Blog

Co zmieni się w Ustawie o finansach publicznych?

PCC Poland
2024-06-21

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych ma na celu dostosowanie polskiego prawa do reformy zarządzania gospodarczego w UE, która obowiązuje od 30 kwietnia 2024 r. Kolejne jednostki sektora finansów publicznych zostaną włączone do stabilizującej reguły wydatkowej (ograniczenia określającego nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek).


Projekt ustawy zmieniającej ma przyczynić się do lepszego i sprawniejszego zarządzania finansami publicznymi. Celem jest również zwiększenie przewidywalności i nadzoru nad finansami jednostek publicznych. Efektem wprowadzanych zmian przez ustawę zmieniającą będzie włączenie 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych, których plany finansowe są zamieszczane w ustawie budżetowej w formie załączników.


Stabilizująca reguła wydatkowa obejmie podmioty takie jak:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2. agencje wykonawcze, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

3. instytucje gospodarki budżetowej, w tym Centrum Obsługi Administracji Rządowej;

4. państwowe osoby prawne z przepisu art. 9 pkt 14 Ustawy o finansach publicznych.


Ww. regułą zostaną objęte również skarbowe papiery wartościowe przekazywane nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez podmioty objęte stabilizującą regułą wydatkową.


Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych obejmie także wyłączenie współfinansowania programów, które są finansowane z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z kwoty i limitu wydatków stabilizującej reguły wydatkowej. Zostaną także wprowadzone zmiany w zakresie algorytmu, który określa kwotę wydatków reguły, jednocześnie dostosowując algorytm do unijnych reguł. Zaproponowane zmiany mają objąć również wnioski z przeglądu SRW przeprowadzonego razem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w ramach realizowania kamienia milowego A4G Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Reformą objęte zostaną wnioski pokontrolne NIK w zakresie funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej.


Ponadto klauzula wyjścia pozwoli na czasowe zaprzestanie stosowania limitu wydatków stabilizującej reguły w określonych, wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku wystąpienia znacznego spowolnienia gospodarczego, co umożliwi lepsze dostosowanie wydatków w tej sytuacji.


źródło: gov.pl, sejm.gov.pl