Blog

1 sierpnia zaczną obowiązywać zmiany dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

PCC Poland
2024-05-20

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obejmą wymagania, które zostały przewidziane dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, placów zabaw, izolacji akustycznych i tworzenia nowych pomieszczeń:


1. Będzie obowiązek zachowania 5-metrowej odległości od granicy działki w przypadku budynku składającego się z 4 kondygnacji nadziemnych. Co ważne – wytyczne te nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy działka sąsiadująca jest działką drogową, bądź stanowi publicznie dostępny plac;


2. Powstanie obowiązek oddzielenia balkonów sąsiednich lokali mieszkalnych, które znajdują się na jednej płycie balkonowej, co ma zapewnić komfort użytkowania balkonów lub logii i jak najmniejszą przepuszczalność światła;


3. Stworzenie pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 15 m2, w którym mieszkańcy będą mogli przetrzymywać swoje rowery, a rodziny z dziećmi – wózki dziecięce;


4. Zmiany w zakresie tworzenia placów zabaw:

• Urządzenie placu zabaw, jeżeli w konkretnej inwestycji liczba mieszkań będzie przekraczać 20, czyli jeden plac zabaw przypadający na 20 lokali mieszkalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w odległości 750 m od budynku jest usytuowany ogólnodostępny plac zabaw.

• Nowe wymagania dotyczące ogrodzeń oraz powierzchni placów zabaw.


5. Zostanie wprowadzona definicja „publicznie dostępnego placu”;


6. Budynki przeznaczone na magazyny o powierzchni powyżej 1000 m2 będą musiały być budowane w odległości nie mniejszej niż 30 m od istniejącego, bądź projektowanego budynku mieszkalnego;


7. Ograniczenie liczby stanowisk postojowych dla samochodów będących własnością osób niepełnosprawnych;


8. Lokale użytkowe w nowo projektowanych budynkach będą musiały mieć powierzchnię minimum 25 m2. Co istotne – lokale o mniejszej powierzchni można będzie tworzyć pod warunkiem, że zostaną usytuowane na pierwszej lub drugiej kondygnacji naziemnej i będą miały bezpośredni dostęp z zewnątrz;


9. Izolacja akustyczna drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej albo korytarza komunikacji ogólnej – 37 dB. W nieruchomościach lokalowych ściany wewnętrzne i stropy oddzielające będą musiały spełniać wymagania akustyczne przewidziane dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;


10. W lokalach gastronomicznych, handlowych oraz usługowych o powierzchni powyżej 1000 m2 i stacjach paliw, których powierzchnia użytkowa wynosi ponad 100 m2 będzie obowiązek wydzielenia pomieszczenia do karmienia oraz przewijania dzieci.


źródło: inzynierbudownictwa.pl, isap.sejm.gov.pl