Blog

​Czy urlop wypoczynkowy zostanie wydłużony?

PCC Poland
2024-05-31

Związek Zawodowy „Solidarność” postuluje 35 dni urlopu wypoczynkowego dla każdego pracownika.Pismo z propozycją zostało skierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.


Obecnie urlop wypoczynkowy wynosi od 20 do 26 dni w zależności od długości stażu pracy, choć istnieją grupy pracowników, którzy mają do wykorzystania więcej dni.


„Solidarność” podnosi zdanie, że pomimo dynamicznego rozwoju ekonomicznego kraju, nie zaszły większe zmiany w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego, choć w dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na work-life balance, czyli równoważenie życia prywatnego i zawodowego.


Zgodnie z przepisem art. 152 Kodeksu pracy: „pracownikowi przysługuje prawo do całorocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”, a w paragrafie drugim jest informacja, że pracownik nie może się zrzec prawa do tego urlopu, jednak należy pamiętać, że regulacja nie ma charakteru bezwzględnego, a niewykorzystane dni urlopowe przechodzą na następny rok.


Z przepisu art. 154 (2) Kodeksu pracy wynika, że „urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu” – ale z zastrzeżeniem paragrafu 4: „udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop”.


źródło: lexlege.pl, infor.pl