Blog

​Pierwszy urząd w Polsce wprowadził 35-godzinny tydzień pracy

PCC Poland
2024-06-19

Urząd miejski wLeszniejest pierwszym urzędem w Polsce, który wprowadził 35-tygodniowy tydzień pracy. Pracownicy jednostki mają rozpocząć pracę w takim systemie od 1 lipca 2024 r. Co ważne wysokość wynagrodzenia nie zmniejszy się, a wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulegnie zmianie.


Prezydent miasta Grzegorz Rusiecki podkreślił, że wprowadzone zmiany stanowią wyłącznie działania pilotażowe, a czas pokaże czy taka zmiana pozytywnie wpłynie na wydajność i efektywność osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Monitorowanie tego przedsięwzięcia będzie opierać się na sprawozdaniach, które będą zdawać naczelnicy i kierownicy.


Proces legislacyjny dotyczący nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie skrócenia tygodniowego wymiaru czasu pracy z 40 godzin na 35 godzin, nadal trwa. Prezydent Leszna wierzy, że pracownicy docenią to rozwiązanie i sprostają nadchodzącym wyzwaniom. Wprowadzenie krótszego czasu pracy oczywiście wiąże się z tym, że urząd będzie czynny w poniedziałki od 7 do 18, w pozostałe dni od 8 do 14. Od września – poniedziałki od 8 do 18, w pozostałe dni od 8 do 15.


źródło: infor.pl