Blog

​Sejm uchwalił Ustawę o bonie energetycznym. Akt teraz trafi do Senatu

PCC Poland
2024-05-16

Rząd 15 maja uchwalił Ustawę o bonie energetycznym, której założeniem jest wsparcie gospodarstw domowych o niższych dochodach. Akt przewiduje bony o wartości od 300 zł do 600 zł oraz 600 zł – 1200 zł przy ogrzewaniu za pomocą prądu, a wysokość bonu będzie zależna od liczby osób znajdujących się w gospodarstwie. Prognozy pokazują, że za jedną MWh będzie trzeba zapłacić 500 zł w drugiej połowie roku 2024.


Bon energetyczny będzie stanowić tylko jednorazowe świadczenie pieniężne. Będą mogły się o niego ubiegać gospodarstwa domowe, które mają niskie dochody. Zostanie on wypłacony w drugiej połowie 2024 r., a jego wysokość zależeć będzie od liczby osób przebywających w gospodarstwie domowym, czyli osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Warto jednak pamiętać, że osoby samotne, które utrzymują się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe i one również będą mogły ubiegać się o bon energetyczny w wysokości 300 zł. Trzyosobowe gospodarstwa otrzymają bon w wysokości 400 zł, od czterech do pięciu osób – 500 zł, a sześcioosobowe i większe – 600 zł.


Należy także zaznaczyć, że jeżeli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są wyłącznie źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to wartość przyznanego bonu wzrośnie o 100%.


Ustawa przewiduje również likwidację zamrożenia ceny gazu dla odbiorców taryfowanych oraz wprowadzi progi dochodowe dla otrzymania bonu(2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych) i zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon zostanie przyznany po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie zmniejszona o kwotę nadwyżki.


źródło: businessinsider.com.pl, stat.gov.pl