Blog

​Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy

PCC Poland
2024-06-25

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy w zakresie zmiany przepisu art. 222. Priorytetem jest zdrowie pracowników i ochrona przed zagrożeniem substancjami reprotoksycznymi. Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji, które dotyczą ochrony przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą czynniki rakotwórcze lub mutagenne. Negatywnie one wpływają na rozrodczość pracowników.


Zmiana przepisu art. 222 Kodeksu pracy będzie obejmować rozszerzenie ochrony pracowników na substancje reprotoksyczne, które bardzo negatywnie oddziałują na rozrodczość. Są to substancje takie jak: toluen, styren, etoksyeranol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, czy estry kwasu ftalowego oraz różne metale.


Substancje reprotoksyczne mają negatywny wpływ na rozrodczość ludzi. Mogą wywierać nieodwracalne skutki, a występują głównie w dziedzinach krajowej gospodarki, np. przy produkcji pestycydów, przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle farmaceutycznym czy metalurgicznym oraz w budownictwie, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, warsztatach samochodowych.


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski zaznacza, że pracownicy, którzy pracują w środowisku toksycznych substancji będą zastępować je innymi substancjami, a jeżeli to będzie niemożliwe, otrzymają odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Warto pamiętać, że ustawa zasadnicza gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zmiany w Kodeksie pracy pozwolą na objęcie wzmożoną ochroną nawet kilkaset tysięcy pracowników.


źródło: infor.pl