Blog

​Prezydent podpisał ustawę o dodatku 1000 zł dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3

PCC Poland
2024-05-17

Prezydent złożył podpis pod ustawą, dzięki której pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3 otrzymają 1000 zł dodatku do wynagrodzenia. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca tego roku.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk postulował podniesienie wynagrodzeń blisko 190 tys. pracowników sektora pomocy społecznej. Złożony projekt nowelizacji aktu został właśnie podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Minister podkreśla, że chce, aby pracownicy socjalni zostali docenieni.


Zmiany dotyczą osób pracujących w:

1. Jednostkach pomocy społecznej;

2. Ośrodkach pomocy społecznej;

3. Powiatowych centrach pomocy rodzinie;

4. Centrach usług społecznych;

5. Domach pomocy społecznej;

6. Placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego;

7. Ośrodkach interwencji kryzysowej;

8. Ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9. Dziennych domach pomocy;

10. Domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

11. Schroniskach dla osób bezdomnych;

12. Schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

13. Klubach samopomocy.


Dodatek 1000 zł do wynagrodzenia otrzymają również:

1. Pracownicy systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny;

2. Asystenci rodziny;

3. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;

4. Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych;

5. Osobom, które są zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych;

6. Pracownicy zawodowych i rodzinnych domów dziecka;

7. Pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

8. Pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

9. Pracownicy placówek wsparcia dziennego;

10. Pracownicy instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie.


źródło: finanse.wp.pl, gov.pl, pap.pl