Blog

Jakie zmiany od września w świadczeniu 800+?

PCC Poland
2024-07-04

Od września 2024 r. mają wejść nowe zasady przyznawania świadczenia 800 plus. Zmiany obejmą wprowadzenie dodatkowych kryteriów dotyczących realizacji obowiązku edukacyjnego przez dziecko, zatem przyznanie świadczenie nie będzie wyłącznie uzależnione od wieku dziecka.


Zgodnie ze zmianami rodzice będą mogli otrzymać świadczenie 800+ po spełnieniu przez dziecko jednego z następujących kryteriów:

1. obowiązek szkolny – dziecko musi uczęszczać do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;

2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – obowiązek dotyczy dzieci, które osiągnęły odpowiedni wiek na przygotowanie przedszkolne;

3. obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole – dziecko musi być zapisane do placówki edukacyjnej, która należy do polskiego systemu edukacji.


Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie dzieci zostaną objęte nowo wypracowanymi zasadami, bowiem zmiany w świadczeniu 800+ nie dotkną zbyt małych dzieci na realizację obowiązków edukacyjnych i uczniów rozpoczynających klasę maturalną.


Ponadto ZUS nie wypłaci świadczenia 800+, jeżeli:

1. rodzice nie złożą w odpowiednim terminie wniosku o przedłużenie świadczenia;

2. dziecko pobiera już tego typu świadczenie za granicą;

3. dziecko uczęszcza do szkoły wojskowej;

4. dziecko uczęszcza do placówki, która zapewnia pełne utrzymanie;

5. małoletnie dziecko pobiera świadczenie 800+ na własne dziecko;

6. małoletni zawarł związek małżeński;

7. dziecko na podstawie orzeczenia sądu trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej, bądź aresztu.


Rodzice muszą pamiętać, aby nie zaniechać działania w zakresie składania wniosku o przedłużenie świadczenia w odpowiednim terminie. Ponadto, aby uniknąć utraty świadczenia musza dokładnie monitorować przebieg edukacji i status edukacyjny dziecka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie świadczenia, a także ich przyznawanie. Wnioski składane są drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia odbywa się na rachunek bankowy wskazany we wniosku.


źródło: portalsamorzadowy.pl, serwisy.gazetaprawna.pl