona będzie wprowadzenie w roku szkolnym 2024/2025 nowego programu Ministra Edukacji, który dotyczy wyposażenia szkół w środki higieny menstruacyjnej dla dziewcząt. Organizacje pozarządowe sygnalizują potrzebę przeprowadzania badania w obszarze, tzw. „wykluczenia menstruacyjnego”. Program zostanie skierowany do pewnej grupy szkół, a wnioski z niego pozwolą na podjęcie dalszych kroków w zakresie zapewniania dziewczętom odpowiednich środków higienicznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że środki czystości mają zapewnić czystość uczniom przebywającym w szkole, gdyż przekłada się na profilaktykę zdrowia i poczucia komfortu.


źródło: gov.pl