Blog

Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów

PCC Poland
2024-03-25

CRO (Centralny Rejestr Operatorów ) został zaktualizowany 20 marca 2024 r. zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu PE i Rady nr 2024/573 dot. fluorowanych gazów cieplarnianych.


WPROWADZONE ZMIANY

1. W formularzach dot. zakładania Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dodano pola, które zawierają informacje o liczbie substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego zawartej w urządzeniu dostarczonym na miejsce eksploatacji w kg i substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego dodanej podczas instalacji urządzenia w kilogramach – jeżeli instalacja miała miejsce.


2. W formularzach dot. zakładania Karty Urządzenia dodano pola zawierające informacje o tym czy urządzenie jest oznakowane przez producenta jako hermetycznie zamknięte oraz czy urządzenie znajduje się w budynku mieszkalnym – odpowiedź na te dwa pytania jest w formie zamkniętej: TAK / NIE.


3. Operatorzy stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodni o masie pow. 3,5 t, przyczep chłodni, stacjonarnych urządzeń ochrony przeciwpożarowej zawierających: 1 kg lub więcej substancji HFO, substancji HCFO oraz 2kg lub więcej tych substancji lub mieszanin, jeżeli są to urządzenia oznakowane przez producenta jako hermetycznie zamknięte – mgą już zarejestrować się w systemie CRO i założyć Kartę Urządzenia lub Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.


4. Karty Urządzeń, które zostały założone dla hermetycznie zamkniętych stacjonarnych urządzeń zawierających 3 kg lub więcej F-gazów i użytkowane w budynkach mieszkalnych – można je zamknąć w systemie CRO, o ile są oznakowane jako hermetycznie zamknięte.