Blog

​Początkujący strażak od 1 maja 2024 r. zarobi 6000 zł brutto. W tym dodatek w wysokości 544 zł dla nowoprzyjętych i stażystów

PCC Poland
2024-05-10

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia, które znowelizuje obowiązujące rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany mają na celu wdrożenie od 1 maja br. nowego dodatku wprowadzającego do służby, czyli dla nowoprzyjętych strażaków w kwocie 544 zł. Ministerstwo informuje również, że wprowadzenie tego dodatku ma sprawić, że łączna kwota uposażenia zasadniczego dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta wraz z dodatkami o charakterze stałym ma wynieść około 6 tys. zł.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zachęcić młode osoby do wstępowania do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany podyktowane są sytuacją międzynarodową i geopolityczną i zakłada wdrożenie nowego dodatku w wysokości 544 zł dla strażaków, którzy zostaną zaszeregowani do 1 grupy uposażenia zasadniczego. Z obliczeń Ministerstwa wynika, iż dodatek „wprowadzający do służby” dla nowych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku stażysta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego z dodatkami o charakterze stałym wyniesie około 6 tys. zł brutto. Docelowa wysokość uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku stażysta będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.


Projekt rozporządzenia przewiduje, że nowe regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2024 r.


źródło: infor.pl