Blog

1 lipca zacznie obowiązywać nowa podstawa zasiłku chorobowego

PCC Poland
2024-06-05

1 lipiec to dzień, od którego wzrośnie nie tylko minimalne wynagrodzenie za pracę, ale również i minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenie wyniesie dokładnie 3710,47 zł. Jak wiemy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi dokładnie 86,29 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Należy pamiętać, że wysokość zasiłku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji i wynosi

1. 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli nie można pracować z następujących powodów: wypadku przy pracy / wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy, bądź w drodze z pracy / choroby zawodowej / choroby w trakcie ciąży / pobytu w szpitalu / badań lekarskich, które są wykonywane na kandydatach na dawców komórek, tkanek i narządów / zabiegu ich pobrania;

2. 80% podstawy wymiaru zasiłku – również za pobyt w szpitalu


Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika oblicza się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone:

1. Za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy;

2. Za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.


Aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku, który przysługuje danemu pracownikowi należy przyjąć przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, oczywiście po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.


źródło: rynekzdrowia.pl, medonet.pl, zus.pl