Blog

Co wprowadzi ustawa regulująca gospodarkę wodorową?

PCC Poland
2024-07-12

Ministerstwo Klimatu i Środowiska postuluje wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na rozwój gospodarki wodorowej, a takżewykorzystanie wodoru do procesu, którego celem będzie dochodzenie do neutralności klimatu.


Zdaniem Ministerstwa konieczne jest wprowadzenie wodoru i rynku wodorowego do Ustawy Prawo energetyczne, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami wodór definiowany jest jako inny rodzaj gazu palnego i regulacji podlega tylko w przypadku dostarczania go przy pomocy sieci gazowej. W innych przypadkach nie jest regulowany ww. aktem normatywnym.


Powstająca ustawa dot. gospodarki wodorowej wprowadzi definicje poszczególnych rodzajów wodoru:wodoru niskoemisyjnego (produkowany z paliw kopalnianych z redukcją emisji), wodoru odnawialnego (produkowany z odnawialnych źródeł energii) i wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego (produkowany w procesie elektrolizy).


Ponadto ustawa wprowadza na rynek operatorów systemu przesyłowego wodorowego, operatorów systemu dystrybucyjnego wodorowego oraz operatorów systemu magazynowania tego gazu. W ustawie zostanie uregulowany ich zakres obowiązków, a organem odpowiedzialnym za ich wyznaczanie będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na postawie wypracowanej procedury.


Na początkowym etapie kształtowania się rynku bardzo ważne będą zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej.


Ustawa, która będzie regulować rynek wodorowy zakłada także wprowadzenie uproszczeń w Ustawie Prawo budowlane i Ustawie Prawo ochrony środowiska i w specustawie dotyczącej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.


Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała, że w województwie pomorskim, a dokładnie w miejscowościKosakowo może powstać pierwszy magazyn wodoru. Trwają również prace nad programem dotacyjnym do produkcji elektrolizerów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.


Na ten moment zawartych jest 11 umów na stacje tankowania wodoru.


źródło: portalochronysrodowiska.pl