Blog

Szansa na dwustronne doręczenia w Portalu Informacyjnym Sądu?

AK
2024-04-15

Radcowie prawni, adwokaci i prokuratorzy czekają teraz na możliwość wysyłania pism procesowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Sądy już gotowe, ministerstwo nie widzi przeciwskazań.


14 marca 2024 r. weszły w życie zmiany dot. wprowadzenia doręczania pism za pomocą Portalu Informacyjnego Sądów w sprawach cywilnych, gdzie do tej pory funkcjonowały one tylko na podstawie specustawy covidowej, ale i też w sprawach karnych – tu nie było dotychczas e-doręczeń.


Doręczenie elektroniczne możliwe jest w przypadku, gdy sąd dysponuje pismem w wersji cyfrowe, nie obejmuje również pism stron oraz dokumentów, które nie pochodzą od sądu – chyba, że posiada ich cyfrową kopię. Należy mieć na uwadze, że regulacje przewidują możliwość odstąpienia od przesyłania pism procesowych w formie elektronicznej, jeżeli przemawia za tym charakter dokumentu.


Zmiany w przepisach wprowadziły obowiązek posiadania kont w portalu przez pełnomocników profesjonalnych, czyli radców i adwokatów, ale i przez rzeczników patentowych czy prokuratorów. Skutkiem braku takiego konta będzie pozostanie dokumentu w aktach sprawy, ale ze skutkiem doręczenia.


Brak założonego konta w portalu przez adwokatów czy radców będzie mógł stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ponieważ wpisano to jako obowiązek w Ustawie o adwokaturze i Ustawie o radcach prawnych.


Prawnicy pozytywnie oceniają zmianę, ale samorządy adwokackie i radcowskie od dłuższego czasu postulują, aby wprowadzić możliwość wysyłania pism w formie elektronicznej nie tylko z sądów do stron i pełnomocników, ale również i w drugą stronę.


„Jesteśmy w trakcie dialogu z nową ekipą rządzącą w wielu kwestiach legislacyjnych. Podejrzewam, że gdy ministerstwo upora się z najważniejszymi problemami przywracania praworządności, prace te ruszą z kopyta. W obecnej sytuacji informatyzacja jest głównym priorytetem resortu.”

- mówi Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA.


„W ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji prowadzimy rozmowy w sprawie wprowadzenia doręczeń dwustronnych przez portal. Chcielibyśmy pójść nawet trochę dalej – postulujemy mianowicie wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności portalu w postaci kalendarza radcy prawnego, oraz możliwości wzajemnego doręczania sobie pism przez pełnomocników

- tłumaczy dr hab. Tomasz Scheffler, zastępca kierownika OBSIL przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.


„Technicznie system jest gotowy, żeby wdrożyć do niego składanie apelacji i zażaleń, przede wszystkim – wzajemne doręczenia pomiędzy pełnomocnikami. Chcieliby tego i pełnomocnicy, i sądy, ale potrzebne są odpowiednie decyzje ustawodawcze. Z tego, co wiem, jest obecnie dobry „klimat legislacyjny” do takich zmian.”

- mówi sędzia Wojciech Łukowski, zastępca koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.


Resort sprawiedliwości mówi, że na ten moment trwają prace analityczno-koncepcyjne dot. możliwości rozszerzenia funkcjonalności Portalu Informacyjnego na dwustronną komunikację na linii sądy – pełnomocnicy i ich strony. Resort informuje również, że trwają prace nad możliwością rozszerzenia funkcjonalności Portalu Informacyjnego w zakresie doręczeń pism w sprawach karnych.